Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 zwrócenie uwagi na zjawisko cyberprzemocy,  zwiększenie świadomości na temat problemu,  zapoznanie ze sposobami, jak reagować na przemoc w cyberprzestrzeni;

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " zwrócenie uwagi na zjawisko cyberprzemocy,  zwiększenie świadomości na temat problemu,  zapoznanie ze sposobami, jak reagować na przemoc w cyberprzestrzeni;"— Zapis prezentacji:

1

2  zwrócenie uwagi na zjawisko cyberprzemocy,  zwiększenie świadomości na temat problemu,  zapoznanie ze sposobami, jak reagować na przemoc w cyberprzestrzeni;  zapoznanie z formami pomocy zarówno dla ofiar, sprawców jak i świadków;  kształtowanie oraz promowania postaw empatycznych.  zwrócenie uwagi na zjawisko cyberprzemocy,  zwiększenie świadomości na temat problemu,  zapoznanie ze sposobami, jak reagować na przemoc w cyberprzestrzeni;  zapoznanie z formami pomocy zarówno dla ofiar, sprawców jak i świadków;  kształtowanie oraz promowania postaw empatycznych.

3 W jakim celu korzystasz z Internetu?

4 Młodzież korzysta z Internetu z reguły w celach rozrywkowych: Przeciętny użytkownik Facebook’a,spędza dziennie średnio 2 godziny na tym portalu; Codziennie na Facebook’u publikowanych jest niemal 250 milionów zdjęć czyli 30% wszystkich wykonanych na świecie; Młodzież korzysta z Internetu z reguły w celach rozrywkowych: Przeciętny użytkownik Facebook’a,spędza dziennie średnio 2 godziny na tym portalu; Codziennie na Facebook’u publikowanych jest niemal 250 milionów zdjęć czyli 30% wszystkich wykonanych na świecie;

5  Przeciętny użytkownik Facebook’a ma 150 znajomych na tym portalu;  Obecnie Facebook ma ponad miliard użytkowników, gdyby był krajem zajmowałby trzecie, co do ilości ludności, miejsce na świecie (tuż za Chinami i Indiami)  Przeciętny użytkownik Facebook’a ma 150 znajomych na tym portalu;  Obecnie Facebook ma ponad miliard użytkowników, gdyby był krajem zajmowałby trzecie, co do ilości ludności, miejsce na świecie (tuż za Chinami i Indiami)

6

7  Cyberprzemoc – przemoc rówieśnicza z użyciem Internetu oraz telefonów komórkowych.  Dążenie do wyrządzenia krzywdy lub wywołania dyskomfortu u ofiary za pośrednictwem publikowania ośmieszających, upokarzających materiałów lub przez publikowanie nieprzychylnych komentarzy.  Cyberprzemoc – przemoc rówieśnicza z użyciem Internetu oraz telefonów komórkowych.  Dążenie do wyrządzenia krzywdy lub wywołania dyskomfortu u ofiary za pośrednictwem publikowania ośmieszających, upokarzających materiałów lub przez publikowanie nieprzychylnych komentarzy.

8  szybkość rozpowszechniania materiałów i powszechna dostępność,  globalny zasięg,  stałe narażenie na atak, niezależnie od miejsca i pory,  trudności z usunięciem kompromitujących materiałów,  szybkość rozpowszechniania materiałów i powszechna dostępność,  globalny zasięg,  stałe narażenie na atak, niezależnie od miejsca i pory,  trudności z usunięciem kompromitujących materiałów,

9

10

11  Jak powinien zachować się bohater prezentowanego filmu?  szukać pomocy u zaufanej osoby dorosłej (nauczyciela, rodziców),  nie odpowiadać tym samym na zaczepki w sieci,  blokować w komunikatorach i poczcie elektronicznej kontakt z niepożądanymi osobami,  wymagać natychmiastowego usunięcia filmu lub zdjęcia zrobionego wbrew woli ofiary,  prosić administratora o usunięcie kompromitujących treści,  dokumentować dowody przemocy (zachowywanie SMS-ów, historii Messengera, zrobienie screenshot’a, itp.).  Jak powinien zachować się bohater prezentowanego filmu?  szukać pomocy u zaufanej osoby dorosłej (nauczyciela, rodziców),  nie odpowiadać tym samym na zaczepki w sieci,  blokować w komunikatorach i poczcie elektronicznej kontakt z niepożądanymi osobami,  wymagać natychmiastowego usunięcia filmu lub zdjęcia zrobionego wbrew woli ofiary,  prosić administratora o usunięcie kompromitujących treści,  dokumentować dowody przemocy (zachowywanie SMS-ów, historii Messengera, zrobienie screenshot’a, itp.).

12

13  Sprawcami cyberprzemocy nie są zazwyczaj niebezpieczni przestępcy, ale zwykli nastolatkowie: › sprawcą jest nie tylko osoba, która zarejestrowała film, ale również ci, który go sobie przesyłali, którzy publikowali go w Internecie i ci, którzy przesyłali głównemu bohaterowi wulgarnie wiadomości. › wszystkie te osoby są odpowiedzialne za krzywdę bohatera filmu. › pozornie śmieszna lub błaha sytuacja może doprowadzić ofiarę do cierpienia. › „niewinne” intencje nie są wytłumaczeniem i nie zwalniają z odpowiedzialności za przemoc.  Sprawcami cyberprzemocy nie są zazwyczaj niebezpieczni przestępcy, ale zwykli nastolatkowie: › sprawcą jest nie tylko osoba, która zarejestrowała film, ale również ci, który go sobie przesyłali, którzy publikowali go w Internecie i ci, którzy przesyłali głównemu bohaterowi wulgarnie wiadomości. › wszystkie te osoby są odpowiedzialne za krzywdę bohatera filmu. › pozornie śmieszna lub błaha sytuacja może doprowadzić ofiarę do cierpienia. › „niewinne” intencje nie są wytłumaczeniem i nie zwalniają z odpowiedzialności za przemoc.

14  Jakie konsekwencje grożą sprawcom cyberprzemocy? wezwanie do szkoły rodziców, obniżenie oceny zachowania, możliwość przeniesienie do innej szkoły, odpowiedzialność karna (w sytuacjach łamania prawa, np. groźby karalne, publikowanie nielegalnych treści, zniesławienie ).  Jakie konsekwencje grożą sprawcom cyberprzemocy? wezwanie do szkoły rodziców, obniżenie oceny zachowania, możliwość przeniesienie do innej szkoły, odpowiedzialność karna (w sytuacjach łamania prawa, np. groźby karalne, publikowanie nielegalnych treści, zniesławienie ).

15  Art. 304&1 KPK : „Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym Prokuratora lub Policję”.  Art. 304&2 KPK : „Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu,są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym Prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw (...) „  Art. 304&1 KPK : „Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym Prokuratora lub Policję”.  Art. 304&2 KPK : „Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu,są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym Prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw (...) „

16  dbać o prywatność swoich danych osobowych,  nadawać swoim profilom w sieci bezpieczny status (prywatny),  chronić swoje hasła i loginy,  nie zamieniać się z kolegami na smartfony,  traktować innych z szacunkiem (nie wyzywać, nie obrażać, nie straszyć itp.),  dbać o prywatność swoich danych osobowych,  nadawać swoim profilom w sieci bezpieczny status (prywatny),  chronić swoje hasła i loginy,  nie zamieniać się z kolegami na smartfony,  traktować innych z szacunkiem (nie wyzywać, nie obrażać, nie straszyć itp.),

17  nie zamieszczać w Internecie materiałów (filmów, zdjęć, tekstów), które mogą kogoś skrzywdzić,  zawsze pytać o zgodę, jeżeli chcemy komuś zrobić zdjęcie lub nakręcić film z jego udziałem,  nie rozsyłać za pomocą telefonu komórkowego zdjęć, filmów oraz tekstów, które mogą komuś sprawić przykrość.  nie zamieszczać w Internecie materiałów (filmów, zdjęć, tekstów), które mogą kogoś skrzywdzić,  zawsze pytać o zgodę, jeżeli chcemy komuś zrobić zdjęcie lub nakręcić film z jego udziałem,  nie rozsyłać za pomocą telefonu komórkowego zdjęć, filmów oraz tekstów, które mogą komuś sprawić przykrość.

18


Pobierz ppt " zwrócenie uwagi na zjawisko cyberprzemocy,  zwiększenie świadomości na temat problemu,  zapoznanie ze sposobami, jak reagować na przemoc w cyberprzestrzeni;"

Podobne prezentacje


Reklamy Google