Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu na mocy umowy Nr POWR.01.01.02-26-

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu na mocy umowy Nr POWR.01.01.02-26-"— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu na mocy umowy Nr POWR.01.01.02-26- 0009/15-00 zawartej w dniu 25.05.2015 roku z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej dla Poddziałania 1.1.2 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sandomierskim (I)” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych www.mapadotacji.gov.pl

2 Projekt realizowany jest w okresie od dnia 01.02.2015 roku. Koszt bezpośredni projektu w 2015 roku wynosi 2 241 350,00 zł. Wsparcie w ramach projektu adresowane jest do 270 osób bezrobotnych (w tym 149 kobiet, 121 mężczyzn) w wieku od 18 do 29 lat zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sandomierzu dla których ustalono I lub II profil pomocy, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu. Wśród ogółu uczestników projektu w 2015 roku co najmniej: - 6 osób będą stanowić osoby niepełnosprawne, - 120 osób będą stanowić osoby długotrwale bezrobotne. Rekrutacja uczestników projektu realizowana jest przez Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu.

3 Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia młodych osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy powiatu sandomierskiego poprzez wsparcie w ramach poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz następujących instrumentów rynku pracy: staży, prac interwencyjnych, jednorazowych środków na podjecie działalności gospodarczej, bonów na zasiedlenie

4 Szczegółowe informacje dotyczące projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sandomierskim (I)” uzyskać można w Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu..


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu na mocy umowy Nr POWR.01.01.02-26-"

Podobne prezentacje


Reklamy Google