Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TRANSGRANICZNA KONCEPCJA WYKORZYSTANIA MOŻLIWOŚCI PROGRAMU WSPÓŁPRACY INTERREG V A W CELU POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W SZCZECIŃSKIM OBSZARZE METROPOLITARNYM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TRANSGRANICZNA KONCEPCJA WYKORZYSTANIA MOŻLIWOŚCI PROGRAMU WSPÓŁPRACY INTERREG V A W CELU POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W SZCZECIŃSKIM OBSZARZE METROPOLITARNYM."— Zapis prezentacji:

1 TRANSGRANICZNA KONCEPCJA WYKORZYSTANIA MOŻLIWOŚCI PROGRAMU WSPÓŁPRACY INTERREG V A W CELU POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W SZCZECIŃSKIM OBSZARZE METROPOLITARNYM Szczecin, 25 listopad 2015 r.

2 PARTNERZY PROJEKTU UNIWERSYTET MEDYCZNY W GREIFSWALDZIE KLINIKA ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII FERDINAND- SAUERBRUCH-STRAβE 17475 GREIFSWALD WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W SZCZECINIE UL.MAZOWIECKA 14 70-526 SZCZECIN

3 PARTNER WIODĄCY UNIWERSYTET MEDYCZNY W GREIFSWALDZIE KLINIKA ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

4 ZWIĄZEK Z ZAŁOŻENIEM PROGRAMU WSPÓŁPRACY INTERREG V A Oś priorytetowa IV: Współpraca transgraniczna (CT 11) Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej Priorytet inwestycyjny 11(EWT) Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej współpracy między obywatelami i instytucjami

5 ZAKRES TERYTORIALNY REGION PRZYGRANICZNY POLSKA- NIEMCY WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE ORAZ POWIAT VORPOMMERN- GREIFSWALD

6 ZAKRES PROJEKTU Koncepcja projektu zakłada jego podział na trzy etapy: 1. Szkolenia 2. Logistyka i komunikacja 3. Wyposażenie w sprzęt i niezbędną infrastrukturę

7 CEL GŁÓWNY PROJEKTU Utworzenie i rozwój współpracy transgranicznej w zakresie ratownictwa medycznego w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i osób przebywających czasowo na terenie objętym projektem

8 CELE SZCZEGÓŁOWE 1. Poprawa komunikacji pomiędzy jednostkami realizującymi zadania w zakresie ratownictwa medycznego, 2. Utworzenie sieci komunikacyjnych pomiędzy jednostkami po obu stronach granicy, 3. Wypracowanie wspólnych scenariuszy możliwych zdarzeń masowych i wypadków, 4. Zaciśnięcie więzi pomiędzy mieszkańcami obu krajów.

9 ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU 1. Szkolenie językowe dla pracowników medycznych, 2. Wspólne scenariusze symulowanych zdarzeń masowych i wypadków, 3. Zakup symulatorów i sprzętu szkoleniowego, 4. Zakup tabletów ułatwiających naukę języka oraz komunikację, 5. Zakup urządzeń teleinformatycznych służących powstaniu i późniejszemu funkcjonowaniu sieci komunikacyjnych.

10 TERMIN REALIZACJI 2016- 2018

11 AKTUALNY STAN PRAWNY Zatwierdzony 25. września 2015 r. Program Współpracy INTERREG V A, Brak uszczegółowień określających kwalifikowalność wydatków

12 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Beata Chełmikowska samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania funduszy unijnych i zarządzania projektami UE Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie


Pobierz ppt "TRANSGRANICZNA KONCEPCJA WYKORZYSTANIA MOŻLIWOŚCI PROGRAMU WSPÓŁPRACY INTERREG V A W CELU POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W SZCZECIŃSKIM OBSZARZE METROPOLITARNYM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google