Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

7 listopada 148.rocznica urodzin Marii Skłodowskiej-Curie Na nasze zaproszenie zareagowali Warszawiacy i przedstawiciele Władz Dzielnicy Ochoty. Rankiem,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "7 listopada 148.rocznica urodzin Marii Skłodowskiej-Curie Na nasze zaproszenie zareagowali Warszawiacy i przedstawiciele Władz Dzielnicy Ochoty. Rankiem,"— Zapis prezentacji:

1 7 listopada 148.rocznica urodzin Marii Skłodowskiej-Curie Na nasze zaproszenie zareagowali Warszawiacy i przedstawiciele Władz Dzielnicy Ochoty. Rankiem, gdy przyszliśmy wspólnie położyć kwiaty już ktoś złożył swoje. Wszystkim serdecznie dziękujemy. Kwiaty złożyli: P RZEWODNICZĄCY R ADY D ZIELNICY O CHOTY M. ST. W ARSZAWY W ITOLD D ZIĘCIOŁOWSKI, Z ASTĘPCY B URMISTRZA D ZIELNICY O CHOTY K RZYSZTOF K RUK I G RZEGORZ W YSOCKI. W IMIENIU Z ARZĄDU T OWARZYSTWA M ARII S KŁODOWSKIEJ -C URIE W H OŁDZIE P REZES H ONOROWY A NDRZEJ K UŁAKOWSKI I P REZES M AŁGORZATA S OBIESZCZAK -M ARCINIAK. Fot. Alicja Rupińska

2

3

4

5

6

7

8

9


Pobierz ppt "7 listopada 148.rocznica urodzin Marii Skłodowskiej-Curie Na nasze zaproszenie zareagowali Warszawiacy i przedstawiciele Władz Dzielnicy Ochoty. Rankiem,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google