Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centralna Komisja Egzaminacyjna"— Zapis prezentacji:

1 Centralna Komisja Egzaminacyjna Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt 1. Wdrożenie systemu informatycznego do e-oceniania MEN, 6 lipca 2012 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa ul. Łucka 11 tel. (022) Zespół ds. realizacji projektów współfinansowanych z EFS tel. (022) fax (022)

2 Wdrożenie systemu informatycznego do e-oceniania
Rezultaty projektu w latach „Przygotowanie systemu informatycznego do e-oceniania” Zakup aplikacji scoris assessor ® Tłumaczenia podręczników dla zarządzających i użytkowników systemu 320 przeszkolonych egzaminatorów 20 przeszkolonych PZE 18 przeszkolonych informatyków 7 ekspertów do przygotowania i przeprowadzenia sesji Zmiana postaw egzaminatorów w odniesieniu do wprowadzenia nowej technologii oceniania – ogromne zainteresowanie i zaufanie do technologii zapewniającej obiektywizm i anonimowość. Wdrożenie systemu informatycznego do e-oceniania

3 Zakres projektu „Wdrożenie systemu informatycznego do e-oceniania”
Projekt polega na wdrożeniu zakupionej w 2011 roku aplikacji scoris do oceniania prac egzaminacyjnych na ekranie komputerów, co docelowo wpłynie na: zwiększenie obiektywizmu - poprzez zapewnienie 100% anonimowości prac podniesienie jakości oceniania poprzez zastosowanie nowego, o podwyższonej skuteczności, systemu kontroli jakości większą porównywalność i rzetelność wyników egzaminów - poprzez specjalizację egzaminatorów Ponadto: zapewni wprowadzenie nowoczesnego systemu informatycznego do oceniania prac egzaminacyjnych zintegrowanego z istniejącymi systemami informatycznymi komisji okręgowych zmniejszy presję czasową oceniania prac egzaminacyjnych (e-ocenianie prowadzone docelowo na domowych komputerach egzaminatorów nie musi ograniczać się do weekendów i ustalonych godzin pracy ośrodków oceniania) umożliwi przygotowanie profesjonalnej kadry zarządzającej elektronicznym ocenianiem oraz podniesienie kwalifikacji 9000 egzaminatorów poprzez cykl szkoleń.

4 Wdrożenie e-oceniania do systemu egzaminów zewnętrznych
CEL GŁÓWNY Wdrożenie e-oceniania do systemu egzaminów zewnętrznych CELE SZCZEGÓŁOWE Przygotowanie kadry do e-oceniania prac egzaminacyjnych, która zapewni: sprawdzenie prac z egzaminu maturalnego z matematyki w sesji poprawkowej w sierpniu 2012 r. sprawdzenie prac z egzaminu gimnazjalnego z matematyki w sesji głównej w kwietniu 2013 r. Przeprowadzenie sesji e-oceniania prac egzaminacyjnych z egzaminu maturalnego z matematyki w sesji poprawkowej w sierpniu 2012 r. Przeprowadzenie sesji e-oceniania prac egzaminacyjnych z egzaminu gimnazjalnego z matematyki w sesji głównej w kwietniu 2013 r. Zorganizowanie warunków technologicznych do e-oceniania: digitalizację prac egzaminacyjnych, hosting, centra skanowania. Wdrożenie systemu zapewniania jakości oceniania.

5 Wdrożenie systemu informatycznego do e-oceniania
Działania w projekcie Przygotowanie i utrzymanie platformy systemowej Zorganizowanie hostingu dla systemu scoris. Opracowanie aplikacji webserwisowych do organizacji sesji e-oceniania. Zapewnienie skanowania rozwiązań zadań egzaminacyjnych, w tym zakup 8 linii skanujących. Przygotowanie ekspertów do hostingu, administracji, sieci, integracji, aplikacji, w tym pierwszej i drugiej linii wsparcia dla egzaminatorów. Wdrożenie systemu informatycznego do e-oceniania

6 Wdrożenie systemu informatycznego do e-oceniania
Działania w projekcie Przeprowadzenie sesji: Matura z matematyki 2012 Digitalizacja prac egzaminacyjnych. Ustawienie sesji e-oceniania z zastosowaniem aplikacji scoris: m.in: informacje o punktacji zadań, podział arkusza na grupy zadań, dane egzaminatorów, przydział egzaminatorów do zespołów i do odpowiednich grup zadań, założenia systemu kontroli jakości oceniania. Zorganizowanie ośrodków e-oceniania. Zapewnienie odpowiedniej liczby przeszkolonych e-egzaminatorów. Wdrożenie systemu informatycznego do e-oceniania

7 Wdrożenie systemu informatycznego do e-oceniania
Działania w projekcie Przeprowadzenie sesji: Gimnazjum matematyka 2013 Digitalizacja prac egzaminacyjnych. Ustawienie sesji e-oceniania z zastosowaniem aplikacji scoris: m.in: informacje o punktacji zadań, podział arkusza na grupy zadań, dane egzaminatorów, przydział egzaminatorów do zespołów i do odpowiednich grup zadań, założenia systemu kontroli jakości oceniania. Zorganizowanie ośrodków e-oceniania. Zapewnienie odpowiedniej liczby przeszkolonych e-egzaminatorów. Wdrożenie systemu informatycznego do e-oceniania

8 Wdrożenie systemu informatycznego do e-oceniania
Działania w projekcie Przygotowanie rekomendacji wdrożenia Przeprowadzenie analizy procesów, kosztów, ryzyka i sposobów jego ograniczenia oraz przepisów prawnych. Wdrożenie systemu informatycznego do e-oceniania

9 Wdrożenie systemu informatycznego do e-oceniania
Działania w projekcie Szkolenie egzaminatorów do e-oceniania Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń e-learningowych i stacjonarnych w zakresie wykorzystania aplikacji scoris do oceniania prac egzaminacyjnych dla egzaminatorów egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego z matematyki. Wdrożenie systemu informatycznego do e-oceniania

10 Wdrożenie systemu informatycznego do e-oceniania
Działania w projekcie Ewaluacja Ewaluacja w projekcie będzie prowadzona zarówno poprzez ewaluację wewnętrzną (samoewaluację/ autoewaluację), jak i ewaluację zewnętrzną zleconą niezależnemu podmiotowi profesjonalnie zajmującemu się badaniami ewaluacyjnymi. Wdrożenie systemu informatycznego do e-oceniania

11 Wdrożenie systemu informatycznego do e-oceniania
REZULTATY Przeprowadzenie dwóch sesji egzaminacyjnych e-oceniania. Przeszkolenie 9062 egzaminatorów i ekspertów e-oceniania. Sprawdzenie z wykorzystaniem e-oceniania 50 000 prac z poprawkowego egzaminu maturalnego w 2012. Sprawdzenie z wykorzystaniem e-oceniania 400 000 prac z egzaminu gimnazjalnego z matematyki w 2013. Uruchomienie 8 centrów skanowania prac egzaminacyjnych. Stworzenie dwóch opracowań dotyczących sesji e-oceniania. Wdrożenie systemu informatycznego do e-oceniania

12 Rezultaty miękkie projektu
Przyrost wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania aplikacji scoris do: - oceniania prac egzaminacyjnych przez egzaminatorów egzaminu maturalnego z matematyki i egzaminu gimnazjalnego - zarządzania egzaminatorami - kontroli jakości oceniania Zmiana postaw pracowników i współpracowników (egzaminatorów) systemu egzaminów zewnętrznych w kierunku akceptacji wprowadzenia e-oceniania podczas sprawdzania prac egzaminacyjnych. Świadomość konieczności analizy obecnego systemu pod kątem funkcjonalności i zarządzania ryzykiem. Doskonalenie umiejętności raportowania i analiz danych dotyczących sesji , pozwalających na profesjonalną ewaluację i doskonalenie procedur w każdej kolejnej sesji. Wdrożenie systemu informatycznego do e-oceniania

13 Zakres zmian związanych z wdrażaniem e-oceniania
Arkusze egzaminacyjne Zasady oceniania Postawy i kompetencje egzaminatorów Koordynacja merytoryczna Zarządzanie procesem oceniania, kontrola jakości. Przetwarzanie danych egzaminacyjnych i komunikowanie wyników Zmiany w przepisach Wdrożenie systemu informatycznego do e-oceniania

14 www.e-ocenianie.pl jadwiga.brzdak@cke-efs.pl
Dziękuję za uwagę! Wdrożenie systemu informatycznego do e-oceniania


Pobierz ppt "Centralna Komisja Egzaminacyjna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google