Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawność systemu rynkowego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawność systemu rynkowego"— Zapis prezentacji:

1 Sprawność systemu rynkowego
dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

2 Koszty i korzyści zewnętrzne
/niedostatki rynku/ dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

3 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
Koszty krańcowe cena S Koszty krańcowe ilość dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

4 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
Korzyści krańcowe cena Korzyści krańcowe D ilość dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

5 Koszty i korzyści krańcowe
cena S Korzyści krańcowe Koszty krańcowe D ilość dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

6 Koszty i korzyści krańcowe
cena S P0 Korzyści krańcowe Koszty krańcowe D Q0 ilość dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

7 Koszty i korzyści krańcowe
cena S Nadwyżka korzyści krańcowych P0 D Q0 ilość dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

8 Koszty i korzyści krańcowe
Dla każdego produktu aż do wielkości Q0 korzyści krańcowe z konsumpcji /krzywa popytu/ przewyższają koszty krańcowe producenta /krzywa podaży/ Produkując Q0 produktów rynek wydobywa każdą możliwą nadwyżkę z produkcji dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

9 Koszty i korzyści zewnętrzne
To koszty i korzyści ponoszone i uzyskiwane przez producentów i konsumentów, nie rekompensowane w ramach ceny rynkowej dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

10 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
Korzyści zewnętrzne Zewnętrzne korzyści z produkcji: - powstają wówczas, gdy działalność jednostki gospodarczej stwarza nieodpłatne korzyści dla innych Zewnętrzne korzyści z konsumpcji: - mają miejsce wówczas, gdy konsument uzyskuje nie wymagające odpłatności korzyści dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

11 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
Korzyści zewnętrzne S – koszty krańcowe społeczne Cena D1 – krańcowe korzyści prywatne D2 – krańcowe korzyści społeczne S P2 D2 P1 D1 ilość Q1 Q2 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

12 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
Korzyści zewnętrzne cena ABC –nadwyżka korzyści S C B P2 A P1 D2 NIEDOBÓR D1 Q1 Ilość szczepionek Q2 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

13 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
Koszty zewnętrzne Koszty zewnętrzne produkcji: - powstają wówczas, gdy działalność podejmowana przez jednostkę gospodarczą stwarza dodatkowe koszty innym jednostkom Koszty zewnętrzne /straty/ konsumpcji - powstają wówczas, gdy konsumpcja jednego człowieka stwarza innym ludziom nie zrekompensowane straty dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

14 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
Koszty zewnętrzne Cena D – krańcowe zyski /korzyści/ społeczne S2 S1 – krańcowe koszty prywatne S2 – krańcowe koszty społeczne P2 S1 P1 D ilość Q2 Q1 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

15 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
Koszty zewnętrzne cena ABC – nadwyżka kosztów S2 C B P2 S1 A P1 D NADPRODUKCJA Ilość stali Q2 Q1 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

16 Konsekwencje korzyści i kosztów zewnętrznych
Rynek nie jest w stanie zapewnić optymalnej alokacji czynników wytwórczych między poszczególne rodzaje produkcji W dziedzinach, w których istnieją korzyści zewnętrzne, produkcja jest z reguły niższa niż nakazywałoby to optimum społeczne – należy dążyć do jej zwiększenia W dziedzinach, w których istnieją koszty zewnętrzne, produkcja jest z reguły większa niż optymalna i należałoby dążyć do jej ograniczenia. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

17 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
Koszty i korzyści zewnętrzne – ich uwzględnienie znajduje wyraz w następujących instrumentach: Podatek obrotowy – nałożony na produkty społecznie niepożądane, przynoszące koszty zewnętrzne Subwencje państwowe /subsydia/ - stosowane aby stymulować produkcję dóbr społecznie pożądanych, dających korzyści zewnętrzne dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

18 Wpływ podatku obrotowego na stan rynku
/podatek nałożony na producenta obniży podaż/ dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

19 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
Rynkowe konsekwencje podatku obrotowego cena T = P2PA = P2P1 + P1PA S2 S1 E2 P2 P1 E1 PA A D Q1 Q2 ilość dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

20 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
Rynkowe konsekwencje podatku obrotowego cena P2P1 > P1PA S2 ED < ES S1 E2 P2 P1 E1 PA A D Q1 Q2 ilość dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

21 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
Rynkowe konsekwencje podatku obrotowego cena S2 S1 E2 P2 P1 E1 PA A D P2P1 < P1PA ED > ES Q2 Q1 ilość dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

22 Wpływ subsydiów na stan rynku
/subsydia otrzymywane przez producenta zwiększają podaż/ dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

23 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
Rynkowe konsekwencje subsydiowania cena subsydium = P1PA = P1P2 + P2PA S1 S2 E1 P1 P2 E2 PA A D Q2 Q1 ilość dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

24 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
Rynkowe konsekwencje subsydiowania cena P2P1 > P2PA S1 ED < ES S2 E1 P1 P2 E2 PA A D Q2 Q1 ilość dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

25 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
Rynkowe konsekwencje subsydiowania cena S1 S2 E1 P1 P2 E2 PA A D P2P1 < P2PA ED > ES Q1 Q2 ilość dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

26 Konsekwencje wymiany międzynarodowej
dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

27 Konsekwencje wymiany międzynarodowej
*/ Korzyści eksporterów */ Straty firm konkurujących z importem dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

28 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
Korzyści eksporterów cena S E2 P2 E1 P1 D2 D1 Q1 Q2 ilość dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

29 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
Korzyści eksporterów P1P2E2E1 – korzyści eksporterów cena Q1Q2E2E1 – korzyści kontrahentów S E2 P2 P1 E1 D2 D1 Q1 Q2 ilość dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

30 Straty firm konkurujących z importem
cena S1 S2 P1 E1 P2 E2 A D QA Q1 Q2 ilość dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

31 Straty firm konkurujących z importem
cena S1 S2 P1 E1 P2P1E1A – straty producenta P2 QAQ1E1A – straty kontrahentów E2 A D QA Q1 Q2 ilość dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW


Pobierz ppt "Sprawność systemu rynkowego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google