Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I WYDZIAŁ LEKARSKI Warszawski Uniwersytet Medyczny Zmiany programów nauczania KIERUNEK LEKARSKI Mirosław Wielgoś.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I WYDZIAŁ LEKARSKI Warszawski Uniwersytet Medyczny Zmiany programów nauczania KIERUNEK LEKARSKI Mirosław Wielgoś."— Zapis prezentacji:

1 I WYDZIAŁ LEKARSKI Warszawski Uniwersytet Medyczny Zmiany programów nauczania KIERUNEK LEKARSKI Mirosław Wielgoś

2 Nowelizacja Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z 18 marca 2011 Krajowe Ramy Kwalifikacji – system służący do opisu i określenia kwalifikacji jakie student nabywa w czasie studiów Kwalifikacje – efekty kształcenia nabyte podczas toku studiów poświadczone dokumentem Efekty kształcenia – zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji personalno-społecznych uzyskanych w procesie kształcenia Punkty ECTS – w systemie 0-1, przyznawane po zrealizowaniu przedmiotu i uzyskaniu zaliczenia Profil kształcenia – praktyczny, ogólnoakademicki

3 Standardy kształcenia dla kierunku lekarskiego

4 Standardy kształcenia dla kierunków lekarskich Studia jednolite magisterskie Kierunek mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej Czas trwania – nie krócej niż 12 semestrów indywidualny tok studiów nie może skrócić czasu trwania studiów Liczba godzin nie mniejsza niż 5700 Liczba punktów ECTS 360 Profil praktyczny Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 W sprawie standardów kształcenia dla kierunków: lekarskiego……….

5

6

7 Moduły: z obszaru B Fizjologia z patofizjologią Biochemia z elementami chemii

8

9 Profil praktyczny Rozdz.3 §8 pkt.5 Rozdz.2 §1 pkt.4 Inne problemy związane z praktycznym profilem studiów: 1.Brak konieczności prowadzenia badań naukowych 2.Minimum kadrowe

10 Razem 195ECTS

11 A: Nauki morfologiczne 300 godzin, 25 ECTS Liczba godzin: 300, 30 ECTS Anatomia : 200 godzin – 20 ECTS W-40h, S-0h, C-160h Histologia z embriologią: 100 godzin – 10ECTS W-10h, S-30h, C-60h Przekroczenia: 0h,5 ECTS

12 B: Naukowe podstawy medycyny 525 godzin, 43 ECTS Liczba godzin: 570, 48 ECTS Biofizyka: 40 godzin, 3 ECTS (W-2h, S-2h, C-36h) Podstawy biologii molekularnej: 20 godzin, 2 ECTS ( W-0h, S-10h, C-10h) Biochemia z elementami chemii: 220 godzin 19 ECTS (W-55h, S-65h, C-100) Fizjologia z patofizjologią: 220 godzin, 19 ECTS ( W-40h, S-30h, C-150h) Cytofizjologia: 45 godzin, 3 ECTS ( W-10h, S-10h, C-25h) Biostatystyka i informatyka: 25 godzin, 2 ECTS ( W-4h, S-0h, C-21h) Przekroczenia: 45h, 5 ECTS

13

14 Dziennik Ustaw RP 5.06.2012 E. NAUKI KLINICZNE NIEZABIEGOWE w tym: choroby wewnętrzne – E.W1, W7.- efekty w zakresie wiedzy – E.U 1-38.- efekty w zakresie umiejętności – A,B,C,D zamiast→ wejściówki VI rok studiów

15 Szczegółowe efekty kształcenia- przykład wg Dziennika Ustaw Naukowe podstawy medycynyNauki kliniczne niezabiegowe biofizykainterna Rok nauczaniaIIIVVI W zakresie wiedzy B.W1 Opisuje gospodarkę wodno- elektrolitową w układach biologicznych Zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego w odniesieniu do E.W7. i) Zaburzeń wodno- elektrolitowych i kwasowo zasadowych…. W zakresie umiejętności B.U5. Określa pH roztworu i wpływ zmian pH na związki nieorganiczne E.U34. Monitoruje stan chorego zatrutego substancjami chemicznymi lub lekami

16 Przedmioty niezabiegowe ECTS rokIIIIVVrazem przedmiotECTS pediatria 460580460 13 interna 59081208 21 neurologia 6100 6 psychiatria /dziecięca/ 660 /20/ 6(4+2) dermatologia 590 5 onkologia 230360 5 Geriatria 340 3 Ch. zakaźne 245460 6 rehabilitacja 230 2 Diagn laboratoryjna 345 3 razem 11 195 36545 23370 70

17 PRZYKŁAD rokłączniewSemin/ warsztaty cwicz III 330 102060 IV08040 V08040 VI24000 Choroby wewnętrzne Podział godzin

18 Choroby wewnętrzne rokIIIIVVVI interna 90120 240 E ECTS 58816 poprzednio Nowy program przedmiotRok III, IV, VNa VI roku Razem będzie przedmiotu interna550 330240570 ECTS 2116

19

20 Rok IV, V liczba godzinrok studiówECTS kardiologia30IV2 nadciśnienie tętnicze30IV2 choroby płuc alergologia 30IV2 gastroenterologia 30IV2 endokrynologia30V2 choroby nerek30V2 reumatologia30V2 hematologia30V2

21 Praktyczne nauczanie rok VI w klinikach lub oddziałach szpitalnych przedmiotLiczba tygodniLiczba godzinECTS choroby wewnętrzne824016 pediatria41208 chirurgia41208 ginekologia i położnictwo2604 psychiatria2604 medycyna ratunkowa2604 medycyna rodzinna2604 w specjalności wybranej przez studenta 618012 razem3090060 Propozycja - inne przedmioty niż obowiązkowe na VI roku

22 Propozycja podziału zajęć przedmiotLiczba tygodni Liczba godzinWarsztatyĆwiczenia choroby wewnętrzne824040200* pediatria412020100 chirurgia412020100 ginekologia i położnictwo2601050 psychiatria2601050 medycyna ratunkowa2601050 medycyna rodzinna2601050 w specjalności wybranej przez studenta 618030150 razem30900750 *Łączna liczba godzin seminariów i ćwiczeń w toku studiów nie ulegnie zmianie w stosunku do „dawnego” programu

23 Standardy kształcenia Podsumowanie Do dyspozycji Uczelni pozostaje 550 godzin (36 ECTS), które mogą być realizowane jako zajęcia obowiązkowe lub fakultatywne we wszystkich obszarach Zajęcia fakultatywne – nie mniej niż 5% łącznej liczby godzin – nie mniej niż 285 godzin  Na fakultety 300 godzin z puli dodatkowej (20 ECTS, każde 30 godzin=2 ECTS)

24 Praktyki wakacyjne Zakres Liczba tygodni/godzin/ECTS Propozycja /po roku/ Opieka nad chorym4/ 120 /4 I Lecznictwo otwarte3/90/3 II Pomoc doraźna1/30/1 Choroby wewnętrzne4/120/4 III Intensywna terapia2/60/2 IV Pediatria2/60/2 Chirurgia2/60/2 V Ginekologia i położnictwo2/60/2 Razem20/ 600/20

25 G st.G prop.G przek.ECTS st. ECTS prop. ECTS przek. A300 025305 B5255704543485 C5255957043441 D2403309012186 E1060117011065661 F900905550 0 G10011313660 VI rok900 060 0 Łącznie33318 Pula dodatkowa 550300 (F)3620 Praktyki600 020 0 Łącznie57005783360362

26 Podstawowe problemy przy konstruowaniu programu kształcenia Dobór przedmiotów (system modułowy) godzin i punktów ECTS zgodnie z obszarami kształcenia Liczba zajęć praktycznych odpowiednia do profilu/ ECTS w aspekcie profilu praktycznego wynika ze standardów kształcenia Egzekwowanie wiedzy i umiejętności zdobytych we wcześniejszych obszarach – nie powtarzanie treści nauczania Zapewnienie zajęć fakultatywnych Konieczność potwierdzenia nabytych umiejętności – dziennik nabytych umiejętności VI rok: – 8 tygodni chorób wewnętrznych – konieczność rozdziału między kliniki – „w specjalności wybranej przez studenta” – jednej? tej samej co narzucone? przedmioty teoretyczne? – Konieczność odbywania zajęć praktycznych w małych grupach (2,3 osoby? – problemy finansowe, kadrowe – Symulacje medyczne – nowe wyzwanie – Egzaminy kroczące – systemy informatyczne

27 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "I WYDZIAŁ LEKARSKI Warszawski Uniwersytet Medyczny Zmiany programów nauczania KIERUNEK LEKARSKI Mirosław Wielgoś."

Podobne prezentacje


Reklamy Google