Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gmina Witnica Dobre przykłady gospodarowania w gminach objętych obszarami Natura 2000 KOCIERZ, 25.11.2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gmina Witnica Dobre przykłady gospodarowania w gminach objętych obszarami Natura 2000 KOCIERZ, 25.11.2015."— Zapis prezentacji:

1 Gmina Witnica Dobre przykłady gospodarowania w gminach objętych obszarami Natura 2000 KOCIERZ, 25.11.2015

2 Plan prezentacji Gdzie jesteśmy ? Co daliśmy naturze? Jak gospodarujemy? Jakie mamy problemy ?

3 Tu jesteśmy

4 Gdzie jest Natura 2000

5 Pomiędzy naturą, a naturą…..

6 Widok z lotu dzikiej gęsi

7 Co daliśmy naturze ?

8

9 Projekt realizowany: w ramach działania I.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I. Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko EUROPEJSKI FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

10 Realizacja projektu miała na celu rozbudowę systemu kanalizacyjnego oraz wodociągowego na terenie aglomeracji Witnica, a także rozbudowę Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Białczyk

11 Sieci kanalizacyjne: Budowa sieci kanalizacyjnej obejmowała teren miasta Witnica oraz następujące miejscowości: Białczyk, Białcz, Nowiny Wielkie, Pyrzany Łączna długość wybudowanej sieci sanitarnej wyniosła: 29,05 km

12 Sieci wodociągowe: Budowa sieci wodociągowych obejmowała realizację zakresu zadania na terenie miasta Witnica oraz miejscowości Białcz. Łączna długość sieci wodociągowej wyniosła 9,84 km

13 Oczyszczalnia ścieków: Zadanie polegało na rozbudowie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków. Oczyszczanie ścieków komunalnych z terenu aglomeracji Witnica przebiega mechaniczno-biologicznie. W wyniku realizacji projektu podwojono przepustowość oczyszczalni z 1 200 m3/d na 2 400 m3/d oraz uzyskano wydajność 27 000 RLM

14 Wartość dofinansowania Planowany całkowity koszt projektu: 26 934 638,16 PLN Luka finansowa: 74,61% MAKSYMALNY POZIOM DOFINANSOWANIA: 85% tj. 13 212 296,86 PLN

15 Galeria z realizacji projektu

16

17

18

19

20

21

22 Sieci wybudowanie w mieście Witnica: 26 ulic: Wielka, M. Konopnickiej, Cmentarna, Sportowa, Moniuszki, Końcowa, T. Kościuszki, Myśliwska, Wesoła, Ptasia, Wysockiego, Kos. Mirosławskich, Zaułek Kowalski, Osadników, Os. Zachodnie, Rolna, Zaułek Polny, Dębowa, Kasztanowa, Sosnowa, Świerczewskiego, Woj. Polskiego, Strzelecka, Wilcza, Gajowa, Rutkowskiego, Różana

23 Sieci wybudowanie w Białczu, Białczyku, Pyrzanach i Nowinach Wielkich Witnica

24 Jak gospodarujemy ?

25 Turystyka przyrodnicza

26 Edukacja ekologiczna

27 Akcja sadzenia lasu

28 Wędkarstwo

29 Nurkowanie ekologiczne – akcje sprzątania jezior.

30 Turystyka rowerowa

31 Bagna są dobre

32 Wypas bydła

33 Ochrona przeciwpowodziowa

34 Nieuciążliwy przemysł

35 Rozwój fotowoltaiki

36 Jakie mamy problemy ?

37 Fermy norek Norka, która uciekła z fermy w Dąbroszynie …

38 Bezkarny Wilk

39 Plantacje monokulturowe w ostoi 2000

40 Łowiectwo w otulinie PN „Ujście Warty”

41 Szlaki ingerujące w siedliska

42 Budowa barier na ciągach ekologicznych

43 Sowa i budowa - konflikt z naturą

44 Osy

45 Lokalne lobby - biznes śmieciowy na terenie Naturowym

46 Bobry

47 Lobby wycinki zadrzewień przydrożnych w ostoi witnicko-dębniańskiej Natura2000

48 Lobby siłowni wiatrowych w Naturze 2000

49


Pobierz ppt "Gmina Witnica Dobre przykłady gospodarowania w gminach objętych obszarami Natura 2000 KOCIERZ, 25.11.2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google