Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie sesji Aktywne wspólnoty lokalne. MODERATOR: ANNA GIZA-POLESZCZUK PRACOWNIA BADAŃ NAD KAPITAŁEM SPOŁECZNYM, IS UW UCZESTNICY / PANELIŚCI:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie sesji Aktywne wspólnoty lokalne. MODERATOR: ANNA GIZA-POLESZCZUK PRACOWNIA BADAŃ NAD KAPITAŁEM SPOŁECZNYM, IS UW UCZESTNICY / PANELIŚCI:"— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie sesji Aktywne wspólnoty lokalne

2 MODERATOR: ANNA GIZA-POLESZCZUK PRACOWNIA BADAŃ NAD KAPITAŁEM SPOŁECZNYM, IS UW UCZESTNICY / PANELIŚCI: Dr Krzysztof Herbst Paweł Łukasiak Waja Jabłonowska Dr Bohdan Skrzypczak Iwona Radzimirska Małgorzata Golak Aktywn e wspólnoty lokalne Podsumowanie

3 Elementy diagnozy Niedostrzeganie społeczności jako podmiotu brak działań wspierających upodmiotowienie wspólnot, wzmocnienie więzi społecznych; jeśli są narzędzia – obywatele o nich nie wiedzą/nie potrafią używac Niewystarczający dostęp do informacji (fizyczny i psychologiczny) dla obywateli bariera dialogu społecznego Powierzchowność instytucji dialogu społecznego (konsultacji) Rozziew makro – mikro: mikrogranty i makrodecyzje Niska dostępność i jakość przestrzeni publicznych (idea osiedla) Brak rzetelnej wiedzy o potrzebach społecznych, władaniu społecznym III sektor za słabo wspiera obywateli w egzekucji ich pozytywnych praw (np. składanie projektów)

4 Ciekawe przykłady działań Krajowe Nie brak!!! Ale co zrobić, żeby były normą? Krajowe Nie brak!!! Ale co zrobić, żeby były normą? Zagraniczne Równoleglymi torami idzie poprawa zarządzania publicznego oraz rozwój mechanizmów partnerstwa Zagraniczne Równoleglymi torami idzie poprawa zarządzania publicznego oraz rozwój mechanizmów partnerstwa

5 Najwaźniejsze rekomendacje - do samych siebie Lepsze diagnozowanie potrzeb lokalnych Wspieranie egzekucji uprawnień Walka o rozwiązania systemowe (makro)

6 Najważniejsze rekomendacje Władze publiczne / politycy system identyfikacji i monitorowania potrzeb społecznych uwzględnianie potrzeb społecznych wspólnoty przy planowaniu działań opracowanie dobrych praktyk (narzędzi) konsultacji i debat społecznych integracja różnych biur/ministerstw wokół całościowych projektów (zadań) Władze publiczne / politycy system identyfikacji i monitorowania potrzeb społecznych uwzględnianie potrzeb społecznych wspólnoty przy planowaniu działań opracowanie dobrych praktyk (narzędzi) konsultacji i debat społecznych integracja różnych biur/ministerstw wokół całościowych projektów (zadań) Inne instytucje / środowiska brak instrumentów realnego partnerstwa publiczno- społecznego (rozwiązania niedoskonałe) brak instrumentów realnego partnerstwa publiczno- społecznego (rozwiązania niedoskonałe) Słabość autonomicznych instytucji mobilizacji zasobów społecznych (np. fundusze gwarancyjne) – profesjonalna instytucja niezależna Słabość autonomicznych instytucji mobilizacji zasobów społecznych (np. fundusze gwarancyjne) – profesjonalna instytucja niezależna eksperci, naukowcy: uprzystępnianie wiedzy i informacji eksperci, naukowcy: uprzystępnianie wiedzy i informacji Inne instytucje / środowiska brak instrumentów realnego partnerstwa publiczno- społecznego (rozwiązania niedoskonałe) brak instrumentów realnego partnerstwa publiczno- społecznego (rozwiązania niedoskonałe) Słabość autonomicznych instytucji mobilizacji zasobów społecznych (np. fundusze gwarancyjne) – profesjonalna instytucja niezależna Słabość autonomicznych instytucji mobilizacji zasobów społecznych (np. fundusze gwarancyjne) – profesjonalna instytucja niezależna eksperci, naukowcy: uprzystępnianie wiedzy i informacji eksperci, naukowcy: uprzystępnianie wiedzy i informacji


Pobierz ppt "Podsumowanie sesji Aktywne wspólnoty lokalne. MODERATOR: ANNA GIZA-POLESZCZUK PRACOWNIA BADAŃ NAD KAPITAŁEM SPOŁECZNYM, IS UW UCZESTNICY / PANELIŚCI:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google