Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kontrola stymulatorów jako skuteczna metoda zapobiegania udarom mózgu. Michał Chudzik

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kontrola stymulatorów jako skuteczna metoda zapobiegania udarom mózgu. Michał Chudzik"— Zapis prezentacji:

1 Kontrola stymulatorów jako skuteczna metoda zapobiegania udarom mózgu. Michał Chudzik http://www.cxvascular.com/crn-latest-news/cardiac-rhythm-news---latest-news/pacemakers-identify-atrial-fibrillation-and-enable-initiation-of- stroke-prevention

2 Według badań przedstawionych przez Nathana Denhama, kardiologa w Szpitalu Warrington w Wielkiej Brytanii, kontrole stymulatorów są dobrym sposobem identyfikacji nowych przypadków migotania przedsionków (AF) tak, że umożliwiają wdrożenie terapii przeciwzakrzepowej w celu zapobiegania udarom. Kontrola stymulatorów jako skuteczna metoda zapobiegania udarom mózgu

3 Denham podaje, że migotanie przedsionków (AF) jest najczęstszym zaburzeniem rytmu serca i dotyczy 1,5-2% ludzi w krajach rozwiniętych. AF pięciokrotnie zwiększa ryzyko udaru mózgu. Ponadto, ludzie, którzy doznają udarów spowodowanych AF są bardziej narażeni na śmierć lub niepełnosprawność. Migotanie przedsionków a ryzyko wystąpienia udarów mózgu

4 Ryzyko udaru mózgu u pacjentów z AF Migotanie przedsionków a ryzyko wystąpienia udarów mózgu Może być zmniejszone o około 2/3 lekami przeciwzakrzepowymi 1/3 pacjentów nie ma żadnych objawów AF, nie wie, że ma AF i że jest narażona na wystąpienie udaru

5 Stymulatory mogą wykrywać bezobjawowe AF, lecz nie są regularnie wykorzystywane do tego celu. W badaniach poddano weryfikacji, czy kontrole stymulatora mogą być wykorzystane do wykrywania u pacjentów bezobjawowego AF, którym następnie powinno podać się leki przeciwzakrzepowe, jako profilaktykę udaru mózgu. W badaniu retrospektywnym brało udział 223 pacjentów, którzy otrzymali PM w okresie pięciu lat i nie mieli zdiagnozowanego AF przed implantacją. Kontrola PM a wykrywanie migotania przedsionków

6 Badanie retrospektywne 36 pacjentów miało wykryty przynajmniej jeden epizod AF u 27 osób AF zdiagnozowano w trakcie rutynowej kontroli stymulatora serca (12% badanej populacji) 1/3 z 27 pacjentów otrzymała PM z powodu zespołu chorej zatoki, który związany jest z AF a 2/3 miało blok przedsionkowo- komorowy u wszystkich 27 osób konieczne było wdrożenie terapii przeciwzakrzepowej w oparciu o ich wyniki CHA2DS2-Vasc (wynik ≥2), aby zapobiec wystąpieniu udaru

7 Odsetek osób ze stymulatorami z nierozpoznanym AF przerósł oczekiwania badaczy. Wszyscy ci pacjenci powinni zażywać leki przeciwzakrzepowe w celu zapobiegania udarom mózgu. Kontrola stymulatorów (PM) jest szybką i prostą formą rozpoznania ryzyka wystąpienia AF u pacjentów. Zaleca się zwiększenie częstości monitorowania PM a tym samym identyfikacji AF w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia udarów. Wnioski:

8 Znalezienie tak wysokiego odsetka chorych z AF, którzy powinni być poddani terapii przeciwzakrzepowej sugeruje, że telemonitoring może być kluczowym elementem w tej strategii leczenia. Zidentyfikuje on AF znacznie wcześniej tak, aby można było rozpocząć leczenie antykoagulantami. Koszt telemonitoringu może być zrekompensowany przez oszczędności z prewencji udarów mózgu. Telemonitoring jako skuteczna forma kontroli pacjentów z AF

9


Pobierz ppt "Kontrola stymulatorów jako skuteczna metoda zapobiegania udarom mózgu. Michał Chudzik"

Podobne prezentacje


Reklamy Google