Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola liderów w procesie zmiany Regina Bisikiewicz członek zespołu ds. NPOZP koordynator międzynarodowego projektu w dziedzinie psychiatrii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola liderów w procesie zmiany Regina Bisikiewicz członek zespołu ds. NPOZP koordynator międzynarodowego projektu w dziedzinie psychiatrii."— Zapis prezentacji:

1 Rola liderów w procesie zmiany Regina Bisikiewicz członek zespołu ds. NPOZP koordynator międzynarodowego projektu w dziedzinie psychiatrii

2 Kim jestem? Fundacja PIOD Rodziny, Wrocław Od 10 lat poznaję system ochrony zdrowia psychicznego w Polsce Od 5 lat - Europa, USA ”2 Od 23 lat - przedsiębiorca Pracuję w środowisku międzynarodowym: jako trener i coach rozwoju osobistego i zawodowego Realizuję projekty ZMIANY kultury organizacji

3 Przywództwo DZISIAJ JUTRO

4 Zmiana 1.Myślenie / postawa 2.Organizacja i finansowanie 3.Praktyka

5 Opór przed zmianą 1.strach przed nieznanym 2.brak informacji 3.niezdecydowanie czy faktycznie wprowadzić zmianę

6 Proces zmiany 1 1.Potrzeba 2.Wizja 3.Plan działania 4.Przypisanie zasobów 5.Działanie 6.Pierwsze sukcesy

7 Proces zmiany 2 7. Motywowanie, inspirowanie 8. Świętowanie sukcesów 9. Upowszechnianie dobrych praktyk 10. Ciągłe powtarzanie

8 Wzorzec zarządzania poprzez kontrolę w XX wieku Najwyższe kierownictwo Kierownictwo średniego szczebla Kierownictwo działu Przełożeni Pracownicy Kontrola Stanowisko Władza Przymus Zachowanie Rezultaty Motywacja zewnętrzna - oparta na strachu i zachętach

9 Wzorzec przywództwa poprzez upoważnianie w XXI wieku Liderzy organizacji Liderzy zespołów Rezultaty Zachowanie Osobista odpowiedzialność Zaangażowanie Upoważnianie ZAUFANIE / Przywódcy kierujący własnym życiem Motywacja wewnętrzna- oparta na postawie

10 Nadzieja ! W Zachodniej Laponii nastąpił w ciągu 20 lat spadek chorowalności na schizofrenię o 90% ” - Robert Whitaker „Anatomy of an Epidemic”, 2011

11 Co odkryliśmy w Europie? (1) W całej Europie trwa dyskusja o: - potrzebie efektywnego wykorzystywania dostępnych budżetów na psychiatrię -roli psychoterapii w leczeniu -potrzebie współistnienia psychoterapii i farmakoterapii

12 Co odkryliśmy w Europie? (2) - trwa dyskusja na temat neuroleptyków: - kiedy je podawać? - w jakich dawkach? - jak wspierają proces leczenia? - jakie są efekty długotrwałego podawania leków?

13 Co odkryliśmy w Europie? (3) Następuje zmiana myślenia Chorowanie -> Zdrowienie

14 Zdrowienie

15 Co odkryliśmy w Europie? (5) -cały świat mówi o potrzebie słuchania osób doświadczonych przez chorobę -zyskują oni rolę ekspertów, stają się partnerami dla instytucji psychiatrycznych -formułują swoje oczekiwania i potrzeby, aby dostrzec człowieka, a nie jednostkę chorobową czy zespół objawów

16 Co odkryliśmy? (6) OTWARTY DIALOG zdobywa coraz większe zainteresowanie lekarzy, terapeutów, systemów psychiatrycznych, instytucji ubezpieczeniowych, decydentów..

17 A polska psychiatria? DZISIAJ JUTRO

18 ALE, ALE, ALE... … Nie mamy pieniędzy …Nie mamy wykształconych kadr …Nie mamy takich procedur w NFZ …Nie mamy struktur ….

19 Co już zrobiliśmy? (1) Od VIII 2013 r. realizujemy projekt partnerski Leonardo Da Vinci (obecnie Erazmus+): Europejskie Partnerstwo na rzecz rozpowszechniania podejścia Otwartego Dialogu w procesie leczenia pacjentów w psychozie Projekt obejmuje m.in. udział w międzynarodowych konferencjach, wizyty partnerskie, wspólny program badawczy, programy edukacyjne, superwizję, publikacje, seminaria, …

20 Co już zrobiliśmy? (2) Stworzyliśmy jeden zespół Wrocław – Warszawa – Kraków Ośrodek Terapii w Środowisku Prof. Jacek Wciórka Fundacja LEONARDO Beata Walter, Mariusz Panek

21 Co już zrobiliśmy? (3) -cztery roczne kursy Otwartego Dialogu: Wrocław, Warszawa, Kraków. Kościan - ok.100 osób już pracuje w podejściu Otwarty Dialog w 10 miastach - ok. 300 osób, ich rodziny i sieć społeczna są uczestnikami spotkań ODA

22 Co już zrobiliśmy? (4) -Organizujemy i uczestniczymy w konferencjach, seminariach, warsztatach (spotkaliśmy 4000 osób) - dotychczas kilkanaście tysięcy osób dowiedziało się o „Otwartym Dialogu” www.otwartydialog.pl - spotkania: Komisja Zdrowia Sejmu, Ministerstwo Zdrowia, MPiPS, MSZ, Urzędy Marszałkowskie, Szpitale……

23 Powstają nowe inicjatywy -1 Koszalin -Centrum Zdrowia Psychicznego MEDISON -100 osób plus ich rodziny, spotkania Otwartego Dialogu… -Izabela Ciuńczyk

24 Powstają nowe inicjatywy -2 Wrocław -„Siła Rodziny” – ŚDS przy Fundacji Opieka i Troska” i MOPS Wrocław -10 osób plus ich rodziny, spotkania Otwartego Dialogu, Klub Rodzin -Projekt finansowany przez MPiPS

25 Powstają nowe inicjatywy - 3 Wrocław Zespół mobilny przy oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży Szpitala Wojewódzkiego im. J.Gromkowskiego Aleksandra Lisińska-Jarża

26 Powstają nowe inicjatywy - 4 Kościan Zespół Leczenia Środowiskowego przy Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym Maciej Gołąb

27 Dotychczasowe rezultaty wskazują… „Otwarty Dialog” skutecznie wspiera proces wyzdrowienia

28 Co jest potrzebne? Zintegrowany model psychiatrii środowiskowej.. np. Triest we Włoszech

29 Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Rehabilitacja Prewencja Leczenie

30 Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Profilaktyka Kreowanie postrzegania chorób psychicznych Informacja o roli i zadaniach ŚCZP Edukacja dla służb społecznych, medycznych, urzędu pracy, sądu, policji, księży, pracowników administracji publicznej, itp Międzynarodowa współpraca i promowanie osiągnięć medycznych i rehabilitacyjnych zgodnych ze światowymi osiągnięciami Aktywność środowiskowa rozpoznanie potrzeb mieszkańców Informacja o prewencji samobójstw Współpraca z NGO i innymi placówkami dla osób doświadczonych Leczenie Zapewnienie leczenia w środowisku skoncentrowanym na potrzebach osób doświadczonych, ich rodzin i sieci społecznej Infolinia 24/7 Kryzysowa pomoc całodobowa Współpraca ze oddziłem psychiatrycznym szpitala i innymi placówkami służby zdrowia Rehabilitacja Udzielanie wsparcia dziennego Pomoc w załatwieniu spraw socjalnych Pomoc w usamodzielnieniu w miejscu zamieszkania Pomoc mieszkaniowa Mieszkania chronione i wspierane Przygotowanie do podjęcia zatrudnienia m/in EX-IN Pomoc w poszukiwaniu pracy Wspieranie w pierwszym okresie zatrudnienia Budowanie grup wsparcia dla rodzin Budowanie ruchu osób doświadczonych i ich rodzin

31 Od nas zależy… ….kiedy w Polsce powstanie zintegrowany model psychiatrii środowiskowej Regina Bisikiewicz regina.bisikiewicz@ otwartydialog.pl

32 Jaka jest moja rola? DZISIAJ JUTRO


Pobierz ppt "Rola liderów w procesie zmiany Regina Bisikiewicz członek zespołu ds. NPOZP koordynator międzynarodowego projektu w dziedzinie psychiatrii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google