Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYRIUSZ – KONFERENCJA PSZ 2011 Dr inż. Jan Gąsienica-Samek – CRZL, kierownik projektu 1.12 Dr inż. Jan Gąsienica-Samek Kierownik projektu 1.12 Centrum.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYRIUSZ – KONFERENCJA PSZ 2011 Dr inż. Jan Gąsienica-Samek – CRZL, kierownik projektu 1.12 Dr inż. Jan Gąsienica-Samek Kierownik projektu 1.12 Centrum."— Zapis prezentacji:

1 SYRIUSZ – KONFERENCJA PSZ 2011 Dr inż. Jan Gąsienica-Samek – CRZL, kierownik projektu 1.12 Dr inż. Jan Gąsienica-Samek Kierownik projektu 1.12 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

2 PLAN ROZWOJU SCENTRALIZOWANEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ PSZ

3 Plan rozwoju scentralizowanej infrastruktury informatycznej publicznych służb zatrudnienia Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia” obejmuje różnorodne zadania celowe: wdrożenie Oprogramowania Syriusz Std ; rozbudowa i wdrożenie aplikacji WUP-Viator; modernizacja systemów komunikacji pomiędzy systemami (Broker systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia); utrzymanie i zasilanie baz danych KSMRP, CBOP; modernizacja hurtowni danych (poprzez utworzenie centralnego systemu analityczno-raportowego, tzw. systemu CeSAR); wdrożenia scentralizowanej infrastruktury teleinformatycznej; rozwoju narzędzi nowoczesnej komunikacji (przede wszystkim wortalu publicznych służb zatrudnienia oraz systemu szkoleń e-learning).

4 Plan rozwoju scentralizowanej infrastruktury informatycznej publicznych służb zatrudnienia realizacja poprzez zamówienie publiczne - Wdrożenie scentralizowanej infrastruktury publicznych służb zatrudnienia za zasadzie usługi i wdrożenie narzędzi nowoczesnej komunikacji o charakterze infrastrukturalnym oraz dostaw infrastruktury teleinformatycznej; dla zapewnienia dopasowania zamówień do zmieniających się potrzeb oraz budowy infrastruktury w oparciu o jednorodny sprzęt planujemy w pierwszym etapie zawarcie umowy ramowej; umowy na poszczególne elementy zawierane z wybranymi w drodze przetargu dostawcami z grupy objętej umową ramową.

5 Plan rozwoju scentralizowanej infrastruktury informatycznej publicznych służb zatrudnienia W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: wdrożenia i świadczenia usługi centralnego przetwarzania danych w jednej lokalizacji (centrum przetwarzania danych - CPD); świadczenia usługi Infrastructure as a Service (IaaS) polegającej na zapewnieniu zapasowego CPD; zapewnienia i utrzymania sieci teleinformatycznej dla wszystkich jednostek publicznych służb zatrudnienia; zapewnienia wymaganych przez Zamawiającego parametrów SLA dotyczących infrastruktury; dostawy infrastruktury teleinformatycznej do jednostek PSZ, m.in. w celu udostępnienia sieci teleinformatycznej i wdrożenia narzędzi nowoczesnej komunikacji.

6 Plan rozwoju scentralizowanej infrastruktury informatycznej publicznych służb zatrudnienia Elementy infrastruktury dla PUP i WUP: wykonanie usług sieci teleinformatycznej PSZ (WAN), umożliwiających transmisję danych dla potrzeb wdrażania wszystkich usług systemu informacyjnego PSZ; usługa sieci teleinformatycznej PSZ przejmie funkcję zapewnioną aktualnie (2011 r.) przez usługę dedykowanej sieci VPN „Zielona Linia”, która umożliwia transmisję danych dla potrzeb funkcjonowania Centrum Informacyjno – Konsultacyjnego; dostawa infrastruktury teleinformatycznej dla PSZ, w tym: urządzeń zapewniających prawidłowe funkcjonowanie i administrację siecią teleinformatyczną PSZ; wdrożenie narzędzi nowoczesnej komunikacji o charakterze infrastrukturalnym, w tym: dostępu do sieci Internet, telefonię IP oraz video-konferencje; wdrożenie obejmuje przeszkolenie użytkowników ww. narzędzi.

7 Plan rozwoju scentralizowanej infrastruktury informatycznej publicznych służb zatrudnienia Korzyści dla PUP (WUP) z realizacji planu: zapewnienie dostępu do sieci internetowej o odpowiedniej przepustowości; zapewnienie potrzebnych urządzeń brzegowych w jednostce; zdalny, centralny monitoring przepustowości łącza – interwencja u operatora z poziomu centrali; utworzenie centralnej serwerowni i centrum zapasowego przetwarzania danych podniesie bezpieczeństwo danych oraz dostępność systemów; prace administracyjne w tym podmiany wersji oprogramowania dla jednostek niezauważalne; w miarę rozwoju kolejnych usług NNK, zwiększenie przepustowości łączy; możliwe, że w docelowym modelu, koszty dostępu do sieci Internet będą ponoszone w sposób centralny.

8 Plan rozwoju scentralizowanej infrastruktury informatycznej publicznych służb zatrudnienia Harmonogram realizacji planu: ogłoszenie postępowania – wrzesien 2011; rozstrzygnięcie postępowania – grudzień 2011; zapewnienie infrastruktury dla PSZ – od stycznia 2012; realizacja kolejnych zamówień 2012; włączenie kolejnych usług – sukcesywnie od początku 2012 do połowy 2013. Budżet – w zależności od zrealizowanego zakresu

9 Plan rozwoju scentralizowanej infrastruktury informatycznej publicznych służb zatrudnienia Dziękuję za uwagę i przekazuję głos panu dr Andrzejowi Bobyk, który przybliży Państwu informacje o kosztach utrzymania systemów informacyjnych na przykładzie NNK


Pobierz ppt "SYRIUSZ – KONFERENCJA PSZ 2011 Dr inż. Jan Gąsienica-Samek – CRZL, kierownik projektu 1.12 Dr inż. Jan Gąsienica-Samek Kierownik projektu 1.12 Centrum."

Podobne prezentacje


Reklamy Google