Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGiP Ministerstwo Gospodarki i Pracy Monitorowanie ZPORR - Sprawozdawczość stan: 7.10.2004 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGiP Ministerstwo Gospodarki i Pracy Monitorowanie ZPORR - Sprawozdawczość stan: 7.10.2004 r."— Zapis prezentacji:

1 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGiP Ministerstwo Gospodarki i Pracy Monitorowanie ZPORR - Sprawozdawczość stan: 7.10.2004 r.

2 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGiP Ministerstwo Gospodarki i Pracy Plan: l Podstawy prawne l Rodzaje sprawozdań l Terminy przekazywania l Harmonogram posiedzeń komitetów monitorujących Sprawozdawczość w ramach ZPORR

3 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGiP Ministerstwo Gospodarki i Pracy Podstawy prawne: l rozdział 8 ustawy z dn. 20 kwietnia 2004 r. o NPR (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) l rozporządzenie MGiP z dn. 26 lipca 2004 r. ws. przyjęcia UZPORR 2004 -2006 (Dz. U. Nr 200, poz. 2051) l rozdział 2 rozporządzenia MGiP z dn. 22 września 2004 r. ws. trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji NPR… (Dz. U. Nr 216, poz. 2206) l rozporządzenie MGiP w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych ramach ZPORR Sprawozdawczość w ramach ZPORR

4 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGiP Ministerstwo Gospodarki i Pracy a. sprawozdania z realizacji: l projektu (EFS, EFRR bez dz. 3.4., EFRR dz. 3.4.) l działania (EFS, EFRR dz. 3.4.) l Programu w województwie l Programu Rodzaje sprawozdań w ZPORR

5 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGiP Ministerstwo Gospodarki i Pracy b. wg okresu sprawozdawczego: l okresowe - kwartalne l roczne l końcowe Rodzaje sprawozdań w ZPORR

6 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGiP Ministerstwo Gospodarki i Pracy c. ankiety monitorujące: l informacja miesięczna – składana przez IPoś do 10 dnia miesiąca l informacja tygodniowa – składana przez IPoś do godz. 15.00 w piątki Rodzaje sprawozdań w ZPORR

7 Obieg sprawozdań w ZPORR P 2 i Dz. 3.4. IZ ZPORR P 1 i 3 (bez Dz. 3.4.) IPoś. B (Projektodawca) IW B (Projektodawca) raport z projektu raport z działaniaraport z komponentu regionalnego ٧ KM KW Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGiP

8 Terminy - sprawozdania okresowe P 2 i Dz. 3.4. IZ ZPORR P 1 i 3 (bez Dz. 3.4.) IPoś. B (Projektodawca) IW B (Projektodawca) do 10 dk do 25 dk (7 dk IF) do 40 dk (10 dk IF) ٧ KM KW Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGiP

9 Terminy - sprawozdania roczne P 2 i Dz. 3.4. IZ ZPORR P 1 i 3 (bez Dz. 3.4.) IPoś. B (Projektodawca) IW B (Projektodawca) do 25 dk do 50 dk do 15 marca ٧ KM KW Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGiP

10 Terminy - sprawozdania końcowe Terminy - sprawozdania końcowe * licząc od zakończenia realizacji projektu/ działania/ programu P 2 i Dz. 3.4. IZ ZPORR P 1 i 3 (bez Dz. 3.4.) IPoś. B (Projektodawca) IW B (Projektodawca) do 25 dk* do 50 dk* do 75 dk* ٧ KM KW Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGiP

11 Ministerstwo Gospodarki i Pracy

12 Terminy – sprawozdanie „0” na 30.IX.2004 r. P 2 i Dz. 3.4. IZ ZPORR P 1 i 3 (bez Dz. 3.4.) IPoś. B (Projektodawca) IW B (Projektodawca) do 11.X. do 25.X. do 9.XI (wyjątkowo do 10.XI) ٧ KM KW Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGiP

13 Ministerstwo Gospodarki i Pracy  województwo łódzkie/pomorskie  województwo warmińsko-mazurskie  województwo kujawsko-pomorskie  województwo wielkopolskie Posiedzenia KM KW – propozycja (1) poniedziałek – 8 listopada przekazanie sprawozdania do 2 listopada

14 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGiP Ministerstwo Gospodarki i Pracy  województwo pomorskie/łódzkie  województwo małopolskie  województwo świętokrzyskie  województwo dolnośląskie/śląskie  województwo opolskie  województwo mazowieckie Posiedzenia KM KW – propozycja (2) wtorek – 9 listopada przekazanie sprawozdania do 2 listopada

15 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGiP Ministerstwo Gospodarki i Pracy  województwo lubuskie  województwo zachodniopomorskie  województwo podkarpackie  województwo śląskie /dolnośląskie  województwo lubelskie  województwo podlaskie Posiedzenia KM KW – propozycja (3) środa – 10 listopada przekazanie sprawozdania do 3 listopada

16 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGiP Ministerstwo Gospodarki i Pracy Posiedzenie KM ZPORR 2004 -2006 – propozycja (4) – propozycja (4) 3 – 17 grudnia br. przekazanie sprawozdania 19. XI – 3. XII

17 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGiP Ministerstwo Gospodarki i Pracy Monitorowanie ZPORR www.zporr.gov.pl Dziękujemy Państwu za uwagę - Wydział Monitoringu i Raportowania ZPORR, DRR

18 Sekretariat KM ZPORR 2004 -2006: MINISTERSTWO GOSPODARKI i PRACY Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Plac Trzech Krzyży 3/5 00 – 507 Warszawa e-mail: wlakoc@mg.gov.plwlakoc@mg.gov.pl tomgap@mg.gov.pl


Pobierz ppt "Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGiP Ministerstwo Gospodarki i Pracy Monitorowanie ZPORR - Sprawozdawczość stan: 7.10.2004 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google