Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

HURTOWNIA DANYCH DLA PSZ – REALIZACJA CESAR dr Tomasz Jeruzalski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "HURTOWNIA DANYCH DLA PSZ – REALIZACJA CESAR dr Tomasz Jeruzalski."— Zapis prezentacji:

1 HURTOWNIA DANYCH DLA PSZ – REALIZACJA CESAR dr Tomasz Jeruzalski

2 H URTOWNIA DANYCH DLA PSZ Przekazywanie sprawozdań MPiPS US Bydgoszcz

3 H URTOWNIA DANYCH DLA PSZ Cel realizacji CeSAR Celem zamówienia jest modernizacja hurtowni danych PSZ, której głównym zadaniem będzie centralna realizacja statystyki rynku pracy. MPiPS-01 – sprawozdanie o rynku pracy, wraz załącznikami; MPiPS-02 – sprawozdanie o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy; MPiPS-04 – sprawozdanie o wydawanych zezwoleniach na pracę cudzoziemców w RP; MPiPS-06– sprawozdanie o instytucjonalnej obsłudze rynku pracy; MPiPS-07 – sprawozdanie o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu. CeSAR jako hurtownia danych będzie zawierać komplet narzędzi do:  integracji danych,  poprawy jakości danych,  budowy oraz dystrybucji raportów,  budowy zaawansowanych modeli analitycznych, ekonometrycznych, statystycznych, predykcyjnych oraz data mining,  administrowania i zarządzania metadanymi. Celem zamówienia jest także podniesienie wiedzy użytkowników CeSAR poprzez przeprowadzenie cyklu szkoleń dla użytkowników i administratorów planowanego rozwiązania (700 osób).

4 H URTOWNIA DANYCH DLA PSZ Cel realizacji CeSAR Prezentacja centralnej statystyki publicznej rynku pracy w CeSAR będzie możliwa jako:  prezentacja zdefiniowanych formularzy statystyki publicznej MPiPS na wybranej stronie/stronach internetowych;  prezentacja formularzy statystyki publicznej MPiPS na dashboardzie CeSAR;  prezentacja formularzy statystyki publicznej MPiPS w tabelach przestawnych;  prezentacja formularzy statystyki publicznej MPiPS w rozwiązaniach umożliwiających analizę wielowymiarową OLAP.

5 H URTOWNIA DANYCH DLA PSZ Wyciąg z zadań wykonanie dodatkowej ewaluacji (przeglądu) wymagań użytkowników dla co najmniej – departamentów MPiPS oraz 3 wybranych WUP (Wojewódzkich Urzędów Pracy) oraz 3 PUP (Powiatowych Urzędów Pracy), dokonanie audytu jakości danych zawartych w bazach danych PUP i KSMRP, Wykonawca poza opracowaniem szczegółowego raportu faktycznej jakości danych w konkretnych systemach musi również przygotować rekomendacje w następujących obszarach:  sugerowane zmiany w systemach (zmiany modelu danych, zapobieganie problemom z danymi);  rekomendacja odnośnie przeprowadzania procesu standaryzacji danych;  rekomendacje odnośnie przeprowadzenia czyszczenia;  analiza istniejących interfejsów wprowadzania danych w kontekście jakości danych.

6 H URTOWNIA DANYCH DLA PSZ Wyciąg z zadań opracowanie metadanych biznesowych dla zakresu danych analitycznych wymaganych przez CeSAR, przeniesienie KSMRP w nowe struktury oprogramowania CeSAR, zarekomendowanie ról w zakresie zadań statystyki publicznej PSZ oraz opracowanie procedury przygotowania i akceptacji sprawozdań dotyczących statystyki publicznej rynku pracy dla: powiatowych urzędów pracy, wojewódzkich urzędów pracy, wydziałów polityki społecznej urzędów wojewódzkich, departamentów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,  Departamentu Rynku Pracy,  Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych,  Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz,  Departamentu Funduszy, Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, Głównego Urzędu Statystycznego, GUS Radom

7 H URTOWNIA DANYCH DLA PSZ Wyciąg z zadań Usługi help-desk i zespołu merytorycznego Wykonawca do obsługi CeSAR zapewni min. 3 osoby merytoryczne, wspomagające wszystkich użytkowników w korzystaniu z systemu. Pytania użytkowników mogą dotyczyć nie tyle błędów w działaniu oprogramowania (usług serwisowych), ale także porad dotyczących prawidłowego i efektywnego korzystania z raportów i analiz oraz rozumienia danych. … udostępnienia dwóch linii telefonicznych do celów pomocy i konsultacji udzielanych użytkownikom systemu; udostępnienia adresu e-mail oraz numeru faksu do celów pomocy i konsultacji udzielanych użytkownikom systemu; udostępnienia na dedykowanej stronie internetowej bieżących informacji o statusie pytań; utrzymywania kontaktów z jednostkami zasilającymi CeSAR i egzekwowanie regularności i terminowości zasileń …

8 H URTOWNIA DANYCH DLA PSZ Wyciąg z zadań Obsługa korekt i nieprawidłowości … CeSAR w celu zapewnienia jakości danych powinien posiadać m.in. funkcjonalności:  automatycznego raportowania braków i nieprawidłowości w danych z urzędów pracy, m.in. podczas weryfikacji generowanych statystyk rynku pracy (sprawozdań MPiPS); Informacja o brakach i nieprawidłowościach powinna być dostępna zarówno dla administratora CeSAR jak i dla urzędów pracy, których one dotyczą;  obsługi korekt statystyk publicznych rynku pracy (sprawozdań MPiPS) przesyłanych przez urzędy; urząd pracy powinien mieć możliwość dokonania korekt statystyk, które go dotyczą Poprzez przesłanie właściwych danych w komunikacie zasilającym. …

9 H URTOWNIA DANYCH DLA PSZ Wyciąg z zadań Dostępność danych na poziomie gminy Dane powinny być dostępne do analizy na poziomie gminy dla wszystkich danych, dla których będzie możliwe pozyskanie takich danych z systemów źródłowych. Dane na poziomie gminy zostaną wykorzystane w CeSAR m.in. do łączenia ze słownikiem TERYT i z charakterystyką gmin (np. gmina miejska, gmina wiejska). Wymiar hierarchii urzędów pracy W CeSAR zostanie wprowadzona możliwość analizy danych dla wymiaru hierarchii urzędów pracy (np. WUP -> podległe PUP). Szczegóły tworzenia takiego wymiaru (sumowanie, rozdzielanie urzędów) Wykonawca uzgodni z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia (Departament Rynku Pracy MPiPS).

10 H URTOWNIA DANYCH DLA PSZ Dane i analizy Aplikacja Centralna Aplikacja Słownikowa CeSAR Zatrudnienie Cudzoziemców Syriusz Std. WUP- Viator 10 Data Mining OLAP Prognozy Analizy Statystyczne MPiPS EUROSTAT Inne MPiPS 01,02… KSMRP Ewaluacja

11 H URTOWNIA DANYCH DLA PSZ Koniec :-) Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "HURTOWNIA DANYCH DLA PSZ – REALIZACJA CESAR dr Tomasz Jeruzalski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google