Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Misja i zadania EFSA oraz Polskiego Punktu Koordynacyjnego Iwona Wiśniewska Kierownik Polskiego Punktu Koordynacyjnego EFSA Spotkanie z Kierownictwem Granicznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Misja i zadania EFSA oraz Polskiego Punktu Koordynacyjnego Iwona Wiśniewska Kierownik Polskiego Punktu Koordynacyjnego EFSA Spotkanie z Kierownictwem Granicznych."— Zapis prezentacji:

1 Misja i zadania EFSA oraz Polskiego Punktu Koordynacyjnego Iwona Wiśniewska Kierownik Polskiego Punktu Koordynacyjnego EFSA Spotkanie z Kierownictwem Granicznych Stacji Sanitarno- Epidemiologicznych Główny Inspektorat Sanitarny 10-11 grudnia 2015r. Polski Punkt Koordynacyjny EFSA

2 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) Powołany na mocy rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności EFSA została utworzona po serii kryzysów żywieniowych w latach 90-tych (choroba szalonych krów – BSE, skażenie pasz dioksynami, epidemia pryszczycy) jako część programu mającego na celu: poprawę bezpieczeństwa żywności w Unii Europejskiej; zapewnienie wysokiego poziomu ochrony konsumenta; przywrócenie i utrzymanie zaufania w obszarze żywieniowym. EFSA jest agencją niezależną finansowaną z budżetu UE i działa niezależnie od Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Krajów Członkowskich Polski Punkt Koordynacyjny EFSA

3 Misja EFSA (Art.22) doradztwo naukowe oraz wsparcie naukowo-techniczne w zakresie prawodawstwa i polityki Wspólnoty we wszystkich dziedzinach, które wywierają bezpośredni lub pośredni wpływ na bezpieczeństwo żywności i pasz gromadzenie i analiza danych, które umożliwiają przygotowanie charakterystyk i monitorowanie zagrożeń identyfikacja pojawiających się zagrożeń, ocena ryzyka, formułowanie ostrzeżeń, wsparcie naukowe KE w szczególności w przypadku kryzysu żywnościowego Polski Punkt Koordynacyjny EFSA

4 Zadania EFSA wspierania i koordynacja jednolitych metodyk oceny ryzyka na żądanie KE udzielanie pomocy w zakresie interpretacji i uznawania opinii dotyczących oceny ryzyka zlecanie badań naukowych niezbędnych do wykonywania powierzonej misji ustanowienie systemu sieci organizacji działających w obszarach objętych misją Urzędu Polski Punkt Koordynacyjny EFSA

5 Struktura EFSA Zarząd (Management Board) – 14 członków powołanych przez Radę Europejską na 4 lata, określa wytyczne i zakres prac, zapewnia realizację misji i realizację zadań Dyrektor Wykonawczy (Executive Director) – odpowiedzialny za stałe zarządzanie oraz wdrożenie programu prac Departamenty (Departaments) – odpowiedzialne za sprawy operacyjne Forum Doradcze (Advisory Forum) – przedstawiciele Państw Członkowskich Polski Punkt Koordynacyjny EFSA

6 Jednostki naukowe i Panele EFSA Ocena ryzyka i doradztwo naukowe Zdrowie i dobrostan zwierząt (Panel AHAW ) Zagrożenia biologiczne (Panel BIOHAZ ) Monitoring biologiczny (Jednostki BIOCONTAM i DATA) Zanieczyszczenia (Panel CONTAM) Zarządzanie danymi (Jednostka DATA) Zdrowie roślin (Panel PLH) Ocena i wsparcie metodologiczne (AMU Unit) Naukowa ocena produktów regulowanych Pasze (Panel FEEDAP) Żywienie (Panel NDA) Dodatki do żywności i opakowania (Panele ANS Panel i CEF) Organizmy modyfikowane genetycznie (Panel GMO) Środki ochrony roślin (Panel PPR) Naukowa strategia i koordynacja Forum Doradcze i współpraca naukowa(AFSCO Unit) Komitet Naukowy i pojawiające się zagrożenia (Scientific Committee) Polski Punkt Koordynacyjny EFSA

7 EFSA Doradztwo naukowe Ocena naukowa, mandat z: KE PE EFSA MS Siedziba Parma, Włochy (Italy’s Food Valley) Komisja Europejska Zarządzanie ryzykiem Podejmowanie decyzji w oparciu m.in. o opinie EFSA Siedziba Bruksela Polski Punkt Koordynacyjny EFSA Kompetencje

8 Strona internetowa EFSA www.efsa.europa.eu www.efsa.europa.eu Polski Punkt Koordynacyjny EFSA

9 Rejestr opinii EFSA Polski Punkt Koordynacyjny EFSA

10

11 Krajowe Punkty Koordynacyjne EFSA Strategia dla współpracy i ustanowienie sieci pomiędzy państwami członkowskimi UE i EFSA – 19 XII 2006 Utworzenie w 27 Państwach Członkowskich oraz w Norwegii, Szwajcarii i Islandii Punktów Koordynacyjnych (FOCAL POINTS) 28 lutego 2008r. - porozumienie pomiędzy EFSA i GIS Powołanie Polskiego Punktu Koordynacyjnego EFSA w GIS Współpraca z MRiRW Polski Punkt Koordynacyjny EFSA

12 Zadania Polskiego Punktu Koordynacyjnego (PPK) EFSA Aneks I Porozumienia MULTI-ANNUAL FOCAL POINT GRANT AGREEMENT Punkty Koordynacyjne wspierają krajowych członków Forum Doradczego w działań związanych z tworzeniem sieci i współpracą naukową pełniąc rolę pośrednika pomiędzy EFSA a krajowymi urzędami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo żywności, instytutami badawczymi, konsumentami i innymi stronami zainteresowanymi. Polski Punkt Koordynacyjny EFSA

13 1.Wymiana informacji naukowych - gromadzenie i przekazywanie dostępnych danych naukowych i informacji na temat ocen ryzyka przeprowadzanych w zakresie bezpieczeństwa żywności Informowanie opinii publicznej o zadaniach realizowanych przez EFSA, projektach naukowych, konsultacjach publicznych 2.Tworzenie baz danych lub sieci ekspertów naukowych - utworzenie bazy danych instytucji i ekspertów współpracujących z EFSA 3.Poprawa widoczności EFSA oraz jej roli w systemie bezpieczeństwa żywności EU - organizacja konferencji naukowych i szkoleń 4.Szkolenia w zakresie oceny ryzyka 5.Koordynacja sieci naukowych EFSA na poziomie krajowym – 15 sieci naukowych EFSA, w każdej jest przedstawiciel Polski 6.Współpraca międzynarodowa – sieć PK Państw Członkowskich Polski Punkt Koordynacyjny EFSA

14 Strona PPK EFSA http://www.gis.gov.pl/dep/?lang=pl&dep=11&id=6 http://www.gis.gov.pl/dep/?lang=pl&dep=11&id=6 Polski Punkt Koordynacyjny EFSA

15

16 Adaptacja filmów EFSA

17 Newsletter PPK EFSA Polski Punkt Koordynacyjny EFSA

18 Dziękuję Państwu za uwagę efsa@gis.gov.pl Polski Punkt Koordynacyjny EFSA


Pobierz ppt "Misja i zadania EFSA oraz Polskiego Punktu Koordynacyjnego Iwona Wiśniewska Kierownik Polskiego Punktu Koordynacyjnego EFSA Spotkanie z Kierownictwem Granicznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google