Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EFS – jak wspiera rozwój regionu dobre praktyki KARR S.A.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EFS – jak wspiera rozwój regionu dobre praktyki KARR S.A."— Zapis prezentacji:

1 EFS – jak wspiera rozwój regionu dobre praktyki KARR S.A.
ZPORR Działanie 2.5 i Działanie 2.6 Tomasz Hołowaty, Koszalin

2 KARR S.A. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna powołana została do życia w 1996 roku z inicjatywy Wojewody Koszalińskiego. Założycielami spółki byli: Skarb Państwa Gmina Miejska Koszalin Celem statutowym Agencji jest inicjowanie i prowadzenie szerokiego zakresu działań stymulujących rozwój gospodarczy regionu

3 Polityka jakości Zadowolenie klienta jest niezbędnym warunkiem trwałego powodzenia naszej firmy. Jednym z ważniejszych wymagań jest uzyskanie dobrej jakości świadczonych usług, zaś jakość jest dobra tylko wtedy, gdy świadczona usługa spełnia wszystkie wymagania postawione przez klienta z uwzględnieniem ceny.

4 Krajowy System Usług Podstawowym celem systemu jest podniesienie konkurencyjności polskich MSP poprzez dostarczenie im kompleksowej oferty wysokiej jakości usług KARR S.A. posiada akredytacje w zakresie usług: doradczych o charakterze ogólnym informacyjnych szkoleniowych

5 Fundusz pożyczkowy Agencja udziela preferencyjnych pożyczek dla przedsiębiorców tworzących miejsca pracy. Pożyczki muszą być przeznaczone na inwestycje Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 36 miesięcy. Oprocentowanie pożyczki wynosi ½ oprocentowania kredytu lombardowego. Maksymalna kwota pożyczki to zł, przy czym na stworzenie jednego miejsca pracy można otrzymać zł. Wkład własny starającego się o pożyczkę powinien wynosić minimum 25%.

6 Fundusz poręczeniowy w w w . z r f p k . p l
Fundusz może udzielać poręczeń MŚP posiadającym siedzibę i prowadzącym działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego lub prowadzącym działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego i posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Poręczeniem mogą być objęte kredyty / pożyczki obrotowe przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności (na przykład na finansowanie zobowiązań), a także kredyty inwestycyjne, w szczególności na zakup maszyn i urządzeń, środków transportu, remont lub zakup nieruchomości. w w w . z r f p k . p l

7 Punkt Konsultacyjny Punkty Konsultacyjne, to miejsca, w którym świadczone są nieodpłatne usługi informacyjne dla MŚP, w zakresie: udzielania informacji dot. prawa, marketingu, finansów, podatków, itp. określenia spełnienia kryteriów formalnych i administracyjnych w celu ubiegania się o dotację udzielania informacji dotyczących dostępnych programów dla MSP udzielania informacji o ofercie finansowania zewnętrznego inwestycji- kredytach, pożyczkach, poręczeniach przez banki oraz inne instytucje udzielania informacji z zakresu wypełniania wniosku o udzielenie dotacji oraz rozliczenia dotacji zasad wyboru akredytowanych wykonawców.

8 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006
DZIAŁANIE 2.5 Promocja przedsiębiorczości Celem bezpośrednim działania jest aktywne wspieranie zatrudnienia, poprzez stymulowanie powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw oraz zapewnienie nowo zarejestrowanym mikroprzedsiębiorcom pomocy w wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia.

9 „Moja Firma w Unii Europejskiej” metryczka projektu
całkowita wartość projektu: ,00 PLN dofinansowanie ,00 PLN, w tym: dofinansowanie EFS ,50 PLN, dofinansowanie z budżetu państwa ,50 PLN grupa BO osoby zamieszkujące tereny wiejskie: 22 osoby (6 kobiet i 16 mężczyzn) osoby zamieszkujące tereny wiejskie: 23 osoby (6 kobiet i 17 mężczyzn) ogółem: 45 osób (12 kobiet i 33 mężczyzn). rodzaj wsparcia szkolenia i kursy doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej wsparcie materialne dla prowadzących działalność gospodarczą projekt wyłoniony w drodze ZPORR Dz.2.5, Edycja 2005, konkurs II.

10 „Moja Firma w Unii Europejskiej” Planowane rezultaty
Przeszkolenie 45 osób (3 grupy po 15 uczestników) Wsparcie doradcze wszystkich zakwalifikowanych uczestników Powstanie 21 działalności gospodarczych. Wsparcie finansowe co najmniej 21 przedsiębiorstw.

11 „Moja Firma w Unii Europejskiej” Osiągnięte rezultaty
Przyjęto 181 formularzy rekrutacyjnych od osób zainteresowanych wsparciem Zakwalifikowano i przeszkolono 59 najciekawszych, najlepiej rokujących, innowacyjnych pomysłów oraz ich autorów Pomoc w utworzeniu i zarejestrowaniu działalności otrzymało 38 osób Finansowe wsparcie inwestycji uzyskały 24 przedsiębiorstwa oraz działalności bieżącej 21 przedsiębiorstw (wsparcie pomostowe)

12 „Moja Firma w Unii Europejskiej” Ciekawostki, rodzaje działalności
28 - Handel 17 - Salony urody, solaria, fitness, fryzjer 16 - Usługi budowlane 12 - Pośrednictwo finansowe i ubezpieczeniowe, doradztwo, konsulting, nieruchomości prawnicy 11 - Gastronomia 9 - Praktyki lekarskie, psychologiczne,terapie uzależnień 8 - Informatyka, Internet 8 - Motoryzacja, naprawa 8 - Szkoły językowe, tłumaczenie 7 - produkcja 6 - Krawiectwo, firanki 6 - Turystyka 6 - Gazeta, film, rozrywka, wypożyczalnie kaset, fotografia 5 - Reklama 4 - Projektowanie 4 - Meble 3 - Transport, wypożyczalnie samochodów 2 - Sprzątanie

13 „Moja Firma w Unii Europejskiej” Ciekawe pomysły
cmentarz dla zwierząt, usługi matrymonialne dla zwierząt szkoła pamięci salon fryzjersko - kosmetyczny dla psów projektowanie i sprzedaż ubranek, smyczy i legowisk dla psów agencja martymonialna produkcja filmów gazeta o koszykówce dystrybucja i sprzedaż paszy i suplementów dla koni szkoła pływania dla niemowląt i dzieci wyrób i sprzedaż drewnianych ogrodowych szachów dom spokojnej starości alpinizm przemysłowy, prace wysokościowe nauka jazdy

14 „Moja Firma w Unii Europejskiej” Inne ciekawostki
38 osób złożyło kompletne wnioski i zarejestrowało działalność (z 59) Aktywność kobiet - 22 osoby na 59 Skuteczność kobiet – dotacja dla 17 z 22 zakwalifikowanych Aktywność młodych ludzi (do 25 roku życia) – 9 / 59 10 osób z terenów wiejskich Aktywność osób z wykształceniem zawodowym i średnim, które maja niewielkie szanse na rynku pracy

15 „Moja Firma w Unii Europejskiej” Dobre praktyki
Wniosek poprzedzony przygotowaniem (zasoby ludzkie, eksperci, zaplecze techniczne) Dobrze zdefiniowana grupa docelowa (brak ograniczeń dot. wieku, wykształcenia, płci, doświadczenia i kwalifikacji, lokalizacji) Promocja (głównie lokalne media- radio, TV, prasa oraz organizacje partnerskie, a także plakaty, ulotki, strona internetowa) Zarządzanie (wybór osób do zarządzania z doświadczeniem i kompetencjami, w tym obsługa finansowa) Dobry klimat

16 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006
DZIAŁANIE 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Celem ogólnym działania jest podniesienie potencjału regionów w sferze innowacji, poprzez wzmocnienie współpracy pomiędzy sektorem badawczo - rozwojowym a gospodarką, co prowadzi do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw działających na regionalnym i lokalnym rynku.

17 „Tworzenie Regionalnego Systemu Innowacji” metryczka projektu
Budżet zł. Czas trwania Beneficjenci: przedsiębiorstwa, sektor B+R administracja samorządowa i studenci CEL projektu Celem Projektu jest utworzenie oraz rozwijanie sieci współpracy na poziomie regionalnym pomiędzy dostawcami innowacji i technologii – uczelniami wyższymi a ich odbiorcami - przedsiębiorstwami, w celu podniesienia poziomu innowacyjności i konkurencyjności regionu.

18 „Tworzenie Regionalnego Systemu Innowacji” Planowane rezultaty
Rozwój sieci współpracy służącej transferowi technologii (Lokalne Ośrodki Transferu Technologii i Innowacji) Promocja innowacyjności Stworzenie bazy danych dotyczącej innowacji Działania wspierające inicjatywy klastrowe

19 „Tworzenie Regionalnego Systemu Innowacji” Partnerstwo kluczem do sukcesu

20 „Tworzenie Regionalnego Systemu Innowacji” LOTTI – wychodzimy do ludzi
bezpłatne konsultacje dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz sektora badawczo-rozwojowego m.in. z zakresu finansowania innowacji kojarzenie partnerów gospodarczych organizacje branżowych szkoleń identyfikowanie potrzeb technologicznych MSP, gromadzenie informacji, przekazywanie ich do jednostek badawczych i naukowych przygotowywanie ofert sektora B+R wydawanie opinii o innowacyjności

21 „Tworzenie Regionalnego Systemu Innowacji” Promocja innowacyjności
Tematyczne, związane z innowacyjnością szkolenia Spotkania informacyjne Artykuły i audycje w mediach Materiały informacyjne, ulotki, plakaty Analizy potencjalnych klastrów regionalnych ocena potencjału klastra, wielkości, konkurencyjności, strategie rozwoju klastrów Konferencje propagujące idee klastrów w regionie, seminaria konsultacyjne, warsztaty z procesem symulacji współpracy Forum kooperacyjne Audyty technologiczne w przedsiębiorstwach Strony internetowe

22 „Tworzenie Regionalnego Systemu Innowacji” Baza danych
Baza jest miejscem, w którym sektor B+R zamieszcza informacje o ofercie (pomysłach, technologiach, badaniach itp.) Baza jest miejscem, w którym przedsiębiorcy zgłaszają zapotrzebowanie na innowację i z którego czerpią pomysły, znajdują lub zlecają rozwiązania. W 2006 roku stronę odwiedziło osób.

23 EFS – jak wspiera rozwój regionu?
Rodzi partnerstwa Stawia pierwsze kroki, w nowych obszarach Finansuje tą część pracy, która nie zawsze przynosi finansowe korzyści, ale bez której niemożliwe jest podjęcie dalszych działań Kształci zasoby ludzkie

24 Dziękuję za uwagę Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Przemysłowa 8, Koszalin tel , fax , ,


Pobierz ppt "EFS – jak wspiera rozwój regionu dobre praktyki KARR S.A."

Podobne prezentacje


Reklamy Google