Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Hurtownia danych dla PSZ – realizacja CeSAR

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Hurtownia danych dla PSZ – realizacja CeSAR"— Zapis prezentacji:

1 Hurtownia danych dla PSZ – realizacja CeSAR
dr Tomasz Jeruzalski

2 Hurtownia danych dla PSZ
Przekazywanie sprawozdań MPiPS Hurtownia danych dla PSZ US Bydgoszcz

3 Hurtownia danych dla PSZ
Cel realizacji CeSAR Hurtownia danych dla PSZ Celem zamówienia jest modernizacja hurtowni danych PSZ, której głównym zadaniem będzie centralna realizacja statystyki rynku pracy. MPiPS-01 – sprawozdanie o rynku pracy, wraz załącznikami; MPiPS-02 – sprawozdanie o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy; MPiPS-04 – sprawozdanie o wydawanych zezwoleniach na pracę cudzoziemców w RP; MPiPS-06– sprawozdanie o instytucjonalnej obsłudze rynku pracy; MPiPS-07 – sprawozdanie o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu. CeSAR jako hurtownia danych będzie zawierać komplet narzędzi do: integracji danych, poprawy jakości danych, budowy oraz dystrybucji raportów , budowy zaawansowanych modeli analitycznych, ekonometrycznych, statystycznych, predykcyjnych oraz data mining, administrowania i zarządzania metadanymi. Celem zamówienia jest także podniesienie wiedzy użytkowników CeSAR poprzez przeprowadzenie cyklu szkoleń dla użytkowników i administratorów planowanego rozwiązania (700 osób).

4 Hurtownia danych dla PSZ
Cel realizacji CeSAR Hurtownia danych dla PSZ Prezentacja centralnej statystyki publicznej rynku pracy w CeSAR będzie możliwa jako: prezentacja zdefiniowanych formularzy statystyki publicznej MPiPS na wybranej stronie/stronach internetowych; prezentacja formularzy statystyki publicznej MPiPS na dashboardzie CeSAR; prezentacja formularzy statystyki publicznej MPiPS w tabelach przestawnych; prezentacja formularzy statystyki publicznej MPiPS w rozwiązaniach umożliwiających analizę wielowymiarową OLAP.

5 Hurtownia danych dla PSZ
Wyciąg z zadań Hurtownia danych dla PSZ wykonanie dodatkowej ewaluacji (przeglądu) wymagań użytkowników dla co najmniej – departamentów MPiPS oraz 3 wybranych WUP (Wojewódzkich Urzędów Pracy) oraz 3 PUP (Powiatowych Urzędów Pracy), dokonanie audytu jakości danych zawartych w bazach danych PUP i KSMRP, Wykonawca poza opracowaniem szczegółowego raportu faktycznej jakości danych w konkretnych systemach musi również przygotować rekomendacje w następujących obszarach: sugerowane zmiany w systemach (zmiany modelu danych, zapobieganie problemom z danymi); rekomendacja odnośnie przeprowadzania procesu standaryzacji danych; rekomendacje odnośnie przeprowadzenia czyszczenia; analiza istniejących interfejsów wprowadzania danych w kontekście jakości danych.

6 Hurtownia danych dla PSZ
Wyciąg z zadań Hurtownia danych dla PSZ opracowanie metadanych biznesowych dla zakresu danych analitycznych wymaganych przez CeSAR, przeniesienie KSMRP w nowe struktury oprogramowania CeSAR, zarekomendowanie ról w zakresie zadań statystyki publicznej PSZ oraz opracowanie procedury przygotowania i akceptacji sprawozdań dotyczących statystyki publicznej rynku pracy dla: powiatowych urzędów pracy, wojewódzkich urzędów pracy, wydziałów polityki społecznej urzędów wojewódzkich, departamentów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Departamentu Rynku Pracy, Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Departamentu Funduszy, Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, Głównego Urzędu Statystycznego, GUS Radom

7 Hurtownia danych dla PSZ
Wyciąg z zadań Hurtownia danych dla PSZ Usługi help-desk i zespołu merytorycznego Wykonawca do obsługi CeSAR zapewni min. 3 osoby merytoryczne, wspomagające wszystkich użytkowników w korzystaniu z systemu. Pytania użytkowników mogą dotyczyć nie tyle błędów w działaniu oprogramowania (usług serwisowych), ale także porad dotyczących prawidłowego i efektywnego korzystania z raportów i analiz oraz rozumienia danych. udostępnienia dwóch linii telefonicznych do celów pomocy i konsultacji udzielanych użytkownikom systemu; udostępnienia adresu oraz numeru faksu do celów pomocy i konsultacji udzielanych użytkownikom systemu; udostępnienia na dedykowanej stronie internetowej bieżących informacji o statusie pytań; utrzymywania kontaktów z jednostkami zasilającymi CeSAR i egzekwowanie regularności i terminowości zasileń

8 Hurtownia danych dla PSZ
Wyciąg z zadań Hurtownia danych dla PSZ Obsługa korekt i nieprawidłowości CeSAR w celu zapewnienia jakości danych powinien posiadać m.in. funkcjonalności: automatycznego raportowania braków i nieprawidłowości w danych z urzędów pracy, m.in. podczas weryfikacji generowanych statystyk rynku pracy (sprawozdań MPiPS); Informacja o brakach i nieprawidłowościach powinna być dostępna zarówno dla administratora CeSAR jak i dla urzędów pracy, których one dotyczą; obsługi korekt statystyk publicznych rynku pracy (sprawozdań MPiPS) przesyłanych przez urzędy; urząd pracy powinien mieć możliwość dokonania korekt statystyk, które go dotyczą Poprzez przesłanie właściwych danych w komunikacie zasilającym.

9 Hurtownia danych dla PSZ
Wyciąg z zadań Hurtownia danych dla PSZ Dostępność danych na poziomie gminy Dane powinny być dostępne do analizy na poziomie gminy dla wszystkich danych, dla których będzie możliwe pozyskanie takich danych z systemów źródłowych. Dane na poziomie gminy zostaną wykorzystane w CeSAR m.in. do łączenia ze słownikiem TERYT i z charakterystyką gmin (np. gmina miejska, gmina wiejska). Wymiar hierarchii urzędów pracy W CeSAR zostanie wprowadzona możliwość analizy danych dla wymiaru hierarchii urzędów pracy (np. WUP -> podległe PUP). Szczegóły tworzenia takiego wymiaru (sumowanie, rozdzielanie urzędów) Wykonawca uzgodni z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia (Departament Rynku Pracy MPiPS).

10 Hurtownia danych dla PSZ
Dane i analizy Hurtownia danych dla PSZ Inne Zatrudnienie Cudzoziemców WUP-Viator Syriusz Std. KSMRP MPiPS 01,02… Aplikacja Centralna Aplikacja Słownikowa CeSAR Data Mining MPiPS Ewaluacja OLAP Prognozy EUROSTAT Analizy Statystyczne

11 Hurtownia danych dla PSZ
Koniec :-) Hurtownia danych dla PSZ Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Hurtownia danych dla PSZ – realizacja CeSAR"

Podobne prezentacje


Reklamy Google