Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nieruchomości gruntowe w Turbi 1566/2, 1568/1, 1929/6, 2122/3.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nieruchomości gruntowe w Turbi 1566/2, 1568/1, 1929/6, 2122/3."— Zapis prezentacji:

1 Nieruchomości gruntowe w Turbi 1566/2, 1568/1, 1929/6, 2122/3

2

3 LOTNISKO

4

5

6 Działka 1566/2 o pow. 14,61 ha w ewidencji gruntów sklasyfikowana jest jako pastwisko klasy IV- 11,79 ha, klasy V- 0,54 ha, klasy VI- 0,93 ha i nieużytek 1,35 ha. Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zaleszany działka położona jest w strefie A3 mieszkaniowo usługowej, zespołu osadniczego wsi Turbia na pograniczu strefy specjalnej F istniejącego lotniska sportowego, w obszarze oznaczonym symbolem ŁP – obszar łąkowo pastwiskowy. Nieruchomość położona jest w odległości około 500 mb. od drogi krajowej numer 77, bezpośrednio przy drodze asfaltowej biegnącej w kierunku lotniska sportowego w Turbi oraz do Pilchowa. Przez działkę przebiega gazociąg gA500 oraz przyłącza gazu g25, wody w-90 do budynków znajdujących się na lotnisku oraz podziemny kapel telefoniczny i energetyczny. Uzbrojenie: energia elektryczna, woda, gaz. Obecnie działka niezagospodarowana zakrzaczona i zadrzewiona samosiejkami.

7 Działka 1568/1 o pow. 1,06 ha stanowi grunt orny, rola klasy IVa. Działka nie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zaleszany położona jest w strefie specjalnej F, w obszarze oznaczonym symbolem LT1 – obszar urządzeń lotniska. W obszarze tym dopuszcza się możliwość rozbudowy urządzeń lotniska (technicznych, administracyjnych i ewentualnej bazy hotelowej). Przez działkę przebiega podziemna sieć gazowa g25, sieć wodociągowa w-90 do budynków znajdujących się na lotnisku oraz podziemny kapel telefoniczny. Nieruchomość położona jest w odległości około 600 mb. od drogi krajowej numer 77 i ok. 150 mb. od drogi asfaltowej biegnącej w kierunku lotniska sportowego w Turbi oraz do Pilchowa. Uzbrojenie: energia elektryczna, woda, gaz. Obecnie działka niezagospodarowana. LOTNISKO

8 Działka 1929/6 o pow. 3,2629 ha stanowi pastwiska trwałe klasy IV- 1,6057 ha i klasy VI - 1,6572 ha. Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zaleszany działka znajduje się w strefie A3 mieszkaniowo usługowej, zespołu osadniczego wsi Turbia w obszarze oznaczonym symbolem DG – wyodrębnione obszary działalności gospodarczej. Dla terenu tego wydana została decyzja o warunkach zabudowy zgodnie z którą działka przeznaczona jest pod zabudowę usługową- funkcja obiektu usługowo handlowa. Nieruchomość położona jest w odległości około 200 mb. od drogi krajowej numer 77, bezpośrednio przy drodze asfaltowej biegnącej w kierunku lotniska sportowego w Turbi oraz do Pilchowa. Teren działki niezagospodarowany, obniżony ok. 1,20 m w stosunku do otaczających ją dróg. Uzbrojenie: brak. Przez działkę na odcinku o długości 90 mb. równolegle do drogi przebiegają urządzenia infrastruktury technicznej – kanalizacja sanitarna. Nieruchomość z chwilą jej sprzedaży obciążona zostanie nieodpłatną służebnością przesyłu ścieków. Obecnie działka niezagospodarowana.

9 Działka 2122/3 o pow. 2,8878 ha stanowi pastwiska trwałe klasy V- 2,4578 ha i klasy VI- 0,43 ha. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zaleszany działka położona jest w strefie A3 mieszkaniowo usługowej, zespołu osadniczego wsi Turbia w obszarze częściowo oznaczonym symbolem DG – wyodrębniony obszar działalności gospodarczej. Nieruchomość położona jest w odległości około 100 mb. od drogi krajowej numer 77, bezpośrednio przy drodze asfaltowej biegnącej w kierunku lotniska sportowego w Turbi. Działkę przecina sieć gazowa g500. Teren działki niezagospodarowany zakrzaczony i zadrzewiony samosiejkami, obniżony ok. 1,20 m w stosunku do drogi. Uzbrojenie: brak.


Pobierz ppt "Nieruchomości gruntowe w Turbi 1566/2, 1568/1, 1929/6, 2122/3."

Podobne prezentacje


Reklamy Google