Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola własności intelektualnej w rozwoju projektów innowacyjnych Rafał Witek ___________________________________________________________.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola własności intelektualnej w rozwoju projektów innowacyjnych Rafał Witek ___________________________________________________________."— Zapis prezentacji:

1 Rola własności intelektualnej w rozwoju projektów innowacyjnych Rafał Witek ___________________________________________________________

2 Rola IP w rozwoju projektów innowacyjnych Jak budować portfolio IP projektu ? Czynniki ograniczające IP Due Diligence Podsumowanie AGENDA

3 WTS Rzecznicy Patentowi Transakcje w biotechnologii, 06. 2004 – 06. 2005 Rola IP w rozwoju projektów innowacyjnych Źródło: Burrill & Company, 2005 Faza rozwojuPrzedsiębiorstwo farmaceutycznePrzedsiębiorstwo biotechnologiczneWartość umowy ($m) OdkrycieAstra ZenecaCAT227 OdkrycieAkzoNobelLexicon223 OdkrycieNovartisAvanir210 PrzedklinicznaRochePharmasset300 PrzedklinicznaPfizerRenovis187 PrzedklinicznaGlaxoSmithKlineHuman Genome183 PrzedklinicznaMerckVertex164 PrzedklinicznaNovartisXenon157 Faza IWyethPlexxicon372 Faza IGlaxoSmithKlineTheravance252 Faza IMerckBioxell150 Faza I i IINovartisAnadys570 Faza I i IIMerckDOV335 Faza IIPfizerColey Pharma505 Faza IINovartisArakis173 Faza IIICilagAG (Johnson&Johnson)Basilea308 Faza IIITakedaSucamp210 Faza III/NDAShireNew River500

4 WTS Rzecznicy Patentowi Stadium rozwoju decyduje o wartości rynkowej projektu Wycena rynkowa projektów na różnych etapach realizacji testów klinicznych leków biotechnologicznych Rola IP w rozwoju projektów innowacyjnych Źródło: les Nouvelles Journal of the Licensing Executives Society Vol. 4 / 12.2004

5 WTS Rzecznicy Patentowi Co decyduje o wartości transakcji ? Spróbujmy odpowiedzieć na następujące pytania: Rola IP w rozwoju projektów innowacyjnych Jak zabezpieczone są interesy inwestora/kupującego ? Co jest rzeczywistym przedmiotem opisywanych transakcji ? Jakie czynniki należy uwzględnić ustalając wartość transakcji ? Jak budować wartość młodej firmy biotechnologicznej ?

6 Rola IP w rozwoju projektów innowacyjnych Jak budować portfolio IP projektu ? Czynniki ograniczające IP Due Diligence Podsumowanie AGENDA

7 WTS Rzecznicy Patentowi Utwory autorskie np.: utwory naukowe, programy komputerowe Przedmioty własności przemysłowej : wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe Przegląd przedmiotów podlegających ochronie Przedmioty podlegające ochronie prawami własności intelektualnej Jak budować portfolio projektu ?

8 WTS Rzecznicy Patentowi Cechy wynalazku nadającego się do opatentowania: nowość wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki; poziom wynalazczy wynalazek nie wynika dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki; możliwość przemysłowego stosowania wytwór lub sposób wg wynalazku może być wykorzystywany w działalności przemysłowej lub w rolnictwie. Wynalazki Wynalazki chronione są patentami Jak budować portfolio projektu ?

9 WTS Rzecznicy Patentowi prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na terytorium całego państwa czas trwania - do 20 lat zakres ochrony - określony w zastrzeżeniach patentowych Wynalazki Patent Jak budować portfolio projektu ?

10 WTS Rzecznicy Patentowi produkty np.: polipeptydy (enzymy, przeciwciała), kwasy nukleinowe (primery, sekwencje kodujące, wektory), mikroorganizmy, linie komórkowe, zestawy (np. diagnostyczne), kompozycje (np. leki, szczepionki), sposoby np.: metody otrzymywania produktów (biofermentacje, metody izolacji i oczyszczania), metody testowe i diagnostyczne in vitro, metody laboratoryjne zastosowania np.: nowe zastosowanie znanego produktu, tzw. drugie zastosowanie medyczne Wynalazki Przykłady wynalazków chronionych patentami Jak budować portfolio projektu ?

11 WTS Rzecznicy Patentowi Cechy wzoru użytkowego nadającego się do ochrony: nowość użyteczność: pozwala na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci Wzory użytkowe Wzory użytkowe czyli tzw. małe patenty Jak budować portfolio projektu ?

12 WTS Rzecznicy Patentowi prawo wyłącznego korzystania ze wzoru użytkowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na terytorium całego państwa czas trwania - do 10 lat zakres ochrony - określony w zastrzeżeniach ochronnych Wzory użytkowe Prawo ochronne na wzór użytkowy Jak budować portfolio projektu ?

13 WTS Rzecznicy Patentowi Urządzenie wstrzykujące (100), przeznaczone do pojemników typu strzykawki, zawiera tuleję o zasadniczo stałym przekroju osiowym, przedni otwór i przynajmniej jedną ruchomą ścianę wsuniętą do tulei dla przemieszczenia zawartości pojemnika, przy czym ten wstrzykiwacz zawiera a) obudowę (110) lub część obudowy przystosowaną do pomieszczenia pojemnika (120) przynajmniej osiowo stacjonarnie, b) integralny lub złożony układ tłoczyska uruchamiany dla przemieszczania ruchomej ściany pojemnika przynajmniej w kierunku do przodu i c) układ bieżni do kontrolowania lub sekwencjonowania ruchów tłoczyska, przy czym układ bieżni zawiera przynajmniej jedną współpracującą bieżnię i popychacz, które są umieszczone stacjonarnie w stosunku do obudowy i odpowiednio tłoczyska lub na odwrót i we współpracy umożliwiają Wzory użytkowe Przykład: Wstrzykiwacz Jak budować portfolio projektu ?

14 WTS Rzecznicy Patentowi Wzór przemysłowy (nadający się do ochrony) to postać wytworu, przejawiająca się w szczególności w jego kształcie, właściwościach powierzchni, barwie, rysunku lub ornamencie, którą cechują : nowość oryginalność: różni się w sposób wyraźny od wzorów znanych i jego cechy nie są wyłącznie kombinacją cech znanych wzorów Wzory przemysłowe Służą do ochrony zewnętrznego wyglądu produktu (design) Jak budować portfolio projektu ?

15 WTS Rzecznicy Patentowi prawo wyłącznego korzystania ze wzoru przemysłowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na terytorium całego państwa czas trwania - do 25 lat zakres ochrony - określony w opisie i na rysunku (zdjęciu) Ochrona autorskich praw majątkowych do utworu, nie ma zastosowania do wytworów wytworzonych według wzoru przemysłowego i wprowadzonych do obrotu po wygaśnięciu prawa z rejestracji udzielonego na taki wzór Wzory przemysłowe Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego Jak budować portfolio projektu ?

16 WTS Rzecznicy Patentowi Wzory przemysłowe Przykład: inhalator Jak budować portfolio projektu ?

17 WTS Rzecznicy Patentowi Ochrona kumulatywna Należy chronić różne aspekty gotowych produktów Jak budować portfolio projektu ?

18 Rola IP w rozwoju projektów innowacyjnych Jak budować portfolio IP projektu ? Czynniki ograniczające IP Due Diligence Podsumowanie AGENDA

19 WTS Rzecznicy Patentowi ODKRYCIA art. 28.1 p.w.p. = art. 52(2) (a) EPC ("odkrycia, teorie naukowe i metody matematyczne") METODY LECZENIA art. 29.2 p.w.p = 52(4) EPC ("sposoby leczenia ludzi lub zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz metody diagnostyczne stosowane na ludziach lub zwierzętach (...) nie ma zastosowania do produktów stosowanych w tych metodach") WYNALAZKI STANOWIĄCE ZAGROŻENIE DLA SPOŁECZEŃSTWA art.29.1p.w.p = art. 53 (a) EPC ("wynalazki, których publikowanie lub z których korzystanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami") NOWE ODMIANY ROŚLIN I ZWIERZĄT i CZYSTO BIOLOGICZNE METODY ICH OTRZYMYWANIA art. 29.3 p.w.p. = art. 53 (b) EPC ("odmiany roślin lub rasy zwierząt lub czysto biologiczne sposoby otrzymywania roślin lub zwierząt, przepis ten nie ma zastosowania do sposobów mikrobiologicznych lub produktów otrzymanych tymi sposobami") Ograniczenia zdolności patentowej Czynniki ograniczające Nie wszystkie rozwiązania biotechnologiczne mogą być opatentowane Więcej na ten temat: www.wtspatent.pl

20 WTS Rzecznicy Patentowi Koszty uzyskania praw wyłącznych Czynniki ograniczające Źródło: Roland Berger Market Research Uzyskanie ochrony patentowej o zakresie międzynarodowym wymaga nakładów

21 WTS Rzecznicy Patentowi Czas [miesiące] 0 1230ok. 60 PCT Uzyskanie ochrony patentowej o zakresie międzynarodowym

22 WTS Rzecznicy Patentowi Skala kosztów uzyskiwania ochrony patentowej Czynniki ograniczające Zgłoszenie krajowe: - kilka tys. zł Zgłoszenie międzynarodowe (faza międzynarodowa) - kilkanaście tys. zł (do 20 tys. zł) Zgłoszenie międzynarodowe (faza krajowa) - kilkadziesiąt tys. zł (nawet ponad 100 tys. zł w zależności od ilości wyznaczonych krajów)

23 Rola IP w rozwoju projektów innowacyjnych Jak budować portfolio IP projektu ? Czynniki ograniczające IP Due Diligence Podsumowanie AGENDA

24 WTS Rzecznicy Patentowi IP Due Diligence – jeden z elementów weryfikacji Ludzie Rynek Produkt Pozycja IP finanse Czynniki uwzględniane w ocenie projektu inwestycyjnego IP DUE DILIGENCE

25 WTS Rzecznicy Patentowi VC chętnie inwestują w projekty technologiczne Branże cieszące się największym zainteresowaniem VC (Mio. US$) Źródło: PwC/Thomson Venture Economics/NVCA MoneyTree Survey QS/2002 IP DUE DILIGENCE

26 WTS Rzecznicy Patentowi Sytuacja patentowa projektu zależy od posiadanych praw wyłącznych oraz od otoczenia patentowego Dwa składniki wymagające weryfikacji IP DUE DILIGENCE Siła własnego portfolio IP Swoboda działania (Freedom to operate)

27 WTS Rzecznicy Patentowi Wejście na rynek pierwszego konkurenta Przewaga czasowa Innowacja trafia na rynek Źródło: Frost & Sullivan report on Basileas product BAL8557, 2004 400 2022 300 200 100 0 2010 Prognoza sprzedaży dla nowego leku (Mio. US$) Przedsięwzięcia technologiczne opierają się na unikalnych produktach SIŁA WŁASNEGO PORTFOLIO IP

28 WTS Rzecznicy Patentowi Rozwojowi techniki towarzyszy skracanie przewagi czasowej Czas pomiędzy wprowadzeniem na rynek nowego produktu i wejściem na rynek pierwszego produktu konkurencyjnego 1900192019401960 33 lata 24 lata 14 lat 6 lat 3½ lat 1980 Źródło: R. Agarwal und M. Gort, First Mover Advantage and the Speed of Competitive Entry 1887-1986 SIŁA WŁASNEGO PORTFOLIO IP

29 WTS Rzecznicy Patentowi Apple Computer (78%) inni (22%) Podział rynku (2006) 199719982001 199719982001 DiamondAppleSaeHan DiamondAppleSaeHan Wejście na rynek Przykład: Przenośne odtwarzacze MP3 Źródło: SaeHan Electronics Co., Ltd.; Diamond Multimedia Inc.; Apple Computer Inc. SIŁA WŁASNEGO PORTFOLIO IP

30 WTS Rzecznicy Patentowi Największe leki biotechnologiczne, sprzedaż i zbliżająca się konkurencja Źródło: FDA Orange Book, Business Insights, Arthur D. Little, Pictet SIŁA WŁASNEGO PORTFOLIO IP Lek Wskazanie 2003 sprzedaż ($m)WygaśnięcieStatus Generyka patentu w US NorditropinHGH deficiency 282 wygasłw rozwoju NovolinDiabetes 2,235 2005w rozwoju NovoSevenFactor VIIa9102008nieznany Nutropin / ProtropinHGH deficiency284wygasłwprowadzony ProcritAnaemia 3,984 wygasłwprowadzony ProleukinCancer115wygasłw rozwoju RebifIBS, Infectious disease8192010nieznany Recombinate Hemophilia 1,280wygasł wprowadzony Recombivax Hepatitis B138wygasł wprowadzony RituxanCancer 1,4892006w rozwoju Roferon-AInfectious disease400wygasłwprowadzony SaizenHGH deficiency152wygasłwprowadzony SerostimHGH deficiency 89wygasłwprowadzony Większość leków biotechnologicznych ma już swoje generyki na rynku w Azji bądź Ameryce łacińskiej Rozwojowi techniki towarzyszy skracanie przewagi czasowej

31 WTS Rzecznicy Patentowi Stale rosnąca ilość zgłoszeń patentowych Ilość zgłoszeń patentowych wpływających do Europejskiego Urzędu Patentowego [w tysiącach] Źródło: Annual Reports of the European Patent Office 1995-2004 1994199820002002 74 87 112 143 178 20041996 161 SIŁA WŁASNEGO PORTFOLIO IP

32 WTS Rzecznicy Patentowi Niewiele patentów ma istotną wartość Rozkład wartości patentów (wartości w EUR, wycena inwestorów) Źródło: Results of survey presented in A. Gambardella, D. Harhoff, B. Verspagen, The Value of Patents 30k300k1M3M10M100k30M100M300M 7.5% 17% 21% 22% 16% 9% 4% 2% 0.7%0.8% 10% patentów stanowi 90% wartości SIŁA WŁASNEGO PORTFOLIO IP

33 WTS Rzecznicy Patentowi związek A sposób otrzymywania środek farm. 1. Zastosowanie med. Związek B 2. Sposób otrzymywania 3. Sposób otrzymywania - kompozycje - środki farm. - formy - 2. Zastosowanie - Środki farm. SIŁA WŁASNEGO PORTFOLIO IP Zakres ochrony wpływa na wartość patentu

34 WTS Rzecznicy Patentowi Silne portfolio patentowe wzmacnia przewagę czasową Uzupełnienie przewagi czasowej Przewaga technologiczna Konkurent Wynalazca Przewaga czasowa Zakres ochrony SIŁA WŁASNEGO PORTFOLIO IP

35 WTS Rzecznicy Patentowi Przykład: Nowe leki przeciwbakteryjne Multiwalentne szczepy bakteriofagów SIŁA WŁASNEGO PORTFOLIO IP

36 WTS Rzecznicy Patentowi Zakres ochrony decyduje o komercyjnej wartości patentu Przydatność terapeutyczna leku przeciwbakteryjnego jako funkcja jego stopnia specyficzności Stopień specyficzności Przydatność terapeutyczna Zakres ochrony Przewaga technologiczna multivalentny bf Przewaga chroniona najbliższy bf niemultiwalentny Antybiotyk o szerokim spektrum działania SIŁA WŁASNEGO PORTFOLIO IP

37 WTS Rzecznicy Patentowi Sytuacja patentowa projektu zależy od posiadanych praw wyłącznych oraz od otoczenia patentowego Dwa składniki wymagające weryfikacji IP DUE DILIGENCE Swoboda działania (Freedom to operate) Siła własnego portfolio IP

38 WTS Rzecznicy Patentowi Dochodowe przedsięwzięcia zwykle nie są samotne Źródło: Encyclopaedia Britannica FREEDOM TO OPERATE Ponieważ łatwo przyswajam pomysły z różnych źródeł, często rozpoczynając w miejscach gdzie inni się zniechęcili, biorąc do ręki nową rzecz zawsze myślę jako ją ulepszyć. Thomas Alva Edison Kumulatywny charakter postępu technicznego

39 WTS Rzecznicy Patentowi Poziom ryzyka naruszania obcych patentów zależy od złożoności technologii Półprzewodniki Telekomunikacja Software Biotechnologia Urządzenia medyczne Farmacja Dobra konsupcyjne Implanty medyczne Nowe materiały Wysokie Postęp jest szybki i gwałtowny Produkt składa się z wielu elementów Technologie indywidualne Źródło: Wesley Cohen; Correa Ryzyko naruszania obcych patentów Niskie Technologie złożone Każdy nowy produkt skazany jest na konieczność stosowania pokrewnych rozwiązań Technologie złożone i indywidualne Nowe produkty bazują na pojedynczych i niezależnych wynalazkach Ograniczona szansa na uzyskanie nowych wariantów i ulepszeń FREEDOM TO OPERATE

40 WTS Rzecznicy Patentowi Technologie złożone: Czy projekt ma szansę zdobyć pozycję dominującą? FREEDOM TO OPERATE Liczba zgłoszeń patentowych Właściciele Czujnik medyczny ACzujnik medyczny B 6 głównych graczy pozostali 14 rodzin 6 głównych graczy pozostali 82 rodziny Analiza środowiska patentowego dla dwóch różnych projektów inwestycyjnych

41 WTS Rzecznicy Patentowi Technologie złożone: zaleca się wczesne i agresywne patentowanie Przykład: Affymetrix FREEDOM TO OPERATE We try to cover the array area from start to finish -Phil McGarrigle, chief intellectual property counsel for Affymetrix Wiodąca firma na rynku mikromacierzy DNA, dochód ponad 250 mln EUR w roku 2004 Od założenia w roku 1991 tworzenie portfolio patentowego kluczowym elementem strategii Ponad 200 udzielonych patentów, ponad 400 zgłoszeń w trakcie rozpatrywania Źródło: Affymetrix

42 WTS Rzecznicy Patentowi Podsumowanie Rola IP w rozwoju projektów innowacyjnych Zabezpieczenie interesów stron i przedmiot transakcji Podlega ocenie (IP due diligence) i wycenie Istotny składnik aktywów

43 Dziękuję Rafał Witek witek@wtspatent.pl __________________________________________________________ WTS Rzecznicy Patentowi Witek, Czernicki, Śnieżko Spółka partnerska Warszawa · Wrocław · Monachium www.wtspatent.pl


Pobierz ppt "Rola własności intelektualnej w rozwoju projektów innowacyjnych Rafał Witek ___________________________________________________________."

Podobne prezentacje


Reklamy Google