Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Misja i zadania EFSA oraz Polskiego Punktu Koordynacyjnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Misja i zadania EFSA oraz Polskiego Punktu Koordynacyjnego"— Zapis prezentacji:

1 Misja i zadania EFSA oraz Polskiego Punktu Koordynacyjnego
Iwona Wiśniewska Kierownik Polskiego Punktu Koordynacyjnego EFSA Spotkanie z Kierownictwem Granicznych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych Główny Inspektorat Sanitarny 10-11 grudnia 2015r. Polski Punkt Koordynacyjny EFSA

2 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
Powołany na mocy rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności EFSA została utworzona po serii kryzysów żywieniowych w latach 90-tych (choroba szalonych krów – BSE, skażenie pasz dioksynami, epidemia pryszczycy) jako część programu mającego na celu: poprawę bezpieczeństwa żywności w Unii Europejskiej; zapewnienie wysokiego poziomu ochrony konsumenta; przywrócenie i utrzymanie zaufania w obszarze żywieniowym. EFSA jest agencją niezależną finansowaną z budżetu UE i działa niezależnie od Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Krajów Członkowskich Polski Punkt Koordynacyjny EFSA

3 Misja EFSA (Art.22) doradztwo naukowe oraz wsparcie naukowo-techniczne w zakresie prawodawstwa i polityki Wspólnoty we wszystkich dziedzinach, które wywierają bezpośredni lub pośredni wpływ na bezpieczeństwo żywności i pasz gromadzenie i analiza danych, które umożliwiają przygotowanie charakterystyk i monitorowanie zagrożeń identyfikacja pojawiających się zagrożeń, ocena ryzyka, formułowanie ostrzeżeń, wsparcie naukowe KE w szczególności w przypadku kryzysu żywnościowego Polski Punkt Koordynacyjny EFSA

4 Zadania EFSA wspierania i koordynacja jednolitych metodyk oceny ryzyka
na żądanie KE udzielanie pomocy w zakresie interpretacji i uznawania opinii dotyczących oceny ryzyka zlecanie badań naukowych niezbędnych do wykonywania powierzonej misji ustanowienie systemu sieci organizacji działających w obszarach objętych misją Urzędu Polski Punkt Koordynacyjny EFSA

5 Struktura EFSA Zarząd (Management Board) – 14 członków powołanych przez Radę Europejską na 4 lata, określa wytyczne i zakres prac, zapewnia realizację misji i realizację zadań Dyrektor Wykonawczy (Executive Director) – odpowiedzialny za stałe zarządzanie oraz wdrożenie programu prac Departamenty (Departaments) – odpowiedzialne za sprawy operacyjne Forum Doradcze (Advisory Forum) – przedstawiciele Państw Członkowskich Polski Punkt Koordynacyjny EFSA

6 Jednostki naukowe i Panele EFSA
Ocena ryzyka i doradztwo naukowe Zdrowie i dobrostan zwierząt (Panel AHAW ) Zagrożenia biologiczne (Panel BIOHAZ ) Monitoring biologiczny (Jednostki BIOCONTAM i DATA) Zanieczyszczenia (Panel CONTAM) Zarządzanie danymi (Jednostka DATA) Zdrowie roślin (Panel PLH) Ocena i wsparcie metodologiczne (AMU Unit) Naukowa ocena produktów regulowanych Pasze (Panel FEEDAP) Żywienie (Panel NDA) Dodatki do żywności i opakowania (Panele ANS Panel i CEF) Organizmy modyfikowane genetycznie (Panel GMO) Środki ochrony roślin (Panel PPR) Naukowa strategia i koordynacja Forum Doradcze i współpraca naukowa(AFSCO Unit) Komitet Naukowy i pojawiające się zagrożenia (Scientific Committee) Polski Punkt Koordynacyjny EFSA

7 Kompetencje EFSA Komisja Europejska Siedziba Parma, Włochy
Doradztwo naukowe Ocena naukowa, mandat z: KE PE EFSA MS Siedziba Parma, Włochy (Italy’s Food Valley) Zarządzanie ryzykiem Podejmowanie decyzji w oparciu m.in. o opinie EFSA Siedziba Bruksela Polski Punkt Koordynacyjny EFSA

8 Strona internetowa EFSA www.efsa.europa.eu
Polski Punkt Koordynacyjny EFSA

9 Rejestr opinii EFSA Polski Punkt Koordynacyjny EFSA

10 Polski Punkt Koordynacyjny EFSA

11 Krajowe Punkty Koordynacyjne EFSA
Strategia dla współpracy i ustanowienie sieci pomiędzy państwami członkowskimi UE i EFSA – 19 XII 2006 Utworzenie w 27 Państwach Członkowskich oraz w Norwegii, Szwajcarii i Islandii Punktów Koordynacyjnych (FOCAL POINTS) 28 lutego 2008r. - porozumienie pomiędzy EFSA i GIS Powołanie Polskiego Punktu Koordynacyjnego EFSA w GIS Współpraca z MRiRW Polski Punkt Koordynacyjny EFSA

12 Zadania Polskiego Punktu Koordynacyjnego (PPK) EFSA
Aneks I Porozumienia MULTI-ANNUAL FOCAL POINT GRANT AGREEMENT Punkty Koordynacyjne wspierają krajowych członków Forum Doradczego w działań związanych z tworzeniem sieci i współpracą naukową pełniąc rolę pośrednika pomiędzy EFSA a krajowymi urzędami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo żywności, instytutami badawczymi, konsumentami i innymi stronami zainteresowanymi. Polski Punkt Koordynacyjny EFSA

13 Wymiana informacji naukowych -
gromadzenie i przekazywanie dostępnych danych naukowych i informacji na temat ocen ryzyka przeprowadzanych w zakresie bezpieczeństwa żywności Informowanie opinii publicznej o zadaniach realizowanych przez EFSA, projektach naukowych, konsultacjach publicznych Tworzenie baz danych lub sieci ekspertów naukowych - utworzenie bazy danych instytucji i ekspertów współpracujących z EFSA Poprawa widoczności EFSA oraz jej roli w systemie bezpieczeństwa żywności EU - organizacja konferencji naukowych i szkoleń Szkolenia w zakresie oceny ryzyka Koordynacja sieci naukowych EFSA na poziomie krajowym – 15 sieci naukowych EFSA, w każdej jest przedstawiciel Polski Współpraca międzynarodowa – sieć PK Państw Członkowskich Polski Punkt Koordynacyjny EFSA

14 Strona PPK EFSA http://www.gis.gov.pl/dep/?lang=pl&dep=11&id=6
Polski Punkt Koordynacyjny EFSA

15 Polski Punkt Koordynacyjny EFSA

16 Adaptacja filmów EFSA Polski Punkt Koordynacyjny EFSA

17 Newsletter PPK EFSA Polski Punkt Koordynacyjny EFSA

18 Dziękuję Państwu za uwagę
Polski Punkt Koordynacyjny EFSA


Pobierz ppt "Misja i zadania EFSA oraz Polskiego Punktu Koordynacyjnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google