Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Życie społeczne jednostki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Życie społeczne jednostki"— Zapis prezentacji:

1 Życie społeczne jednostki

2 Życie społeczne Ogół zjawisk wynikających ze wzajemnego oddziaływania jednostek i zbiorowości przebywających na odpowiednio wyodrębnionej przestrzeni.

3 Postawy Odwaga cywilna Słowność Punktualność Prawdomówność
Wrażliwość społeczna Solidarność międzyludzka

4 Ład społeczny Robert King Merton, Talcott Parsons: stan równowagi wynikający z organizacji społeczeństwa opartej na prawie, religii i tradycji.

5 Anomia Emile Durkheim ( gr. a – bez, nomos – prawo): Rodzaj stanu niepewności, który odczuwa jednostka w związku z brakiem przejrzystego systemu wartości obowiązującego w społeczeństwie.

6 Instytucje społeczne Herbert Spencer: Grupa osób, której społeczeństwo powierzyło wykonanie określonego zadania, oraz środki służące jego realizacji.

7 Funkcje i zadania instytucji społecznych
Zaspokajanie potrzeb członków zbiorowości i realizacja celów grupowych Funkcja regulacyjna Funkcja integracyjna Zapewnienie ciągłości zbiorowości

8 Rodzaje instytucji społecznych
Instytucje polityczne Instytucje ekonomiczne Instytucje religijne Instytucje wychowawczo-kulturalne Instytucje socjalne

9 Konflikty społeczne Konflikty są jednym z procesów społecznych, które zachodzą tam, gdzie mamy do czynienia z rozbieżnością interesów.

10 Źródła konfliktów Przyczyny strukturalne
Przyczyny wynikające z różnic rozwojowych Sprzeczności wartości

11 Sposoby rozwiązywania konfliktów
Negocjacje Mediacje Arbitraż Koncyliacja KOMPROMIS LUB KONSENSUS

12 Praca domowa 15.09.2015: 5/20 Minimum 2 strony A4 (ręcznego pisania).
: 2/25


Pobierz ppt "Życie społeczne jednostki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google