Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pozbyć się ograniczenia na krok czasowy ze strony bezwzględnej stabilności: niejawna metoda Eulera jawnametoda Euleraniejawna metoda Eulera jawna metoda.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pozbyć się ograniczenia na krok czasowy ze strony bezwzględnej stabilności: niejawna metoda Eulera jawnametoda Euleraniejawna metoda Eulera jawna metoda."— Zapis prezentacji:

1 pozbyć się ograniczenia na krok czasowy ze strony bezwzględnej stabilności: niejawna metoda Eulera jawnametoda Euleraniejawna metoda Eulera jawna metoda Eulerafunkcjonuje jak równanie nieliniowe (funkcjonuje jak podstawienie) „metoda odważna”„metoda ostrożna” zmiana u zgodna z prawą stroną w punkcie docelowym

2 niejawna metoda Eulera: problem początkowy: u’=-100u, u(0)=1 z rozwiązaniem dokładnym u(t)=exp(  t) t n u n 01 0.05-4 0.18 0.15-16 0.2256 0.25-1024 0.34096 jawny Euler niejawny Euler t n u n e(t n ) 010 0.05.166(6)-.15992 0.1.027(7)-.02773 0.15.004(629)-.00462 0.2.0007716 0.25.0001286 0.3.00002143 itd.. exp(-100 t n ) gaśnie znacznie szybciej niż 1/6 n mało dokładne, ale zawsze to lepiej niż eksplodująca oscylacja jawnego Eulera W naszym problemie u n = 1/6 n

3 niejawna metoda Eulera: region bezwzględnej stabilności  t Re( )  t Im ( ) 1 rejon bezwzględnej stabilności: dopełnienie pustego koła o środku w (1,0) i promieniu 1

4 1  t Re( )  t Im ( ) =1 – zakres niestabilności  t  (0,2) Niejawny schemat Eulera exp(t)  t=0.1  t=0.8 Zbliżamy się do  t=1 – wyniki schematu rosną coraz szybciej Dla  t=1 – nieskończoność w pierwszym kroku  t=1.2  t=1.5  t=2 1,-1,1,-1 itd

5  t Re( )  t Im ( ) 1  t Re( )  t Im ( ) -2 1 metoda Eulera jawna niejawna metoda Eulera regiony stabilności metod Eulera

6  t Re( )  t Im ( ) 1 niejawna metoda Eulera: region bezwzględnej stabilności Re( )<0 : niejawny Euler bezwzględnie stabilny dla dowolnego kroku czasowego takie metody: tzw. A-stabilne dla Re(  poza kołem metoda Eulera jest bezwzględnie stabilna mimo, że rozwiązania równania różniczkowego są niestabilne (patrz wyżej) w tym obszarze metoda jest nadstabilna daje skończone wartości, mimo że rozwiązania dokładne dąży do nieskończoności bezwzględna stabilność nie oznacza dobrej dokładności. W regionie nadstabilności dla Re(  błędy będą rosły w nieskończoność.

7 jak rozwiązać, gdy nie można rozwikłać równania (f nieliniowe względem u) lub gdy f nieznane w formie wzoru (np. gdy piszemy program dla ogólnego f) 1)iteracja funkcjonalna iterować do zbieżności jeśli się zbiegnie u  =u  -1 i mamy rozwiązanie równania nieliniowego

8 problem początkowy: u’=-100u, u(0)=1, dt=0.05 z rozwiązaniem dokładnym u(t)=exp(  t) iteracja funkcjonalna przykład 1, -4, 21, -104, 521, -2604,... kolejne oszacowania: iteracja się nie zbiega  cały zysk z niejawności stracony bo nie potrafimy wykonać kroku t n u n e(t n ) 010 0.05.166(6)-.15992 0.1.027(7)-.02773 0.15.004(629)-.00462 0.2.0007716 0.25.0001286 0.3.00002143

9 iteracja funkcjonalna przykład dt=0.01 (1,0,1,0,1,0) dt=0.001 1, 0.9, 0.91, 0.909, 0.9091, 0.90909, 0.909091,... 0.90909090909 iteracja funkcjonalna się zbiega gdy  t max|f u (t,u)|  1 (w otoczeniu u) iteracja się nie zbiega . zmniejszymy krok dt, zaczynając iterację od u n-1 będziemy bliżej rozwiązania. Może się zbiegnie. u’=-100u,  t 100 < 1 uwaga: w tej sytuacji jawny Euler jest bezwzględnie stabilny dla 2-krotnie większego kroku!  dla jawnego Eulera  t 100 < 2] Z iteracją funkcjonalną stosować wstecznego Eulera nie ma sensu.

10 iteracja funkcjonalna – zapewniamy zbieżność modyfikując przepis iteracyjny zamiast: „mieszając” nowe i stare rozwiązania z wagą w, 0  w  1 jeśli się zbiegnie – to do rozwiązania schematu niejawnego 1, -4, 21, -104, 521, -2604,... problem początkowy: u’=-100u, u(0)=1, dt=0.05 z rozwiązaniem dokładnym u(t)=exp(  t) oscylująca rozbieżność - stłumimy ją: Zabieg podobny do “podrelaksacji”

11 problem początkowy: u’=-100u, u(0)=1, dt=0.05 z rozwiązaniem dokładnym u(t)=exp(  t) iterujemy u(dt) w=0.1 w=0.2 w=0.3 wybierając w odpowiedni sposób wagę w: potrafimy ustabilizować iterację i doprowadzić ją do zbieżności.

12 dt=0.01 (1,0,1,0,1,0) dt=0.001 1, 0.9, 0.91, 0.909, 0.9091, 0.90909, 0.909091,... 0.90909090909 w=0 w=1 0.8,0.68, 0.608, 0.5648, 0.53888, 0.5233, 0.51399, 0.50839, 0.50503, 0.503, 0.5018, 0.5010, 0.50065, 0.50039,..., 1/2 w=.2 (optymalne dla dt=0.05) tutaj optymalne byłoby w=1/2 (zbieżność w jednej iteracji) dla w=.7 0.3,0.58,0.468,0.512,0.4948,0.5003,0.4998 w=0.2

13 dt=0.01 (1,0,1,0,1,0) dt=0.001 1, 0.9, 0.91, 0.909, 0.9091, 0.90909, 0.909091,... 0.90909090909 w=0 w=1 0.8,0.68, 0.608, 0.5648, 0.53888, 0.5233, 0.51399, 0.50839, 0.50503, 0.503, 0.5018, 0.5010, 0.50065, 0.50039,..., 1/2 w=.2 (optymalne dla dt=0.05) tutaj optymalne byłoby w=.5 (zbieżność w jednej iteracji natychmiastowa) dla w=.7 0.3,0.58,0.468,0.512,0.4948,0.5003,0.4998 w=0.2 Problem: 1) w trzeba odpowiednio dobrać (mniejszy krok czasowy, w bliższe 1) 2) dla źle dobranego w iteracja może być wolnozbieżna Proces optymalizacji (np. dynamicznej) w może być kłopotliwy.

14 Na szczęście nie jesteśmy skazani na iterację funkcjonalną 2)metoda Newtona-Raphsona (stycznych) szukamy zera równania nieliniowegoF(x) F(x n +  x)=F(x n )+  x F’(x n ) F(x n +  x)=0 x n+1 =x n -F(x n )/F’(x n )

15 2)metoda Newtona-Raphsona szukamy zera równania nieliniowego F(x n +  x)=F(x n )+  x F’(x n ) F(x n +  x)=0 x n+1 =x n -F(x n )/F’(x n )

16 niejawny schemat Eulera z metodą Newtona-Raphsona, zastosowanie problem początkowy: u’=-100u, u(0)=1 z rozwiązaniem dokładnym u(t)=exp(  t) kolejne przybliżenia:  t=0.05 (jawny Euler stabilny bezwzględnie dla  t <0.02) 1, 0.1666677, 0.1666677 zbieżność w jednej iteracji - F jest liniowa w u Wniosek: dla liniowych f liniowe jest również F wtedy iteracja Newtona zbiega się w jednej iteracji niezależnie od wielkości  t zakres zbieżności: w praktyce  t znacznie większy niż w iteracji funkcjonalnej ale: niedostępne proste oszacowane przedziału zbieżności w praktyce iteracja Newtona – szybsza i szerzej zbieżna niż iteracja funkcjonalna

17 niejawny schemat Eulera z metodą Newtona-Raphsona, zastosowanie dla problemu nieliniowego problem początkowy: dla równania: u’=u(u-1)

18 czerwone niejawny Euler z krokiem  t=0.1 u(0)=0.8 iteracja dla u(  t) ze startem w u(0): 0.80000 0.78297 0.78300 0.78300

19 niejawny schemat Eulera z metodą Newtona-Raphsona gdy przepis funkcyjny nieznany (np. programujemy metodę dla dowolnego f ) można szacować z ilorazu różnicowego (poniżej centralny = dokładnie różniczkuje parabole) cena zastąpienia dokładnej pochodnej ilorazem różnicowym? przy osiągniętej zbieżności - nie zmieni rozwiązania! może tylko spowolnić iterację! dla naszego przykładu u’=u(u-1) centralny iloraz różnicowy zadziała dokładnie dla dowolnego du żeby przykład był ciekawszy: policzmy pochodną z wstecznego ilorazu różnicowego

20 0.80000 0.78312 0.78301 0.78300 dokładna pochodna 0.80000 0.78297 0.78300 0.78300 u’=f(u)=u(u-1) metoda Newtona dla pochodnej f liczonej numerycznie w każdej iteracji: u(0)=0.8, pierwszy krok t=  t: iloraz wsteczny du=u/10 iloraz wsteczny du=u/2 0.80000 0.78367 0.78303 0.78301 0.78300 numeryczne liczenie pochodnych w każdej iteracji może być kosztowne przybliżenie w liczeniu pochodnej nie zmienia wyniku do którego iteracja zbiega bo: x n+1 =x n -F(x n )/F’(x n ) nieco spowalnia iterację w praktyce można np. wstawić tutaj u n-1 można również używać oszacowania pochodnej w wielu kolejnych iteracjach odnawiać pochodną gdy iteracja zwalnia

21 dla naszego przykładu: f(u)=u(u-1) z dt=0.1 iterowana pochodna 0.80000 0.78297 0.78300 0.78300 pochodna brana z punktu t n-1, u n-1 0.80000 0.78297 0.78300 0.78300 bez różnicy! dt=0.5 iterowana 0.8 0.6857 0.6937 0.6937 z poprzedniego kroku 0.8 0.6857 0.6950 0.6935 0.6938 0.6937 dt=1 iterowana 0.8 0.4 0.5333 0.5523 0.5527 0.5527 stara 0.8 0.4 0.8 0.4 0.8 wolniej brak zbieżności  iteracja Newtona z pochodną liczoną w poprzednim kroku (nieiterowaną) w mianowniku: 1-dt(2u-1) stara: 0.94, doiterowana 0.9434 stara: 0.7 doiterowana: 0.806 stara 0.4 doiterowana 0.89 zamiast

22 t u(t) f(t,u) tt [t,u(t)] dokładne [t+  t,u(t+  t)] jawny schemat Eulera [globalny błąd O(  t)] t u(t) f(t,u) tt [t+  t,u(t+  t)] niejawny schemat Eulera [globalny błąd O(  t)] t u(t) f(t,u) tt [t,u(t)] dokładne [t+  t,u(t+  t)] przesunięcie wyliczane na podstawie średniej arytmetycznej z chwil t i t+  t [wzór trapezów]

23 dokładność wzóru trapezów a jawnego schematu Eulera: Równanie: Warunek początkowy: u 1 =u(t 1 =0)=1 Rozwiązanie: Punkt t 2 =0.5 u 2 = ? [dokładnie: 1.1331] Euler jawny jeden krok: u 2 =u 1 +  t t 1 u 1 =u 1 = 1 jawny Euler u2u2 wzór trapezów u 2 =u 1 +(t 1 u 1 +t 2 u 2 )  t /2 = u 1 +t 2 u 2  t /2 u 2 := u 1 +u 2 /8 iteracja funkcjonalna wynik 8/7 TR wygląda na bardziej dokładny od E:

24 Oszacować błąd lokalny wzoru trapezów 1. rozw. Taylora wstecz 2. dla dowolnej funkcji ciągłej f(t)=f(t+  t)+O(  t) (wstawimy, rząd błędu pozostanie trzeci) 3. Rozwiązać na u(t+  t) Euler miał rząd obcięcia  t 2 pozbyć się go.

25 3. Rozwiązać na u(t+  t) [przepisane] 4. Uśrednić z rozwinięciem Taylora do przodu 5. Wynik 6. Korzystamy z równania jawny i niejawny Euler – lokalny błąd rzędu drugiego (rząd dokładności 1) wzór trapezów – lokalny błąd rzędu trzeciego (rząd dokładności 2)

26 stabilność bezwzględną wzoru trapezów problem modelowy: WP: u(t=0)=1. rozwiązanie u=exp( t) zbiór punktów na p. Gaussa, które są nie dalej od (-2,0) niż od (2,0)

27 Wniosek: dla <0 wzór trapezów bezwzględnie stabilny dla dowolnego kroku czasowego ! A-stabilny druga bariera Dahlquista: maksymalny rząd dokładności metody A-stabilnej =2 schemat trapezów jest najdokładniejszą metodą A-stabilną spośród liniowych metod wielokrokowych Implementowana np. w SPICE.  t Re( )  t Im ( ) region bzwz. stabilności wzoru trapezów

28  t Re( )  t Im ( ) region bzwz. stabilności Eulera: koło o promieniu 1 i środku (-1,0)  t Re( )  t Im ( ) region bzwz. stabilności wzoru trapezów  t Re( )  t Im ( ) 1 niejawna metoda Eulera: region bezwzględnej stabilności  =0,1,1/2 – Euler jawny, niejawny i wzór trapezów odpowiednio w wykładzie na temat niejawnych formuł RK zobaczymy, że dokładność rzędu 2 uzyskana tylko dla  =1/2 region stabilności ? między metodami można przechodzić w sposób ciągły

29 problem początkowy: u’=-100u, u(0)=1 z rozwiązaniem dokładnym u(t)=exp(  t ) iteracja funkcjonalna a wzór trapezów  t=0.01 = graniczny dla zbieżności IF dla niejawnego Eulera 1,0, 0.5, 0.25, 0.375, 0.3125, 0.34375, 0.328125, 0.33593, 0.33203, 0.333984,...,0.333333 niestety iteracja funkcjonalna dla  t=0.02 już przestaje być zbieżna (+1,-1,+1,-1,itd..) wzór trapezów zwiększa zakres zbieżności iteracji dwukrotnie (wyraz podkreślony stabilizuje iteracje) ale to wciąż mało metoda Newtona-Raphsona pozostaje wzór trapezów = używa prawej strony z poprzedniego kroku czasowego z wagą 0.5 – co nieco stabilizuje iterację.

30 jawne metody różnicowe wysokiej dokładności ?? 1) 2) 3) Poznane metody: jednokrokowe (1-3), jawna (1) i niejawne (2-3), pierwszego (1-2) i drugiego (3) rzędu dokładności Metody (2-3) A stabilne, metoda (2) nadstabilna poznane metody: )

31 rozwinięcie Taylora ponownie: jawne metody jednokrokowe wyższego rzędu dokładności niż jawny Euler u’=f(t,u), u(0)=u 0 liczymy pochodne: z RR. RR różniczkujemy po czasie czyli podobnie Zależnie od tego gdzie się zatrzymamy uzyskamy błąd lokalny żą danego rzędu

32 Zależnie od tego gdzie się zatrzymamy uzyskamy błąd lokalny zadanego rzędu np. pomysł: mało przydatny w praktyce ze względu na konieczność analitycznego wyliczenia pochodnych cząstkowych f. Dla metod ogólnych: nie powinniśmy liczyć, że f jest dane wzorem

33 podejście alternatywne: inspirowane całkowaniem prawa strona = funkcja tylko t z rozwiązaniem: t n-1 t n jeśli zastąpimy całkę kwadraturą prostokątów z wywołaniem funkcji w lewym końcu przedziału u(t n )=u(t n-1 )+  t f(t n-1 ) + O(  t 2 ) - rozpoznajemy jawny schemat Eulera t n-1 t n kwadratura prostokątów z wywołaniem funkcji w prawym końcu przedziału u(t n )=u(t n-1 )+  t f(t n ) + O(  t 2 ) - rozpoznajemy niejawny schemat Eulera t n-1 t n kwadratura trapezów u(t n )=u(t n-1 )+  t f(t n )/2+  t f(t n-1 )/2 + O(  t 3 ) - rozpoznajemy niejawny schemat trapezów

34 t n-1 t n-1/2 t n wzór prostokątów z wywołaniem funkcji w środku przedziału (dokładny dla funkcji liniowej, znoszenie błędów) uogólniony wzór na równanie równania u’=f(t,u) reguła punktu środkowego ale - skąd rozwiązanie w środku przedziału? np. ze schematu Eulera: błąd lokalny Eulera O(  t 2 ), czy reguła punktu środkowego zachowa trzeci rząd błędu lokalnego?

35 sprawdźmy to rozważając bardziej ogólny schemat: obliczone gdzieś w środku przedziału (t n-1,t n ) z odpowiednio oszacowanym rozwiązaniem u dla tego t (wzór typu Eulera) jest to jawny dwustopniowy schemat Rungego-Kutty. potencjalna wyższa dokładność od jawnego Eulera kosztem dwóch wywołań f (podobnie jak we wzorze trapezów, ale RK: jawny) reguła punktu środkowego:należy do tej klasy z b 1 =0, b 2 =1, c=1/2, a =1/2 b1,b2,a,c – parametry metody –jakie muszą być aby RK2 (2 = rząd dokładności) obliczone na początku kroku

36 Jawne metody Rungego-Kutty dwustopniowe: wybór parametrów jak dobrać b 1,b 2,c,a ? – metodą brutalnej siły - tak aby rozwinięcie Taylora metody zgadzało się z rozwinięciem Taylora dokładnego równania różniczkowego do wyrazów tak wysokiego rzędu jak to tylko możliwe przypominamy: rozwinięcie Taylora dla funkcji dwóch zmiennych u’=f(t,u) wstawiamy rozwiązanie dokładne u(t n ), u(t n-1 ) do (*) i rozwijamy względem t n-1, u n-1 (*)

37 to trzeba rozwinąć (wszystkie pochodne liczone w t n-1,u n-1 ) wstawmy k 2 do rozwinięcia. Zachowajmy człony do  t 2: rozwinięcie Taylora rozwiązania dokładnego uzyskaliśmy kilka slajdów wcześniej czyli: rząd  t: b 1 +b 2 =1, rząd  t 2 : b 2 c=b 2 a=1/2 czyli reguła punktu środkowego: b 1 =0, b 2 =1, c=1/2, a =1/2 ma błąd lokalny rzędu O(  t 3 ) mamy metodę równie dokładną co wzór trapezów – ale jawną (co ma swoje zalety i wady) Wyższy rząd błędu do uzyskania tylko w metodach o większej niż 2 liczbie stopni

38 cztery parametry i trzy równania b 1 +b 2 =1 b 2 c=b 2 a=1/2- pozostaje swoboda w wyborze parametrów reguła punktu środkowego RK2 t u(t) tt [t,u(t)] dokładne [t+  t/2,y(t+  t/2)] 1) Szacujemy metodą Eulera punkt środkowy [t+  t/2,u(t+  t/2)] korzystając z f(t,u) w lewym końcu przedziału 2) Wykorzystujemy wartość f w tym punkcie do wyliczenia zmiany y na całym przedziale  t dwa zastosowania jawnego schematu Eulera b 1 =0, b 2 =1, c=1/2, a =1/2 oszacowanie wstępne w punkcie pośrednim (błąd lokalny rzędu drugiego) oszacowanie docelowe (błąd lokalny oszacowania: rzędu trzeciego)

39 inny wybór niż p.ś.: b 1 =b 2 =1/2, wtedy musi a=c=1 RK 2 :b 1 +b 2 =1, b 2 c=b 2 a=1/2 metoda RK podobna do wzoru trapezów (ale jawna) t u(t) tt [t,u(t)] dokładne 1) Szacujemy metodą Eulera punkt końcowy [t+  t,u(t+  t)] korzystając z f(t,u) w lewym końcu przedziału 2) krok z t do t+  t wykonujemy biorąc średnią arytmetyczną z f na początku i końcu metoda RK2 trapezów

40 punkt środkowy b2=1, b1=0 [b1+b2]=1 czy ma sens b1=1, b2=0 ? dla błędu lokalnego O(  t 3 ) potrzeba aby, rząd  t: b 1 +b 2 =1, rząd  t 2 : b 2 c=b 2 a=1/2

41 Metody Rungego-Kutty, forma ogólna są to metody jednokrokowe, o przepisie ogólnym: metoda RK w s-odsłonach (stage) (unikamy słowa „krok”) z wzory przedstawiane w formie tabel Butchera c A b

42 czasem zapisywane w postaci: tutaj U i – przybliżone rozwiązanie w chwili t n-1 +c i  t zazwyczaj niższej dokładności niż rozwiązanie końcowe Metody Rungego-Kutty, forma ogólna

43 jawne metody Rungego-Kutty a ij =0 dla j  i jawne: obcięte sumowanie: odsłona i-ta wyliczana na podstawie tylko wcześniejszych odsłon historycznie wszystkie RK były jawne, uogólnienie okazało się przydatne dla problemów sztywnych

44 Wyprowadzanie formuł RK (a,b,c) 1)Rozwijamy rozwiązanie dokładne w szereg Taylora względem t n-1 2)Podstawiamy rozwiązanie dokładne do ogólnej formy RK i rozwijamy względem t n-1 3)Wartości parametrów a,b,c uzyskujemy z porównania. zazwyczaj w sposób niejednoznaczny najbardziej popularne: jawne formuły 4-etapowe RK4: o 4-tym stopniu zbieżności (4-tym rzędzie dokładności) i 5-tym rzędzie błędu lokalnego ogólna tabela Butchera: dla jawnych RK4 c 1 =0 (dla każdej jawnej RK, zaczynamy – k 1 od wyliczenia prawej strony w kroku początkowym)

45 klasyczna formuła RK4: u(t) k1k1 k2k2 k3k3 k4k4 u’ 4 wywołania f na krok, błąd lokalny O(  t 5 ) gdy f tylko funkcja czasu RK4 redukuje się do formuły Simpsona :

46 Jawne schematy RK dla układu równań różniczkowych 2 zmienne zależne u 1, u 2, 2 prawe strony f 1, f 2 2 równania, s-odsłon (i=1,2,...,s) zapis wektorowy u n-1, u n, f, U 1, U 2,... U N są wektorami o 2 składowych

47 00000 1/2 000 0 00 10010 1/61/3 1/6 Tabela Butchera dla klasycznej jawnej RK4

48 Liczba kroków a rząd zbieżności jawnych metod RK: rząd 1 2 3 4 5 6 7 8 minimalna liczba odsłon 1 2 3 4 6 7 9 11 RK4 – wyjątkowo opłacalna Dlaczego RK4 najbardziej popularna: RK1 – metoda RK w jednej odsłonie b1+b2=1, przy b 1 =1, b2=0 dostaniemy jawnego Eulera warunek a*b2=c*b2 =1/2 nie będzie spełniony jawny schemat Eulera to jawna metoda RK1

49 jawny Euler RK2 trapezów tabela Butchera b 1 =b 2 =1/2, a=c=1 RK2 punktu środkowego 000 1/2 0 01

50 Szacowanie błędu lokalnego w metodach jednokrokowych Po co? 1)W rachunkach numerycznych musimy znać oszacowanie błędu 2)Aby ustawić krok czasowy tak, aby błąd był akceptowalny 3)Gdy oszacowanie jest w miarę dokładne: można poprawić wynik

51 Oszacowanie błędu lokalnego w metodach jednokrokowych wybór b 1 =0, b 2 =1, c=1/2, a =1/2 dawał RK2 punktu środkowego W każdym kroku generujemy nowy błąd w rachunkach. Znamy jego rząd. dla RK: wstawialiśmy rozwiązanie dokładne do schematu i je rozwijaliśmy w szereg T. Rozwijając do jednego rzędu wyżej z  t uzyskamy oszacowanie błędu lokalnego d n = u(t n ) - u n [przy założeniu, że u(t n-1 ) = u n-1 ] świetny wzór choć mało praktyczny

52 Oszacowanie błędu (lokalnego) w metodach jednokrokowych 1)ekstrapolacja Richardsona (step doubling) 2)osadzanie (embedding) może zależeć od t n-1 oraz u n-1, ale nie zależy od  t metodą rzędu p z chwili t n-1 wykonujemy krok do t n folia wcześniej szacowanie błędu:

53 t n-1 t n t n+1 t n-1 t n+1 tt tt  t ekstrapolacja Richardsona dwa kroki  t: dostaniemy lepsze oszacowanie u(t n+1 ) jeden krok 2  t: dostaniemy gorsze oszacowanie u(t n+1 ) szacujemy C n z porównania obydwu rozwiązań

54 błąd lokalny u(t n )-u n =d n jest: wykonujemy krok następny od t n do t n+1 1)zakładamy, że krok jest na tyle mały, że stała błędu się nie zmienia C n  C n+1 (lub, ze w jednym kroku zmienia się o O(  t)] wtedy błąd lokalny popełniony w chwili t n+1 jest d n+1  d n. 2) gdy krok mały: współczynnik wzmocnienia błędu   1 (błąd popełniony w kroku pierwszym nie jest istotnie wzmacniany) Przy tym założeniu: błąd po drugim kroku – suma błędów  d n +d n+1  2d n, ekstrapolacja Richardsona odchylenie wyniku numerycznego od dokładnego u(t n+1 )-u n+1 =  d n +d n+1

55 to chwili t n+1 dojdziemy z t n-1 w pojedynczym kroku 2  t t n-1 t n t n+1 t n-1 t n+1 tt tt  t chcemy poznać C n (to + znajomość p da nam oszacowanie błędu): odejmujemy niebieskie wzory tak aby wyeliminować rozwiązanie dokładne (nam niedostępne) dostaniemy gorsze oszacowanie u(t n+1 ) ekstrapolacja Richardsona

56 błąd wykonany po dwóch krokach  t wynosi więc: pierwszy wniosek: jeśli znamy rząd metody p to potrafimy go podnieść o jeden

57 ekstrapolacja Richardsona podnosimy rząd dokładności metody „algorytm”

58 Przykład: Euler po poprawce: błąd lokalny O(  t 3 ) kreski: RK2 punktu środkowego (p=2), b.lok. O(  t 3 ) ekstrapolacja Richardsona znając rząd dokładności możemy radykalnie poprawić dokładność metody przy natdatku (50 procent) numeryki r. dokładne: Euler (p=1) błąd lokalny O(  t 2 )

59 Euler RK2 RK2 z odciętym błędem ekstrapolacja Richardsona

60 Oszacowanie błędu lokalnego w metodach jednokrokowych 1)ekstrapolacja Richardsona (step doubling) 2)osadzanie (embedding) cel: szacujemy błąd lokalny metody rzędu p przy pomocy lepszej metody, np. rzędu p+1 obydwie metody szacują rozwiązanie w tych samych chwilach czasowych co daje oszacowanie błędu gorszej metody nie nadaje się do poprawiania schematu p po cóż zresztą poprawiać gdy mamy p+1

61 JAKI KROK CZASOWY SYMULACJI USTAWIĆ gdy coś ciekawego zdarza się tylko czasem ? celem szacowania błędu nie jest poprawa wyniku, (dla poprawy zawsze można  t zmienić) lecz adaptacja  t : stały krok zawsze może okazać się zbyt wielki albo zbyt mały.

62 Automatyczna kontrola kroku czasowego dla metod jednokrokowych  t(nowy)=(S tol /E) 1/(p+1)  t dla bezpieczeństwa S<1  t(nowy)=(tol/E) 1/(p+1)  t Program może sam dobierać krok czasowy w zależności od tego co dzieje się w symulacji. Szacujemy błąd lokalny E (ekstrapolacja Richardsona lub metody embedding) Chcemy utrzymać błąd na poziomie zbliżonym do parametru tol. nie większy aby zachować wymaganą dokładność, nie mniejszy aby nie tracić czasu na rachunki zbyt dokładne E=C[  t] p+1 chcemy zmienić krok odpowiednio do naszych wymagań z  t do  t(nowy) tol=C[  t(nowy)] p+1 wzór zwiększy zbyt mały krok i vice versa uwaga: błąd jest szacowany, zawsze warto dorzucić sztywne ograniczenia na  t

63 Automatyczna kontrola kroku czasowego dla metod jednokrokowych jeśli E { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/27/9051914/slides/slide_63.jpg", "name": "Automatyczna kontrola kroku czasowego dla metod jednokrokowych jeśli E

64 Przykład: oscylator harmoniczny używane oszacowanie błędu z RK2 Uwaga: tutaj rozwiązania nie poprawiamy przez ekstrapolacje tol=1e-2 tol=1e-3 start x2x2 V2V2 tt algorytm ustawia minimalny krok czasowy gdy zmiany prędkości lub położenia są maksymalne RK2 tolerancja błędu obcięcia tol=0.1

65 wyniki Konrada Rekiecia RK2 tol=.1 RK4 E(t) RK4 – spirala się skręca zamiast rozkręcać przy założonej tolerancji RK4 wcale nie jest dokładniejsze od RK2

66 dt... tylko pozwala stawiać dłuższe kroki


Pobierz ppt "Pozbyć się ograniczenia na krok czasowy ze strony bezwzględnej stabilności: niejawna metoda Eulera jawnametoda Euleraniejawna metoda Eulera jawna metoda."

Podobne prezentacje


Reklamy Google