Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1.Do budżetu na 2015 rok, w kwocie 512 388 489 wprowadziłem zmiany, które skutkują zmniejszeniem deficytu o 5 mln zł z 29 mln do 24 mln 2. Przygotowałem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1.Do budżetu na 2015 rok, w kwocie 512 388 489 wprowadziłem zmiany, które skutkują zmniejszeniem deficytu o 5 mln zł z 29 mln do 24 mln 2. Przygotowałem."— Zapis prezentacji:

1

2 1.Do budżetu na 2015 rok, w kwocie wprowadziłem zmiany, które skutkują zmniejszeniem deficytu o 5 mln zł z 29 mln do 24 mln 2. Przygotowałem program restrukturyzacji długu publicznego FINANSE 2015

3 3. Dodatkowe środki zewnętrzne pozyskane do budżetu Pozyskałem dodatkowe - nieplanowane w budżecie ok. 20 mln złotych 9,5 mln refundacji za modernizację drogi nr 504, 1,5 mln zł dofinansowania do modernizacji toru wrotkarskiego na ul. Agrykola, ponad 1 mln zł na remont wiaduktu w ul. Nowodworskiej, 1 ml zł na przebudowę żłobka na ul. Asnyka, 167 tys. zł na przebudowę przepustu w ul. Fromborskiej, 165 tys. zł. na doposażenie gabinetów lekarskich w szkołach zł na przebudowę skrzyżowania ul. Konopnickiej i Niepodległości zł refundacji za budowę ścieżek rowerowych zł refundacji za rozbudowę monitoringu 3,6 mln zł. odzyskanego Vat-u

4 ADMINISTRACJA Przeprowadziłem reorganizację Urzędu Miejskiego Stan zatrudnienia 5 grudnia 2014 wynosił 474 osoby, aktualnie 452 – 22 osoby mniej (w tym na stałe zlikwidowałem 18 etatów) Łączna kwota zmniejszenia środków na wynagrodzenia pracowników wynosi zł. Zmiany w funkcjonowaniu MOPS – nowy model pracy, racjonalizacja zatrudnienia, efektywniejsze zarządzanie – w 2016 roku oszczędność z tego tytułu wyniesie 437 tys. zł. Połączenie MOSiR i CSB – planowane oszczędności z tego tytułu zł rocznie

5 INNE DZIAŁANIA OSZCZĘDNOŚCIOWE Zmniejszenie wydatków na zakup energii elektrycznej dla obiektów Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia ulicznego w 2016 roku. Kwota oszczędności w 2016 roku wynosi zł. Działania w spółkach miejskich. Pierwsze efekty tych prac skutkują: utrzymaniem stawek za wodę i ścieki na tym samym poziomie w roku 2016, co w roku bieżącym przez EPWiK obniżeniem stawki za ciepło produkowane przy ul. Dojazdowej przez EPEC.

6 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Kompleksowa obsługa inwestorów przez Biuro Wsparcia Przedsiębiorczości na każdym etapie realizacji inwestycji 3 nowych inwestorów na Modrzewinie (branże: biotechnologia, metal, reklama) – 1 zakończona inwestycja, 2 – w trakcie pozyskania zezwolenia na działalność w SSE 20 nowych inkubowanych podmiotów w Inkubatorze EPT 937 zarejestrowanych nowych podmiotów gospodarczych zł dotacji przeznaczył PUP na założenie 110 działalności gospodarczych

7 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Wspólnie z PWSZ rozpocząłem rozmowy z przedsiębiorcami na temat idei złotego trójkąta Wprowadziłem nowy pakiet ulg dla przedsiębiorców Przystąpiłem do prac zmierzających do rozbudowy Elbląskiego Parku Technologicznego Podjąłem działania zmierzające do stworzenia nowego modelu szkolnictwa zawodowego, kształcącego pod potrzeby przedsiębiorców – przygotowujemy projekt do ZIT na kwotę ponad 9 mln zł na tworzenie nowych kierunków i doposażenie bazy.

8 TRANSPORT Przygotowaliśmy program modernizacji dróg Zrealizowaliśmy między innymi przebudowę: wiaduktu w ul. Nowodworskiej, mostu UE, przepustu w ul. Fromborskiej, ul. Częstochowskiej wraz z ul. Winnicką, Iławską i Sosnową, I etap ul. Moniuszki, odnowę nawierzchni ul. Czerniakowskiej i Radomskiej W ul. Fromborskiej i Odrodzenia powstały nowe ciągi pieszo - rowerowe Przeprowadzona została diagnoza stanu dróg na potrzeby weekendowych napraw zł przeznaczona została na wprowadzone zmian w organizacji ruchu zł przeznaczyliśmy na budowę i modernizację oświetlenia, w tym na II etap oświetlenia dzielnicy Zatorze

9 BEZPIECZEŃSTWO Podpisane zostało porozumienie ze Starostą Elbląskim dot. współpracy w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Przeprowadziłem zmiany w funkcjonowaniu Straży Miejskiej - zaprzestano wykorzystywania fotoradarów na elbląskich ulicach, na rzecz innych działań prewencyjnych Straży Miejskiej, utworzono eko- patrol, stworzony Zespół ds. profilaktyki i komunikacji społecznej, zmieniono zasady funkcjonowania monitoringu miejskiego – obecnie jest to monitoring 24 godzinny, 7 dni w tygodniu, Dla Policji zakupione zostały walizki edukacyjne do działań związanych z przeciwdziałaniem dopalaczom

10 EDUKACJA zł środków własnych przeznaczyliśmy na finansowanie oświaty Dzięki modernizacji żłobka przy ul. Asnyka powstało 25 nowych miejsc dla dzieci do lat 3 Powstał punkt przedszkolny przy SOSW uczniów otrzymało stypendia socjalne na kwotę zł Wypłacono 146 stypendiów za wyniki w nauce na kwotę zł 183 uczniów zostało laureatami, 125 finalistami konkursów i olimpiad

11 ZDROWIE W Szpitalu Miejskim otwarty został Oddział Chorób Płuc – oddział przyjął już 200 pacjentów Obecnie trwają prace nad optymalizacją funkcjonowania szpitali miejskich

12 PROMOCJA, TURYSTYKA I REKREACJA Zakończyliśmy budowę Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka – do końca listopada z obiektu skorzystało ponad osób. MOSiR przeprowadził 737 turniejów i zajęć sportowo – rekreacyjnych, w których udział wzięło uczestników i kibiców. W CSB odbyło się 78 wydarzeń sportowych, kulturalnych, w których uczestniczyło osób. Zorganizowano również godzin zajęć sportowych z udziałem osób. Otwarta została zrewitalizowana wieża katedralna – weszło na nią ponad turystów osoby odwiedziły Muzeum Archeologiczno – Historyczne słuchaczy uczestniczyło w II edycji Festiwali Muzyka polska na Żuławach – łącznie koncertów EOK wysłuchało kilkanaście tysięcy osób.

13 MIESZKAŃCY zł przeznaczone zostało na dożywianie dzieci i dorosłych 721 jubilatów, w tym 13 osób w wieku 100 i powyżej 100 lat odwiedzili pracownicy socjalni rodzin objęto pomocą MOPS Samorząd podpisał 130 umów z organizacjami pozarządowymi na realizację 37 zadań publicznych na kwotę zł Ponad elblążan skorzystało z bezpłatnych porad prawnych Przystąpiliśmy do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Dzięki niemu 80 osób niepełnosprawnych skorzystało z pomocy finansowej na uzyskanie wykształcenia wyższego – zł Wspólnie z Radą Miejską przygotowaliśmy Elbląska Kartę Seniora – aktualnie 16 partnerów

14 NOWE INICJATYWY DLA ELBLĄŻAN Festiwal Polskich Seriali Telewizyjnych Turniej Czterech Trenerów Puchar Europy w Nordic Walking Otylia Swim Tour W Elblągu odbyła się Ogólnopolska Inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa

15 Plany na rok 2016 Planowany budżet zł Zmniejszenie długu publicznego o 15 mln z 360 mln do 345 mln zł Od wielu lat pierwszy budżet bez kredytu Widoczne zmniejszanie wydatków bieżących, m.in. w pomocy społecznej, komunikacji miejskiej, administracji publicznej i sporcie Nadwyżka budżetowa – prawie 46 mln, najwyższa od 2011 r. (dla porównania w 2012 wynosiła tylko 605 tys.) Optymalizacja budżetu miasta 2016 zorientowana na efekty

16 Najważniejsze inwestycje planowane w najbliższych latach budowa wiaduktu na Zatorze wraz z drogami dojazdowymi budowa torowiska w ul. 12- Lutego rozbudowa Elbląskiego Parku Technologicznego termomodernizacja kolejnej placówki oświatowej przebudowa stadionu przy ulicy Agrykola budowa toru wrotkarskiego wraz z boiskami przy ul. Agrykola przebudowa skrzyżowania - rondo - ulicy Konopnickiej z Niepodległości wiadukt w ulicy Warszawskiej (droga S22) Inwestycje z Budżetu Obywatelskiego rozstrzygnięte zostało głosowanie na zadania z Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok, w ramach którego zrealizowane zostaną inwestycje na kwotę zł

17 Zapraszam do udziału w Świątecznych Spotkaniach Elblążan grudnia Stare Miasto

18 Dziękuję za uwagę Witold Wróblewski Prezydent Elbląga


Pobierz ppt "1.Do budżetu na 2015 rok, w kwocie 512 388 489 wprowadziłem zmiany, które skutkują zmniejszeniem deficytu o 5 mln zł z 29 mln do 24 mln 2. Przygotowałem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google