Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lokalny rynek pracy a migracje – problemy i możliwości rozwiązań Lublin, 14 listopada 2007 Współpraca lokalnego samorządu z organizacjami pozarządowymi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lokalny rynek pracy a migracje – problemy i możliwości rozwiązań Lublin, 14 listopada 2007 Współpraca lokalnego samorządu z organizacjami pozarządowymi."— Zapis prezentacji:

1 Lokalny rynek pracy a migracje – problemy i możliwości rozwiązań Lublin, 14 listopada 2007 Współpraca lokalnego samorządu z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami przy rozwiązywaniu problemów lokalnego rynku pracy – możliwości i dotychczasowe doświadczenia dr Andrzej Juros, Katolicki Uniwersytet Lubelski

2 Rolniczy charakter województwa domaga się Odejścia od prostej aktywizacji bezrobotnych na rzecz wykorzystania potencjału produkcyjnego rolnictwa jest ono niskie - co powoduje że ze względu na wielkość PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca województwo to zajmuje ostatnią lokatę w kraju) Aktywizowania obszarów wiejskich Budowania partnerstw Rozwoju ekonomii społecznej

3 Relacje JIM – NSIS - KPD/Integracja a PSRPS - RPW

4 Zakładane efekty Programu współpracy Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność PP w roku 2005 Zintegrowanie działań władz publicznych, organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na rzecz rozwiązywania ważnych problemów społecznych, Pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i organizacji pozarządowych w opracowywaniu programów Województwa Lubelskiego i wdrażaniu ich do realizacji, Wzrost zaangażowania organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w rozwiązywaniu problemów społecznych i gospodarczych województwa, Wzrost zainteresowania środowisk lokalnych możliwościami działania w organizacjach pozarządowych, Wzrost efektywności i skuteczności w pozyskiwaniu funduszy pomocowych Unii Europejskiej, Wykorzystanie możliwości i roli organizacji pozarządowych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, Promowanie działalności Samorządu Województwa Lubelskiego w zakresie rozwiązywania problemów społecznych i gospodarczych województwa.

5 Współpracę znamionują Fasadowość (Program współpracy Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność PP w roku 2005 – projekt) paternalizm utylitaryzm słabość podejścia partnerskiego

6

7

8

9 Organizacje Lubelszczyzny inspirujące i realizują społeczne i kulturowe ożywienie wsi Gminne Centra Kultury i Promocji, Kluby Młodzieżowe 4H, Koła Gospodyń Wiejskich, Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich), Ochotnicze Straże Pożarne, Stowarzyszenia, Towarzystwa Regionalne, Wiejskie Domy Kultury

10 Historia programów partnerskich na Lubelszczyźnie Lata 1989 – 1995: PHARE - Program Rozwoju Społeczno – Gospodarczego (SED) - Program Inicjatyw Lokalnych (PIL) Realizowany przez Biłgoraj

11 Historia programów partnerskich na Lubelszczyźnie Lata 1996 – 1998 z Umbrella Project z Sieć Demokratyczna Dem – Net (w ramach USAID)

12 Historia programów partnerskich na Lubelszczyźnie Lata 1999 – 2002 Model Partnerstwa Lokalnego - Departamentu Pracy USA (USDOL) Lubelszczyzna jako jedno z sześciu województw wdrażało model partnerstwa lokalnego, którego celem jest walka z bezrobociem. PHARE 2000 – realizowany przez IMC

13 Historia programów partnerskich na Lubelszczyźnie Okres od roku 2003 zPHARE – Spójność Społeczno – Gospodarcza (SGG) - Program PHARE 2000 Rozwój Zasobów Ludzkich (RZL)

14 Historia programów partnerskich na Lubelszczyźnie Lata 1989 – 1995: PHARE - Program Rozwoju Społeczno – Gospodarczego (SED) - Program Inicjatyw Lokalnych (PIL) Biłgoraj (we wstępnej fazie Lubartów) Lubelski Ośrodek Samopomocy

15 Historia programów partnerskich na Lubelszczyźnie Lata 1996 – 1998 Umbrella Project (Łęczna) – realizacja LOS Sieć Demokratyczna Dem – Net (w ramach USAID) – realizacja LOS

16 Historia programów partnerskich na Lubelszczyźnie Lata 1999 – 2002 Model Partnerstwa Lokalnego - Departamentu Pracy USA (USDOL) Amerykański program zwalczania bezrobocia w modelu partnerstwa lokalnego był wdrażany w 15 na 24 powiaty Lubelszczyzny PHARE 2000 (ISPA, SAPARD) Realizowany w 20 powiatach (IMC – współpraca LOS)

17 Historia programów partnerskich na Lubelszczyźnie Okres od roku 2003 PHARE – Spójność Społeczno – Gospodarcza (SGG) - Program PHARE 2000 Rozwój Zasobów Ludzkich (RZL)

18 Współpraca Programy istotne z punktu widzenia potencjalnych korzyści województwa lubelskiego INTERREG III LEADER EQUAL KULTURA

19 Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) Banku Światowego

20 Cele i Kategorie oceny Partnerstw na Rzecz Zatrudnienia (PHARE 2000) I.Przedsiębiorczość społeczna II.Kapitał społeczny III.Zarządzanie i zasoby

21 I. Przedsiębiorczość społeczna Otwartość na nowe idee i innowacje, umiejętność rozważenia pomysłów i dyskusji nad nimi Dążenie do wdrażania nowych pomysłów, chęć uruchamiania nowych działań, projektów Szerokie spojrzenie na zewnętrzne uwarunkowania, umiejętność wymiany doświadczeń z innymi podmiotami w regionie i poza

22 I. Przedsiębiorczość społeczna Umiejętność formułowania wizji, planowanie i przewidywanie przyszłych scenariuszy wydarzeń Elastyczność wobec zmian, umiejętność wykorzystywania szans, stwarzanych przez zmieniające się okoliczności Zdolność i chęć akceptacji ryzyka wynikającego z wdrażania nowych pomysłów Tolerancja wobec ewentualnych niepowodzeń

23 II. Kapitał społeczny Etos współpracy między sektorami i instytucjami, istniejąca historia współpracy Wysoki stopień zaufania pomiędzy instytucjami Akceptacja współodpowiedzialności przez partnerów, nieobciążanie winą za niepowodzenia

24 II. Kapitał społeczny Poczucie dumy z instytucji lokalnych i powiązanych z nimi partnerów Silne poczucie związków ze środowiskiem lokalnym, utożsamianie się z lokalną społecznością Poczucie wspólnej odpowiedzialności za istniejące problemy i znajdywanie rozwiązań Potrzeba włączenia do wspólnoty wszystkich jej mieszkańców, brak akceptacji dla wykluczenia społecznego i marginalizacji

25 III. Zarządzanie i zasoby Znajomość liderów lokalnych w sektorze publicznym oraz innych sektorach Szacunek wobec lokalnych instytucji oraz liderów lokalnych Włączenie liderów lokalnych do rozwiązywania problemów adekwatnych do ich pozycji

26 III. Zarządzanie i zasoby Efektywnie funkcjonujące struktury władzy samorządowej Wysoki poziom umiejętności i kompetencji pracowników instytucji lokalnych Wysoki poziom przejrzystości i czytelności dostarczania usług i realizacji projektów, dobre kontakty pomiędzy instytucjami i społecznością Dobre zarządzanie zasobami ludzkimi w instytucjach lokalnych – zaangażowanie i zmotywowanie pracowników i pracodawców

27

28

29

30

31

32

33

34

35 Ekonomia społeczna i przedsiebiorczość społeczna

36 Konferencja brytyjsko-polska z udziałem partnerów z państw Europy Wschodniej Trzeci Sektor – budowa pomostów w Europie. Lublin, 17-18 marca 2005 roku

37 CEI:Co-operation on the development of the Social Economy Lublin, 17 – 18 listopada 2005 CEI: Forum Współpracy na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej

38 www.liskow.org.pl

39 PUBLIKACJE ISP 1) Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna red. M. Rymsza, T. Kaźmierczak 2) Zmiana w społeczności lokalnej. Szkice o kapitale społecznym w praktyce społecznej i nie tylko red T. Kaźmierczak

40 4 PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNE: Biłgorajskie Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o. w Biłgoraju Przedsiębiorstwo Społeczne przy Stowarzyszeniu Emaus w Krężnicy Jarej (powiat lubelski) Nasutowskie Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o. (Nasutów, powiat lubelski) Spółdzielnia Socjalna PERON 3 w Motyczu Leśnym przy Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo (powiat lubelski)

41 ANIMATORZY LOKALNI zWeronika Pylak - animator w Krężnicy Jarej w powiecie lubelskim zRozalia Zając - animator w Korytkowie w powiecie biłgorajskim zMarek Śliwiński - animator w Prostkach i Golubiach w powiecie ełckim zDominik Skrzypkowski - animator w Kamionce w powiecie nidzickim

42 LEADER+ - Lokalne Grupy Działania


Pobierz ppt "Lokalny rynek pracy a migracje – problemy i możliwości rozwiązań Lublin, 14 listopada 2007 Współpraca lokalnego samorządu z organizacjami pozarządowymi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google