Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 LOGISTYKA: sterowanie procesami przepływu wszelkich zasobów (materiałów, informacji, surowców, wyrobów gotowych, pracowników itd.) w ramach przedsiębiorstwa,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 LOGISTYKA: sterowanie procesami przepływu wszelkich zasobów (materiałów, informacji, surowców, wyrobów gotowych, pracowników itd.) w ramach przedsiębiorstwa,"— Zapis prezentacji:

1 1 LOGISTYKA: sterowanie procesami przepływu wszelkich zasobów (materiałów, informacji, surowców, wyrobów gotowych, pracowników itd.) w ramach przedsiębiorstwa, pomiędzy przedsiębiorstwem, a rynkami zaopatrzenia i zbytu oraz w sieci przedsiębiorstw - w kanałach i łańcuchach logistycznych, a także integracja tych przepływów w wymiarze czasu i przestrzeni, aby: zoptymalizować koszty realizacji tych procesów, zapewnić najwyższy możliwy, przy danym poziomie kosztów, standard obsługi klienta (wewnętrznego i zewnętrznego).

2 2 Siedem zasad logistyki: Stwierdza, że zadaniem logistyki jest dostarczenie : 1.właściwych produktów, 2.we właściwej ilości 3.i właściwej cenie 4.oraz o właściwej jakości, 5.na właściwe miejsce 6.we właściwym momencie 7.właściwemu odbiorcy.

3 3 Historia logistyki jest związana z historią wojska, które potrzebowało i nadal potrzebuje nieustannego zaopatrzenia. Pierwsze informacje o wykorzystaniu logistyki w sztuce wojennej znaleziono w kronikach Cesarstwa Bizantyjskiego. W X w. cesarz Leon VI w swoim dziele pt.: "Sumaryczne wyłożenie sztuki wojennej" wyróżnił obok strategii i taktyki, trzecią naukę wojenną - logistykę. Według niego zadaniem logistyki było dbanie o regularne wypłaty żołdu, odpowiednie uzbrojenie i wyposażenie żołnierzy oraz przygotowanie do bitwy. W feudalnej Europie oznakami działań logistycznych było wykorzystanie ujednoliconego umundurowania oraz broni. Dzięki temu obniżyło to koszty wyposażenia armii i zmniejszyło problem zaopatrzenia.

4 4 Współczesne określenie logistyki w wydanym w 1837 roku przez A. H. Jominiego "Zarys sztuki wojennej”, gdzie opisał logistykę jako praktyczną sztukę przemieszczania armii, obejmującą także ciągłe jej zaopatrywanie, prace inżynierskie i sztabowe. W czasie II wojny światowej Departament Obrony USA powołał specjalne zespoły, których zadaniem był rozwój matematycznych modeli planowania oraz ich zastosowanie w rozwiązywaniu problemów zaopatrzeniowych armii amerykańskiej.

5 5 1956 rok - zastosowanie logistyki do celów cywilnych po opublikowaniu wyników badań nad współzależnością kosztów transportu lotniczego i kosztów utrzymania zapasów w procesie dystrybucji towarów. Okazało się, że: wysokie koszty transportu lotniczego nie powinny być jedynym wyznacznikiem jego użycia, o wiele ważniejsze dla przedsiębiorstwa są całkowite koszty transportu i gospodarki zapasami. Dzięki tym badaniom zauważono w logistyce sposób na redukcję kosztów.

6 6 Obecnie logistyka jest pojęciem bardzo szerokim obejmującym: zarządzanie siecią dostawców, składowanie produktów zarządzanie łańcuchem odbiorców. Dzięki zintegrowanym systemom można szybko odnaleźć właściwy towar, spośród setek czy tysięcy innych, odczytać jego cechy, takie jak: ilość, cena czy miejsce pochodzenia. Logistyka w przedsiębiorstwie integruje procesy gospodarcze zarówno w układzie fazowym przedsiębiorstwa (logistyka zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji), jak i w układzie miedzy przedsiębiorstwami, w skali krajowej, międzynarodowej i globalnej.

7 7 Rekord.ERP Logistyka http://www.rekord.com.pl/system-erp/logistyka

8 8 Rekord.ERP Logistyka http://www.rekord.com.pl/system-erp/logistyka Integracja z otoczeniem Przedsiębiorstwa: CAD - Komputerowe Wspomaganie Projektowania EDI - Elektroniczna Wymiana Danych CEPiK - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców Płatnik ZUS KRS - Krajowy Rejestr Sądowy System Bankowości Elektronicznej eDeklaracje

9 9 TETA ERP http://www.unit4teta.pl/oferta/teta-erp/logistyka/finkcjonalnosci-logistyka W skład systemu w obszarze Logistyki wchodzą aplikacje: Gospodarka Magazynowa Sprzedaż Sprzedaż Detaliczna Zakupy Transport i Spedycja Mobilny System Magazynowy Składowanie (WMS) Intrastat Reklamacje Przetargi

10 10 COMARCH http://www.comarch.pl/erp/comarch-altum/automatyzacja-procesow Procesy w logistyce:

11 11 COMARCH http://www.comarch.pl/handel-i-uslugi/rynki/logistyka/ Technologie oferowane w branży logistycznej: elektroniczna wymiana dokumentów, zarządzanie dokumentami, planowanie dostaw oraz tworzenie analiz i raportów.

12 12 LOGISTYKA – przykład programu studiów: projektowanie, rozpoznawanie, diagnozowanie i monitorowanie procesów logistycznych, zarządzanie procesowe oraz zarządzanie efektywnymi i elastycznymi systemami wytwórczymi, zarządzanie powierzchnią magazynową, logistyka dystrybucji i zaopatrzenia, organizacja centrów spedycyjnych, systemy transportu produkcyjnego i magazynowego, warsztaty logistyczne z praktykami, gry decyzyjne.


Pobierz ppt "1 LOGISTYKA: sterowanie procesami przepływu wszelkich zasobów (materiałów, informacji, surowców, wyrobów gotowych, pracowników itd.) w ramach przedsiębiorstwa,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google