Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2015-12-191 PROCESY SPAJANIA Opracował dr inż. Tomasz Dyl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2015-12-191 PROCESY SPAJANIA Opracował dr inż. Tomasz Dyl."— Zapis prezentacji:

1 2015-12-191 PROCESY SPAJANIA Opracował dr inż. Tomasz Dyl

2 2015-12-192 Literatura 1. Gourd L.M.: Podstawy Technologii Spawalniczych, WNT 1997. 2. Opartny-Myśliwiec Dąbrówka, Myśliwiec Mieczysław.: Techniki wytwarzania: spawalnictwo, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1981. 3. Rosłanowski, Jan.: Praktyka warsztatowa : zagadnienia spajania i cięcia materiałów, WYD. AKADEMII MORSKA W GDYNI, Gdynia 2002.

3 2015-12-193 Spawanie łukowe Łuk elektryczny jest to trwałe wyładowanie elektryczne w atmosferze zjonizowanych różnych par i gazów. Łuk elektryczny jest to trwałe wyładowanie elektryczne w atmosferze zjonizowanych różnych par i gazów. Stanowi on strumień elektronów oraz dodatnich i ujemnych jonów pędzących między dwoma przewodnikami, zwanymi elektrodami (anodą i katodą). Stanowi on strumień elektronów oraz dodatnich i ujemnych jonów pędzących między dwoma przewodnikami, zwanymi elektrodami (anodą i katodą). Warunkiem niezbędnym do jarzenia się łuku jest jonizacja gazu i par wypełniających przestrzeń między elektrodami, czyli wytworzenie w niej naładowanych cząsteczek, co powoduje, że gaz staje się przewodnikiem prądu elektrycznego. Warunkiem niezbędnym do jarzenia się łuku jest jonizacja gazu i par wypełniających przestrzeń między elektrodami, czyli wytworzenie w niej naładowanych cząsteczek, co powoduje, że gaz staje się przewodnikiem prądu elektrycznego. Im większy jest stopień jonizacji, tym większe występuje przewodnictwo elektryczne. Im większy jest stopień jonizacji, tym większe występuje przewodnictwo elektryczne. Jonizację gazu wywołuje między innymi : Jonizację gazu wywołuje między innymi : wysoka temperatura, wysoka temperatura, wysokie napięcie, wysokie napięcie, przepływający prąd. przepływający prąd.

4 2015-12-194 Ręczne spawanie łukowe (111) Łuk elektryczny w sposób ciągły jarzy się w środowisku żużli i topników, przy określonym napięciu zależnym od materiału rdzenia elektrody i jej otuliny, długości łuku oraz rodzaju atmosfery gazu. Łuk spawalniczy stapia elektrodę i nadtapia łączone brzegi materiału. Łuk elektryczny w sposób ciągły jarzy się w środowisku żużli i topników, przy określonym napięciu zależnym od materiału rdzenia elektrody i jej otuliny, długości łuku oraz rodzaju atmosfery gazu. Łuk spawalniczy stapia elektrodę i nadtapia łączone brzegi materiału. Metal z elektrody stopiony z metalem spawanych części po zakrzepnięciu tworzy spoinę. Metal z elektrody stopiony z metalem spawanych części po zakrzepnięciu tworzy spoinę. Otulina elektrody stapiając się wraz z nią ułatwia utrzymywanie łuku elektrycznego. Otulina elektrody stapiając się wraz z nią ułatwia utrzymywanie łuku elektrycznego. Przez zjonizowanie jego przestrzeni wytwarza osłonę gazową dla kropli metalu przelatujących przez łuk i tworzy żużel pokrywający ułożoną spoinę oraz wprowadza do niej odtleniacze i ewentualne składniki stopowe. Przez zjonizowanie jego przestrzeni wytwarza osłonę gazową dla kropli metalu przelatujących przez łuk i tworzy żużel pokrywający ułożoną spoinę oraz wprowadza do niej odtleniacze i ewentualne składniki stopowe. Łuk elektryczny można podzielić na trzy obszary: Łuk elektryczny można podzielić na trzy obszary: katodowy, katodowy, anodowy, anodowy, słup łuku. słup łuku.

5 2015-12-195 Ręczne spawanie łukowe (111)

6 2015-12-196 Urządzenia do spawania elektrycznego łukowego Wymagania dotyczące spawalniczych źródeł prądu: posiadanie mocy odpowiedniej do wykonywanej pracy (określa się ją jako iloczyn: natężenia prądu w obwodzie spawalniczym, napięcia łuku i współczynnika efektywności nagrzewania materiału uwzględniającego straty ciepła przez promieniowanie i konwekcję wynoszącego 0,75 dla spawania ręcznego); posiadanie mocy odpowiedniej do wykonywanej pracy (określa się ją jako iloczyn: natężenia prądu w obwodzie spawalniczym, napięcia łuku i współczynnika efektywności nagrzewania materiału uwzględniającego straty ciepła przez promieniowanie i konwekcję wynoszącego 0,75 dla spawania ręcznego); możność regulowania wartości prądu spawania w zależności od średnicy i rodzaju stosowanej elektrody oraz od pozycji spawania; możność regulowania wartości prądu spawania w zależności od średnicy i rodzaju stosowanej elektrody oraz od pozycji spawania; wytwarzanie napięcia biegu jałowego umożliwiającego łatwe zajarzenie łuku (ze względów bezpieczeństwa nie powinno przekroczyć 100 V dla prądu stałego i 70 V dla prądu zmiennego); wytwarzanie napięcia biegu jałowego umożliwiającego łatwe zajarzenie łuku (ze względów bezpieczeństwa nie powinno przekroczyć 100 V dla prądu stałego i 70 V dla prądu zmiennego); natężenie prądu zwarcia I z mniejsze lub równe 1,5 I prądu spawania; natężenie prądu zwarcia I z mniejsze lub równe 1,5 I prądu spawania; elastyczna charakterystyka dynamiczna reagująca szybko na gaśnięcie łuku (czas przywrócenia napięcia od 0 do napięcia jarzenia się łuku około 20 V nie powinien przekroczyć 0,05 s). elastyczna charakterystyka dynamiczna reagująca szybko na gaśnięcie łuku (czas przywrócenia napięcia od 0 do napięcia jarzenia się łuku około 20 V nie powinien przekroczyć 0,05 s).

7 2015-12-197 Urządzenia do spawania elektrycznego

8 2015-12-198 Elektrody Elektrody do spawania ręcznego mają kształt pręta, mogą być nietopliwe (węglowe, wolframowe) lub topliwe. Elektrody do spawania ręcznego mają kształt pręta, mogą być nietopliwe (węglowe, wolframowe) lub topliwe. Wśród topliwych rozróżnia się nieotulone (gołe) oraz otulone o długości zależnej od średnicy i rodzaju elektrody. Wśród topliwych rozróżnia się nieotulone (gołe) oraz otulone o długości zależnej od średnicy i rodzaju elektrody.

9 2015-12-199 Elektrody Elektrody otulone składają się z dwu elementów: Elektrody otulone składają się z dwu elementów: rdzenia (metaliczna część elektrody w postaci drutu pełnego, drutu proszkowego, pręta lanego, spiekanego itp.), rdzenia (metaliczna część elektrody w postaci drutu pełnego, drutu proszkowego, pręta lanego, spiekanego itp.), otuliny. otuliny. Druty na rdzenie elektrod mają różny skład chemiczny dobierany do rodzaju spawanego materiału. Druty na rdzenie elektrod mają różny skład chemiczny dobierany do rodzaju spawanego materiału. Otuliny elektrod zawierają substancje żużlotwórcze, gazotwórcze, odtleniające, stabilizujące i wiążące. Otuliny elektrod zawierają substancje żużlotwórcze, gazotwórcze, odtleniające, stabilizujące i wiążące. W elektrodach otulonych o rdzeniu metalowym topnik i drut są zespolone, co umożliwia regulację w szerokim zakresie składu chemicznego stopiwa. W elektrodach otulonych o rdzeniu metalowym topnik i drut są zespolone, co umożliwia regulację w szerokim zakresie składu chemicznego stopiwa. Przy spawaniu różnych gatunków materiałów jest to szczególnie ważną zaletą, na przykład przy spawaniu stali nisko- i średniostopowych stosuje się zawsze taki sam rdzeń ze stali niskowęglowej, a składniki uzupełnia się poprzez otulinę. Przy spawaniu różnych gatunków materiałów jest to szczególnie ważną zaletą, na przykład przy spawaniu stali nisko- i średniostopowych stosuje się zawsze taki sam rdzeń ze stali niskowęglowej, a składniki uzupełnia się poprzez otulinę.

10 2015-12-1910


Pobierz ppt "2015-12-191 PROCESY SPAJANIA Opracował dr inż. Tomasz Dyl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google