Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek pracy : teorie, zjawiska, procesy. Wykład 2015/2016 Warunki zaliczenia: egzamin ustny, ocena premiowana obecnościami (plus za trzy obecności, gdy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek pracy : teorie, zjawiska, procesy. Wykład 2015/2016 Warunki zaliczenia: egzamin ustny, ocena premiowana obecnościami (plus za trzy obecności, gdy."— Zapis prezentacji:

1 Rynek pracy : teorie, zjawiska, procesy. Wykład 2015/2016 Warunki zaliczenia: egzamin ustny, ocena premiowana obecnościami (plus za trzy obecności, gdy sprawdzane losowo)

2

3 Lektura  Wiesława Kozek, Rynek pracy. Perspektywa instytucjonalna, 2013, Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, całość  Rafał Drozdowski, Rynek pracy w Polsce. Recepcja, oczekiwania, strategie dostosowawcze, 2002, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, (fragmenty)

4 Cel Wprowadzenie w problematykę rynku pracy, Główne koncepcje wyjaśniające zbiorowe zachowania ludzi na rynku pracy Proces tworzeniu rynku pracy w Polsce po roku 1990 Zmiany w okresie 1990- 2010, 1995- 2010

5 Teorie rynku pracy  Teoria klasyczna rynku pracy  Alternatywne szkoły w ekonomii  Antropologia ekonomiczna  Socjologia kulturowa  The embeddedness theory – teoria zakotwiczenia rynku pracy w społeczeństwie  Nowa instytucjonalna ekonomia i socjologia

6 Klasyczna teoria ekonomiczna  Rynek jako proces równoważenia popytu na pracę i podaży pracy  Struktura popytu i podaży (charakterystyka miejsc pracy i cech siły roboczej)  Bezrobocie wynikiem nierównowagi  3 typy bezrobocia zależnego od charakteru nierównowagi: frykcyjne, cykliczne i strukturalne

7 Co się dzieje, gdy rynek jest ograniczany?  Gospodarka socjalistyczna; ograniczenie popytu na pracę, ograniczenie podaży pracy, polityka pełnego zatrudnienia, kontrolowanie ceny pracy  Interwencja w rynek pracy we współczesnych gospodarkach rynkowych: płaca minimalna, zatrudnienie subsydiowane, postanowienia zbiorowych umów o pracę

8 Idealny model rynku pracy  Pracownicy i pracodawcy działają zgodnie z zasadą maksymalizacji własnych korzyści.  Siła robocza jest doskonale mobilna, konsekwentnie poszukuje lepszych typów prac.  Rynek pracy jest doskonale przejrzysty.  Między pracownikami toczy się ostra gra konkurencyjna o miejsca pracy.  Płace pracowników są doskonale giętkie, zmieniają się nawet przy niewielkich wahnięciach popytu lub podaży pracy

9 Odstępstwa od idealnego modelu rynku pracy  Pracownicy i pracodawcy nie zawsze działają zgodnie z zasadą maksymalizacji własnych korzyści.  Siła robocza nie bywa jest doskonale mobilna, i nie zawsze konsekwentnie poszukuje lepszych typów prac.  Rynek pracy nie jest dla wszystkich doskonale przejrzysty.  Między pracownikami nie toczy się bezwzględna gra konkurencyjna o miejsca pracy. Ludzie bywają solidarni  Płace pracowników nie są doskonale giętkie, w pewnych interwałach czasowych są stałe i inercyjnie zmieniają się w odpowiedzi na wahnięcia popytu lub podaży pracy

10 Podejście neo - instytucjonalne: rynek pracy jako instytucja  Rynek pracy musi być rozpoznawany: giełdy pracy jako symbol  Rynek pracy jako stałe, regularne, nawykowe współdziałanie ludzi, w oparciu o uznane wartości, zwyczaje i normy na obszarze kupna i sprzedaży pracy  Normatywna podstawa rynku - uznanie dla kupna i sprzedaży specyficznego towaru.

11 Rynek jako instytucja ekonomiczna (Samuel Eisenstadt) Koncentracja wokół wymiany, dystrybucji i cyrkulacji specyficznego dobra rynkowego Spotkanie wolnego właściciela – oferenta własnej siły roboczej i nabywcy – pracodawcy Suwerenne decyzje stron a obozy pracy i zatrudnianie więźniów Wolontariaty

12 Czym zajmiemy się w czasie wykładu ?

13 Plan wykładu Dziś: Rynek pracy jako przedmiot zainteresowania socjologii; w kierunku analizy instytucji i teorii zakotwiczenia

14 Pomiar rynku pracy  Podstawowe miary opisu  Statystyka publiczna - polska i międzynarodowa  Zmiany na rynku pracy w Polsce w świetle danych statystycznych

15 Rynek pracy - zakotwiczenie w polskim społeczeństwie  Praca jako dobro rynkowe i nierynkowe  Zmiana znaczenia pracy pod wpływem mechanizmów rynku  Problem przyswojenia reguł rynku, w tym rynku pracy  Poglądy na bezrobocie  Nierówności generowane przez rynek  Strategie zaradności ekonomicznej w gospodarce rynkowej

16 Teoria segmentacji rynku pracy  Zawodowe rynki pracy  Wewnętrzny i zewnętrzny rynek pracy  Jądro rynku pracy i peryferie (core i periphery)  Lokalne rynki pracy  Nieformalny rynek pracy, czyli praca na czarno  Rynek sektora prywatnego  Małe firmy na rynku pracy  Rynek pracy sektora publicznego

17 Płynne zatrudnienie  Rodzaje i zasięg niestandardowego zatrudnienia  Przyczyny: zmiany technologiczne i globalna konkurencja  Polityka typu flexicurity  Konsekwencje pracy niestandardowej: korozja charakteru?

18 Bezrobocie jako zjawisko przyswojone  Zasięg bezrobocia  Podstawowe typy bezrobocia  Bezrobocie długoterminowe  Bezrobocie dobrowolne i grupy onieśmielone na rynku pracy  Bezrobocie w Polsce  Zachowania bezrobotnych a odpowiedź otoczenia  Skutki bezrobocia  Państwo i społeczeństwo przeciwko bezrobociu

19 Rodzaje mobilności i ich społeczna przestrzeń  Czy mamy mobilny rynek pracy w Polsce i Europie?

20 Rynek i edukacja – inwestycje w kapitał ludzki  Dopasowanie i jego skutki w szkolnictwie zawodowym (zasadniczym i średnim)  Dopasowanie i jego skutki w szkolnictwie wyższym  Kształcenie ustawiczne  Równe szanse edukacyjne

21 Polityka i strategia rynku pracy w społecznym kontekście  Rodzaje polityki i strategii zatrudnienia oraz rynku pracy  Substytucyjna polityka rynku pracy  Komplementarna polityka rynku pracy  Programy rynku pracy planowane i realizowane w Polsce  Polityka i strategia rynku pracy w świetle danych statystycznych  Badania opinii związanych z polityką rynku pracy

22 Instytucjonalizacja rynku pracy  Proces instytucjonalizacji jako symptom dojrzałości rynku pracy  Dialog społeczny: silny czy słaby udział w polityce zatrudnienia?  Znaczenie instytucji rynku pracy  Infrastrukturalne instytucje rynku pracy


Pobierz ppt "Rynek pracy : teorie, zjawiska, procesy. Wykład 2015/2016 Warunki zaliczenia: egzamin ustny, ocena premiowana obecnościami (plus za trzy obecności, gdy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google