Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PLAN MONITOROWANIA POZIOMU JAKOŚCI W PODMIOTACH, DLA KTÓRYCH ORGANEM TWORZĄCYM JEST SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PLAN MONITOROWANIA POZIOMU JAKOŚCI W PODMIOTACH, DLA KTÓRYCH ORGANEM TWORZĄCYM JEST SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO."— Zapis prezentacji:

1 PLAN MONITOROWANIA POZIOMU JAKOŚCI W PODMIOTACH, DLA KTÓRYCH ORGANEM TWORZĄCYM JEST SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

2 Realizacja Strategii Polityki Zdrowotnej dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Cel nadrzędny: Poprawa wybranych mierników stanu zdrowia mieszkańców województwa łódzkiego Cel strategiczny 4: Poprawa jakości usług zdrowotnych Cel operacyjny 4.2: Wprowadzanie systemów zarządzania jakością, udział w procedurze akredytacyjnej, badania satysfakcji pacjentów. „W ramach realizacji celu opracowany zostanie plan monitorowania poziomu jakości w podmiotach, dla których organem tworzącym jest SWŁ”

3  Brak analiz w zakresie jakości usług świadczonych przez podmioty lecznicze podległe Samorządowi Województwa Łódzkiego. Fragmentaryczne informacje na ten temat były zbierane w ramach Strategii Polityki Zdrowotnej na lata 2006-2013, bądź na potrzeby bieżących spraw.  Brak zewnętrznych źródeł informacji na temat jakości poszczególnych jednostek opieki zdrowotnej (bez problemu można dowiedzieć się jedynie, które podmioty posiadają akredytację).  Podstawą działań jest analiza aktualnej sytuacji (czy podległe podmioty monitorują poziom jakości, czy i jakie standardy i działania projakościowe wdrożyły i jakie są wartości wybranych mierników, na podstawie których można oceniać jakość świadczeń udzielanych w jednostkach).

4 Pojęcie jakości odgrywa coraz większe znaczenie w ochronie zdrowia. Wysoka jakość powinna być wręcz obowiązkową cechą świadczeń medycznych. W warunkach rosnącej konkurencji na rynku usług zdrowotnych oraz coraz wyższych wymagań pacjentów jak również płatnika świadczeń, zapewnienie wysokiej jakości usługi przy ograniczonych środkach finansowych to zasadnicze wyzwanie stojące przed podmiotami leczniczymi. Jest to także priorytet osób i podmiotów zajmujących się szeroko pojętą polityką zdrowotną.

5 CELE PLANU Identyfikacja metod i narzędzi zarządzania jakością stosowanych w podległych jednostkach ochrony zdrowia Podniesienie wiedzy na temat poziomu jakości w jednostkach ochrony zdrowia, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego Stymulowanie inicjatyw projakościowych w podmiotach leczniczych.

6 SPOSÓB REALIZACJI PLANU  Monitorowanie poziomu jakości będzie się odbywało przy pomocy badania ankietowego skierowanego do wszystkich zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego.  Formularz ankiety został opracowany w Departamencie Polityki Zdrowotnej. Składa się z 41 pytań zamkniętych i otwartych dotyczących różnych kryteriów oceny jakości.  Badanie ankietowe będzie prowadzone co 2 lata do 2020 roku, przy czym pierwsze zostanie przeprowadzone w 2016 roku.  Wyniki badania każdorazowo zostaną opracowane i zamieszczone w sprawozdaniu z realizacji Strategii Polityki Zdrowotnej dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

7  Posiadane certyfikaty jakości, akredytacja MZ, inne tytuły, wyróżnienia;  Wdrożone struktury ds. jakości, posiadanie programu zapewnienia jakości;  Prowadzenie badań satysfakcji pacjenta;  Udział w postępowaniach sądowych i przed Wojewódzką Komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych;  Kontrole NFZ w związku ze skargami pacjentów;  Nadzór nad zakażeniami szpitalnymi;  Wdrożone standardy postępowania;  Liczba i kwalifikacje personelu medycznego;  Udział personelu w szkoleniach nt. jakości;  Wartość wskaźników: zakażeń szpitalnych, reoperacji, rehospitalizacji;  Dostosowanie do wymogów rozporządzenia MZ z dnia 26.06.2012;  Inwestycje w infrastrukturę i sprzęt medyczny; ZAKRES ANKIETY

8 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "PLAN MONITOROWANIA POZIOMU JAKOŚCI W PODMIOTACH, DLA KTÓRYCH ORGANEM TWORZĄCYM JEST SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google