Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pierwsze spotkanie Komitetu Sterującego dnia 18.08.2010 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pierwsze spotkanie Komitetu Sterującego dnia 18.08.2010 roku."— Zapis prezentacji:

1 Pierwsze spotkanie Komitetu Sterującego dnia 18.08.2010 roku

2 Projekt dofinansowany w ramach środków PO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2010 Partner projektu

3 CELE PROJEKTU: Celem nadrzędnym projektu jest usprawnianie działania struktury wewnętrznej i zewnętrznej Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku poprzez wzmacnianie instytucjonalne organizacji oraz budowanie, wdrażanie i funkcjonowanie systemu obsługi wolontariatu w gdańskich organizacjach pozarządowych i instytucjach samorządowych. OFERTA WZMOCNIENIE INSTYTUCJONALNE MECHANIZM

4 ZATRUDNIENI PRACOWNICY: Koordynator projektu – Agnieszka Buczyńska Moderator sektora pozarządowego – Robert Dukowski Moderator do współpracy z wolontariuszami – Alicja Kaczmarek Moderator do współpracy z instytucjami – Paweł Buczyński Specjalista od stworzenia strategii oraz ewaluator – Alicja Zajączkowska Administrator portalu – rekrutacja w przyszłym roku Osoby pracujące w RCW: Specjalistka od wolontariatu akcyjnego i europejskiego – Agata Chruszcz Stażystka RCW – Katarzyna Syta WZMOCNIENIE INSTYTUCJONALNE

5 DZIAŁANIA Faza I Lipiec-sierpień Remont Doposażenie sprzętem technicznym Szkolenia dla kadry: komunikacja interpesonalna, szkolenie z administracji, szkolenia z budowania partnerstw, szkolenia z budowania zespołu Patronat medialny nad projektem Powołanie Komitetu Sterującego Research /biały wywiad/ WZMOCNIENIE INSTYTUCJONALNE

6 DZIAŁANIA Faza II Wrzesień - Marzec Stworzenie konspektów szkoleń Stworzenie broszur nformacyjnych Nawiązanie współpracy ze 100 organizacjami pozarządowymi i 80 instytucjami samorządowymi. Szkolenia dla koordynatorów wolontariatu w organizacjach pozarządowych i instytucjach. Powstanie roboczej wersji portalu internetowego. Praca nad strategią. Praca nad portalem IT. OFERTA

7 DZIAŁANIA Faza III Kwiecień - Maj Pilotaż mechanizmu na 50 wolontariuszach. EWALUACJA, POPRAWKI MECHANIZM

8 DZIAŁANIA Faza IV Czerwiec - Grudzień Wdrażanie i realizacja programau Synergia Uruchomienie portalu internetowego Konsultacje i indywidualne programy wolontariackie dla sektora pozarządowego publicznego. Zrekrutowanie 500 wolontariuszy. Zorganizaowanie 3 spotkań integracyjnych dla wolontariuszy MECHANIZM

9 REZULTAT: PROGRAM SYNERGIA PORTAL IT WYPRACOWANY MECHANIZM I STANDARTY WSPÓŁPRACY NA LINII INSTYTUCJE – I SEKTOR NGO – III SEKTOR WOLONTARIUSZE RCW STRATEGIA DZIAŁAŃ RCW DO 2013 ROKU MONITORING I JAKOŚĆ WSPÓŁPRACY

10 MODERATOR OD WOLONTARIUSZY Alicja Kaczmarek

11 Działania moderatora wolontariuszy - Stworzenie 3 konspektów szkoleń dla wolontariuszy, - Stworzenie materiałów szkleniowych, - stworzenie broszury informacyjnej dla wolontariuszy,

12 - Rekrutacja 50 wolontariuszy do pilotażu systemu, - Przeprowadzenie pilotażowego szkolenia dla wolontariuszy, - Nawiązanie współpracy ze szkołami na terenie Gdańska, - Przeprowadzenie rekrutacji 500 wolontariuszy i przeszkolenie ich, - Zorganizowanie 3 spotkań integracyjnych dla min 100 wolontariuszy.

13 INFORMACJE DLA POTENCJANYCH WOLONTARIUSZY

14 Dlaczego warto pomagać. Co to jest wolontariat. Kto to jest wolontariusz. Jak, gdzie i komu można pomóc. Strona prawna wolontariatu. NAJCZĘŚCIEJ UMIESZCZANE INFORMACJE:

15 Strony internetowe

16

17

18 Gazety internetowe

19 Poradniki

20

21

22 Przykładowe informacje, które warto żeby znalazły się w biuletynie RCW - Więcej informacji o profitach wynikających z działań wolontrystycznych, - Informacje o możliwościach działań wolontarystycznych na terenie Gdańska, - Informajce o inicjatywach, które już się wydarzyły, - Profil wolontariusza (dodatkowo w internecie).

23 Robert Dukowski – (kilka słów o sobie) MODERATOR DS. WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI WYKSZTAŁCENIE 2010 – obecniePodyplomowe Studia z zakresu Oligofrenopedagogiki z podstawami pracy w klasie integracyjnej, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański, 2005 - 2003Podyplomowe Studium Programowania i Zastosowań Komputerów, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 1999 - 1994Studia Wyższe Magisterskie, kierunek: Historia, Wydział Nauk Historycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Trener informatyczny w projektach aktywizacyjnych Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA Wolontariusz Współorganizator Centrum Kultury Niezależnej Rok 1984 w Toruniu członek Zarządu Fundacji Nasza Przestrzeń

24 MODERATOR DS. WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Zadania: rekrutowanie i szkolenie przedstawiciela sektora pozarządowego ( 100 podmiotów), moderowanie współpracy organizacji pozarządowych z wolontariuszami, budowanie indywidualnych programów wolontariackich dostosowanych do ich potrzeb i możliwości, stworzenie pakietu informacyjny dla organizacji pozarządowych, pełnienie roli konsultanta i doradcy dla podmiotów z III sektora

25 Szczegółowy opis zadań: Przygotowanie struktury komunikacji i współpracy z organizacjami pozarządowymi ( formularz badający potrzeby organizacji w zakresie angażowania wolontariuszy, opracowanie zarysu części portalu www. dla organizacji, monitorowanie współpracy organizacja – wolontariusz, przygotowanie systemu gromadzenia danych o współpracy organizacja-wolontariusz) Opracowanie broszury informacyjnej o programie dla organizacji ( kompleksowe informacje dotyczące angażowania wolontariuszy przez NGO) Opracowanie narzędzi szkoleniowych dla organizacji pozarządowych ( konspekty szkoleń dla koordynatorów, konspekty szkoleń fakultatywnych) Zorganizowanie 2 spotkań informacyjnych dotyczących projektu Odbycie 100 indywidualnych spotkań z organizacjami Zrekrutowanie 100 organizacji pozarządowych do programu ( stworzenie 100 indywidualnych programów wolontariackich dla organizacji) Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla 100 koordynatorów (5 szkoleń x 20 osób)

26 Analiza dostępnych broszur dotyczących wolontariatu dla ngo

27 Dostępnych jest wiele broszur dotyczących wolontariatu w organizacjach pozarządowych. Można je podzielić na : 1. broszury, w których organizacje starają się przybliżyć swe doświadczenia w angażowaniu wolontariuszy 1. broszury, w których znajdują się informacje dla NGO dotyczące wolontariatu

28 1 BROSZURY, W KTÓRYCH ORGANIZACJE STARAJĄ SIĘ PRZYBLIŻYĆ SWE DOŚWIADCZENIA W ANGAŻOWANIU WOLONTARIUSZY Jest kilka interesujących materiałów, w których organizacje dzielą się swoimi doświadczeniami. Najciekawszą z nich jest: Organizacje pozarządowe. Wolontariat i zatrudnienie nowych pracowników na podstawie doświadczeń Polskiej Akcji Humanitarnej, pod redakcją Grzegorza Grula Zawiera ona: Wszelkie informacje dotyczące angażowania wolontariuszy w PAH, WNIOSKI Organizacje pozarządowe muszą same wyciągać wnioski z tego rodzaju broszur i odnosić je do specyfiki własnej organizacji.

29 2 BROSZURY, W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ INFORMACJE DLA NGO STRICTE DOTYCZĄCE WOLONTARIATU Analiza dostępnych broszur doprowadziła do następujących wniosków:

30 1 Instytucje nie udostępniają w formie elektronicznej posiadanych przez siebie materiałów:

31 2 Brak PDF

32 3 Artykuły są źle nazywane Dostępne broszury są nieodnajdywane przez wyszukiwarki internetowe

33 4 Brak kompleksowych informatorów skierowanych do organizacji pozarządowych ( Najbardziej profesjonalnym wydawnictwem jest Wolontariusz – źródłem siły w organizacji Małgorzaty Ochman i Pawła Jordana.)

34 5 Najczęściej dane znajdujące się w broszurach są nieaktualne ( nie uwzględniają nowelizacji ustawy o OPPi W) 6 W broszurach można zauważyć chaos informacyjny 7 Informacje znajdowane w broszurach bardzo często są powielane ( kopiuj/wklej) 8 W dostępnych broszurach nieobecne są praktyczne uwagi 9 Nie ma lokalnej, kompleksowej broszury uwzględniającej specyfikę Gdańska i będącej rzeczywistą odpowiedzią na potrzeby 10 Bardzo rzadko w dostępnych broszurach są wzory dokumentów (umów wolontariackich, wzory referencji, wzory zaświadczeń itd.).

35 WNIOSKI Z WNIOSKÓW Nie popełnić błędów dostrzeżonych podczas analizy dostępnych publikacji. Publikacja powinna być odpowiedzią na realne potrzeby środowiska.

36 MODERATOR SEKTORA PUBLICZNEGO Paweł Buczyński 12.06.194 Prezes Stowarzyszenia Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku od czerwca 2007. Magister socjologii na Uniwersytecie Gdańskim. Początkowo stażysta, następnie funkcja w Zarządzie RCW Gdańsk.

37 Zadania w projekcie Do kompetencji moderatora ds. sektora publicznego należy rekrutowanie i szkolenie przedstawicieli, pracowników instytucji samorządowych, moderowanie współpracy instytucji z wolontariuszami, budowanie indywidualnych programów wolontariackich dostosowanych do ich potrzeb i możliwości. Moderator stworzy również pakiet informacyjny dla instytucji oraz będzie pełnił rolę konsultanta i doradcy dla podmiotów z sektora.

38 Standardy Konspekt szkoleń dla koordynatorów wolontariatu w instytucjach publicznych Formularze przystąpienia do programu Materiały szkoleniowe Druki monitoringowe na portalu www. Zasady współpracy instytucja- RCWG- wolontariusz

39 Broszura Propozycje 1. Słowo wstępu (Koordyntor,Prezydent Adamowicz) 2. Trochę teorii (Definicja, Badania) 3. Za współpracą z wolontariuszami (strategia miasta, strategie krajowe, korzyści ) 4. Sprawdzone metody zarządzania kapitałem wolontariackim 5.Wolontariusz w instytucji krok po kroku( koordynator, profil, oferta, rekrutacja, motywacja, nagradzanie) 6. Dobre lokalne praktyki współpracy z instytucjami

40 cd. Broszura 7. Wolontariusz robi to za darmo- Czego należy unikać przy współpracy z wolontariuszem 8. Prawo – wolontariusz- instytucja 9. Wolontariat w Gdańskich instytucjach miejskich, regulacje wewnętrzne, kwestie porozumień 10. Dobre praktyki angażowania wolontariuszy w instytucjach Miejskich 11. Nie bój się wolontariusz nie zajmie twojego biurka 11. Program synergia warto się przyłączyć

41 1. Indywidualne spotkania z przedstawicielami instytucji 2. Artykuł w Heroldzie 3. Prasa lokalna 4 Plakaty i ulotki w urzędach 5. Dwa spotkania informacyjne dla 20 uczestników Kampania informacyjna

42 Co planuję w najbliższym czasie 1.Zorganizować spotkanie z dyrektorami dotyczące, przeszkód możliowości, potrzeb, oraz struktury podpisywania porozumień ubezpieczeń, itp. 2. Uzyskać analizę prawną z Urzędu miasta nt. Współpracy jednostek z wolontariuszami, oraz kto ma prawo podpisywać porozumienia z wolontariuszami. 3.Uzyskać informację na temat wolontariatu na euro- czy synergia będzie potrzebna ? 4.Spotkanie z przedstawicielem MOPS jako wstęp do budowy programu wolontariat w OPS.

43 Rezultaty do wypracowania 1. Uczestnictwo 80 przedstawicieli instytucji publicznych w 4 szkoleniach dla koordynatorów 2. Rekrutacja do programu 80 instytucji publicznych 3. Przeprowadzenie 80 indywidualnych spotkań do budowania progrmów wolontariackich 4. Przeprowadzono 2 spotkania informacyjne dla 40 osób 5.Stworzono broszurę informacyjną dla instytucji 6. Stworzono 80 kpl. Materiałów szkoleniowych na szkolenia koordynatorów. 7. Stworzenie konspektu szkolenia dla koordynatorów

44 Komitet sterujący Struktura PODKOMITET I SEKTOR PODKOMITET III SEKTOR PODKOMITET WOLONTARIUSZY KOMITET STERUJĄCY 8 OSÓB ORAZ PRZEDSTAWICIELE PODKOMITETÓW

45 Komitet sterujący ZADANIA Monitoring prowadzonych działań Pomoc przy przeprowadzeniu projektu zgodnie z założeniami Wsparcie merytoryczne Pomoc w rozeznaniu struktur i specyfiki poszczególnych sektorów

46 Komitet sterujący LpLp Spotkanie, data,godzina Temat Planowana data i godz. 1 18.08.2010 godz. 9:30 Wprowadzenie do projektu, mechanizm komitetu sterującego, cele i funkcje,oczekiwania i możliwości członków komitetu sterującego 2Wrzesień Sektor pozarządowy, Sektor Publiczny, Wolontariusze – mechanizmy,potrzeby, specyfika 3WrzesieńGdańska Strategia Rozwoju Wolontariatu 3PaździernikKonsultacje dotyczące broszur informacyjnych 4PaździernikKonspekty szkoleń dla koordynatorów 5GrudzieńListy kontaktowe, rekrutacja organizacji i instytucji

47 6StyczeńPortal Internetowy 7LutyPortal Internetowy 8MarzecPrzygotowanie do pilotażu 9KwiecieńRaport ewaluacji śród okresowej,rekomendacje i wnioski 10MajPromocja Synergii, w Gdańsku 11CzerwiecRekrutacja wolontariuszy- plan 12LipiecRekrutacja wolontariuszy- monitoring 13WrzesieńMonitoring, zarządzanie ryzykiem 14PaździernikMonitoring, zarządzanie ryzykiem 15ListopadPodsumowanie

48 Dziękujemy Pytania?


Pobierz ppt "Pierwsze spotkanie Komitetu Sterującego dnia 18.08.2010 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google