Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Parafialna Komórka Ewangelizacyjna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Parafialna Komórka Ewangelizacyjna"— Zapis prezentacji:

1 Parafialna Komórka Ewangelizacyjna

2 Pieśń: Vieni Spirito forza dall’’alto
Vieni Spirito, forza dall’alto, nel mio cuore fammi rinascere, Signore, Spirito (2v) Come una fonte vieni in me come un oceano vieni in me come un fiume vieni in me come un fragore vieni in me. Come un vento con il tuo amore come una fiamma con la tua pace come un fuoco con la tua gioia come una luce con la tua forza.

3 Modlitwa do Ducha Św.

4 Pieśń: Dotknij Panie moich oczu
abym przejrzał, abym przejrzał. Dotknij Panie moich warg, abym przemówił z uwielbieniem. Dotknij Panie mego serca i oczyść je. Niech Twój Święty Duch, dziś ogarnia mnie

5 Modlitwa Uwielbienia

6 Pieśń: Wielbić Pana chcę
Radosną śpiewać pieśń, Wielbić Pana chcę, On źródłem życia jest

7 Dzielenie Co zrobiłem dla Pana Boga Co Pan Bóg zrobił dla mnie Zasady:
Wolność – możesz, nie musisz Dyskrecja – na zewnątrz i względem obecnych Mówimy o sobie i za siebie Nie polemizujemy Nie pouczamy Nie doradzamy Nie głosimy kazania Mówimy zwięźle trzymając się tematu

8 Nauczanie Ewangelia: Łk 3,10-18 Kazanie: o. Bartosz Madejski

9 Pogłębienie Pytanie pomocnicze: Zasady:
Co do mnie szczególnie trafiło z kazania lub Ewangelii ? Pytanie pomocnicze: Miłość do nas przychodzi. Przyspieszam czy opóźniam spotkanie z nim? W Jakich sytuacjach? Zasady: Wolność Dyskrecja Mówimy o sobie Nie doradzamy Nie polemizujemy Nie pouczamy Nie głosimy kazania Zwięźle i na temat

10 Modlitwa Dziękczynienia

11 Pieśń: Tak mnie skrusz, tak mnie złam
Tak mnie skrusz, Tak mnie złam, Tak mnie wypal Panie Byś został tylko Ty Byś został tylko Ty Jedynie Ty

12 Modlitwa Wstawiennicza

13 Pieśń: Pan jest pasterzem moim
niczego mi nie braknie na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie /bis

14 Modlitwa za Nową Ewangelizację
Jezu, jedyny Pasterzu Twojej owczarni. Ty, który wezwałeś nas wszystkich Aby uczynić nas rybakami ludzi, Spraw, abyśmy stali się odpowiedzialni Za misję nam powierzoną. Otwórz nam horyzonty całego świata, Spraw, byśmy potrafili usłyszeć Nieme błagania wielu braci, Którzy w ciemnościach Ciebie szukają, Prosząc o światło prawdy i gorącą miłość

15 Modlitwa za Nową Ewangelizację
Poprzez Twoją drogocenną krew Wylaną za nas i dla zbawienia wszystkich, Pozwól nam odpowiedzieć na Twoje wezwanie W taki sposób, abyśmy mogli Ci ofiarować Cały świat zewangelizowany. Błagamy Cię o to, Za wstawiennictwem Maryi, Twojej i naszej Matki, Której zawierzamy tę naszą modlitwę. Amen

16 Ogłoszenia

17 Modlitwa do Matki Bożej Królowej Pokoju
O przeczyste Serce Maryi, dobroci pełne, okaż nam swoją miłość. Niech płomień Twego serca, o Maryjo, ogarnie wszystkich ludzi. Kochamy Cię bezgranicznie! Wklej w nasze serca prawdziwą miłość, abyśmy za Tobą tęsknili. O Maryjo, cicha i pokornego serca, wspomnij nas, gdy zgrzeszymy!

18 Modlitwa do Matki Bożej Królowej Pokoju
Ty wiesz, że wszyscy jesteśmy grzeszni. Spraw, o Maryjo, abyśmy przez Twoje przeczyste macierzyńskie Serce zostali uzdrowieni z każdej duchowej choroby. O, spraw, byśmy zawsze mogli odczuwać dobroć Twojego macierzyńskiego Serca, byśmy przez płomień Twojego macierzyńskiego Serca nawracali się. Matko moja, Matko Dobroci, Miłości i Miłosierdzia, kocham Cię nieskończenie i ofiaruję się Tobie.

19 Pieśń: Rozpięty na ramionach
Rozpięty na ramionach, jak sokół na niebie. Chrystusie, Synu Boga, Spójrz proszę na ziemię. Na ruchliwe ulice, zabieganych ludzi. Gdy dzień się już kończy, a ranek się budzi. Uśmiechnij się przyjaźnie z wysokiego krzyża. Do ciężko pracujących, cierpiących na pryczach.

20 Pieśń: Duchu Św. Wołam przyjdź
Duchu Święty wołam przyjdź, /x2 bądź jak ogień duszy mej, /x2 bądź jak ogień w ciele mym, /x2 rozpal mnie. Wszechmogący Bóg jest pośród nas, miłosierdzie jego wielkie jest. Okazuje dobroć swoją dziś dla tych, którzy chcą miłować Go.

21 Pieśń: Jezu Tyś jest światłością mej duszy
Niech ciemność ma nie przemawia do mnie już Jezu tyś jest światłością mej duszy Daj mi moc przyjąć dziś miłość Twą

22 Pieśń: Chwalę Ciebie Panie
I uwielbiam     Wznoszę w górę swoje ręce Uwielbiając imię Twe.       Bo wielkiś Ty Wielkie dzieła czynisz dziś Nie dorówna Tobie nikt/ 2x

23 Pieśń: Mój zbawiciel Mój Zbawiciel, On bardzo kocha mnie Ja nie wiem czemu miłością darzy mnie On mi nowe życie dzisiaj ofiarować chce Będę, będę mieszkał razem z Panem mym /x 2 Hej, hej, hej, na, na, na, na/x2 hej, hej, hej, alleluja/x2

24 Pieśń: Raduje się dusza ma
Raduje się dusza ma, Wielbi Pana swego, Będę Ci śpiewał z całej siły, Sławić Cię będę, za twe dzieła, Będę ci śpiewał z całej siły, Błogosławić będę Twoje imię, Jest miłosierny Pan zastępów Moc jego ramienia nad Twym ludem, Pan mój zbawca

25 Pieśń: Będę śpiewał Tobie, mocy moja
Będę śpiewał Tobie, mocy moja Ty Panie jesteś mą nadzieją Tobie ufam i bać się nie będę

26 Pieśń: Przyjdź Duchu Św., napełnij me serce miłością
Przyjdź Duchu Święty, napełnij me serce miłością, Ulecz mnie skruchą, obdarz nadzieją, Twoją napełnij mądrością

27 Pieśń: Niechaj zstąpi Duch Twój
Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce Obmyj mnie i uświęć mnie, Uwielbienia niech popłynie pieśń. /2x Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał. Chwała Temu, który pierwszy umiłował mnie. Jezus, tylko Jezus Panem jest.

28 Pieśń: Duchu Św. przyjdź
Duchu Święty przyjdź /x4, Niech wiara zagości, nadzieja zagości, Niech miłość zagości w nas /2

29 Pieśń: Nasz Bóg jest potężny w mocy swej
Króluje nad nami dziś z nieba rządzi w mocy, miłości, mądrości swej

30 Pieśń: Niechaj Cię Panie
Niechaj Cię, Panie, wielbią wszystkie Twoje dzieła, i święci Twoi niech Cię błogosławią! Niech mówią o chwale Twojego Królestwa i niech głoszą Twoją potęgę

31 Pieśń: Jezus Chrystus Moim Panem Jest
Jezus Chrystus moim Panem Jest, Alleluja /x2 On kocha mnie, On kocha mnie, Alleluja /2x

32 Pieśń: Jezus siłą mą 1. Jezus daje nam zbawienie, Jezus daje pokój nam Jemu składam dziękczynienie, chwałę z serca mego dam ref: Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia Królem wiecznym On, niepojęty w mocy swej w Nim znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj sam mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy dzień 2. W Jego ranach uzdrowienie W Jego śmierci życia dar Jego krew to oczyszczenie Jego życie chwałą nam

33 Pieśń: Panie, Twój tron Panie Twój tron wznosi się
nad wszystkie ziemie świata. Jesteś najwyższy, Panie mój, Królu mój /x2 Wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, Wywyższamy Cię, Boże nasz /x2 Chcę Cię wywyższać, Panie Mój I błogosławić imię Twoje Każdego dnia, Panie mój, Królu mój /x2

34 Pieśń: Pan jest mocą swojego ludu
Pan jest mocą swojego ludu, Pieśnią moją jest Pan; Moja tarcza i moja moc. On jest mym Bogiem, nie jestem sam, W Nim moja siła, nie jestem sam.

35 Pieśń: Wiele jest serc Ref. Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię. Wiele jest serc, które czekają wciąż. Napełnij serce Swoje, tym kosztownym nasieniem, a zobaczysz, że Bóg poprowadzi cię do ludzi. /2x Sam zobaczysz, że Bóg poprowadzi cię do ludzi, których będziesz mógł zaprowadzić do Chrystusa. /2x


Pobierz ppt "Parafialna Komórka Ewangelizacyjna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google