Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KLIMAT SZKOŁY, KLIMAT KLASY A AGRESJA I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W SZKOLE dr Dominika Walczak Zespół Badań Nauczycieli Instytut Badań Edukacyjnych Projekt współfinansowany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KLIMAT SZKOŁY, KLIMAT KLASY A AGRESJA I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W SZKOLE dr Dominika Walczak Zespół Badań Nauczycieli Instytut Badań Edukacyjnych Projekt współfinansowany."— Zapis prezentacji:

1 KLIMAT SZKOŁY, KLIMAT KLASY A AGRESJA I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W SZKOLE dr Dominika Walczak Zespół Badań Nauczycieli Instytut Badań Edukacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Instytut Badań Edukacyjnych ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa Tel.: (22) 241 71 00, e-mail: ibe@ibe.edu.pl

2 INFORMACJE O BADANIU – METODOLOGIA I REALIZACJA BADANIA

3 Badanie główne – cel badania  Określenie skali i form zjawiska agresji przemocy w szkole i uzyskanie wskaźników będących punktem odniesienia dla dalszych badań umożliwiających w przyszłości analizę trendów  Badano różne formy przemocy i agresji rówieśniczej (werbalną, relacyjną, fizyczną, przymuszanie, materialną, cyberprzemoc, seksualną) oraz agresję uczniów wobec nauczycieli i nauczycieli wobec uczniów.  Opis klimatu szkoły i klimatu klasy w polskich szkołach;  Analiza zależności między skalą i specyfiką agresji i przemocy szkolnej a różnymi charakterystykami szkół, w tym w szczególności klimatu szkoły i klasy.

4 Etapy projektu i technika badania Przegląd badań Przemoc i agresjaKlimat szkoły Narzędzia badawcze Eksploracja - wywiady Wywiady eksperckie IDI z uczniamiFGI z uczniami Pilotaż w 15 szkołach PAPI audytoryjna z uczniami CAWI z nauczycielami Badanie główne w 185 szkołach (XI-XII 2014) PAPI audytoryjna z uczniami samodzielnie wypełniania PAPI lub CAWI (ankieta internetowa) z pracownikami szkoły w zależności od preferencji DOKUMENTY: Programy profilaktyczne i wychowawcze, Procedury zachowania w sytuacjach zagrożenia DLA KAŻDEJ GRUPY RESPONDENTÓW DEDYKOWANE NARZĘDZIA BADAWCZE

5 AGRESJA I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W SZKOŁACH – SKALA I SPECYFIKA PROBLEMU

6 Podstawowe pojęcia AGRESJA: świadome, zamierzone działanie, mające na celu wyrządzenie komuś szeroko rozumianej szkody PRZEMOC: zachowanie, w którym strona agresywna wykorzystuje swoją przewagę nad ofiarą. DRĘCZENIE SZKOLNE (ang. bullying): podtyp zachowań agresywnych, w którym jednostka lub grupa jednostek w sposób powtarzalny atakuje, upokarza lub wyklucza z grupy relatywnie słabszą osobę. fizyczna – gdy dochodzi do fizycznego kontaktu agresora i ofiary, np. potrącenie, przewrócenie, pobicie elektroniczna – agresja z użyciem nowych technologii, np. złośliwy SMS, e-mail, wpis w serwisie społecznościowym, umieszczanie w Internecie zdjęć lub filmów ośmieszających ofiarę relacyjna – bez fizycznego kontaktu, celowe działania prowadzące do w obniżenia statusu ofiary w grupie, wykluczenia osoby z grupy, np. obmawianie, wykluczanie werbalna – bez fizycznego kontaktu, w bezpośredniej obecności ofiary, np. wyzywanie, przezywanie, wyśmiewanie materialna – agresja związana z przedmiotami lub pieniędzmi, np. kradzież, niszczenie przedmiotów należących do ofiary

7 SKALA DOŚWIADCZANIA AGRESJI PRZEZ POLSKICH UCZNIÓW Odsetek uczniów deklarujących doświadczenie danego zachowania co najmniej raz w ciągu 4. tygodni poprzedzających badanie

8 Ocena poziomu DOTKLIWOŚCI DOŚWIADCZONYCH ZACHOWAŃ – odpowiedzi uczniów, którzy doświadczyli danego zachowania w ciągu 4. tygodni poprzedzających badanie (10 zachowań odbieranych przez uczniów jako najbardziej dotkliwe)

9 Agresja elektroniczna vs agresja tradycyjna - różnice i podobieństwa Cechy wyróżniające agresję elektroniczną:  anonimowość,  ciągłość oddziaływania,  nieograniczoną lub tzw. niewidzialną publiczność (invisible audience),  efekt kabiny pilota,  łatwość atakowania nieznajomych ofiar (Pyżalski, 2010). Tymczasem, w przypadku profilaktyki agresji elektronicznej, a jak i innych form agresji, w tym dręczenia szkolnego, kluczowy jest klimat szkoły i klasy.

10 KLIMAT SZKOŁY, KLIMAT KLASY

11 Analizowane wymiary klimatu szkoły: RELACJE MIĘDZY UCZNIAMI: pozytywne relacje w klasie i wsparcie kolegów etykietowanie i dyskryminacja orientacja na osiągnięcia RELACJE UCZNIÓW Z NAUCZYCIELAMI: wsparcie, otwartość i życzliwość nauczycieli przemocowe zachowania nauczycieli ZASADY SZKOLNE I ICH EGZEKWOWANIE: poczucie sprawiedliwości jasność komunikacji i konsekwencja nauczycieli w kwestii zasad jasność zasad szkolnych akceptacja zasad szkolnych ZAANGAŻOWANIE POZALEKCYJE UCZNIÓW W SZKOLE: uczestnictwo w wydarzeniach i ich planowaniu SAMOPOCZUCIE UCZNIÓW W SZKOLE: poczucie przynależności ogólne zadowolenie ze szkoły RELACJE W GRONIE PEDAGOGICZNYM: relacje między nauczycielami relacje między nauczycielami a dyrektorem

12 RELACJE MIĘDZY UCZNIAMI Odsetek uczniów zgadzających się (zdecydowanie lub raczej) z podanymi stwierdzeniami dotyczącymi relacji w klasie

13 RELACJE UCZNIÓW Z NAUCZYCIELAMI Odsetek uczniów zgadzających się (zdecydowanie lub raczej) z podanymi stwierdzeniami dotyczącymi życzliwości i wsparcia ze strony nauczycieli

14 RELACJE UCZNIÓW Z NAUCZYCIELAMI Odsetek uczniów, wobec których nauczyciel zachowywał się w opisany sposób w ciągu 4 tygodni poprzedzających badanie

15 ZASADY SZKOLNE I ICH EGZEKWOWANIE Odsetek uczniów zgadzających się (zdecydowanie lub raczej) z podanymi stwierdzeniami dotyczącymi sprawiedliwości w szkole

16 ZASADY SZKOLNE I ICH EGZEKWOWANIE Odsetek uczniów zgadzających się (zdecydowanie lub raczej) z podanymi stwierdzeniami dotyczącymi zasad w szkole

17 ZAANGAŻOWANIE POZALEKCYJNE UCZNIÓW W SZKOLE Odsetek uczniów zgadzających się (zdecydowanie lub raczej) z podanymi stwierdzeniami dotyczącymi działań pozalekcyjnych

18 SAMOPOCZUCIE UCZNIÓW W SZKOLE Odsetek uczniów zgadzających i niezgadzających się z podanymi stwierdzeniami dotyczącymi samopoczucia w szkole

19 RELACJE W GRONIE PEDAGOGICZNYM Odsetek nauczycieli zgadzających i niezgadzających się z podanymi stwierdzeniami dotyczącymi relacji w gronie pedagogicznym

20 RELACJE W GRONIE PEDAGOGICZNYM Odsetek nauczycieli zgadzających i niezgadzających się z podanymi stwierdzeniami dotyczącymi relacji z dyrektorem

21 Zależności między klimatem szkoły a skalą agresji i przemocy szkolnej Skala agresji i przemocy są mniejsze w szkołach i w klasach, w których: - uczniowie pozytywnie oceniają wzajemne wsparcie i sympatię między rówieśnikami i w których mniej jest zachowań dyskryminacyjnych; - uczniowie mają poczucie komfortu w szkole i przynależności do szkoły; - uczniowie oceniają nauczycieli jako życzliwszych, bardziej skłonnych do pomocy i zainteresowanych uczniami; - uczniowie lepiej znają prawa i zakazy szkolne, zaś nauczyciele i dyrekcja omawiają je jasno i szczegółowo; - uczniowie deklarują wyższą akceptację dla obowiązujących ich zasad oraz wyżej oceniają sprawiedliwość nauczycieli.

22 Bibliografia Przewłocka J. (2015). Bezpieczeństwo uczniów i klimat społeczny w polskich szkołach. Raport z badania. Instytut Badań Edukacyjnych. Pyżalski J. (2010). Polscy nauczyciele i uczniowie a agresja elektroniczna – zarys teoretyczny i najnowsze wyniki badań, w: M. Jędrzejko, D. Sarzała (red.) Człowiek i uzależnienia, Pułtusk-Warszawa. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Oficyna Wydawnicza ASPRA- JR.

23 „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Instytut Badań Edukacyjnych ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa tel.: (22) 241 71 00, e-mail: ibe@ibe.edu.pl Dziękuję za uwagę! Kontakt: d.walczak@ibe.edu.pl


Pobierz ppt "KLIMAT SZKOŁY, KLIMAT KLASY A AGRESJA I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W SZKOLE dr Dominika Walczak Zespół Badań Nauczycieli Instytut Badań Edukacyjnych Projekt współfinansowany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google