Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawo handlowe zajęcia III 26.10.2014r.. Zasady wykonywania zobowiązań Zobowiązanie: Rodzaj stosunku cywilnoprawnego, Rodzaj stosunku cywilnoprawnego,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawo handlowe zajęcia III 26.10.2014r.. Zasady wykonywania zobowiązań Zobowiązanie: Rodzaj stosunku cywilnoprawnego, Rodzaj stosunku cywilnoprawnego,"— Zapis prezentacji:

1 Prawo handlowe zajęcia III 26.10.2014r.

2 Zasady wykonywania zobowiązań Zobowiązanie: Rodzaj stosunku cywilnoprawnego, Rodzaj stosunku cywilnoprawnego, Podmiot uprawniony to wierzyciel, Podmiot uprawniony to wierzyciel, Podmiot zobowiązany dłużnik, Podmiot zobowiązany dłużnik, Uprawienie wierzyciela to wierzytelność, a obowiązki dłużnika to dług, Uprawienie wierzyciela to wierzytelność, a obowiązki dłużnika to dług, Przedmiotem zobowiązania jest świadczenie, przez co należy rozumieć wskazaną treścią zobowiązania zachowanie się dłużnika na rzecz wierzyciela. Przedmiotem zobowiązania jest świadczenie, przez co należy rozumieć wskazaną treścią zobowiązania zachowanie się dłużnika na rzecz wierzyciela.

3 Wykonanie zobowiązania polega na spełnieniu świadczenia, czyli na pełnym zaspokojeniu interesu wierzyciela określonego w treści stosunku zobowiązaniowego. Wykonanie zobowiązania polega na spełnieniu świadczenia, czyli na pełnym zaspokojeniu interesu wierzyciela określonego w treści stosunku zobowiązaniowego. Zgodnie z art. 354 § 1 KC dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z: - jego treścią, -w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu, - zasadom współżycia społecznego, -a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje – także w sposób odpowiadający tym zwyczajom,

4 Wierzyciel ma współdziałać (art.354 § 2 KC) w sposób zgodny z: treścią zobowiązania, treścią zobowiązania, w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu, w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu, zasadom współżycia społecznego, zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje także w sposób odpowiadający tym zwyczajom. a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje także w sposób odpowiadający tym zwyczajom.

5 Wierzyciel nie współdziała przy wykonaniu zobowiązania Skutki braku współdziałania wierzyciela mogą być określone w przepisach szczególnych przykładowo: w art. 549 KC ( w przypadku dopuszczenia się przez kupującego zwłoki z dokonaniem oznaczenia np. kształtu rzeczy), w art. 549 KC ( w przypadku dopuszczenia się przez kupującego zwłoki z dokonaniem oznaczenia np. kształtu rzeczy), art. 640 KC (w przypadku niewspółdziałania zamawiającego przy wykonaniu dzieła), art. 640 KC (w przypadku niewspółdziałania zamawiającego przy wykonaniu dzieła), Brak współdziałania wierzyciela przy wykonywaniu zobowiązania w większości przypadków kwalifikowanych będzie jako zwłoka wierzyciela ze skutkami określonymi w art. 486 § 1 KC. Brak współdziałania wierzyciela przy wykonywaniu zobowiązania w większości przypadków kwalifikowanych będzie jako zwłoka wierzyciela ze skutkami określonymi w art. 486 § 1 KC.

6 Art.486 KC Wierzyciel nie współdziała, co może zrobić dłużnik: Wierzyciel nie współdziała, co może zrobić dłużnik: będzie mógł żądać od wierzyciela naprawienia szkody wynikłej z braku współdziałania, będzie mógł żądać od wierzyciela naprawienia szkody wynikłej z braku współdziałania, może także złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego (jeżeli świadczenie ma przedmiot i nadaje się do tego). może także złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego (jeżeli świadczenie ma przedmiot i nadaje się do tego).

7 Skutki złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego ma takie same skutki jak spełnienie świadczenia i zobowiązuje wierzyciela do zwrotu dłużnikowi kosztów złożenia (art. 470 KC), Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego ma takie same skutki jak spełnienie świadczenia i zobowiązuje wierzyciela do zwrotu dłużnikowi kosztów złożenia (art. 470 KC), Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sadowego będzie ważne, gdy: Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sadowego będzie ważne, gdy: dłużnik nie mógł wykonać zobowiązania z uwagi na przeszkody odnoszące się do wierzyciela wymienione w ustawie ( np. art. 467, 463,465 § 1 KC) dłużnik nie mógł wykonać zobowiązania z uwagi na przeszkody odnoszące się do wierzyciela wymienione w ustawie ( np. art. 467, 463,465 § 1 KC) przedmiot świadczenia nadawał się do złożenia do depozytu sądowego. przedmiot świadczenia nadawał się do złożenia do depozytu sądowego. Podkreślić należy, że nawet ważne złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego nie jest spełnieniem świadczenia, Podkreślić należy, że nawet ważne złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego nie jest spełnieniem świadczenia, W przypadku świadczeń wzajemnych złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu powoduje ustanie obowiązku zapłaty odsetek za opóźnienie. W przypadku świadczeń wzajemnych złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu powoduje ustanie obowiązku zapłaty odsetek za opóźnienie.

8 Dopóki wierzyciel nie zażądał wydania przedmiotu świadczenia z depozytu sądowego, dłużnik może przedmiot złożony odebrać (art. 469 § 1 KC) Zatem zwolnienie dłużnika z zobowiązania w wyniku złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego nastąpi, jeżeli wierzyciel dobrowolnie odbierze przedmiot świadczenia z depozytu, Dopóki wierzyciel nie zażądał wydania przedmiotu świadczenia z depozytu sądowego, dłużnik może przedmiot złożony odebrać (art. 469 § 1 KC) Zatem zwolnienie dłużnika z zobowiązania w wyniku złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego nastąpi, jeżeli wierzyciel dobrowolnie odbierze przedmiot świadczenia z depozytu, Dłużnik może w każdym czasie odebrać przedmiot świadczenia z depozytu i wówczas złożenie do depozytu uważa za niebyłe ( art. 469 § 2 KC) Dłużnik, który odebrał przedmiot świadczenia z depozytu ponosi koszty jego złożenia. Dłużnik może w każdym czasie odebrać przedmiot świadczenia z depozytu i wówczas złożenie do depozytu uważa za niebyłe ( art. 469 § 2 KC) Dłużnik, który odebrał przedmiot świadczenia z depozytu ponosi koszty jego złożenia.

9 Pojęcie i sposób spełnienia świadczenia pieniężnego Świadczenie pieniężne polega na przekazaniu z majątku dłużnika do majątku wierzyciela określonej wartości majątkowej wyrażonej w jednostkach pieniężnych czyli sumy pieniężnej (art. 358¹ § 1 KC). Świadczenie pieniężne polega na przekazaniu z majątku dłużnika do majątku wierzyciela określonej wartości majątkowej wyrażonej w jednostkach pieniężnych czyli sumy pieniężnej (art. 358¹ § 1 KC).

10 Zasada walutowości Art. 358 KC stanowi, że z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych zobowiązania pieniężne na obszarze Rzeczypospolite Polskiej mogą być wyrażone tylko w pieniądzu polskim. Art. 358 KC stanowi, że z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych zobowiązania pieniężne na obszarze Rzeczypospolite Polskiej mogą być wyrażone tylko w pieniądzu polskim.


Pobierz ppt "Prawo handlowe zajęcia III 26.10.2014r.. Zasady wykonywania zobowiązań Zobowiązanie: Rodzaj stosunku cywilnoprawnego, Rodzaj stosunku cywilnoprawnego,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google