Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kryzys demokracji w Europie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kryzys demokracji w Europie."— Zapis prezentacji:

1 Kryzys demokracji w Europie.

2 Narodziny włoskiego faszyzmu
niezadowolenie z postanowień traktatu wersalskiego niewielkie zdobycze terytorialne po rozpadzie Austro – Węgier pominięcie Włoch przy podziale dawnych niemieckich kolonii zrujnowana gospodarka włoska obniżenie poziomu życia olbrzymie bezrobocie Przyczyny niezadowolenia społecznego Związek Włoskich Kombatantów Narodowa Partia Faszystowska

3 Ideologia włoskiego faszyzmu
kult państwa rządy jednej partii brak jakiejkolwiek opozycji kult wodza – DUCE Benito Mussolini PAŃSTWO TOTALITARNE

4 Marsz na Rzym „czarnych koszul”

5 Powstanie nazizmu niemieckiego
Republika Weimarska Okres rewolucji /1918 – 1920/ Pucz monachijski /1923/ Rozwój gospodarczy /1924 – 1929/ Konferencja w Locarno /1925/ i pakt reński /Niemcy, W. Brytania, Francja, Belgia, Włochy, Polska, Czechosłowacja/ Światowy kryzys gospodarczy /1929/ Ukształtowanie się nazizmu

6 „Mein Kampf” / „Moja walka”
Ideologia niemieckiego nazizmu Niemcy rasą panów podział na „podludzi” i „nadludzi” zakaz mieszanych małżeństw uzyskanie przestrzeni życiowej na Wschodzie Europy kult wodza – FŰHRER rządy jednej partii - NSDAP brak jakiejkolwiek opozycji antysemityzm Adolf Hitler 1889 – 1945 „Mein Kampf” / „Moja walka”

7 NSDAP 1933 rok Adolf Hitler kanclerzem Niemiec
Narodowosocjalistyczna Partia Robotnicza Niemiec 1933 rok Adolf Hitler kanclerzem Niemiec /III Rzesza Niemiecka/ Droga Hitlera do pełni władzy Podpalenie Reichstagu – delegalizacja Komunistycznej Partii Niemiec /1933/ Wprowadzenie systemu jednopartyjnego /NSDAP/ „Noc długich noży” /1934/ - likwidacja kierownictwa SA Przejęcie kompetencji prezydenta po śmierci Paula von Hindenburga /1934/

8 Buchenwald, Oranienburg
gestapo obozy koncentracyjne Dachau, Buchenwald, Oranienburg

9 Hitlerjugend

10 Represje w stosunku do Żydów ustawy norymberskie /1935/
zakaz zawierania małżeństw z osobami narodowości niemieckiej „noc kryształowa” /1938/ palenie synagog i książek, niszczenie sklepów, demolowanie mieszkań inne ograniczenia ograniczenie dostępu do niektórych zawodów zakaz wstępu do kin i teatrów Wykluczeni ze społeczeństwa niemieckiego komuniści, socjaliści, liberałowie, katolicy, Żydzi, Romowie, masoni, świadkowie Jehowy, mniejszości seksualne, niepełnosprawni, umysłowo chorzy

11 ZSRR w okresie międzywojennym.

12 Wojna domowa bolszewików z Białymi /1917 – 1922/ Rosja Radziecka
Rewolucja w Rosji /1917/ Wojna domowa bolszewików z Białymi /1917 – 1922/ Rosja Radziecka Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich /1922 – 1991/ Włodzimierz Lenin 1870 – 1924/

13 /produkcja rolna w 1920 r. wynosiła 13 % produkcji z 1914 r. /
Gospodarka komunistyczna w okresie porewolucyjnym komunizm wojenny upaństwowienie przemysłu, handlu i transportu obowiązkowe dostawy żywności dla miast nałożone na chłopów pozbawienie żywności bezrobotnych oraz tzw. klas wyzyskujących /produkcja rolna w 1920 r. wynosiła 13 % produkcji z 1914 r. / Nowa Polityka Ekonomiczna – NEP /1921 – 1928/ likwidacja obowiązkowych dostaw zezwolenie na sprzedaż nadwyżek produktów odrodzenie drobnego prywatnego handlu w miastach rozwój rynku usług wzrost produkcji przemysłowej i rolnej

14 Walka o władzę po śmierci Lenina
Lew Trocki Grigorij Zinowiew Lew Kamieniew Nikołaj Bucharin Józef Stalin – sekretarz generalny partii Józef Stalin 1878 – 1953 Rosyjska Partia Komunistyczna (bolszewików) Wszechzwiązkowa Komunistyczna Partia (bolszewików)

15 Gospodarka sowiecka w okresie międzywojennym
koniec NEP-u przymusowa kolektywizacja rolnictwa /od 1929/ sowchozy – państwowe przedsiębiorstwa rolne kołchozy – rolnicze spółdzielnie produkcyjne walka z kułakami nacjonalizacja przemysłu, handlu i usług industrializacja – szybki rozwój przemysłu kanał Białomorski kanał Wołga – Don zagłębie węglowe w Workucie zakłady metalurgiczne w Magnitogorsku zagłębie węglowe w Kuźniecku elektrownia wodna na Dnieprze

16 Wielki Głód na Ukrainie
1932 – 1933 zmarło ok. 3 mln ludzi

17 Prawo pięciu kłosów Za zerwanie takiej liczby kłosów
w kołchozowego pola groziła kara śmierci lub 10 lat łagru. Skazani nie mogli liczyć na amnestię.

18 Masowy terror prześladowanie kościoła prawosławnego
ofiary kolektywizacji – 10 mln wielka czystka / / /aresztowano m. in. 90 % oficerów/ obozy pracy – łagry GUŁAG – system obozów pracy przymusowej Wyspy Sołowieckie, Workuta, Karaganda, Magadan 40 – 60 mln ofiar /według Aleksandra Sołżenicyna/

19 Stosunki radziecko - niemieckie
konferencja w Genui i traktat w Rapallo /1922/ sprzedaż niemieckich technologii i uzbrojenia do ZSRR udostępnianie poligonów w ZSSR dla szkoleń armii niemieckiej wojna domowa w Hiszpanii układ Ribbentrop – Mołotow /23 VIII 1938 r./

20 Świat na drodze ku wojnie.

21 Militaryzacja Niemiec
Wystąpienie z Ligi Narodów /1933/ Rozbudowa przemysłu zbrojeniowego Przywrócenie powszechnej służby wojskowej /1935/ Rozbudowa Wehrmachtu Remilitaryzacja Nadrenii /1936/

22 Ekspansja Japonii Przyczyny japońskiej ekspansji militarnej
chęć budowy imperium pozyskanie surowców brakujących na wyspach japońskich Zaatakowanie Chin /1931/ od strony Mandżurii - utworzenie marionetkowego państwa Mandżukuo Wystąpienie z Ligi Narodów /1933/ Rozbudowa floty wojennej Drugi etap wojny z Chinami /1937/ - zbrodnie japońskie w Nankinie /300 tys./ i Szanghaju /200 tys./ Atak na Indochiny francuskie i kolonie angielskie wraz z Honkongiem /1939/

23 Świat w przededniu II wojny światowej
Ekspansja Włoch Podbój Libii /1932/ Wojna z Abisynią – Etiopią / / Wystąpienie z Ligi Narodów /1937/ Zajęcie Albanii /1939/ Świat w przededniu II wojny światowej Dążenie do powiększenia terytorium stworzenia imperium zdobycia surowców obalenia istniejącego ładu międzynarodowego

24 Wojna domowa w Hiszpanii
Obalenie monarchii i ustanowienie republiki /1931/ Zwycięstwo lewicy w wyborach parlamentarnych w 1936 r. - reformy: ograniczenie roli Kościoła, zmniejszenie jego majątku, wprowadzenie szkolnictwa świeckiego, cywilna kontrola nad armią, reforma rolnictwa - nacjonalizacja i kolektywizacja - bunt prawicy, dowódców wojskowych, duchowieństwa Początek rebelii popartej przez siły wojskowe w Maroku dowodzone przez gen. Francisco Franco

25 Frankiści: ochotnicy z Portugalii, pomoc Włoch i Niemiec
Legion Condor – zbombardowanie Guerniki /1937/ Front Ludowy: Brygady Międzynarodowe w sile 40 tys. ochotników Zajęcie przez wojaka Franco Madrytu /1939/ - koniec 3-letniej wojny domowej - restauracja monarchii

26 Ekspansja III Rzeszy Niemieckiej
Anschluss Austrii /1938/ obalenie rządu kanclerza Kurta von Schuschnigga i przejęcie władzy przez austriackich faszystów /Arthur Seyss – Inquart/ wkroczenie wojsk niemieckich Konferencja w Monachium /1938/ Niemcy, Włochy, W. Brytania, Francja zgoda na włączenie Okręgu Sudeckiego do Niemiec

27 Proklamowanie niepodległej Słowacji podporządkowanej Niemcom /1939/
Wkroczenie wojsk niemieckich do Pragi – powstanie Protektoratu Czech i Moraw /1939/ Zajęcie litewskiej Kłajpedy /1939/ Pakt Ribbentrop - Mołotow /23 VIII 1938/


Pobierz ppt "Kryzys demokracji w Europie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google