Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kryzys demokracji w Europie.. Narodziny włoskiego faszyzmu  niezadowolenie z postanowień traktatu wersalskiego niewielkie zdobycze terytorialne po rozpadzie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kryzys demokracji w Europie.. Narodziny włoskiego faszyzmu  niezadowolenie z postanowień traktatu wersalskiego niewielkie zdobycze terytorialne po rozpadzie."— Zapis prezentacji:

1 Kryzys demokracji w Europie.

2 Narodziny włoskiego faszyzmu  niezadowolenie z postanowień traktatu wersalskiego niewielkie zdobycze terytorialne po rozpadzie Austro – Węgier pominięcie Włoch przy podziale dawnych niemieckich kolonii  zrujnowana gospodarka włoska  obniżenie poziomu życia  olbrzymie bezrobocie Przyczyny niezadowolenia społecznego Związek Włoskich Kombatantów Narodowa Partia Faszystowska

3 Benito Mussolini 1883 - 1945 Ideologia włoskiego faszyzmu kult państwa rządy jednej partii brak jakiejkolwiek opozycji kult wodza – DUCE PAŃSTWO TOTALITARNE

4 Marsz na Rzym „czarnych koszul” 1922 r.

5 Powstanie nazizmu niemieckiego Republika Weimarska Okres rewolucji /1918 – 1920/ Pucz monachijski /1923/ Rozwój gospodarczy /1924 – 1929/ Konferencja w Locarno /1925/ i pakt reński /Niemcy, W. Brytania, Francja, Belgia, Włochy, Polska, Czechosłowacja/ Światowy kryzys gospodarczy /1929/ Ukształtowanie się nazizmu

6 Adolf Hitler 1889 – 1945 „Mein Kampf” / „Moja walka” Ideologia niemieckiego nazizmu Niemcy rasą panów podział na „podludzi” i „nadludzi” zakaz mieszanych małżeństw uzyskanie przestrzeni życiowej na Wschodzie Europy kult wodza – FŰHRER rządy jednej partii - NSDAP brak jakiejkolwiek opozycji antysemityzm

7 NSDAP Narodowosocjalistyczna Partia Robotnicza Niemiec 1933 rok Adolf Hitler kanclerzem Niemiec /III Rzesza Niemiecka/ Droga Hitlera do pełni władzy  Podpalenie Reichstagu – delegalizacja Komunistycznej Partii Niemiec /1933/  Wprowadzenie systemu jednopartyjnego /NSDAP/  „Noc długich noży” /1934/ - likwidacja kierownictwa SA  Przejęcie kompetencji prezydenta po śmierci Paula von Hindenburga /1934/

8 gestapo obozy koncentracyjne Dachau, Buchenwald, Oranienburg

9 Hitlerjugend

10 Represje w stosunku do Żydów  ustawy norymberskie /1935/ zakaz zawierania małżeństw z osobami narodowości niemieckiej  „noc kryształowa” /1938/ palenie synagog i książek, niszczenie sklepów, demolowanie mieszkań  inne ograniczenia ograniczenie dostępu do niektórych zawodów zakaz wstępu do kin i teatrów Wykluczeni ze społeczeństwa niemieckiego  komuniści, socjaliści, liberałowie, katolicy,  Żydzi, Romowie, masoni, świadkowie Jehowy,  mniejszości seksualne, niepełnosprawni, umysłowo chorzy

11 ZSRR w okresie międzywojennym.

12 Rewolucja w Rosji /1917/ Wojna domowa bolszewików z Białymi /1917 – 1922/ Rosja Radziecka /1917 – 1922/ Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich /1922 – 1991/ Włodzimierz Lenin 1870 – 1924/

13 Gospodarka komunistyczna w okresie porewolucyjnym  komunizm wojenny  upaństwowienie przemysłu, handlu i transportu  obowiązkowe dostawy żywności dla miast nałożone na chłopów  pozbawienie żywności bezrobotnych oraz tzw. klas wyzyskujących /produkcja rolna w 1920 r. wynosiła 13 % produkcji z 1914 r. /  Nowa Polityka Ekonomiczna – NEP /1921 – 1928/  likwidacja obowiązkowych dostaw  zezwolenie na sprzedaż nadwyżek produktów  odrodzenie drobnego prywatnego handlu w miastach  rozwój rynku usług  wzrost produkcji przemysłowej i rolnej

14 Józef Stalin 1878 – 1953 Walka o władzę po śmierci Lenina  Lew Trocki  Grigorij Zinowiew  Lew Kamieniew  Nikołaj Bucharin  Józef Stalin – sekretarz generalny partii Rosyjska Partia Komunistyczna (bolszewików) Wszechzwiązkowa Komunistyczna Partia (bolszewików)

15 Gospodarka sowiecka w okresie międzywojennym  koniec NEP-u  przymusowa kolektywizacja rolnictwa /od 1929/ sowchozy – państwowe przedsiębiorstwa rolne kołchozy – rolnicze spółdzielnie produkcyjne  walka z kułakami  nacjonalizacja przemysłu, handlu i usług  industrializacja – szybki rozwój przemysłu kanał Białomorski kanał Wołga – Don zagłębie węglowe w Workucie zakłady metalurgiczne w Magnitogorsku zagłębie węglowe w Kuźniecku elektrownia wodna na Dnieprze

16 Wielki Głód na Ukrainie 1932 – 1933 zmarło ok. 3 mln ludzi

17 Prawo pięciu kłosów Za zerwanie takiej liczby kłosów w kołchozowego pola groziła kara śmierci lub 10 lat łagru. Skazani nie mogli liczyć na amnestię.

18 Masowy terror  prześladowanie kościoła prawosławnego  ofiary kolektywizacji – 10 mln  wielka czystka /1936 - 1938/ /aresztowano m. in. 90 % oficerów/  obozy pracy – łagry  GUŁAG – system obozów pracy przymusowej Wyspy Sołowieckie, Workuta, Karaganda, Magadan 40 – 60 mln ofiar /według Aleksandra Sołżenicyna/

19 Stosunki radziecko - niemieckie  konferencja w Genui i traktat w Rapallo /1922/ sprzedaż niemieckich technologii i uzbrojenia do ZSRR udostępnianie poligonów w ZSSR dla szkoleń armii niemieckiej  wojna domowa w Hiszpanii  układ Ribbentrop – Mołotow /23 VIII 1938 r./

20 Świat na drodze ku wojnie.

21 Militaryzacja Niemiec  Wystąpienie z Ligi Narodów /1933/  Rozbudowa przemysłu zbrojeniowego  Przywrócenie powszechnej służby wojskowej /1935/  Rozbudowa Wehrmachtu  Remilitaryzacja Nadrenii /1936/

22 Ekspansja Japonii  Przyczyny japońskiej ekspansji militarnej chęć budowy imperium pozyskanie surowców brakujących na wyspach japońskich  Zaatakowanie Chin /1931/ od strony Mandżurii - utworzenie marionetkowego państwa Mandżukuo  Wystąpienie z Ligi Narodów /1933/  Rozbudowa floty wojennej  Drugi etap wojny z Chinami /1937/ - zbrodnie japońskie w Nankinie /300 tys./ i Szanghaju /200 tys./  Atak na Indochiny francuskie i kolonie angielskie wraz z Honkongiem /1939/

23 Ekspansja Włoch  Podbój Libii /1932/  Wojna z Abisynią – Etiopią /1935 - 1936/  Wystąpienie z Ligi Narodów /1937/  Zajęcie Albanii /1939/ Świat w przededniu II wojny światowej Dążenie do powiększenia terytorium stworzenia imperium zdobycia surowców obalenia istniejącego ładu międzynarodowego

24 Wojna domowa w Hiszpanii  Obalenie monarchii i ustanowienie republiki /1931/  Zwycięstwo lewicy w wyborach parlamentarnych w 1936 r. - reformy: ograniczenie roli Kościoła, zmniejszenie jego majątku, wprowadzenie szkolnictwa świeckiego, cywilna kontrola nad armią, reforma rolnictwa - nacjonalizacja i kolektywizacja - bunt prawicy, dowódców wojskowych, duchowieństwa  Początek rebelii popartej przez siły wojskowe w Maroku dowodzone przez gen. Francisco Franco

25  Frankiści: ochotnicy z Portugalii, pomoc Włoch i Niemiec Legion Condor – zbombardowanie Guerniki /1937/  Front Ludowy: Brygady Międzynarodowe w sile 40 tys. ochotników  Zajęcie przez wojaka Franco Madrytu /1939/ - koniec 3-letniej wojny domowej - restauracja monarchii

26 Ekspansja III Rzeszy Niemieckiej  Anschluss Austrii /1938/ obalenie rządu kanclerza Kurta von Schuschnigga i przejęcie władzy przez austriackich faszystów /Arthur Seyss – Inquart/ wkroczenie wojsk niemieckich  Konferencja w Monachium /1938/ -Niemcy, Włochy, W. Brytania, Francja -zgoda na włączenie Okręgu Sudeckiego do Niemiec

27  Proklamowanie niepodległej Słowacji podporządkowanej Niemcom /1939/  Wkroczenie wojsk niemieckich do Pragi – powstanie Protektoratu Czech i Moraw /1939/  Zajęcie litewskiej Kłajpedy /1939/  Pakt Ribbentrop - Mołotow /23 VIII 1938/


Pobierz ppt "Kryzys demokracji w Europie.. Narodziny włoskiego faszyzmu  niezadowolenie z postanowień traktatu wersalskiego niewielkie zdobycze terytorialne po rozpadzie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google