Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BIZNES PLAN WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNES PLANU ORAZ ANALIZY RYNKOWEJ, MARKETINGOWEJ I FINANSOWEJ SZYMON KURZYCA JACEK BŁOŃSKI ALICJA MATELA PROJEKT.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BIZNES PLAN WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNES PLANU ORAZ ANALIZY RYNKOWEJ, MARKETINGOWEJ I FINANSOWEJ SZYMON KURZYCA JACEK BŁOŃSKI ALICJA MATELA PROJEKT."— Zapis prezentacji:

1 BIZNES PLAN WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNES PLANU ORAZ ANALIZY RYNKOWEJ, MARKETINGOWEJ I FINANSOWEJ SZYMON KURZYCA JACEK BŁOŃSKI ALICJA MATELA PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

2 SZYMON KURZYCA - BIOGRAFIA PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO SZYMON KURZYCA, CFA CANDIDATE OD 2008 EKSPERT INWESTYCYJNY I FINANSOWY W LEWIATAN BUSINESS ANGELS, NAJWIĘKSZEJ W POLSCE SIECI ANIOŁÓW BIZNESU. ODPOWIEDZIALNY ZA POZYSKIWANIE I POSZUKIWANIE POMYSŁÓW BIZNESOWYCH, ICH ANALIZĘ BIZNESOWĄ, MODELOWANIE FINANSOWE I WYCENĘ ORAZ KOORDYNACJĘ PROCESU INWESTYCYJNEGO. PROWADZI SEMINARIA, KONFERENCJE I SZKOLENIA DOTYCZĄCE INWESTYCJI NA WCZESNYCH ETAPACH ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW, MAJĄCE ZBUDOWAĆ GOTOWOŚĆ POMYSŁODAWCÓW I INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH DO PRZEPROWADZANIA TRANSAKCJI W PROJEKTACH SEED I START-UP. POPRZEDNIO ODPOWIEDZIALNY W SPÓŁCE RUCH S.A. ZA TRANSAKCJE M&A, A TAKŻE ZA FINANSOWE ASPEKTY PRZY WPROWADZANIU SPÓŁKI NA GPW. PRZEDSIĘBIORCA – ZAŁOŻYCIEL SPÓŁEK VININOVA (2002) ORAZ MAGAZYN BUTELEK SP. Z O.O. (2009) UKOŃCZYŁ SZEREG PROGRAMÓW W OBSZARZE INWESTYCJI PE/VC W TYM ORGANIZOWANE PRZEZ EVCA: COURSE FOR INVESTMENT PROFESSIONALS, ADVANCED COURSE, FINANCE & ADMINISTRATION COURSE, DUE DILIGENCE MASTER CLASS, VALUATION & DIVESTMENT MASTER CLASS; CZY ANGEL CAPITAL EDUCATION FOUNDATION: STRUCTURING THE DEAL, EXIT STRATEGIES, DUE DILIGENCE, EARLY STAGE VALUATIONS, PORTFOLIO STRATEGY. UCZESTNIK SZKOLENIA DLA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH FUNDUSZAMI SEED PROWADZONEGO PRZEZ META GROUP. POSIADA DYPLOM MGR ZARZĄDZANIA FINANSAMI Z WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU NATIONAL-LOUIS UNIVERSITY W NOWYM SĄCZU. TEMATYKĄ RYNKÓW ALTERNATYWNYCH ZAJMUJE SIĘ JUŻ OD CZASÓW AKADEMICKICH – PRACA DYPLOMOWA DOTYCZYŁA PROBLEMATYKI KOSZTU KAPITAŁU WŁASNEGO W SPÓŁKACH NIENOTOWANYCH NA RYNKACH GIEŁDOWYCH

3 LEWIATAN BUSINESS ANGELS PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - NAJWIĘKSZA SIEĆ ANIOŁÓW BIZNESU W POLSCE - DOŚWIADCZONY ZESPÓŁ - DEAL FLOW – SELEKCJA POMYSŁÓW - PRZYGOTOWANIE STRON DO TRANSAKCJI - ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE GRUPĄ INWESTORÓW (SYNDYKATY) - PROFESJONALNE SZKOLENIA PROWADZONE PRZEZ ŚWIATOWYCH EKSPERTÓW - WYMIANA DOŚWIADCZEŃ I POZNANIE ŚWIATOWYCH WZORCÓW FUNKCJONUJĄCYCH W OBSZARZE BUSINESS ANGELS - DOSTĘP DO NARZĘDZI – WZORY UMÓW, DORADZTWO W PROCESIE DUE DILIGENCE, WYCENA START-UPÓW, ETC.

4 ANIOŁ BIZNESU PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO BUSINESS ANGEL (ANIOŁ BIZNESU) TO OSOBA PRYWATNA WSPIERAJĄCA FIRMY BĘDĄCE NA WCZESNYCH ETAPACH ROZWOJU POPRZEZ INWESTOWANIE WŁASNYCH ŚRODKÓW ORAZ ANGAŻUJĄCA SWÓJ CZAS, DOŚWIADCZENIE ORAZ KONTAKTY. Profil Anioła Biznesu Gotowość do podejmowania ryzyka związanego z inwestycjami w małe, startujące spółki, Oczekiwanie wysokich zysków z zaangażowanego kapitału Doświadczenie zdobyte jako przedsiębiorca lub manager Aktywne wspieranie rozwoju dofinansowanej spółki.

5 ROZWÓJ PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

6 ROLA ANIOŁA BIZNESU PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

7 KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY Z ANIOŁEM BIZNESU ROLĄ SIECI ANIOŁÓW BIZNESU JEST OKREŚLENIE POTRZEBY PRZEDSIĘBIORCY, A NASTĘPNIE ZAPROPONOWANIE ANIOŁA BIZNESU FINANSOWANIE ODPOWIEDNIE DO POTRZEB KONTAKTY BIZNESOWE I RELACJE W DANYM SEKTORZE DOŚWIADCZENIE I TZW. KNOW-HOW

8 PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCY ZAANGAŻOWANIE ZAŁOŻYCIELI (TAKŻE FINANSOWE) DUŻY POTENCJAŁ WZROSTU (RYNEK WZROSTOWY, ATRAKCYJNA NISZA) SPRECYZOWANY MODEL BIZNESOWY 1 2 3 4 POSIADANIE PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ 5 WYSOKA STOPA ZWROTU Z INWESTYCJI 6 ZIDENTYFIKOWANA MOŻLIWOŚĆ WYJŚCIA Z INWESTYCJI 7

9 GŁÓWNE ELEMENTY BP PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STRESZCZENIE MENEDŻERSKIE - ANALIZA RYNKU I ANALIZA MARKETINGOWA A) RYNEK I KONKURENCJA B) MARKETING I SPRZEDAŻ C) ANALIZA SWOT - OPIS PRODUKTU/USŁUGI/TECHNOLOGII - ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCY - ANALIZA FINANSOWA A) POSZUKIWANE FINANSOWANIE B) PROGNOZY FINANSOWE C) SPRAWOZDANIA FINANSOWE

10 STRESZCZENIE MENEDŻERSKIE PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - BIZNES PLAN W PIGUŁCE – OBJĘTOŚĆ 2-3 STRONY - MOŻE FUNKCJONOWAĆ JAKO SAMODZIELNY DOKUMENT. - PRZEDSTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ELEMENTÓW BIZNES PLANU. *OPIS PRODUKTU/USŁUGI/TECHNOLOGII + WSKAZANIE WARTOŚCI DODANEJ *RYNEK I KONKURENCJA *ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCY *PODSTAWOWE DANE FINANSOWE (WIELKOŚĆ) ORAZ MOŻLIWOŚĆ WYJŚCIA -MA PRZYKUWAĆ UWAGĘ INWESTORÓW I ZACHĘCAĆ DO DALSZEGO ZAPOZNANIA SIĘ Z PROJEKTEM

11 PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ANALIZA RYNKU I MARKETINGOWA (1) CHARAKTERYSTYKA BRANŻY I PERSPEKTYWY JEJ ROZWOJU - OBECNA WIELKOŚĆ RYNKU - ETAP NA KTÓRYM OBECNIE JEST RYNEK - PROGNOZY ROZWOJU RYNKU KLIENCI - SEGMENTACJA RYNKU - WYBÓR RYNKU DOCELOWEGO - RYNKI DODATKOWE - MODEL KOMUNIKACJI Z KLIENTAMI DZIAŁANIA PROMOCYJNO-MARKETINGOWE

12 PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ANALIZA RYNKU I MARKETINGOWA (2) ANALIZA KONKURENCJI - KONCENTRACJA KONKURENCJI - GŁÓWNI KONKURENCI - INNOWACYJNOŚĆ KONKURENTÓW BARIERY WEJŚCIA - TRUDNOŚCI W WEJŚCIU NA RYNEK NASZEGO POMYSŁU - MOŻLIWOŚCI UTRUDNIENIA WEJŚCIA NA RYNEK KONKURENCJI ANALIZA SWOT

13 PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ANALIZA RYNKU I MARKETINGOWA (3) MODEL BIZNESOWY OPIS MODELU BIZNESOWEGO: - CO JEST PODSTAWOWYM PRODUKTEM/ŹRÓDŁEM PRZYCHODU? - KOMU SPRZEDAJEMY PRODUKTY? - W JAKI SPOSÓB PRODUKTY SĄ SPRZEDAWANE? - ZA JAKĄ CENĘ SPRZEDAJEMY? - W JAKI SPOSÓB FIRMA GENERUJE ZYSKI? POLITYKA CENOWA

14 PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO PRODUKT/TECHNOLOGIA OPIS PRODUKTU/USŁUGI/TECHNOLOGII - ZROZUMIAŁY OPIS - ZDEFINIOWANIE PODSTAWOWYCH FUNKCJI - PRZEWAGA KONKURENCYJNA - WSKAZANIE ETAPU ROZWOJU PRODUKTU WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA - POSIADANE PRAWA - PLANOWANY DALSZY ROZWÓJ TECHNOLOGII OKREŚLENIE WARTOŚCI DLA KLIENTA - WSKAZANIE NA ISTNIEJĄCE I ZIDENTYFIKOWANE POTRZEBY KLIENTÓW - PORÓWNANIE DO PRODUKTÓW KONKURENCJI - OPIS ZALET I WAD PRODUKTU

15 PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCY KLUCZOWE OSOBY - SKŁAD ZESPOŁU ZARZĄDZAJĄCEGO - OPIS DOTYCHCZASOWYCH DOŚWIADCZEŃ, SUKCESÓW, PORAŻEK - WCZEŚNIEJSZE WSPÓLNE PROJEKTY BIZNESOWE - PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ZADAŃ W PROJEKCIE - ZAANGAŻOWANIE W PROJEKT (BIEŻĄCE I PLANOWANE) - EWENTUALNE BRAKI W SKŁADZIE ZESPOŁU – PLAN POZYSKANIA PRACOWNIKÓW KWESTIE WŁAŚCICIELSKIE - PODZIAŁ UDZIAŁÓW W SPÓŁCE - OPCJE MENADŻERSKIE - SYSTEM MOTYWACYJNY

16 PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ANALIZA FINANSOWA (1) WYMAGANE FINANSOWANIE - OKREŚLENIE KWOTY DO POZYSKANIA W RUNDZIE FINANSOWANIA - PLANOWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA - PLANOWANE WYDATKI - KWARTALNIE - ZAKŁADANY CZAS I WIELKOŚĆ TRANSZ - KIEDY PLANOWANE JEST OSIĄGNIĘCIE BEP - PROPOZYCJA DLA INWESTORA POTENCJALNE WYJŚCIE Z INWESTYCJI - WSKAZANIE MOŻLIWYCH ŚCIEŻEK DEZINWESTYCJI - PODANIE HORYZONTU INWESTYCYJNEGO - POTENCJALNA WYCENA SPÓŁKI - ZAKŁADANY ZWROT DLA INWESTORA (IRR)

17 PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ANALIZA FINANSOWA (2) PROGNOZA FINANSOWA - ZOBRAZOWANIE ZAŁOŻEŃ OPISANYCH W BIZNES PLANIE - OKREŚLENIE WOLUMENU SPRZEDAŻY POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW - ZAKŁADANY POZIOM CEN - OKREŚLENIE KOSZTÓW ZMIENNYCH ORAZ MARŻY BRUTTO - INNE KOSZTY OPERACYJNE - KOSZTY STAŁE (MARKETING, ZARZĄD, INNE) - PLANOWANE WIELKOŚCI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

18 PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ANALIZA FINANSOWA (3) RACHUNEK WYNIKÓW Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług (-) Koszty sprzedanych towarów i usług Zysk / strata ze sprzedaży (marża brutto) (-) Koszty operacyjne, w tym: Koszty R&D (osobowe, wynajem laboratoriów, odczynniki, inne) Koszty sprzedaży (osobowe, reklama i promocja, udział w targach i konferencjach branżowych i inne) Koszty zarządu (osobowe, wynajem biur, sprzęt komputerowy, obsługa prawna i księgowa i inne) EBITDA (zysk/strata operacyjna przed amortyzacją) Amortyzacja EBIT (zysk/strata operacyjna) Przychody finansowe (odsetki od lokat bankowych) Koszty finansowe (odsetki, koszty bankowe etc.) Zysk/strata brutto Podatek Zysk (+) strata (-) netto

19 PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ANALIZA FINANSOWA (4) CASH FLOW Zysk/ strata netto (+) Amortyzacja (-) CAPEX – Wydatki inwestycyjne (+/-) Zmiana w kapitale obrototwym netto: (+) Wzrost zobowiązań (-) Wzrost należności (-)Wzrost stanów magazynowych Cash flow w okresie

20 PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ANALIZA FINANSOWA (5) BILANS AktywaPasywa Majątek trwały: Aktywa materialne i niematerialne: budynki, grunty, maszyny, sprzęt komputerowy, pojazdy, licencje, patenty Kapitały własne: Środki wnoszone przez właścicieli, rezerwy oraz zatrzymane zyski lub straty; w początkowych fazach środki te służą do pokrycia strat przedsiębiorstwa. Majątek obrotowy: Aktywa, które mogą być upłynnione w krótkim okresie czasu: zapasy materiałów, należności, środki na rachunkach bankowych i gotówka Kapitał obcy: Zobowiązania długoterminowe Kredyty bankowe i inne instrumenty dłużne; wymagalność powyżej 1 roku; Zobowiązania krótkoterminowe: Płatności, które muszą być dokonane w przeciągu roku - zobowiązania, kredyty obrotowe, pożyczki, itp.

21 PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO PODSUMOWANIE - PRZYGOTUJ BIZNES PLAN ZROZUMIAŁY DLA LAIKA - OBJĘTOŚĆ BIZNESPLANU TO OKOŁO 25 STRON, W TYM 2-3 STRONY STRESZCZENIA - BIZNES PLAN MUSI TWORZYĆ LOGICZNĄ CAŁOŚĆ - NAPISZ BIZNES PLAN SAMODZIELNIE - BIZNES PLAN TO MATERIAŁ WYJŚCIOWY DO NEGOCJACJI Z INWESTOREM


Pobierz ppt "BIZNES PLAN WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNES PLANU ORAZ ANALIZY RYNKOWEJ, MARKETINGOWEJ I FINANSOWEJ SZYMON KURZYCA JACEK BŁOŃSKI ALICJA MATELA PROJEKT."

Podobne prezentacje


Reklamy Google