Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Życie społeczne jednostki. Życie społeczne Ogół zjawisk wynikających ze wzajemnego oddziaływania jednostek i zbiorowości przebywających na odpowiednio.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Życie społeczne jednostki. Życie społeczne Ogół zjawisk wynikających ze wzajemnego oddziaływania jednostek i zbiorowości przebywających na odpowiednio."— Zapis prezentacji:

1 Życie społeczne jednostki

2 Życie społeczne Ogół zjawisk wynikających ze wzajemnego oddziaływania jednostek i zbiorowości przebywających na odpowiednio wyodrębnionej przestrzeni.

3 Postawy O Odwaga cywilna O Słowność O Punktualność O Prawdomówność O Wrażliwość społeczna O Solidarność międzyludzka

4 Ład społeczny Robert King Merton, Talcott Parsons: stan równowagi wynikający z organizacji społeczeństwa opartej na prawie, religii i tradycji.

5 Anomia Emile Durkheim ( gr. a – bez, nomos – prawo): Rodzaj stanu niepewności, który odczuwa jednostka w związku z brakiem przejrzystego systemu wartości obowiązującego w społeczeństwie.

6 Instytucje społeczne Herbert Spencer: Grupa osób, której społeczeństwo powierzyło wykonanie określonego zadania, oraz środki służące jego realizacji.

7 Funkcje i zadania instytucji społecznych O Zaspokajanie potrzeb członków zbiorowości i realizacja celów grupowych O Funkcja regulacyjna O Funkcja integracyjna O Zapewnienie ciągłości zbiorowości

8 Rodzaje instytucji społecznych O Instytucje polityczne O Instytucje ekonomiczne O Instytucje religijne O Instytucje wychowawczo-kulturalne O Instytucje socjalne

9 Konflikty społeczne Konflikty są jednym z procesów społecznych, które zachodzą tam, gdzie mamy do czynienia z rozbieżnością interesów.

10 Źródła konfliktów O Przyczyny strukturalne O Przyczyny wynikające z różnic rozwojowych O Sprzeczności wartości

11 Sposoby rozwiązywania konfliktów O Negocjacje O Mediacje O Arbitraż O Koncyliacja KOMPROMIS LUB KONSENSUS

12 Praca domowa O 15.09.2015: 5/20 Minimum 2 strony A4 (ręcznego pisania). O 9.09.2015: 2/25


Pobierz ppt "Życie społeczne jednostki. Życie społeczne Ogół zjawisk wynikających ze wzajemnego oddziaływania jednostek i zbiorowości przebywających na odpowiednio."

Podobne prezentacje


Reklamy Google