Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

K ONCEPCJA P RACY S ZKOŁY I P RZEDSZKOLA Dokąd zmierzamy?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "K ONCEPCJA P RACY S ZKOŁY I P RZEDSZKOLA Dokąd zmierzamy?"— Zapis prezentacji:

1 K ONCEPCJA P RACY S ZKOŁY I P RZEDSZKOLA Dokąd zmierzamy?

2 Wizerunek absolwenta Wizja – jaką drogą? Misja - dokąd zmierzamy?

3 Misją naszej placówki jest nauka i zabawa w bezpiecznej, przyjaznej atmosferze, nastawiona na szczególny rozwój umiejętności kluczowych: matematycznych, przyrodniczych i czytelniczych, myślenia naukowego i pracy zespołowej. W obszarze wychowania stawiamy na promocję zdrowego stylu życia oraz rozwój umiejętności interpersonalnych. Proces osiągania założonych celów umożliwia nam realizacja programów nauczania z poszczególnych przedmiotów oparta na budzeniu ciekawości poznawczej dziecka (wprowadzanie zagadek), realizacja Programu Wychowawczego i Profilaktyki, Programu „Szkoła Promująca Zdrowie” oraz dodatkowe projekty realizowane w placówce: Mały Mistrz, Wielkopolska onkologia i Edukacja przez szachy. Nasze wspólne działania Rodziców – Uczniów/Dzieci – Nauczycieli mają na celu ukształtować młodego człowieka, który jest: ciekawy świata, potrafi rozwijać w sobie kompetencje kluczowe, jest aktywny i kreatywny, odpowiedzialny, otwarty, asertywny i krytyczny, prawy i tolerancyjny, świadomy swoich praw i praw innych ludzi.

4 R OK SZKOLNY 2015/2016 – R OKIEM O TWARTEJ S ZKOŁY

5 Rodzina Środowisko lokalne Instytucje wspierające

6 R ODZINA Współdecydowanie w sprawach dotyczących dzieci Włączanie się w obchodzenie uroczystości szkolnych Udział w zajęciach otwartych

7 Ś RODOWISKO LOKALNE Uczestnictwo w imprezach kulturalnych i konkursach na szczeblu gminnym i powiatowym Nawiązywanie współpracy z instytucjami kultury i lokalnymi przedsiębiorcami

8 I NSTYTUCJE WSPIERAJĄCE Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Turku Komisariat Policji w Tuliszkowie Ośrodek Zdrowia w Grzymiszewie Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuliszkowie Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii oddział w Turku Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Tuliszkowie


Pobierz ppt "K ONCEPCJA P RACY S ZKOŁY I P RZEDSZKOLA Dokąd zmierzamy?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google