Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Edukacja czy integracja Doświadczenia, wnioski, wyzwania Tomasz Kulisiewicz Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Edukacja czy integracja Doświadczenia, wnioski, wyzwania Tomasz Kulisiewicz Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem."— Zapis prezentacji:

1 Edukacja czy integracja Doświadczenia, wnioski, wyzwania Tomasz Kulisiewicz Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem

2  W 2014 r. dostęp szerokopasmowy miało ok. 67% gospodarstw domowych, w tym dostęp 10-30 Mb/s: 24% (UKE 2014)  W I połowie 2015 r. dostęp powyżej 30 Mb/s miało ok. 25% gospodarstw (D. Batorski 2015)  Dostęp stacjonarny : ok. 7,2 mln użytkowników, mobilny: ok. 6 mln „Baza”… UKE, Raport pokrycia 2015 II Kongres Cyfrowej Polski Warszawa, 3 listopada 2015 r. 2/8 Możliwość dotarcia dostępem 30 Mb/s Udział miejscowości bez dostępu UKE, Raport pokrycia 2015

3 … i „nadbudowa” D. Batorski, 2015 II Kongres Cyfrowej Polski Warszawa, 3 listopada 2015 r. 3/8 I. Grabowska, I. E. Kotowska, 2015 Korzystanie z ICT Korzystanie z edukacji w grupie 30-39 (po 39 roku życia aktywność edukacyjna zanika) Kształcenie ustawiczne w grupie 35-44 Eurostat, 2015

4  Trudności z definiowaniem celów i wskaźników  Późna zmiana z rozdawnictwa komputerów na umiejętności korzystania (nie tylko techniczne!)  Bardzo duże obciążenia administracyjne:  biurokracja unijna + własny „goldplating”  petryfikacja XIX-wiecznego modelu  Duże opóźnienia konkursów, ocen, finansowania  Anachroniczne podejście do współpracy administracji z obywatelami i przedsiębiorcami  brak regulacji ponownego udostępniania informacji publicznej  „zamknięte” dane administracji Problemy z lat 2010-2015 II Kongres Cyfrowej Polski Warszawa, 3 listopada 2015 r. 4/8 Udział podwójnego obiegu dokumentacji K. Peszat, A. Płoszaj, D. Batorski, Technologie informacyjno-komunikacyjne a samorząd lokalny... (2012)

5  PO PC i inne programy  jak skutecznie zainwestować (a nie „wydać”) kilka miliardów euro  jak nie zdeformować mechanizmów rynkowych  Wyzwania przed administracją publiczną  jak zmienić model działania  jak udostępniać informacje publiczne  jak budować inteligentne miasta  jak utrzymać sieci, placówki, projekty po zakończeniu okresu trwałości  … Perspektywy i wyzwania Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2014 r. Efekty stosowania IT w urzędach II Kongres Cyfrowej Polski Warszawa, 3 listopada 2015 r. 5/8

6  Obszary najważniejsze dla jakości życia (dziś i jutro)  ochrona zdrowia  powszechna krytyka organizacji i zarządzania – choć wyposażenie i poziom zawodowy na poziomie średniej OECD  infrastruktura publiczna  Wyzwanie demograficzne  tykająca bomba emerytur, wspomnienia po FRD (ok. 2020 r. miało być 200 mld zł, jest ok. 17 mld, co nie starcza nawet na 2 miesięcy wypłat FUS)  syndrom „przedmurza Schengen”  niezauważana „srebrna ekonomia” Obszary pilnej interwencji obszarosiągnięciawyzwania transport poprawa transportu publicznego w miastach stan bezpieczeństwa drogowego, stan kolei energetyka pilotaże wspólnych sieci inteligentnych konieczność powtórnej „elektryfikacji kraju” ZUS, 2012 II Kongres Cyfrowej Polski Warszawa, 3 listopada 2015 r. 6/8

7  Czy środki UE pomogą wyrwać się z „pułapki średniaka”?  większość eksportu w mało innowacyjnych obszarach lub rolach:  motoryzacja, produkcja AGD, meblarstwo – niska marża, wrażliwość na koszty pracy i logistyki  rolnictwo i przetwórstwo spożywcze – wrażliwość na zawirowania sanitarne, pogodowe…  Czy środki UE pomogą budować innowacyjną gospodarkę?  jak znaleźć „nisze” i „igły”?  jak zmienić edukację od przedszkola przez uczelnie po kształcenie ustawiczne?  Ważniejsze jest wyznaczanie (ruchomych) celów  Atut: innowacyjnie korzystające społeczeństwo  zjawisko charakterystyczne dla nadrabiających opóźnienia – od Słowacji, Turcji i Rumunii po Malezję i Wietnam Ważniejsze są cele czy środki? II Kongres Cyfrowej Polski Warszawa, 3 listopada 2015 r. 7/8

8  Nowe modele działania  biznesu: rozproszona produkcja, crowdsourcing, crowdfunding  administracji: otwarte dane, otwarty rząd, nowe zarządzanie publiczne  NGO: serwisy obywatelskie, sieci współdziałania  ICT i zastosowania  Hybrydowe kognitywne sieci gigabitowe (FTTx, 5G)  Big Data, XaaS w chmurze, IoT, druk 3D, nanoroboty, geolokalizacja…  Informacje publiczne - nowe „bogactwo naturalne”  Oszacowania UE: ok. 40 mld EUR rocznie Nowe zasoby, nowe możliwości II Kongres Cyfrowej Polski Warszawa, 3 listopada 2015 r. 8/8 „Dane po warszawsku” – opracowania robocze, 2015


Pobierz ppt "Edukacja czy integracja Doświadczenia, wnioski, wyzwania Tomasz Kulisiewicz Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google