Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola własności intelektualnej w rozwoju projektów innowacyjnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola własności intelektualnej w rozwoju projektów innowacyjnych"— Zapis prezentacji:

1 Rola własności intelektualnej w rozwoju projektów innowacyjnych
Rafał Witek ___________________________________________________________

2 AGENDA Rola IP w rozwoju projektów innowacyjnych
Jak budować portfolio IP projektu ? Czynniki ograniczające IP Due Diligence Podsumowanie

3 Transakcje w biotechnologii, 06. 2004 – 06. 2005
Rola IP w rozwoju projektów innowacyjnych Transakcje w biotechnologii, – Faza rozwoju Przedsiębiorstwo farmaceutyczne Przedsiębiorstwo biotechnologiczne Wartość umowy ($m) Odkrycie Astra Zeneca CAT 227 Odkrycie AkzoNobel Lexicon 223 Odkrycie Novartis Avanir 210 Przedkliniczna Roche Pharmasset 300 Przedkliniczna Pfizer Renovis 187 Przedkliniczna GlaxoSmithKline Human Genome 183 Przedkliniczna Merck Vertex 164 Przedkliniczna Novartis Xenon 157 Faza I Wyeth Plexxicon 372 Faza I GlaxoSmithKline Theravance 252 Faza I Merck Bioxell 150 Faza I i II Novartis Anadys 570 Faza I i II Merck DOV 335 Faza II Pfizer Coley Pharma 505 Faza II Novartis Arakis 173 Faza III CilagAG (Johnson&Johnson) Basilea 308 Faza III Takeda Sucamp 210 Faza III/NDA Shire New River 500 W prezentowanej tabeli zebrane zostały dane dotyczące największych transakcji w wyniku których firmy farmaceutyczne przejmowały projekty rozwojowe dotyczące nowych leków biotechnologicznych. Przy okazji możemy zaobserwować cechy charakterystyczne dla rynku biotechnologicznego: Znaczna część nowych produktów rozwijana jest w stosunkowo niedużych organizacjach, często bardzo wąsko wyspecjalizowanych technologicznie. Natomiast głównymi adresatami dojrzałych projektów są duże koncerny, głównie farmaceutyczne, które coraz chętniej korzystają z tej drogi nabywania nowych produktów. Widzimy także, że im bliżej zakończenie procesu rozwojowego i momentu wprowadzenie produktu biotechnologicznego na rynek tym większa jest jego wartość. Źródło: Burrill & Company, 2005

4 Stadium rozwoju decyduje o wartości rynkowej projektu
Rola IP w rozwoju projektów innowacyjnych Stadium rozwoju decyduje o wartości rynkowej projektu Wycena rynkowa projektów na różnych etapach realizacji testów klinicznych leków biotechnologicznych Podobne dane zostały zaprezentowane na tym wykresie. Warto zauważyć, że wartość projektów rozwojowych dotyczących leków biotechnologicznych rośnie wraz z pokonywaniem kolejnych etapów zmierzających do uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Im bliżej rynku tym mniejsze staje się ryzyko inwestycji i wyższa wartość projektu. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że celem funduszy VC jest przemieszczanie się po tej krzywej. Inwestycje typy seed są dokonywane na samym początku tej krzywej, gdy projekt znajduje się w fazie przedklinicznej, a wyjście inwestora następuje zazwyczaj w wyniku odsprzedania udziałów inwestorowi branżowemu w momencie gdy zaawansowanie testów klinicznych pozwala przewidywać rychłą rejestrację preparatu. Tworzenie sieci sprzedaży i marketing nowego produktu są zazwyczaj pozostawiane dużym koncernom farmaceutycznym. Źródło: les Nouvelles Journal of the Licensing Executives Society Vol. 4 /

5 Co decyduje o wartości transakcji ?
Rola IP w rozwoju projektów innowacyjnych Co decyduje o wartości transakcji ? Spróbujmy odpowiedzieć na następujące pytania: Co jest rzeczywistym przedmiotem opisywanych transakcji ? Jak zabezpieczone są interesy inwestora/kupującego ? Jakie czynniki należy uwzględnić ustalając wartość transakcji ? Jak budować wartość młodej firmy biotechnologicznej ?

6 AGENDA Rola IP w rozwoju projektów innowacyjnych
Jak budować portfolio IP projektu ? Czynniki ograniczające IP Due Diligence Podsumowanie

7 Przegląd przedmiotów podlegających ochronie
Jak budować portfolio projektu ? Przegląd przedmiotów podlegających ochronie Przedmioty podlegające ochronie prawami własności intelektualnej Utwory autorskie np.: utwory naukowe, programy komputerowe Przedmioty własności przemysłowej : wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe Przedmiotami podlegającymi ochronie prawami własności intelektualnej są utwory autorskie chronione prawem autorskim. Ważna dla nas jest dawana przez prawo autorskie możliwość ochrony utworów naukowych i programów komputerowych. Zazwyczaj najważniejsze dla nas będą przedmioty własności przemysłowej, a wśród nich przede wszystkim wynalazki, a czasem również wzory użytkowe i wzory przemysłowe. Planując działania merketingowe należy pamiętać o znakach towarowych.

8 Wynalazki Jak budować portfolio projektu ?
Wynalazki chronione są patentami Cechy wynalazku nadającego się do opatentowania: nowość wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki; poziom wynalazczy wynalazek nie wynika dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki; możliwość przemysłowego stosowania wytwór lub sposób wg wynalazku może być wykorzystywany w działalności przemysłowej lub w rolnictwie.

9 Wynalazki Jak budować portfolio projektu ? Patent
prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na terytorium całego państwa czas trwania - do 20 lat zakres ochrony - określony w zastrzeżeniach patentowych

10 Wynalazki Jak budować portfolio projektu ?
Przykłady wynalazków chronionych patentami produkty np.: polipeptydy (enzymy, przeciwciała), kwasy nukleinowe (primery, sekwencje kodujące, wektory), mikroorganizmy, linie komórkowe, zestawy (np. diagnostyczne), kompozycje (np. leki, szczepionki), sposoby np.: metody otrzymywania produktów (biofermentacje, metody izolacji i oczyszczania), metody testowe i diagnostyczne in vitro, metody laboratoryjne zastosowania np.: nowe zastosowanie znanego produktu, tzw. drugie zastosowanie medyczne

11 Wzory użytkowe Jak budować portfolio projektu ?
Wzory użytkowe czyli tzw. małe patenty Cechy wzoru użytkowego nadającego się do ochrony: nowość użyteczność: pozwala na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci

12 Wzory użytkowe Jak budować portfolio projektu ?
Prawo ochronne na wzór użytkowy prawo wyłącznego korzystania ze wzoru użytkowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na terytorium całego państwa czas trwania - do 10 lat zakres ochrony - określony w zastrzeżeniach ochronnych

13 Wzory użytkowe Jak budować portfolio projektu ? Przykład: Wstrzykiwacz
Urządzenie wstrzykujące (100), przeznaczone do pojemników typu strzykawki, zawiera tuleję o zasadniczo stałym przekroju osiowym, przedni otwór i przynajmniej jedną ruchomą ścianę wsuniętą do tulei dla przemieszczenia zawartości pojemnika, przy czym ten wstrzykiwacz zawiera a) obudowę (110) lub część obudowy przystosowaną do pomieszczenia pojemnika (120) przynajmniej osiowo stacjonarnie, b) integralny lub złożony układ tłoczyska uruchamiany dla przemieszczania ruchomej ściany pojemnika przynajmniej w kierunku do przodu i c) układ bieżni do kontrolowania lub sekwencjonowania ruchów tłoczyska, przy czym układ bieżni zawiera przynajmniej jedną współpracującą bieżnię i popychacz, które są umieszczone stacjonarnie w stosunku do obudowy i odpowiednio tłoczyska lub na odwrót i we współpracy umożliwiają

14 Wzory przemysłowe Jak budować portfolio projektu ?
Służą do ochrony zewnętrznego wyglądu produktu (design) Wzór przemysłowy (nadający się do ochrony) to postać wytworu, przejawiająca się w szczególności w jego kształcie, właściwościach powierzchni, barwie, rysunku lub ornamencie, którą cechują : nowość oryginalność: różni się w sposób wyraźny od wzorów znanych i jego cechy nie są wyłącznie kombinacją cech znanych wzorów

15 Wzory przemysłowe Jak budować portfolio projektu ?
Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego prawo wyłącznego korzystania ze wzoru przemysłowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na terytorium całego państwa czas trwania - do 25 lat zakres ochrony - określony w opisie i na rysunku (zdjęciu) Ochrona autorskich praw majątkowych do utworu, nie ma zastosowania do wytworów wytworzonych według wzoru przemysłowego i wprowadzonych do obrotu po wygaśnięciu prawa z rejestracji udzielonego na taki wzór

16 Jak budować portfolio projektu ?
Wzory przemysłowe Przykład: inhalator

17 Ochrona kumulatywna Jak budować portfolio projektu ?
Należy chronić różne aspekty gotowych produktów Budując własne portfolio IP należy pamiętać o tym, że chronione mogą być różne aspekty gotowych produktów. W przypadku pokazanej na slajdzie mikromacierzy DNA sprzedawanej przez Affymetrix możemy przypuszczać, że produkt ten jest chroniony kilkoma patentami, wzorem przemysłowym, widocznymi znakami towarowymi, a software wykorzystywany do analizowania danych uzyskiwanych za pomocą mikromacierzy podlega ochronie prawem autorskim. Dopiero taka wieloaspektowa ochrona zapewnia dostateczną ochronę produktu uniemożliwiającymi działanie konkurencji.

18 AGENDA Rola IP w rozwoju projektów innowacyjnych
Jak budować portfolio IP projektu ? Czynniki ograniczające IP Due Diligence Podsumowanie Chciałbym teraz poświęcić kilka minut na omówienie podstawowych barier utrudniających budowanie portfolio IP projektu biotechnologicznego.

19 Ograniczenia zdolności patentowej
Czynniki ograniczające Ograniczenia zdolności patentowej Nie wszystkie rozwiązania biotechnologiczne mogą być opatentowane ODKRYCIA art p.w.p. = art. 52(2) (a) EPC ("odkrycia, teorie naukowe i metody matematyczne") METODY LECZENIA art p.w.p = 52(4) EPC ("sposoby leczenia ludzi lub zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz metody diagnostyczne stosowane na ludziach lub zwierzętach (...) nie ma zastosowania do produktów stosowanych w tych metodach") WYNALAZKI STANOWIĄCE ZAGROŻENIE DLA SPOŁECZEŃSTWA art.29.1p.w.p = art. 53 (a) EPC ("wynalazki, których publikowanie lub z których korzystanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami") NOWE ODMIANY ROŚLIN I ZWIERZĄT i CZYSTO BIOLOGICZNE METODY ICH OTRZYMYWANIA art p.w.p. = art. 53 (b) EPC ("odmiany roślin lub rasy zwierząt lub czysto biologiczne sposoby otrzymywania roślin lub zwierząt, przepis ten nie ma zastosowania do sposobów mikrobiologicznych lub produktów otrzymanych tymi sposobami") Więcej na ten temat:

20 Koszty uzyskania praw wyłącznych
Czynniki ograniczające Koszty uzyskania praw wyłącznych Uzyskanie ochrony patentowej o zakresie międzynarodowym wymaga nakładów Źródło: Roland Berger Market Research

21 Uzyskanie ochrony patentowej o zakresie międzynarodowym
Czas [miesiące] 12 30 ok. 60 PCT

22 Zgłoszenie międzynarodowe (faza międzynarodowa)
Czynniki ograniczające Skala kosztów uzyskiwania ochrony patentowej Zgłoszenie krajowe: - kilka tys. zł Zgłoszenie międzynarodowe (faza międzynarodowa) - kilkanaście tys. zł (do 20 tys. zł) Zgłoszenie międzynarodowe (faza krajowa) - kilkadziesiąt tys. zł (nawet ponad 100 tys. zł w zależności od ilości wyznaczonych krajów) Druga bariera, która bywa szczególnie dotkliwa dla projektów we wczesnych fazach rozwoju, wiąże się z kosztami uzyskiwania ochrony patentowej. Zgodnie z wynikami badań statystycznych prowadzonych przez Europejski Urząd Patentowy koszty uzyskania ochrony patentowej w krajach Unii Europejskiej wynoszą około 30,5 tysięcy euro. Dla porównania uzyskanie ochrony w Japonii kosztuje średnio nieco ponad 8 tysięcy euro a w Stanach Zjednoczonych nieco ponad 10 tysięcy euro.

23 AGENDA Rola IP w rozwoju projektów innowacyjnych
Jak budować portfolio IP projektu ? Czynniki ograniczające IP Due Diligence Podsumowanie

24 IP Due Diligence – jeden z elementów weryfikacji
Czynniki uwzględniane w ocenie projektu inwestycyjnego Pozycja IP Rynek finanse Produkt Ludzie

25 VC chętnie inwestują w projekty technologiczne
IP DUE DILIGENCE VC chętnie inwestują w projekty technologiczne Branże cieszące się największym zainteresowaniem VC (Mio. US$) Źródło: PwC/Thomson Venture Economics/NVCA MoneyTree Survey QS/2002

26 IP DUE DILIGENCE Sytuacja patentowa projektu zależy od posiadanych praw wyłącznych oraz od otoczenia patentowego Dwa składniki wymagające weryfikacji Siła własnego portfolio IP Swoboda działania (Freedom to operate)

27 Przedsięwzięcia technologiczne opierają się na unikalnych produktach
SIŁA WŁASNEGO PORTFOLIO IP W przypadku leków biotechnologicznych zabezpieczanie rynku przed działaniami konkurencji jest zapewniane przez ochronę patentową. W sytuacji przedstawionej na wykresie pierwsze 8 lat ochrony patentowej poświęcone były testom klinicznym. Dochody uzyskiwane w ciągu pierwszych 3-5 lat sprzedaży odpowiadają kosztom poniesionym w związku z testami klinicznymi lub nabyciem projektu znajdującego się w ich końcowej fazie. Źródło: Frost & Sullivan report on Basilea’s product BAL8557, 2004 400 2022 300 200 100 2010 Prognoza sprzedaży dla nowego leku (Mio. US$) Przedsięwzięcia technologiczne opierają się na unikalnych produktach Przewaga czasowa Wejście na rynek pierwszego konkurenta Innowacja trafia na rynek

28 Rozwojowi techniki towarzyszy skracanie przewagi czasowej
SIŁA WŁASNEGO PORTFOLIO IP Rozwojowi techniki towarzyszy skracanie przewagi czasowej Czas pomiędzy wprowadzeniem na rynek nowego produktu i wejściem na rynek pierwszego produktu konkurencyjnego 33 lata 24 lata 14 lat 6 lat 3½ lat A tak by to wyglądało gdybyśmy nie dysponowali ochroną patentową. Rozwojowi techniki towarzyszy skracanie przewagi czasowej. Konkurencja potrzebuje coraz mniej czasu na opracowanie podobnego produktu. 1900 1920 1940 1960 1980 Źródło: R. Agarwal und M. Gort, First Mover Advantage and the Speed of Competitive Entry

29 Przykład: Przenośne odtwarzacze MP3
SIŁA WŁASNEGO PORTFOLIO IP Przykład: Przenośne odtwarzacze MP3 Apple Computer (78%) inni (22%) Podział rynku (2006) 1997 1998 2001 Diamond Apple SaeHan Wejście na rynek Źródło: SaeHan Electronics Co., Ltd.; Diamond Multimedia Inc.; Apple Computer Inc.

30 Rozwojowi techniki towarzyszy skracanie przewagi czasowej
SIŁA WŁASNEGO PORTFOLIO IP Rozwojowi techniki towarzyszy skracanie przewagi czasowej Największe leki biotechnologiczne, sprzedaż i zbliżająca się konkurencja Lek Wskazanie sprzedaż ($m) Wygaśnięcie Status Generyka patentu w US Norditropin HGH deficiency wygasł w rozwoju Novolin Diabetes , w rozwoju NovoSeven Factor VIIa nieznany Nutropin / Protropin HGH deficiency 284 wygasł wprowadzony Procrit Anaemia ,984 wygasł wprowadzony Proleukin Cancer wygasł w rozwoju Rebif IBS, Infectious disease nieznany Recombinate Hemophilia ,280 wygasł wprowadzony Recombivax Hepatitis B wygasł wprowadzony Rituxan Cancer , w rozwoju Roferon-A Infectious disease 400 wygasł wprowadzony Saizen HGH deficiency 152 wygasł wprowadzony Serostim HGH deficiency wygasł wprowadzony I przykład z naszego podwórka. Większość leków biotechnologicznych posiada już swoje odpowiedniki na rynkach azjatyckich i ameryki łacińskiej. Dochodowe rynki europejski i amerykański są chronione do czasu wygaśnięcia patentów. Większość leków biotechnologicznych ma już swoje generyki na rynku w Azji bądź Ameryce łacińskiej Źródło: FDA Orange Book, Business Insights, Arthur D. Little, Pictet

31 Stale rosnąca ilość zgłoszeń patentowych
SIŁA WŁASNEGO PORTFOLIO IP Stale rosnąca ilość zgłoszeń patentowych Ilość zgłoszeń patentowych wpływających do Europejskiego Urzędu Patentowego [w tysiącach] 178 161 143 112 87 74 1994 1996 1998 2000 2002 2004 Źródło: Annual Reports of the European Patent Office

32 Niewiele patentów ma istotną wartość
SIŁA WŁASNEGO PORTFOLIO IP Niewiele patentów ma istotną wartość Rozkład wartości patentów (wartości w EUR, wycena inwestorów) 22% 21% 10% patentów stanowi 90% wartości 30k 300k 1M 3M 10M 100k 30M 100M 300M 17% 16% 9% 7.5% 4% 2% 0.7% 0.8% Źródło: Results of survey presented in A. Gambardella, D. Harhoff, B. Verspagen, The Value of Patents

33 2. Sposób otrzymywania związek A 3. Sposób otrzymywania
SIŁA WŁASNEGO PORTFOLIO IP Zakres ochrony wpływa na wartość patentu - 2. Zastosowanie - Środki farm. związek A sposób otrzymywania środek farm. 1. Zastosowanie med. 2. Sposób otrzymywania 3. Sposób otrzymywania Związek B - kompozycje - środki farm. - formy

34 Silne portfolio patentowe wzmacnia przewagę czasową
SIŁA WŁASNEGO PORTFOLIO IP Podsumowując dotychczasowe wywody można stwierdzić, że silne portfolio patentowe wzmacnia przewagę czasową która wynika z przewagi technologicznej. Silne portfolio patentowe wzmacnia przewagę czasową Uzupełnienie przewagi czasowej Przewaga czasowa Wynalazca Konkurent Zakres ochrony Przewaga technologiczna

35 Przykład: Nowe leki przeciwbakteryjne
SIŁA WŁASNEGO PORTFOLIO IP Zajrzymy do warsztatu rzecznika patentowego. Jak w praktyce wyglądało budowanie portofolio IP na przykładzie projektu dotyczącego wykorzystania bakteriofagów w terapii przeciwbakteryjnej. Blisko 100 lat temu pan Felix deHerrell odkrył bakteriofagi czyli wirusy niszczące bakterie i zaczął je stosować do leczenia zakażeń bakteryjnych. Zostały one wyparte z rynku w latach 40 w wyniku odkrycia penicyliny i nastania ery antybiotyków. Penicylina różniła się od bakteriofagów przede wszystkim szerokim spektrum aktywności, czyli zdolnością do niszczenia różnych gatunków bakterii chorobotwórczych. Przykład: Nowe leki przeciwbakteryjne Multiwalentne szczepy bakteriofagów

36 Zakres ochrony decyduje o komercyjnej wartości patentu
SIŁA WŁASNEGO PORTFOLIO IP Zakres ochrony decyduje o komercyjnej wartości patentu Przydatność terapeutyczna leku przeciwbakteryjnego jako funkcja jego stopnia specyficzności Przewaga technologiczna multivalentny bf Przydatność terapeutyczna Przewaga chroniona najbliższy bf niemultiwalentny Antybiotyk o szerokim spektrum działania Zakres ochrony Ta sama cecha antybiotyków przyczyniła się w efekcie do obserwowanych obecnie problemów związanych z ich stosowaniem. Nisko specyficzne antybiotyki stosowane powszechnie zadziałały jako bardzo mocny czynnik selekcji ewolucyjnej i dziś większość szczepów bakterii chorobotwórczych jest odporna na stosowane antybiotyki. Okazało się, że przydatność terapeutyczna leku przeciwbakteryjnego jest funkcją jego stopnia specyficzności. Oprócz wspomnianego niepożądanego efektu ewolucyjnego stosowanie antybiotyków o niskim stopniu specyficzności, czyli szerokim spektrum działania, wywołuje niepożądane działania uboczne takie jak wybijanie naturalnej mikroflory pacjenta. Jednocześnie polscy naukowcy zajmujący się przez długie lata terapią bakteriofagową zauważyli, że niektóre szczepy bakteriofagowe mają nieoczekiwanie szerszą niż zazwyczaj aktywność pozwalającą na ich wykorzystywanie do precyzyjnego zwalczania różnych bakterii chorobotwórczych należących do tego samego gatunku. Takie bf określone przez ich wynalazców jako multiwalentne posiadają one oczywistą przewagę technologiczną nad antybiotykami. Zdefiniowanie zakresu ochrony w oparciu o tą nieoczekiwaną multiwalentność pozwoliło zabezpieczyć znaczny obszar przewagi technologicznej. Reasumując należy stwierdzić, że: Zakres ochrony decyduje o komercyjnej wartości patentu. Stopień specyficzności

37 IP DUE DILIGENCE Sytuacja patentowa projektu zależy od posiadanych praw wyłącznych oraz od otoczenia patentowego Dwa składniki wymagające weryfikacji Siła własnego portfolio IP Swoboda działania (Freedom to operate) Drugim czynnikiem który należy uwzględnić w due diligence jest określenie dostępnej swobody działania. Na tym etapie staramy się ustalić istniejące ograniczenia dla rozwoju projektu wynikające z patentów innych osób.

38 Dochodowe przedsięwzięcia zwykle nie są samotne
FREEDOM TO OPERATE Zagrożenie to wynika z kumulatywnego charakteru postępu technicznego. Nowe technologie najczęściej korzystają z wcześniejszych wynalazków, często podlegających nadal ochronie patentowej. Dochodowe przedsięwzięcia zwykle nie są samotne Kumulatywny charakter postępu technicznego Ponieważ łatwo przyswajam pomysły z różnych źródeł, często rozpoczynając w miejscach gdzie inni się zniechęcili, biorąc do ręki nową rzecz zawsze myślę jako ją ulepszyć. Thomas Alva Edison Źródło: Encyclopaedia Britannica

39 FREEDOM TO OPERATE Zjawisko to jest szczególnie wyraźne w przypadku technologii złożonych o wysokim stopniu zaawansowania technicznego. W tych dziedzinach postęp techniczny jest szybki i gwałtowny, a produkty składają się zazwyczaj z wielu elementów. W efekcie każdy nowy produkt skazany jest na konieczność stosowania pokrewnych rozwiązań technicznych. Należy podkreślić, że biotechnologia należy to tej grupy technologii i w związku z tym możemy tu oczekiwać podwyższonego ryzyka naruszania obcych patentów. Poziom ryzyka naruszania obcych patentów zależy od złożoności technologii Technologie złożone i indywidualne Ryzyko naruszania obcych patentów Technologie złożone Półprzewodniki Telekomunikacja Software Biotechnologia Urządzenia medyczne Farmacja Dobra konsupcyjne Implanty medyczne Nowe materiały Postęp jest szybki i gwałtowny Produkt składa się z wielu elementów Każdy nowy produkt skazany jest na konieczność stosowania pokrewnych rozwiązań Wysokie Technologie indywidualne Ograniczona szansa na uzyskanie nowych wariantów i ulepszeń Niskie Nowe produkty bazują na pojedynczych i niezależnych wynalazkach Źródło: Wesley Cohen; Correa

40 Technologie złożone: Czy projekt ma szansę zdobyć pozycję dominującą?
FREEDOM TO OPERATE Dla każdego rozwiązania sytuacja może być różna i powinna być poddana osobnej analizie. Prześledźmy to na przykładzie analizy środowiska patentowego dla dwóch projektów inwestycyjnych dotyczących różnych czujników medycznych. W przypadku technologii wykorzystywanej w czujniku A analizując sytuację patentową stwierdzimy, że technologia istnieje od dość dawna. Ilość patentów składanych w ostatnich latach jest raczej stała, a liderzy rynku posiadają ponad 50% zidentyfikowanego IP dotyczącego tej technologii. W przypadku technologii wykorzystywanej w czujniku B analizując sytuację patentową stwierdzimy, że technologia przezywa właśnie gwałtowny rozwój. Ilość patentów składanych w ostatnich latach gwałtownie rośnie, a liderzy rynku posiadają zaledwie 25% zidentyfikowanego IP dotyczącego tej technologii. Podsumowując to porównanie można stwierdzić, że w przypadku technologii wykorzystywanej w czujniku A rynek jest już w dużej mierze zmonopolizowany przez konkurencję. Zupełnie inaczej można ocenić sytuację patentową technologii B – rynek dopiero się rozwija, i nikt nie zdołał jeszcze go zmonopolizować. W tym kontekście technologia B jest dużo ciekawszą propozycją inwestycyjną, ponieważ projekt ten ma większe szansę zdobyć dominującą pozycję na rynku. Technologie złożone: Czy projekt ma szansę zdobyć pozycję dominującą? Analiza środowiska patentowego dla dwóch różnych projektów inwestycyjnych Czujnik medyczny A Czujnik medyczny B 6 głównych graczy pozostali 82 rodziny 6 głównych graczy pozostali 14 rodzin Liczba zgłoszeń patentowych Właściciele

41 Technologie złożone: zaleca się wczesne i agresywne patentowanie
FREEDOM TO OPERATE Technologie złożone: zaleca się wczesne i agresywne patentowanie Przykład: Affymetrix We try to cover the array area from start to finish - Phil McGarrigle, chief intellectual property counsel for Affymetrix Od założenia w roku 1991 tworzenie portfolio patentowego kluczowym elementem strategii Ponad 200 udzielonych patentów, ponad 400 zgłoszeń w trakcie rozpatrywania Dlatego też w przypadku technologii złożonych zaleca się wczesne i agresywne patentowanie. Tylko taka strategia patentowa pozwala nam zabezpieczyć swoje rozwiązania oraz zdobyć patenty, które można wykorzystywać do rozmów z konkurencją. Taka strategia jest z sukcesem realizowana przez spółkę Affymetrix, która w ciągu kilku lat zdobyła dominującą pozycję na rynku mikromacierzy DNA. Wiodąca firma na rynku mikromacierzy DNA, dochód ponad 250 mln EUR w roku 2004 Źródło: Affymetrix

42 Podsumowanie Rola IP w rozwoju projektów innowacyjnych
Istotny składnik aktywów Zabezpieczenie interesów stron i przedmiot transakcji Podlega ocenie (IP due diligence) i wycenie Podsumowując moją prezentację chciałbym przekazać Państwu wskazówki dotyczące prowadzenia due diligence własności przemysłowej. Przede wszystkim trzeba zrozumieć produkt i jego rynek. Bardzo ważnym elementem due diligence jest ocena siły portfolio patentowego należącego do projektu. W trakcie due diligence nie można także pominąć oceny ryzyka naruszenia patentów osób trzecich.

43 witek@wtspatent.pl Dziękuję Rafał Witek
__________________________________________________________ WTS Rzecznicy Patentowi Witek, Czernicki, Śnieżko Spółka partnerska Warszawa · Wrocław · Monachium


Pobierz ppt "Rola własności intelektualnej w rozwoju projektów innowacyjnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google