Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawowe pojęcia i terminy stosowane w statystyce. Zasady planowania eksperymentu naukowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawowe pojęcia i terminy stosowane w statystyce. Zasady planowania eksperymentu naukowego."— Zapis prezentacji:

1 Podstawowe pojęcia i terminy stosowane w statystyce. Zasady planowania eksperymentu naukowego

2 Plan wykładu 1.Rodzaje danych 2.Graficzna prezentacja danych 3.Opis danych (miary położenia, miary rozproszenia)

3 Rodzaje danych Dane vs zmienne Obserwacje jednej lub wielu zmiennych Każda wielkość podlegająca zmianom nosi nazwę zmiennej Dane uzyskuje się z próby, która reprezentuje populację

4 Rodzaje danych Typy danych

5 Rodzaje danych Rozróżnianie typów danych Typ danych determinuje rodzaj metod statystycznych Rozróżnienie jest zazwyczaj proste Czasami mamy problemy –Dane porządkowe z dużą liczbą kategorii vs dane ilościowe dyskretne –Dane ilościowe ciągłe vs dyskretne (np. wiek)

6 Rodzaje danych Dane pochodne Procenty Proporcje lub ilorazy Częstości Punktacja

7 Rodzaje danych Dane ucięte Metody laboratoryjne – poniżej czułości metody W badaniach, w których część pacjentów wypada z grupy badanej przed czasem zakończenia badania

8 Graficzna prezentacja danych Jedna zmienna – dane jakościowe rozkład częstości (empiryczny) –Wykres słupkowy lub kolumnowy –Wykres kołowy

9 Graficzna prezentacja danych Jedna zmienna – dane ilościowe Histogram

10 Graficzna prezentacja danych Jedna zmienna – dane ilościowe Wykres punktowy

11 Graficzna prezentacja danych Jedna zmienna – dane ilościowe Wykres skrzynkowy (pudełko z wąsami, ramka-wąsy)

12 Graficzna prezentacja danych Dwie zmienne – dane jakościowe

13 Graficzna prezentacja danych Dwie zmienne – dane ilościowe Wykres rozrzutu

14 Graficzna prezentacja danych Kształt rozkładu częstości symetryczny

15 Graficzna prezentacja danych Kształt rozkładu częstości Prawoskośny, dodatnio skośny, przekrzywiony w prawo

16 Graficzna prezentacja danych Kształt rozkładu częstości Lewoskośny, ujemnie skośny, przekrzywiony w lewo

17 Opis danych Miary położenia Średnia arytmetyczna Mediana Wartość modalna Średnia geometryczna Średnia ważona

18 Opis danych Miary położenia Średnia arytmetyczna

19 Opis danych Miary położenia mediana Szereg 1, N= 13 [0 2 5 7 10 12 14 16 18 20 24 28 50] Szereg 2, N= 12 [0 2 5 7 10 12 14 16 18 20 24 28] N nieparzyste N parzyste

20 Opis danych Miary położenia zmienne dyskretne – wartość o największym prawdopodobieństwie wystąpienia zmienne ciągłe –wartość, dla której funkcja gęstości prawdopodobieństwa ma największą wartość –modalna dla grup wartość modalna (moda, dominanta) to wartość najczęściej pojawiająca się w zbiorze danych

21 Opis danych Miary położenia Średnia ważona Przykład: wśród pacjentów przeprowadzono dwa testy psychomotoryczne - oba oceniane w skali od 0 do 100. Psycholog uznał, że waga wyników testów powinna wynosić 2:3. Jeżeli osoba otrzymała z pierwszego testu 40, a z drugiego 55 punktów, to średnia arytmetyczna ważona wynosi: (2*40 (80)+3*55(165))/(2+3) = 49 pkt. Dla wagi 3:4 średnia arytmetyczna ważona wynosi: (120+220)/7=48,6 pkt.

22 Opis danych Miary rozrzutu (rozproszenia) Rozstęp Rozstęp międzykwartylowy Wariancja Odchylenie standardowe

23 Opis danych Miary rozrzutu -rozstęp Rozstęp różnica między największą i najmniejszą wartością w zbiorze danych

24 Opis danych Miary rozrzutu - kwantyle Percentyle Wartość zmiennej x, poniżej której w uporządkowanym szeregu znajduje się 1% wartości, jest zwana pierwszym percentylem

25 Opis danych Miary rozrzutu - kwantyle decyle Wartości x, które dzielą uporządkowany zbiór na 10 równych części, nazywamy decylami –10 percentyl – 1 decyl (D1) –20 percentyl – 2 decyl (D2), itd.

26 Opis danych Miary rozrzutu - kwartyle kwartyle Wartości x, które dzielą uporządkowany zbiór na 4 równe części, nazywamy kwartylami –pierwszy kwartyl Q1, dolny kwartyl, 25 percentyl –drugi kwartyl Q2, 50 percentyl, wartość środkowa, mediana –trzeci kwartyl Q3, 75 percentyl, górny kwartyl

27 Opis danych Miary rozrzutu rozstęp międzykwartylowy –różnica pomiędzy Q3 i Q1 –zawiera 50% środkowych wartości z uporządkowanego szeregu –25% leży poniżej dolnej granicy, 25% powyżej górnej granicy

28 Opis danych Miary rozrzutu Rozstęp międzydecylowy –różnica pomiędzy D9 i D1

29 Opis danych Miary rozrzutu Rozstęp 2,5 i 97,5 percentylem –Przedział referencyjny

30 Opis danych Miary rozrzutu

31 wariancja 1/(n-1)

32 Opis danych Miary rozrzutu Odchylenie standardowe Mówi, o ile jednostek wartości cechy przeciętnie różnią się od jej średniej


Pobierz ppt "Podstawowe pojęcia i terminy stosowane w statystyce. Zasady planowania eksperymentu naukowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google