Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 ul. Wrocławska 255 63-800 Gostyń Opracowana przez Radę Pedagogiczną oraz Radę Rodziców i zatwierdzona do realizacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 ul. Wrocławska 255 63-800 Gostyń Opracowana przez Radę Pedagogiczną oraz Radę Rodziców i zatwierdzona do realizacji."— Zapis prezentacji:

1 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 ul. Wrocławska 255 63-800 Gostyń Opracowana przez Radę Pedagogiczną oraz Radę Rodziców i zatwierdzona do realizacji dnia 17.01.2015 r.

2 PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm). Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. nr 168, poz. 1324 z późn. zm). Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 nr 4 poz. 17). Statut Przedszkola Miejskiego nr 1.

3

4

5

6

7

8

9 1 Poznawanie podstawowych zasad dbałości o zdrowie i przestrzeganie ich. 2 Poznawanie ogólnych zasad bezpieczeństwa i przestrzeganie ich. 3 Rozwijanie czynności myślenia, (analizy, syntezy, porównywania, klasyfikowania, próby abstrahowania i uogólniania). 4 Aktywne uczestniczenie w zabawach, zajęciach ruchowych.

10 6 Sprawne wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych. 10 Wykorzystywanie zmysłów w poznawaniu otoczenia. 7 Podejmowanie sportowej rywalizacji. 5 Rozumienie znaczenia ruchu w rozwoju człowieka. 8 Posługiwanie się wyrazistą mową, pozawerbalnymi środkami komunikacji. 9 Swobodne wyrażanie swoich myśli, potrzeb, stanów emocjonalnych w rozmowach z innymi osobami w codziennych sytuacjach.

11

12 Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz wprowadzanie treści wykraczających poza nią. Realizacja programów wychowania przedszkolnego. Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zastosowaniem ciekawych, nowatorskich, aktywnych metod. Codzienna planowa praca z dziećmi na zajęciach (ćwiczenia gimnastyczne, zabawy ruchowe w sali i na świeżym powietrzu). Organizowanie spotkań ze specjalistami (m.in. higienistka, pielęgniarka, nauczyciele wychowania fizycznego, psycholog, policjant, straż miejska, ratownik medyczny, sportowcy itp.).

13 SPOSOBY REALIZACJI CELÓW Realizacja programów „Przedszkole w ruchu”, Akademia Aquafresh”, „Moje dziecko idzie do szkoły”. Współpraca z Akademią Reissa. Przystąpienie do programu „Przedszkole promujące zdrowie”. Realizacja uroczystości i wydarzeń przedszkolnych zgodnie z planem rocznym (piknik rodzinny, teatrzyki, urodziny dzieci itp.). Udział oraz organizacja zawodów sportowych, spartakiad, olimpiad, konkursów tematycznych, konkursów plastycznych.

14 SPOSOBY REALIZACJI CELÓW Modyfikacja menu w zakresie nazewnictwa serwowanych dań (np. zupa „Shreka”). Ograniczenie spożywania słodyczy poprzez zastąpienie ich owocami (podczas uroczystości przedszkolnych, Mikołajki, Święta Bożego Narodzenia, imieniny dzieci itp.). Realizacja zajęć praktycznych w zakresie przygotowania zdrowych posiłków. Dostosowanie jadłospisu do specyficznych potrzeb żywieniowych dzieci (w zależności od potrzeb dostosowanie menu do wymaganej diety np. dla cukrzyków, alergików, bezglutenowców itp.). Dokształcanie personelu kuchennego w zakresie dietetyki.

15 SPOSOBY REALIZACJI CELÓW Udział kadry pedagogicznej w konferencjach, szkoleniach, kursach doskonalących ich warsztat pracy. Prezentacja osiągnięć dzieci poprzez m.in. organizację wystaw, zamieszczanie informacji na stronie internetowej, tablicy ogłoszeń itp. Uzyskiwanie przez rodziców informacji oraz wsparcia w zakresie wychowania i edukacji dziecka (w czasie dyżurów nauczycieli). Przeprowadzenie zajęć otwartych dla rodziców (umożliwienie obserwacji stosowanych przez nauczyciela metod pracy, spotkania ze specjalistami).

16 SPOSOBY REALIZACJI CELÓW Aktywnie działająca Rada Rodziców współdecydująca we wszystkich sprawach przedszkola. Zaangażowanie rodziców w rozwój mowy dzieci poprzez czynny udział w zajęciach logopedycznych organizowanych przez przedszkole. Współpraca z instytucjami środowiska lokalnego (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Biblioteka, szkoły podstawowe, szkoła muzyczna, dom kultury, policja, straż pożarna, straż miejska itp.).


Pobierz ppt "KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 ul. Wrocławska 255 63-800 Gostyń Opracowana przez Radę Pedagogiczną oraz Radę Rodziców i zatwierdzona do realizacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google