Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZASADY ZALICZANIA ĆWICZEŃ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZASADY ZALICZANIA ĆWICZEŃ"— Zapis prezentacji:

1 ZASADY ZALICZANIA ĆWICZEŃ
Poniższe zasady obowiązują studentów uczęszczających na zajęcia do dr Aleksandry Vierek i obowiązują na przedmiotach: Ekologia i ochrona środowiska Podstawy Turystyki Zagrożenia ekologiczne Bioróżnorodność Ekologiczne uwarunkowania sportu i turystyki Turystyka na obszarach chronionych Turystyka na obszarach niezurbanizowanych Turystyka przemysłowa Dr Aleksandra Vierek

2 ZASADY ZALICZANIA PRZEDMIOTU
Ocena pozytywna (co najmniej dostateczna) pracy semestralnej pisemnej i ustnej zgodnie z wytycznymi Zaliczenie kolokwium/testu na ocenę pozytywną Obecności zgodne z regulaminem (każda kolejna nieobecność nieusprawiedliwiona ½ oceny w dół lub ½ pkt odjęte od kolokwium) Aktywny udział w zajęciach

3 ZASADY PREZENTOWANIA PRAC przed grupą:
Na stojąco Nie czytamy (można mieć kartkę, na którą zerkamy ) Termin przygotowania prezentacji i wystąpienia jest terminem ostatecznym – przygotowujemy w grupie kilkuosobowej, aby w przypadku niedyspozycji jednej osoby zagadnienie przedstawiły pozostałe. Tematyka jest tak dobrana, aby była wypełnieniem konkretnych ćwiczeń. Czas prezentacji minut Przedstawione zagadnienia wchodzą w zakres kolokwium/testu

4 ZASADY PISANIA PRAC SEMESTRALNYCH:
z powołaniem na materiały źródłowe (książka, artykuł naukowy, strona internetowa, PDF) – brak obniża ocenę o 1 stopień Zebraniem materiałów źródłowych w postaci bibliografii – brak obniża ocenę o ½ stopnia Oryginalna treść własna Studentów- Autorów  W przypadku przepisania znacznych fragmentów tekstu innego autora mamy do czynienia z plagiatem = praca oceniona na ocenę niedostateczną Każda praca musi kończyć się podsumowaniem własnym autorów – brak obniża ocenę o ½ stopnia. Uwagi techniczne: czcionka 12, jeden rodzaj, wyjustowany tekst, marginesy standardowe, odstęp 1,5.

5 CYTATY: Przytaczamy w postaci oryginalnej, zamykając cudzysłowem (można usunąć jakieś fragmenty tekstu zaznaczając miejsce (…); zawsze podajemy źródło cytatu Staramy się unikać nadmiernego cytowania! Jeżeli do cytatu dodajemy własne przemyślenia to zamykamy je nawiasem [ … ] Przykład: W zbiorze pism „O lice Ziemi” (1938), Jan Gwalbert Pawlikowski pisze: „…miłość Ojczyzny – ten najszlachetniejszy, bo bezinteresowny, z węzłów społecznych – mieści w sobie nieodzownie i miłość ojczystej Ziemi. Kiedy naród nasz [Polski – przypis autora] pozbawiony był więźby państwowej i utrzymywał się przy życiu więźbą czysto duchową, poczuciem jedności, jednym z ogniw najsilniejszych tej więźby było przywiązanie do ziemi – więc w pierwszym rzędzie do jej przyrody…”

6 PODAWANIE ŹRÓDEŁ W CZASIE PISANIA PRACY:
System HARWARDZKI (nazwisko rok), (nazwisko nazwisko rok) (nazwisko i in. rok) można dodać stronę na której podano informację Przykład: Po wyniszczeniu drzewostanów cisowych w Zachodniej Europie rozpoczęło się na dużą skalę, wręcz rabunkowe pozyskiwanie cisa z terenów Europy Środkowej i Wschodniej (Grzywacz, Nowak 2008, s. 16)

7 W formie przypisów dolnych numerowanych kolejno cyframi arabskimi czcionką mniejszą od całego tekstu
Przykład: Wprowadzenie w XV wieku ochrony1 nie miało na celu ochrony tego gatunku jako zagrożonego wyniszczeniem, jedynie zagwarantowanie wyłączności posiadaczom lasów, że tylko oni mogą decydować o jego wycięciu i sprzedaży. W przypisach podaje się nazwisko autora, imię. Tytuł, wydawnictwo, rok 1 Sulmicki, Paweł. Planowanie i zarządzanie gospodarcze. Warszawa s. 34.

8 Jeżeli informacje znalazły się na innej stronie piszemy:
Jeżeli następujące po sobie przypisy dotyczą tego samego dzieła (i wystąpiły na tej samej stronie) skracamy je pisząc: 2 tamże Jeżeli informacje znalazły się na innej stronie piszemy: 3tamże, s. 35 Jeżeli przypis pojawił się już kilka stron wcześniej skracamy go: 5Sulmicki, 1976…s. 12 Przykład: 1Jankowski, Kazimierz. Ekonomika przedsiębiorstwa. Wrocław s. 33. 2Tamże. s. 35. 3 Tamże. 4 Jankowski, Kazimierz. Praca w zespole. Wrocław s. 156. 5 Jankowski, Kazimierz. Ekonomika... s. 56.

9 Korzystając ze stron internetowych podajemy adres strony i datę dostępu
W przypadku PDF podajemy cały adres

10 Alfabetycznie od pierwszej litery nazwiska
Bibliografia: Alfabetycznie od pierwszej litery nazwiska Jeżeli dany autor miał kilka prac, które cytowaliśmy podajemy kolejno od najstarszych Osobno, również alfabetycznie podajemy strony internetowe Przykład: Vierek, A., Storm-dominated deposition on a Frasnian carbonate platform margin (Wietrznia, Holy Cross Mts., Poland). Geological Quarterly 51, 2007, s. 307–318. Vierek A., Source and depositional processes of coarse-grained limestone event beds in Frasnian slope deposits (Kostomłoty–Mogiłki quarry, Holy Cross Mountains, Poland). Geologos 16(3), 2010, s. 153–168. Vierek A., The trail of the Eagles’ Nests – tourist attraction in Bydlin. International Letters of Natural Sciences 5, 2013, s. 59–70. Vierek A., Lewandowski J., Malik K., Salamon T., Karpaty i ich przedpole. Przewodnik do ćwiczeń terenowych z sedymentologii. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011. Wallerstein I., World-Systems Analysis: An Introduction. Duke Univ. Press, Durham 2004.

11 STRONY INTERNETOWE:


Pobierz ppt "ZASADY ZALICZANIA ĆWICZEŃ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google