Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ENGLISH CORNER Kącik języka angielskiego. PRESENT SIMPLE Czas Present Simple stosujemy gdy: 1) opisywana czynność odbywa się regularnie. John often plays.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ENGLISH CORNER Kącik języka angielskiego. PRESENT SIMPLE Czas Present Simple stosujemy gdy: 1) opisywana czynność odbywa się regularnie. John often plays."— Zapis prezentacji:

1 ENGLISH CORNER Kącik języka angielskiego

2 PRESENT SIMPLE Czas Present Simple stosujemy gdy: 1) opisywana czynność odbywa się regularnie. John often plays football.

3 2) opisujemy niezmienne zjawiska fizyczne. Water boils at 100 degrees Celsius. (Woda gotuje się w temperaturze 100 stopnii Celsjusza.)

4 3) chcemy wyrazić powszechnie przyjętą opinię lub nasze upodobania. Summer is always hotter than autumn. (Lato jest zawsze cieplejsze niż jesień.) She prefers romantic comedies to action films. (Ona woli komedie romantyczne od filmów akcji.)

5 4) chcemy opisać czynność odbywającą się według wcześniej ustalonego harmonogramu. The train to Warsaw leaves at 8 o'clock. (Pociąg do Warszawy odjeżdza o ósmej.)

6 ZDANIE TWIERDZĄCE - LICZBA POJEDYNCZA I like summer. You like summer. He likes summer. She likes summer. It likes summer.

7 ZDANIE TWIERDZĄCE - LICZBA MNOGA We like summer. You like summer. They like summer.

8 Jak możemy łatwo zauważyć struktura gramatyczna czasu Present Simple nie jest skomplikowana. Pomijając trzecią osobę liczby pojedynczej czasownik zawsze występuje w bezokoliczniku. Natomiast trzecia osoba liczby pojedynczej w większości przypadków wymaga dodania końcówki - s aczkolwiek istnieją wyjątki od tej zasady. Spójrzmy na szczegóły:

9 ZASADY PISOWNI CZASOWNIKÓW DLA TRZECIEJ OSOBY LICZBY POJEDYNCZEJ W CZASIE PRESENT SIMPLE 1) W większości przypadków dodajemy końcówkę - s do bezokolicznika. I work in a big factory ale He works in a big factory. They rarely stay at home at the weekend ale She rarely stays at home at the weekend.

10 2) Jeśli czasownik kończy się spółgłoską po której występuje -y to zamieniamy -y na -i oraz dodajemy - es. You never study ale John never studies. Należy jednak pamiętać, że czasownik kończący się na samogłoskę po której występuje -y nie zamienia - y na -itylko uzyskuje końcówkę – s We enjoy our English lessons ale Susan enjoys her English lessons.

11 ZDANIE PRZECZĄCE - LICZBA MNOGA We don't like summer. You don't like summer. They don't like summer.

12 Podobnie jak w zdaniu oznajmującym jedynie przeczenie w trzeciej osobie liczby mnogiej ma odmienną formę. Zamiast konstrukcji gramatyczniej don't + bezokolicznik stosujemy doesn't + bezokolicznik. Tym razem nie ma wyjątków od powyższej zasady.

13 3) W przypadku gdy czasowniki są zakończone na - s, -z,-ch, -sh, -x to dodajemy do nich końcówkę -es. I miss my friends ale He misses his girlfriend. A lot of bees buzz loudly ale One bee buzzes quietly. We often watch football ale She never watches football. People in the queue push they trolleys ale She pushes her trolley. I fix computers ale He fixes computers. Zapamiętanie tych trzech zasad pozwoli nam prawidłowo stosować czasownik w trzeciej osobie liczby pojedynczej czasu Present Simple.

14 ZDANIE PRZECZĄCE - LICZBA POJEDYNCZA I don't like summer. You don't like summer. He doesn't like summer. She doesn't like summer. It doesn't like summer.

15 Podobnie jak w zdaniu oznajmującym jedynie przeczenie w trzeciej osobie liczby mnogiej ma odmienną formę. Zamiast konstrukcji gramatyczniej don't + bezokolicznikstosujemy doesn't + bezokolicznik. Tym razem nie ma wyjątków od powyższej zasady.

16 PYTANIE - LICZBA POJEDYNCZA Do I like summer? Do you like summer? Does he like summer? Does she like summer?

17 PYTANIE - LICZBA MNOGA Do we like summer? Do you like summer? Do they like summer?

18 Z powyższych przykładów jasno wynika, iż trzecia osoba liczby pojedynczej ponownie rządzi się własnymi zasadami, gdyż operator do jest zastąpiony poprzez does.


Pobierz ppt "ENGLISH CORNER Kącik języka angielskiego. PRESENT SIMPLE Czas Present Simple stosujemy gdy: 1) opisywana czynność odbywa się regularnie. John often plays."

Podobne prezentacje


Reklamy Google