Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie sesji „Aktywne wspólnoty lokalne”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie sesji „Aktywne wspólnoty lokalne”"— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie sesji „Aktywne wspólnoty lokalne”

2 Aktywne wspólnoty lokalne Podsumowanie
MODERATOR: ANNA GIZA-POLESZCZUK PRACOWNIA BADAŃ NAD KAPITAŁEM SPOŁECZNYM, IS UW UCZESTNICY / PANELIŚCI: Dr Krzysztof Herbst Paweł Łukasiak Waja Jabłonowska Dr Bohdan Skrzypczak Iwona Radzimirska Małgorzata Golak

3 Elementy diagnozy Niedostrzeganie społeczności jako podmiotu  brak działań wspierających upodmiotowienie wspólnot, wzmocnienie więzi społecznych; jeśli są narzędzia – obywatele o nich nie wiedzą/nie potrafią używac Niewystarczający dostęp do informacji (fizyczny i psychologiczny) dla obywateli  bariera dialogu społecznego Powierzchowność instytucji dialogu społecznego (konsultacji) Rozziew makro – mikro: mikrogranty i makrodecyzje Niska dostępność i jakość przestrzeni publicznych (idea „osiedla”) Brak rzetelnej wiedzy o potrzebach społecznych, „władaniu społecznym” III sektor za słabo wspiera obywateli w egzekucji ich pozytywnych praw (np. składanie projektów)

4 Ciekawe przykłady działań
Krajowe Nie brak!!! Ale co zrobić, żeby były normą? Zagraniczne Równoleglymi torami idzie poprawa zarządzania publicznego oraz rozwój mechanizmów partnerstwa

5 Najwaźniejsze rekomendacje - do samych siebie
Lepsze diagnozowanie potrzeb lokalnych Wspieranie egzekucji uprawnień Walka o rozwiązania systemowe (makro)

6 Najważniejsze rekomendacje
Władze publiczne / politycy system identyfikacji i monitorowania potrzeb społecznych uwzględnianie potrzeb społecznych wspólnoty przy planowaniu działań opracowanie dobrych praktyk (narzędzi) konsultacji i debat społecznych integracja różnych biur/ministerstw wokół całościowych projektów (zadań) Inne instytucje / środowiska brak instrumentów realnego partnerstwa publiczno-społecznego (rozwiązania niedoskonałe) Słabość autonomicznych instytucji mobilizacji zasobów społecznych (np. fundusze gwarancyjne) – profesjonalna instytucja niezależna eksperci, naukowcy: uprzystępnianie wiedzy i informacji


Pobierz ppt "Podsumowanie sesji „Aktywne wspólnoty lokalne”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google