Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZEDSZKOLE NR 5 W RACIBORZU Współpraca przedszkola ze środowiskiem rodzinnym dziecka - wyniki ewaluacji PRZEDSZKOLE NR 5 W RACIBORZU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZEDSZKOLE NR 5 W RACIBORZU Współpraca przedszkola ze środowiskiem rodzinnym dziecka - wyniki ewaluacji PRZEDSZKOLE NR 5 W RACIBORZU."— Zapis prezentacji:

1 PRZEDSZKOLE NR 5 W RACIBORZU Współpraca przedszkola ze środowiskiem rodzinnym dziecka - wyniki ewaluacji PRZEDSZKOLE NR 5 W RACIBORZU

2 W roku 2012/2013 w Przedszkolu Nr 5 w Raciborzu przeprowadzono ewaluację na obszarze współpracy przedszkola ze środowiskiem rodzinnym dziecka. W celu zebrania niezbędnych informacji poproszono rodziców o wypełnienie anonimowej ankiety. Łącznie rozdano 38 ankiet, z czego 27 zostało wypełnionych przez rodziców. W badaniu ankietowym udział wzięło więc 71% rodziców.

3 Znaczna większość badanych rodziców uważa, że ich dzieci chętnie (70%) lub raczej chętnie (19%) uczęszczają do przedszkola. Wśród wszystkich badanych 7% uważa, że ich dzieci raczej niechętnie uczęszczają do przedszkola. Jedynie 4% nie potrafi udzielić precyzyjnej odpowiedzi na to pytanie. Żaden z badanych rodziców nie stwierdził, że jego dziecko zdecydowanie nie lubi uczęszczać do przedszkola. WNIOSEK: WNIOSEK: Zdaniem większości rodziców dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola.

4 Spośród wszystkich badanych 41% rodziców zdecydowanie jest zadowolona z przedszkola, do którego uczęszcza ich dziecko. W nieco mniejszym stopniu swoje zadowolenie wyraża 30% rodziców. 22% nie potrafi udzielić precyzyjnej odpowiedzi na to pytanie, zaś 7% deklaruje swoje niezadowolenie z przedszkola. WNIOSEK: WNIOSEK: Większość rodziców jest zadowolona z przedszkola, do którego uczęszcza ich dziecko.

5 Spośród wszystkich badanych rodziców 44% wyraża zdecydowane zadowolenie ze współpracy przedszkola z rodzicami. W nieco mniejszym stopniu swoje zadowolenie wyraża 30% badanych. 19% nie potrafi udzielić precyzyjnej odpowiedzi na to pytanie, zaś 7% deklaruje, że nie jest zadowolona ze współpracy przedszkola z rodzicami. WNIOSEK: WNIOSEK: Większość badanych rodziców jest zadowolona ze współpracy przedszkola z rodzicami.

6 Ponad połowa badanych rodziców (55%) deklaruje zdecydowaną chęć czynnego udziału w życiu przedszkola. W nieco mniejszym stopniu swoją chęć deklaruje 22% rodziców. Aż 19% badanych nie potrafi określić, czy rodzice powinni brać czynny udział w życiu przedszkola, a 4% sądzi, że rodzice raczej nie powinni uczestniczyć w życiu przedszkola. Żaden z badanych rodziców nie uznał jednak, że rodzice zdecydowanie nie powinni czynnie uczestniczyć w życiu przedszkola WNIOSEK: WNIOSEK: Większość rodziców uważa, że rodzice powinni być aktywnymi uczestnikami życia przedszkola.

7 Większość badanych rodziców uważa, że rodzice mogą współpracować z przedszkolem głównie poprzez przekazywanie nauczycielowi informacji o dziecku oraz dążenie do ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

8 Najbardziej preferowaną przez rodziców formą współpracy z przedszkolem są indywidualne rozmowy z nauczycielami grup. Zaś najmniej cenione przez rodziców formy współpracy z rodzicami to zebrania grupowe i informacje przekazywane na gazetkach.

9 Większość badanych rodziców uważa, że najczęściej występujące formy współpracy w przedszkolu to indywidualne rozmowy z nauczycielami grup oraz uroczystości przedszkolne. Zaś najrzadszą formą współpracy z rodzicami są zajęcia otwarte.

10 Znaczna większość rodziców (93%) uważa, że współpraca przedszkola z rodzicami niesie za sobą wiele korzyści dla dzieci. Jedynie 3% badanych uznało, że ze współpracy przedszkola z rodzicami nie wynikają żadne korzyści dla rozwoju dzieci. WNIOSEK: Większość rodziców dostrzega korzyści płynące ze współpracy przedszkola ze środowiskiem rodzinnym dziecka.

11 Wśród rodziców, którzy dostrzegają korzyści płynące ze współpracy przedszkola z rodzicami (93%) większość uważa, że najważniejszą korzyścią jest niwelowanie braków w wiadomościach i umiejętnościach dzieci.

12 Podsumowanie 1. Według większości rodziców dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola. 2. Większość rodziców deklaruje, iż jest zadowolona z przedszkola, do którego uczęszcza ich dziecko, jak i ze współpracy przedszkola ze środowiskiem rodzinnym dziecka. 3. Większość rodziców deklaruje chęć czynnego udziału w życiu przedszkola 4. Według większości rodziców główną możliwością współpracy przedszkola z rodzicami jest przekazywanie nauczycielom informacji o dziecku i dążenie do ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. Jest to także najbardziej preferowana przez rodziców forma współpracy z przedszkolem (indywidualne rozmowy, wymiana informacji). Najmniej cenione formy współpracy przez rodziców to zebrania grupowe oraz informacje przekazywane na gazetkach. 5. Rodzice uważają, że najczęściej występującą formą współpracy w przedszkolu są indywidualne rozmowy z rodzicami oraz uroczystości przedszkolne (np.. Dzień Babci i Dziadka, Festyn Rodzinny, Dożynki itp.). 6. Niemal wszyscy rodzice dostrzegają korzyści płynące ze współpracy przedszkola ze środowiskiem rodzinnym dziecka. Najbardziej cenioną przez rodziców korzyścią jest niwelowanie braków w wiadomościach i umiejętnościach dzieci.

13 Współpraca Przedszkola Nr 5 ze środowiskiem rodzinnym dziecka według uzyskanych wyników ankiety funkcjonuje prawidłowo. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom rodziców Przedszkole w obszarze współpracy z rodzicami zamierza kłaść szczególny nacisk na preferowane przez rodziców formy współpracy, jak i wykorzystać chęć rodziców do aktywnego udziału w życiu przedszkola poprzez angażowanie ich w różnego rodzaju przedsięwzięcia dotyczące przedszkola.


Pobierz ppt "PRZEDSZKOLE NR 5 W RACIBORZU Współpraca przedszkola ze środowiskiem rodzinnym dziecka - wyniki ewaluacji PRZEDSZKOLE NR 5 W RACIBORZU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google