Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt 1. Wdrożenie systemu informatycznego do e-oceniania MEN, 6 lipca 2012 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna 00-842 Warszawa ul. Łucka 11 tel. (022)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt 1. Wdrożenie systemu informatycznego do e-oceniania MEN, 6 lipca 2012 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna 00-842 Warszawa ul. Łucka 11 tel. (022)"— Zapis prezentacji:

1 Projekt 1. Wdrożenie systemu informatycznego do e-oceniania MEN, 6 lipca 2012 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna 00-842 Warszawa ul. Łucka 11 tel. (022) 656 38 00 www.cke.edu.pl Zespół ds. realizacji projektów współfinansowanych z EFS tel. (022) 658 63 00 fax (022) 658 61 32 efs@cke.edu.pl Centralna Komisja Egzaminacyjna Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Rezultaty projektu w latach 2009-2011 „Przygotowanie systemu informatycznego do e-oceniania” Zakup aplikacji scoris assessor ® Tłumaczenia podręczników dla zarządzających i użytkowników systemu 320 przeszkolonych egzaminatorów 20 przeszkolonych PZE 18 przeszkolonych informatyków 7 ekspertów do przygotowania i przeprowadzenia sesji Zmiana postaw egzaminatorów w odniesieniu do wprowadzenia nowej technologii oceniania – ogromne zainteresowanie i zaufanie do technologii zapewniającej obiektywizm i anonimowość. Wdrożenie systemu informatycznego do e-oceniania

3 Zakres projektu „Wdrożenie systemu informatycznego do e-oceniania” zwiększenie obiektywizmu - poprzez zapewnienie 100% anonimowości prac nowego, o podwyższonej skuteczności, podniesienie jakości oceniania poprzez zastosowanie nowego, o podwyższonej skuteczności, systemu kontroli jakości większą porównywalność i rzetelność wyników egzaminów - poprzez specjalizację egzaminatorów Projekt polega na wdrożeniu zakupionej w 2011 roku aplikacji scoris do oceniania prac egzaminacyjnych na ekranie komputerów, co docelowo wpłynie na: zapewni wprowadzenie nowoczesnego systemu informatycznego do oceniania prac egzaminacyjnych zintegrowanego z istniejącymi systemami informatycznymi komisji okręgowych zmniejszy presję czasową oceniania prac egzaminacyjnych (e-ocenianie prowadzone docelowo na domowych komputerach egzaminatorów nie musi ograniczać się do weekendów i ustalonych godzin pracy ośrodków oceniania) umożliwi przygotowanie profesjonalnej kadry zarządzającej elektronicznym ocenianiem oraz podniesienie kwalifikacji 9000 egzaminatorów poprzez cykl szkoleń. Ponadto:

4 Wdrożenie e-oceniania do systemu egzaminów zewnętrznych Przygotowanie kadry do e-oceniania prac egzaminacyjnych, która zapewni: –sprawdzenie prac z egzaminu maturalnego z matematyki w sesji poprawkowej w sierpniu 2012 r. –sprawdzenie prac z egzaminu gimnazjalnego z matematyki w sesji głównej w kwietniu 2013 r. Przeprowadzenie sesji e-oceniania prac egzaminacyjnych z egzaminu maturalnego z matematyki w sesji poprawkowej w sierpniu 2012 r. Przeprowadzenie sesji e-oceniania prac egzaminacyjnych z egzaminu gimnazjalnego z matematyki w sesji głównej w kwietniu 2013 r. Zorganizowanie warunków technologicznych do e-oceniania: digitalizację prac egzaminacyjnych, hosting, centra skanowania. Wdrożenie systemu zapewniania jakości oceniania. Przygotowanie kadry do e-oceniania prac egzaminacyjnych, która zapewni: –sprawdzenie prac z egzaminu maturalnego z matematyki w sesji poprawkowej w sierpniu 2012 r. –sprawdzenie prac z egzaminu gimnazjalnego z matematyki w sesji głównej w kwietniu 2013 r. Przeprowadzenie sesji e-oceniania prac egzaminacyjnych z egzaminu maturalnego z matematyki w sesji poprawkowej w sierpniu 2012 r. Przeprowadzenie sesji e-oceniania prac egzaminacyjnych z egzaminu gimnazjalnego z matematyki w sesji głównej w kwietniu 2013 r. Zorganizowanie warunków technologicznych do e-oceniania: digitalizację prac egzaminacyjnych, hosting, centra skanowania. Wdrożenie systemu zapewniania jakości oceniania. CEL GŁÓWNY CELE SZCZEGÓŁOWE

5 Działania w projekcie 1.Przygotowanie i utrzymanie platformy systemowej Zorganizowanie hostingu dla systemu scoris. Opracowanie aplikacji webserwisowych do organizacji sesji e-oceniania. Zapewnienie skanowania rozwiązań zadań egzaminacyjnych, w tym zakup 8 linii skanujących. Przygotowanie ekspertów do hostingu, administracji, sieci, integracji, aplikacji, w tym pierwszej i drugiej linii wsparcia dla egzaminatorów. 1.Przygotowanie i utrzymanie platformy systemowej Zorganizowanie hostingu dla systemu scoris. Opracowanie aplikacji webserwisowych do organizacji sesji e-oceniania. Zapewnienie skanowania rozwiązań zadań egzaminacyjnych, w tym zakup 8 linii skanujących. Przygotowanie ekspertów do hostingu, administracji, sieci, integracji, aplikacji, w tym pierwszej i drugiej linii wsparcia dla egzaminatorów. Wdrożenie systemu informatycznego do e-oceniania

6 2.Przeprowadzenie sesji: Matura z matematyki 2012 Digitalizacja prac egzaminacyjnych. Ustawienie sesji e-oceniania z zastosowaniem aplikacji scoris: m.in: informacje o punktacji zadań, podział arkusza na grupy zadań, dane egzaminatorów, przydział egzaminatorów do zespołów i do odpowiednich grup zadań, założenia systemu kontroli jakości oceniania. Zorganizowanie ośrodków e-oceniania. Zapewnienie odpowiedniej liczby przeszkolonych e-egzaminatorów. 2.Przeprowadzenie sesji: Matura z matematyki 2012 Digitalizacja prac egzaminacyjnych. Ustawienie sesji e-oceniania z zastosowaniem aplikacji scoris: m.in: informacje o punktacji zadań, podział arkusza na grupy zadań, dane egzaminatorów, przydział egzaminatorów do zespołów i do odpowiednich grup zadań, założenia systemu kontroli jakości oceniania. Zorganizowanie ośrodków e-oceniania. Zapewnienie odpowiedniej liczby przeszkolonych e-egzaminatorów. Wdrożenie systemu informatycznego do e-oceniania Działania w projekcie

7 3.Przeprowadzenie sesji: Gimnazjum matematyka 2013 Digitalizacja prac egzaminacyjnych. Ustawienie sesji e-oceniania z zastosowaniem aplikacji scoris: m.in: informacje o punktacji zadań, podział arkusza na grupy zadań, dane egzaminatorów, przydział egzaminatorów do zespołów i do odpowiednich grup zadań, założenia systemu kontroli jakości oceniania. Zorganizowanie ośrodków e-oceniania. Zapewnienie odpowiedniej liczby przeszkolonych e-egzaminatorów. 3.Przeprowadzenie sesji: Gimnazjum matematyka 2013 Digitalizacja prac egzaminacyjnych. Ustawienie sesji e-oceniania z zastosowaniem aplikacji scoris: m.in: informacje o punktacji zadań, podział arkusza na grupy zadań, dane egzaminatorów, przydział egzaminatorów do zespołów i do odpowiednich grup zadań, założenia systemu kontroli jakości oceniania. Zorganizowanie ośrodków e-oceniania. Zapewnienie odpowiedniej liczby przeszkolonych e-egzaminatorów. Wdrożenie systemu informatycznego do e-oceniania Działania w projekcie

8 4.Przygotowanie rekomendacji wdrożenia Przeprowadzenie analizy procesów, kosztów, ryzyka i sposobów jego ograniczenia oraz przepisów prawnych. 4.Przygotowanie rekomendacji wdrożenia Przeprowadzenie analizy procesów, kosztów, ryzyka i sposobów jego ograniczenia oraz przepisów prawnych. Wdrożenie systemu informatycznego do e-oceniania Działania w projekcie

9 5.Szkolenie egzaminatorów do e-oceniania Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń e-learningowych i stacjonarnych w zakresie wykorzystania aplikacji scoris do oceniania prac egzaminacyjnych dla egzaminatorów egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego z matematyki. 5.Szkolenie egzaminatorów do e-oceniania Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń e-learningowych i stacjonarnych w zakresie wykorzystania aplikacji scoris do oceniania prac egzaminacyjnych dla egzaminatorów egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego z matematyki. Wdrożenie systemu informatycznego do e-oceniania Działania w projekcie

10 6.Ewaluacja Ewaluacja w projekcie będzie prowadzona zarówno poprzez ewaluację wewnętrzną (samoewaluację/ autoewaluację), jak i ewaluację zewnętrzną zleconą niezależnemu podmiotowi profesjonalnie zajmującemu się badaniami ewaluacyjnymi. 6.Ewaluacja Ewaluacja w projekcie będzie prowadzona zarówno poprzez ewaluację wewnętrzną (samoewaluację/ autoewaluację), jak i ewaluację zewnętrzną zleconą niezależnemu podmiotowi profesjonalnie zajmującemu się badaniami ewaluacyjnymi. Wdrożenie systemu informatycznego do e-oceniania Działania w projekcie

11 REZULTATY Wdrożenie systemu informatycznego do e-oceniania Przeprowadzenie dwóch sesji egzaminacyjnych e-oceniania.Przeszkolenie 9062 egzaminatorów i ekspertów e-oceniania. Sprawdzenie z wykorzystaniem e-oceniania 50 000 prac z poprawkowego egzaminu maturalnego w 2012. Sprawdzenie z wykorzystaniem e-oceniania 400 000 prac z egzaminu gimnazjalnego z matematyki w 2013. Uruchomienie 8 centrów skanowania prac egzaminacyjnych.Stworzenie dwóch opracowań dotyczących sesji e-oceniania.

12 Rezultaty miękkie projektu Wdrożenie systemu informatycznego do e-oceniania Przyrost wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania aplikacji scoris do: - oceniania prac egzaminacyjnych przez egzaminatorów egzaminu maturalnego z matematyki i egzaminu gimnazjalnego - zarządzania egzaminatorami - kontroli jakości oceniania Zmiana postaw pracowników i współpracowników (egzaminatorów) systemu egzaminów zewnętrznych w kierunku akceptacji wprowadzenia e-oceniania podczas sprawdzania prac egzaminacyjnych. Świadomość konieczności analizy obecnego systemu pod kątem funkcjonalności i zarządzania ryzykiem. Doskonalenie umiejętności raportowania i analiz danych dotyczących sesji, pozwalających na profesjonalną ewaluację i doskonalenie procedur w każdej kolejnej sesji.

13 Zakres zmian związanych z wdrażaniem e-oceniania Arkusze egzaminacyjneZasady oceniania Postawy i kompetencje egzaminatorów Koordynacja merytorycznaZarządzanie procesem oceniania, kontrola jakości.Przetwarzanie danych egzaminacyjnych i komunikowanie wynikówZmiany w przepisach Wdrożenie systemu informatycznego do e-oceniania

14 Dziękuję za uwagę! www.e-ocenianie.pl jadwiga.brzdak@cke-efs.pl Wdrożenie systemu informatycznego do e-oceniania


Pobierz ppt "Projekt 1. Wdrożenie systemu informatycznego do e-oceniania MEN, 6 lipca 2012 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna 00-842 Warszawa ul. Łucka 11 tel. (022)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google