Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany programów nauczania KIERUNEK LEKARSKI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany programów nauczania KIERUNEK LEKARSKI"— Zapis prezentacji:

1 Zmiany programów nauczania KIERUNEK LEKARSKI
Mirosław Wielgoś I WYDZIAŁ LEKARSKI Warszawski Uniwersytet Medyczny

2 Nowelizacja Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z 18 marca 2011
Krajowe Ramy Kwalifikacji – system służący do opisu i określenia kwalifikacji jakie student nabywa w czasie studiów Kwalifikacje – efekty kształcenia nabyte podczas toku studiów poświadczone dokumentem Efekty kształcenia – zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji personalno-społecznych uzyskanych w procesie kształcenia Punkty ECTS – w systemie 0-1, przyznawane po zrealizowaniu przedmiotu i uzyskaniu zaliczenia Profil kształcenia – praktyczny, ogólnoakademicki

3 Standardy kształcenia dla kierunku lekarskiego

4 Standardy kształcenia dla kierunków lekarskich Studia jednolite magisterskie
Kierunek mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej Czas trwania – nie krócej niż 12 semestrów indywidualny tok studiów nie może skrócić czasu trwania studiów Liczba godzin nie mniejsza niż 5700 Liczba punktów ECTS 360 Profil praktyczny Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 W sprawie standardów kształcenia dla kierunków: lekarskiego……….

5

6

7 Moduły: z obszaru B Fizjologia z patofizjologią
Biochemia z elementami chemii

8

9 Profil praktyczny Rozdz.2 §1 pkt.4 Rozdz.3 §8 pkt.5 Inne problemy związane z praktycznym profilem studiów: Brak konieczności prowadzenia badań naukowych Minimum kadrowe

10 Razem 195ECTS

11 A: Nauki morfologiczne 300 godzin, 25 ECTS
Liczba godzin: 300, 30 ECTS Anatomia : 200 godzin – 20 ECTS W-40h, S-0h, C-160h Histologia z embriologią: 100 godzin – 10ECTS W-10h, S-30h, C-60h Przekroczenia: 0h,5 ECTS

12 B: Naukowe podstawy medycyny 525 godzin, 43 ECTS
Liczba godzin: 570, 48 ECTS Biofizyka: 40 godzin, 3 ECTS (W-2h, S-2h, C-36h) Podstawy biologii molekularnej: 20 godzin, 2 ECTS (W-0h, S-10h, C-10h) Biochemia z elementami chemii: 220 godzin 19 ECTS (W-55h, S-65h, C-100) Fizjologia z patofizjologią: 220 godzin, 19 ECTS (W-40h, S-30h, C-150h) Cytofizjologia: 45 godzin, 3 ECTS (W-10h, S-10h, C-25h) Biostatystyka i informatyka: 25 godzin, 2 ECTS (W-4h, S-0h, C-21h) Przekroczenia: 45h, 5 ECTS

13

14 Dziennik Ustaw RP 5.06.2012 E. NAUKI KLINICZNE NIEZABIEGOWE
w tym: choroby wewnętrzne E.W1, W7.- efekty w zakresie wiedzy E.U efekty w zakresie umiejętności A,B,C,D zamiast→ wejściówki VI rok studiów

15 Szczegółowe efekty kształcenia- przykład wg Dziennika Ustaw
Naukowe podstawy medycyny Nauki kliniczne niezabiegowe biofizyka interna Rok nauczania II IV VI W zakresie wiedzy B.W1 Opisuje gospodarkę wodno- elektrolitową w układach biologicznych Zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego w odniesieniu do E.W7. i) Zaburzeń wodno-elektrolitowych i kwasowo zasadowych…. W zakresie umiejętności B.U5. Określa pH roztworu i wpływ zmian pH na związki nieorganiczne E.U34. Monitoruje stan chorego zatrutego substancjami chemicznymi lub lekami

16 Przedmioty niezabiegowe ECTS
rok III IV V razem przedmiot ECTS pediatria 4 60 5 80 13 interna 90 8 120 21 neurologia 6 100 psychiatria /dziecięca/ 60 /20/ 6(4+2) dermatologia onkologia 2 30 3 Geriatria 40 Ch. zakaźne 45 rehabilitacja Diagn laboratoryjna 11 195  36 545  23 370  70

17 Choroby wewnętrzne Podział godzin
PRZYKŁAD Choroby wewnętrzne Podział godzin rok łącznie w Semin/ warsztaty cwicz III 330 10 20 60 IV 80 40 V VI 240

18 Choroby wewnętrzne 330 240 570 21 16 poprzednio Nowy program przedmiot
Rok III, IV, V Na VI roku Razem będzie przedmiotu interna 550 330 240 570 ECTS 21 16 rok III IV V VI interna 90 120 240 E ECTS 5 8 16

19

20 Rok IV, V liczba godzin rok studiów ECTS kardiologia 30 IV 2
nadciśnienie tętnicze choroby płuc alergologia gastroenterologia endokrynologia V choroby nerek reumatologia hematologia

21 Praktyczne nauczanie rok VI w klinikach lub oddziałach szpitalnych
przedmiot Liczba tygodni Liczba godzin ECTS choroby wewnętrzne 8 240 16 pediatria 4 120 chirurgia ginekologia i położnictwo 2 60 psychiatria medycyna ratunkowa medycyna rodzinna w specjalności wybranej przez studenta 6 180 12 razem 30 900 Propozycja - inne przedmioty niż obowiązkowe na VI roku

22 Propozycja podziału zajęć
przedmiot Liczba tygodni Liczba godzin Warsztaty Ćwiczenia choroby wewnętrzne 8 240 40 200* pediatria 4 120 20 100 chirurgia ginekologia i położnictwo 2 60 10 50 psychiatria medycyna ratunkowa medycyna rodzinna w specjalności wybranej przez studenta 6 180 30 150 razem 900 750 *Łączna liczba godzin seminariów i ćwiczeń w toku studiów nie ulegnie zmianie w stosunku do „dawnego” programu

23 Standardy kształcenia Podsumowanie
Do dyspozycji Uczelni pozostaje 550 godzin (36 ECTS), które mogą być realizowane jako zajęcia obowiązkowe lub fakultatywne we wszystkich obszarach Zajęcia fakultatywne – nie mniej niż 5% łącznej liczby godzin – nie mniej niż 285 godzin Na fakultety 300 godzin z puli dodatkowej (20 ECTS, każde 30 godzin=2 ECTS)

24 Liczba tygodni/godzin/ECTS
Praktyki wakacyjne Zakres Liczba tygodni/godzin/ECTS Propozycja /po roku/ Opieka nad chorym 4/ 120 /4 I Lecznictwo otwarte 3/90/3 II Pomoc doraźna 1/30/1 Choroby wewnętrzne 4/120/4 III Intensywna terapia 2/60/2 IV Pediatria Chirurgia V Ginekologia i położnictwo Razem 20/ 600/20

25 G st. G prop. G przek. ECTS st. ECTS prop. ECTS przek. A 300 25 30 5 B 525 570 45 43 48 C 595 70 44 1 D 240 330 90 12 18 6 E 1060 1170 110 65 66 F 900 905 50 G 100 113 13 VI rok 60 Łącznie 333 Pula dodatkowa 550 300 (F) 36 20 Praktyki 600 5700 5783 360 362

26 Podstawowe problemy przy konstruowaniu programu kształcenia
Dobór przedmiotów (system modułowy) godzin i punktów ECTS zgodnie z obszarami kształcenia Liczba zajęć praktycznych odpowiednia do profilu/ ECTS w aspekcie profilu praktycznego wynika ze standardów kształcenia Egzekwowanie wiedzy i umiejętności zdobytych we wcześniejszych obszarach – nie powtarzanie treści nauczania Zapewnienie zajęć fakultatywnych Konieczność potwierdzenia nabytych umiejętności – dziennik nabytych umiejętności VI rok: 8 tygodni chorób wewnętrznych – konieczność rozdziału między kliniki „w specjalności wybranej przez studenta” – jednej? tej samej co narzucone? przedmioty teoretyczne? Konieczność odbywania zajęć praktycznych w małych grupach (2,3 osoby? – problemy finansowe, kadrowe Symulacje medyczne – nowe wyzwanie Egzaminy kroczące – systemy informatyczne

27 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Zmiany programów nauczania KIERUNEK LEKARSKI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google