Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 W 2001 r. Lech Kaczyński został odwołany ze stanowiska ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządzie Jerzego Buzka. Na skutek wewnętrznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " W 2001 r. Lech Kaczyński został odwołany ze stanowiska ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządzie Jerzego Buzka. Na skutek wewnętrznego."— Zapis prezentacji:

1

2  W 2001 r. Lech Kaczyński został odwołany ze stanowiska ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządzie Jerzego Buzka. Na skutek wewnętrznego kryzysu w Akcji Wyborczej Solidarność bracia Kaczyńscy zapowiedzieli stworzenie własnej formacji prawicowej Prawo i Sprawiedliwość.  3 marca w Centrum Prasowym Foksal w Warszawie odbyła się konferencja „Warunki Sukcesu Prawicy”. Zapowiedziano na niej stworzenie nowej formacji politycznej Prawo i Sprawiedliwość. Partia Lecha i Jarosława Kaczyńskich miała stanowić odpowiedź na potrzebę konsolidacji polskiej prawicy i „nową jakość” w polityce wobec coraz bardziej okrywającego się niesławą Akcji Wyborczej Solidarność.  22 marca Jarosław Kaczyński ogłosił w Białymstoku powołanie pierwszego lokalnego komitetu Prawo i Sprawiedliwość. Partia powstała na bazie społecznych komitetów tworzonych na fali popularności, jaką zdobył Lech Kaczyński, pełniąc funkcję ministra sprawiedliwości w rządzie Jerzego Buzka

3  28 marca odbyła się sądowna rejestracja pierwszego Komitetu Prawo i Sprawiedliwość.  26 kwietnia powstał Krajowy Komitet PiS z Lechem Kaczyńskim na czele.  19 maja Lech Kaczyński zapowiedział samodzielny start w wyborach nowej formacji Prawo i Sprawiedliwość.  23 maja Przymierze Prawicy podpisało porozumienie o wspólnym starcie w wyborach z list Prawa i Sprawiedliwości.  29 maja w Warszawie odbył się Kongres Założycielski PiS, który przekształcił Krajowy Komitet PiS w partię polityczną.  31 maja PiS złożył do sądu wniosek o rejestrację jako partia polityczna.  8 czerwca nowa partia Prawo i Sprawiedliwość została zarejestrowana w Sądzie. W skład organu założycielskiego partii weszło 59 osób, m.in. Lech i Jarosław Kaczyńscy oraz członkowie obecnego kierownictwa partii.

4 Jarosław Kaczyński prezes PiS Beata Szydło prezes Rady Ministrów

5 Mariusz Błaszczak minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński wiceprezes PiS

6  Lech Kaczyński od 23 grudnia 2005 do 10 kwietnia 2010  Andrzej Duda od 6 sierpnia 2015

7  Kazimierz Marcinkiewicz od 31 października 2005 do 14 lipca 2006  Jarosław Kaczyński od 14 lipca 2006 do 16 listopada 2007  Beata Szydło od 16 listopada 2015 Kazimierz Marcinkiewicz Jarosław KaczyńskiBeata Szydło

8  Zagadnienia ustrojowe  Prawo i Sprawiedliwość opowiada się za „sanacją państwa” i budową tzw. „IV Rzeczypospolitej”. Propozycje partii sprowadzają się do oczyszczenia poprzez pozbycie się dziedzictwa PRL. Partia opowiada się za lustracją, dekomunizacją i odtajnieniem wszystkich dokumentów z okresu PRL.  PiS zaprezentowało całościowy projekt nowej konstytucji przewidujący m.in.: przyznanie prezydentowi prawa wydawania na wniosek Rady Ministrów rozporządzeń z mocą ustaw, zmniejszenie Sejmu i Senatu czy likwidację Rady Polityki Pieniężnej.

9  Program gospodarczy  Prawo i Sprawiedliwość opowiada się za progresywną skalą podatkową. W obecnym programie partia postuluje wprowadzenie trzeciej stawki podatkowej w wysokości 39% dla osób zarabiających powyżej 300 tys. zł.  PiS deklaruje wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw poprzez m.in. obniżanie pozapłacowych kosztów pracy (tzw. klina podatkowego).  Partia postuluje też gruntowną reformę finansów publicznych, m.in. likwidację jednostek budżetowych, funduszy celowych i gospodarstw pomocniczych i włączenie ich wydatków do budżetu, oraz wprowadzenie koncepcji budżetu zadaniowego. Ponadto proponuje wprowadzenie ulg podatkowych ze względu na ilość dzieci w rodzinie, utrzymanie zróżnicowanych stawek podatku VAT przy jednoczesnym obniżaniu stawki podstawowej, a także wprowadzenie możliwości odliczenia VAT przez finalnego odbiorcę robót budowlanych, rozliczanie VAT na zasadzie kasowej i wydłużenie okresu rozliczenia z 90 do 120 dni.

10  Kwestie społeczne  PiS w kwestiach społecznych prezentuje konserwatywne stanowisko. Partia sprzeciwia się legalności eutanazji i aborcji. PiS opowiada się za delegalizacją aborcji w przypadkach częściowego uszkodzenia płodu. Partia w większości opowiada się przeciwko możliwości zapłodnienia in vitro, postulując wprowadzenie kar grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności. Partia sprzeciwia się także rejestracji związków partnerskich oraz legalizacji tzw. „miękkich narkotyków”.  W kwestii edukacji ugrupowanie postuluje m.in. powszechny i bezpłatny dostęp do edukacji przedszkolnej, wycofanie skutków reformy edukacji z 1999 – m.in. powrót 8-letniej szkoły podstawowej, 4-letniego liceum, 5-letniego technikum i likwidację gimnazjów. Reforma szkolnictwa wyższego zakłada zaś wycofanie się z modelu bolońskiego.  W kwestii emerytur partia opowiada się za możliwością wyboru pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a Otwartymi Funduszami Emerytalnymi.

11  Polityka karna  PiS opowiada się za zwiększeniem praw dla ofiar przestępstw i zaostrzeniem kar dla przestępców, w szczególności za przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu. Jest także za przywróceniem kary śmierci. Partia postuluje również powrót do połączenia funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego.

12 Daria Lewandowska Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt " W 2001 r. Lech Kaczyński został odwołany ze stanowiska ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządzie Jerzego Buzka. Na skutek wewnętrznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google