Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POTENCJALNE SKUTKI TTIP DLA POLSKIEGO EKSPORTU DO USA NA TLE KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWOWSCHODNIEJ BOŻENA PERA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POTENCJALNE SKUTKI TTIP DLA POLSKIEGO EKSPORTU DO USA NA TLE KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWOWSCHODNIEJ BOŻENA PERA."— Zapis prezentacji:

1 POTENCJALNE SKUTKI TTIP DLA POLSKIEGO EKSPORTU DO USA NA TLE KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWOWSCHODNIEJ BOŻENA PERA

2 CEL PREZENTACJI CELEM JEST PRZEDSTAWIENIE STRUKTURY EKSPORTU POLSKI DO USA I POTENCJALNYCH ZMIAN, JAKIE MOŻE WYWOŁAĆ WEJŚCIE W ŻYCIE TRANSATLANTYCKIEGO PARTNERSTWA HANDLOWEGO I INWESTYCYJNEGO.

3 UKŁAD PREZENTACJI SKUTKI UTWORZENIA STREFY WOLNEGO HANDLUSKUTKI UTWORZENIA STREFY WOLNEGO HANDLU ZNACZENIE I STRUKTURA WZAJEMNEJ WYMIANY HANDLOWEJ STANÓW ZJEDNOCZONYCH ORAZ KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWOWSCHODNIEJZNACZENIE I STRUKTURA WZAJEMNEJ WYMIANY HANDLOWEJ STANÓW ZJEDNOCZONYCH ORAZ KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWOWSCHODNIEJ TTIP A EKSPORT POLSKI I KRAJÓW „WSCHODNIEGO ROZSZERZENIA” DO USATTIP A EKSPORT POLSKI I KRAJÓW „WSCHODNIEGO ROZSZERZENIA” DO USA

4 SKUTKI UTWORZENIA STREFY WOLNEGO HANDLU UTWORZENIE STREFY WOLNEGO HANDLU POMIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ A STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI PÓŁNOCNEJ BĘDZIE ODDZIAŁYWAĆ NIE TYLKO NA KRAJE SPOZA POROZUMIENIA, LECZ RÓWNIEŻ NA RELACJE POMIĘDZY PAŃSTWAMI TWORZĄCYMI UGRUPOWANIE.

5 ZNACZENIE I STRUKTURA WZAJEMNEJ WYMIANY HANDLOWEJ STANÓW ZJEDNOCZONYCH ORAZ KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWOWSCHODNIEJ SPOŚRÓD KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWOWSCHODNIEJ NAJWIĘKSZE UDZIAŁY W EKSPORCIE I IMPORCIE ODNOTOWANO DLA POLSKI, CZECH, WĘGIER I RUMUNII. SPOŚRÓD KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWOWSCHODNIEJ NAJWIĘKSZE UDZIAŁY W EKSPORCIE I IMPORCIE ODNOTOWANO DLA POLSKI, CZECH, WĘGIER I RUMUNII. STANY ZJEDNOCZONE SĄ BARDZIEJ ZNACZĄCYM PARTNEREM HANDLOWYM DLA KRAJÓW „WSCHODNIEGO ROZSZERZENIA”. W LATACH 2004-2014 ICH UDZIAŁ W EKSPORCIE OBNIŻYŁ SIĘ JEDNAK W PRZYPADKU 7 KRAJÓW (BUŁGARIA, CHORWACJA, LITWA, ŁOTWA, RUMUNIA, SŁOWACJA I SŁOWENIA), WZRÓSŁ ZALEDWIE DLA 2 PAŃSTW: ESTONII I WĘGIER. STANY ZJEDNOCZONE SĄ BARDZIEJ ZNACZĄCYM PARTNEREM HANDLOWYM DLA KRAJÓW „WSCHODNIEGO ROZSZERZENIA”. W LATACH 2004-2014 ICH UDZIAŁ W EKSPORCIE OBNIŻYŁ SIĘ JEDNAK W PRZYPADKU 7 KRAJÓW (BUŁGARIA, CHORWACJA, LITWA, ŁOTWA, RUMUNIA, SŁOWACJA I SŁOWENIA), WZRÓSŁ ZALEDWIE DLA 2 PAŃSTW: ESTONII I WĘGIER. POWIĄZANIA POLSKI I CZECH OKAZAŁY SIĘ NAJBARDZIEJ TRWAŁE. POWIĄZANIA POLSKI I CZECH OKAZAŁY SIĘ NAJBARDZIEJ TRWAŁE. W BADANYCH KRAJACH, Z WYJĄTKIEM POLSKI I WĘGIER ODNOTOWANO SPADEK UDZIAŁU IMPORTU Z USA. W BADANYCH KRAJACH, Z WYJĄTKIEM POLSKI I WĘGIER ODNOTOWANO SPADEK UDZIAŁU IMPORTU Z USA.

6 STRUKTURA EKSPORTU I IMPORTU KRAJÓW „WSCHODNIEGO ROZSZERZENIA” W RELACJI Z USA EKSPORT 2010 R. 2014 R. GRUPA 1: {BUŁGARIA, POLSKA} GRUPA 2: {CHORWACJA} GRUPA 3: {CZECHY, RUMUNIA, WĘGRY} GRUPA 4: {ESTONIA, LITWA} GRUPA 5: {ŁOTWA} GRUPA 6: {SŁOWACJA} GRUPA 7: {WĘGRY} GRUPA 1: {BUŁGARIA} GRUPA 2: {CHORWACJA} GRUPA 3: {CZECHY, RUMUNIA, SŁOWENIA} GRUPA 4: {ESTONIA, LITWA} GRUPA 5: {ŁOTWA} GRUPA 6: {POLSKA, WĘGRY} GRUPA 7: {SŁOWACJA} IMPORT 2010 R. 2014 R. GRUPA 1: {BUŁGARIA, RUMUNIA} GRUPA 2: {CHORWACJA} GRUPA 3: {CZECHY, ESTONIA, POLSKA, SŁOWACJA} SŁOWACJA} GRUPA 4: {LITWA} GRUPA 5: {ŁOTWA} GRUPA 6: {SŁOWENIA} GRUPA 7: {WĘGRY} GRUPA 1: {BUŁGARIA, ŁOTWA} GRUPA 2: {CHORWACJA, ESTONIA} GRUPA 3: {CZECHY, POLSKA, SŁOWACJA} GRUPA 4: {LITWA} GRUPA 5: {RUMUNIA} GRUPA 6: {SŁOWENIA} GRUPA 7: {WĘGRY} Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych WITS, http://wits.worldbank.org, dostęp: listopad 2015 r. http://wits.worldbank.org

7 PORÓWNANIE STRUKTURY EKSPORTU KRAJÓW „WSCHODNIEGO ROZSZERZENIA” ZE STRUKTURĄ IMPORTU USA 2010 R.2014 R. GRUPA 1: {BUŁGARIA, ŁOTWA} GRUPA 2: {CHORWACJA} GRUPA 3: {CZECHY, POLSKA, SŁOWENIA} SŁOWENIA} GRUPA 4: {ESTONIA, LITWA} GRUPA 5: {RUMUNIA, WĘGRY} GRUPA 6: {SŁOWACJA} GRUPA 1: {BUŁGARIA, WĘGRY} GRUPA 2: {CHORWACJA, ESTONIA, ŁOTWA} ŁOTWA} GRUPA 3: {CZECHY, RUMUNIA, SŁOWENIA} SŁOWENIA} GRUPA 4: {LITWA} GRUPA 5: {POLSKA} GRUPA 6: {WĘGRY} Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych WITS, http://wits.worldbank.org, dostęp: listopad 2015 r. http://wits.worldbank.org

8 TTIP A EKSPORT POLSKI I KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWOWSCHODNIEJ DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH OBCIĄŻENIE CŁEM TOWARÓW Z POLSKI NA RYNKU USA WG GŁÓWNYCH KATEGORII EKONOMICZNYCH (W 2014 R.):OBCIĄŻENIE CŁEM TOWARÓW Z POLSKI NA RYNKU USA WG GŁÓWNYCH KATEGORII EKONOMICZNYCH (W 2014 R.): –WSZYSTKIE PRODUKTY: 51.24% –DOBRA KAPITAŁOWE: 37,61% –DOBRA KONSUMPCYJNE: 60,33% –DOBRA POŚREDNIE: 48,95% –SUROWCE: 31,65% Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych WITS, http://wits.worldbank.org, dostęp: listopad 2015 r. http://wits.worldbank.org

9 WARTOŚĆ WSKAŹNIKA RCA I ŚREDNIA STAWKA CELNA NA TOWARY EKSPORTOWANE PRZEZ POLSKĘ DO USA W UJĘCIU BRANŻOWYM WYSZCZEGÓLNIENIE201020122014 RCA STAWKA CELNA PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO 1,510,761,484,16 PRODUKTY POCHODZENIA ROŚLINNEGO 1,231,130,592,46 ARTYKUŁY SPOŻYWCZE 3,232,292,275,04 PRODUKTY MINERALNE 0,150,080,130,31 PALIWA0,170,260,061,07 WYROBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO 0,750,530,402,40 TWORZYWA SZTUCZNE I WYROBY Z NICH 0,830,761,073,03 SKÓRY I WYROBY SKÓRZANE 0,200,210,995,52 DREWNO I WYROBY DREWNIANE 0,530,410,600,89 WYROBY TEKSTYLNE I ODZIEŻOWE 0,340,300,329,67 OBUWIE0,250,150,148,08 WYROBY CERAMICZNE, Z KAMIENIA I SZKŁA 2,560,830,884,06 METALE I WYROBY METALURGICZNE 1,191,090,701,84 MASZYNY I URZĄDZENIA 1,301,601,711,15 SPRZĘT TRANSPORTOWY 0,600,730,641,34 RÓŻNE WYROBY PRZEMYSŁOWE 1,851,861,741,56 Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych WITS, http://wits.worldbank.org, dostęp: listopad 2015 r. http://wits.worldbank.org

10 UDZIAŁ 10 NAJWAŻNIEJSZYCH GRUP TOWAROWYCH (WG DZIAŁU HS) W EKSPORCIE WYBRANYCH KRAJÓW EŚW DO USA Z UWZGLĘDNIENIEM STAWKI CELNEJ GRUPACŁOGRUPACŁOGRUPACŁOGRUPACŁOGRUPACŁO CZECHYPOLSKARUMUNIASŁOWACJAWĘGRY 84 0,6840,6840,6871,8840,6 85 0,7850,7731,1840,6850,7 73 1,1941,1850,7401,8871,8 871,8270,3401,8850,7901,5 401,8890,2310,0941,1401,8 901,5880,099731,1681,5 300,1901,5871,8720,2292,8 880,0394,4901,5901,5696,5 720,2731,1941,16412,2941,1 394,4871,86210,8704,0950,7 Udział ogółem 80,70% Udział ogółem 76,56% Udział ogółem 85,53% Udział ogółem 93,89% Udział ogółem 93,33% Źródło: obliczenia własne na podstawie danych ITC, http://trademap.org, dostęp: listopad 2015 r. http://trademap.org

11 ŁĄCZNY UDZIAŁ 10 GRUP TOWAROWYCH W EKSPORCIE Z WYBRANYCH KRAJÓW EŚW DO USA O NAJWYŻSZEJ STAWCE CELNEJ DZIAŁ 24. TYTOŃ I PRZEMYSŁOWE NAMIASTKI TYTONIU (29,9%) DZIAŁ 24. TYTOŃ I PRZEMYSŁOWE NAMIASTKI TYTONIU (29,9%) DZIAŁ 17. CUKRY I WYROBY CUKIERNICZE (18,8%) DZIAŁ 17. CUKRY I WYROBY CUKIERNICZE (18,8%) DZIAŁ 04. PRODUKTY MLECZARSKIE, JAJA PTASIE; MIÓD NATURALNY, POZOSTAŁE PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO (16,9%) DZIAŁ 04. PRODUKTY MLECZARSKIE, JAJA PTASIE; MIÓD NATURALNY, POZOSTAŁE PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO (16,9%) DZIAŁ 61. ODZIEŻ I DODATKI ODZIEŻOWE Z DZIANIN (14,4%) DZIAŁ 61. ODZIEŻ I DODATKI ODZIEŻOWE Z DZIANIN (14,4%) DZIAŁ 64. OBUWIE, GETRY I PODOBNE, CZĘŚCI TYCH ARTYKUŁÓW (12,2%) DZIAŁ 64. OBUWIE, GETRY I PODOBNE, CZĘŚCI TYCH ARTYKUŁÓW (12,2%) DZIAŁ 60. DZIANINY (11,1%) DZIAŁ 60. DZIANINY (11,1%) DZIAŁ 62. ODZIEŻ I DODATKI ODZIEŻOWE, INNE NIŻ Z DZIANIN (10,8%) DZIAŁ 62. ODZIEŻ I DODATKI ODZIEŻOWE, INNE NIŻ Z DZIANIN (10,8%) DZIAŁ 54. WŁÓKNA CIĄGŁE CHEMICZNE (9,9%) DZIAŁ 54. WŁÓKNA CIĄGŁE CHEMICZNE (9,9%) DZIAŁ 21. RÓŻNE PRZETWORY SPOŻYWCZE (9,8%) DZIAŁ 21. RÓŻNE PRZETWORY SPOŻYWCZE (9,8%) DZIAŁ 55. WŁÓKNA ODCINKOWE CHEMICZNE (8,5%) DZIAŁ 55. WŁÓKNA ODCINKOWE CHEMICZNE (8,5%) CZECHY – 0,4%; POLSKA – 1,49%; RUMUNIA – 4,25%; SŁOWACJA – 1,55%; WĘGRY – 0,72% Źródło: obliczenia własne na podstawie danych ITC, http://trademap.org, dostęp: listopad 2015 r. http://trademap.org

12 WNIOSKI KOŃCOWE UTWORZENIE STREFY WOLNEGO HANDLU POMIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ A USA W ZNACZĄCY SPOSÓB NIE PRZYCZYNI SIĘ DO ZMIANY STRUKTURY POLSKIEGO EKSPORTU I POZOSTAŁYCH PAŃSTW EUROPY ŚRODKOWOWSCHODNIEJ NA RYNKU AMERYKAŃSKIM.UTWORZENIE STREFY WOLNEGO HANDLU POMIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ A USA W ZNACZĄCY SPOSÓB NIE PRZYCZYNI SIĘ DO ZMIANY STRUKTURY POLSKIEGO EKSPORTU I POZOSTAŁYCH PAŃSTW EUROPY ŚRODKOWOWSCHODNIEJ NA RYNKU AMERYKAŃSKIM. W 2010 R. STRUKTURA POLSKIEGO EKSPORTU DO USA (OPARTA O 16 GRUP TOWAROWYCH GRUPUJĄCYCH DZIAŁY HS) BYŁA ZBLIŻONA DO BUŁGARSKIEJ, NATOMIAST W 2014 R. DO WĘGIERSKIEJ.W 2010 R. STRUKTURA POLSKIEGO EKSPORTU DO USA (OPARTA O 16 GRUP TOWAROWYCH GRUPUJĄCYCH DZIAŁY HS) BYŁA ZBLIŻONA DO BUŁGARSKIEJ, NATOMIAST W 2014 R. DO WĘGIERSKIEJ. W ZAKRESIE PODOBIEŃSTWA STRUKTURY EKSPORTU KRAJÓW EŚW DO STRUKTURY AMERYKAŃSKIEGO IMPORTU, W 2010 R. POLSKA WYKAZYWAŁA PODOBIEŃSTWA DO CZECH I SŁOWENII. W 2014 R. STRUKTURA POLSKIEGO EKSPORTU RÓŻNIŁA SIĘ OD POZOSTAŁYCH KRAJÓW EŚW.W ZAKRESIE PODOBIEŃSTWA STRUKTURY EKSPORTU KRAJÓW EŚW DO STRUKTURY AMERYKAŃSKIEGO IMPORTU, W 2010 R. POLSKA WYKAZYWAŁA PODOBIEŃSTWA DO CZECH I SŁOWENII. W 2014 R. STRUKTURA POLSKIEGO EKSPORTU RÓŻNIŁA SIĘ OD POZOSTAŁYCH KRAJÓW EŚW.

13 WNIOSKI KOŃCOWE UMOWA TTIP ZAKŁADA LIBERALIZACJĘ 97% LINII TARYFOWYCH.UMOWA TTIP ZAKŁADA LIBERALIZACJĘ 97% LINII TARYFOWYCH. W POLSCE, JAK RÓWNIEŻ W POZOSTAŁYCH BADANYCH KRAJACH EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ W 2014 R. ODNOTOWANO WZROST PRODUKTÓW EKSPORTOWANYCH DO USA MIERZONYCH LICZBĄ LINII TARYFOWYCH W STOSUNKU DO 2010 R.W POLSCE, JAK RÓWNIEŻ W POZOSTAŁYCH BADANYCH KRAJACH EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ W 2014 R. ODNOTOWANO WZROST PRODUKTÓW EKSPORTOWANYCH DO USA MIERZONYCH LICZBĄ LINII TARYFOWYCH W STOSUNKU DO 2010 R. W 2014 R. CO NAJMNIEJ POŁOWA TOWARÓW EKSPORTOWANYCH DO USA Z KRAJÓW „WSCHODNIEGO ROZSZERZENIA” BYŁA OBCIĄŻONA CŁEM.W 2014 R. CO NAJMNIEJ POŁOWA TOWARÓW EKSPORTOWANYCH DO USA Z KRAJÓW „WSCHODNIEGO ROZSZERZENIA” BYŁA OBCIĄŻONA CŁEM. W WYRÓŻNIONYCH 16 GRUPACH TOWARÓW POLSKA UZYSKIWAŁA PRZEWAGI KOMPARATYWNE JEDYNIE W PIĘCIU Z NICH.W WYRÓŻNIONYCH 16 GRUPACH TOWARÓW POLSKA UZYSKIWAŁA PRZEWAGI KOMPARATYWNE JEDYNIE W PIĘCIU Z NICH. POLSKI EKSPORT DO USA, JAK RÓWNIEŻ POZOSTAŁYCH KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWOWSCHODNIEJ CHARATEKRYZUJE BARDZO WYSOKI POZIOM KONCENTRANCJI W GRUPACH TOWAROWYCH O NISKICH STAWKACH CELNYCH.POLSKI EKSPORT DO USA, JAK RÓWNIEŻ POZOSTAŁYCH KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWOWSCHODNIEJ CHARATEKRYZUJE BARDZO WYSOKI POZIOM KONCENTRANCJI W GRUPACH TOWAROWYCH O NISKICH STAWKACH CELNYCH. SPRZEDAŻ PRODUKTÓW DO USA O NAJWYŻSZYCH STAWKACH CELNYCH ZAJMUJE W PRZYPADKU POLSKI ZALEDWIE OK. 1,5%.SPRZEDAŻ PRODUKTÓW DO USA O NAJWYŻSZYCH STAWKACH CELNYCH ZAJMUJE W PRZYPADKU POLSKI ZALEDWIE OK. 1,5%.

14 BARDZO DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ.


Pobierz ppt "POTENCJALNE SKUTKI TTIP DLA POLSKIEGO EKSPORTU DO USA NA TLE KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWOWSCHODNIEJ BOŻENA PERA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google