Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KRÓTKOOKRESOWE REAKCJE ZATRUDNIENIA NA ZMIANY KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ Mariusz Zieliński Maciej Wolny Politechnika.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KRÓTKOOKRESOWE REAKCJE ZATRUDNIENIA NA ZMIANY KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ Mariusz Zieliński Maciej Wolny Politechnika."— Zapis prezentacji:

1 KRÓTKOOKRESOWE REAKCJE ZATRUDNIENIA NA ZMIANY KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ Mariusz Zieliński Maciej Wolny Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Ekonomii i Informatyki

2 Wydział Organizacji i Zarządzania AGENDA : 1.Wprowadzenie…założenia, cel, hipotezy 2.Zakres badań, metodyka 3.Wyniki badań 4.Podsumowanie

3 Wydział Organizacji i Zarządzania PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA …FAKTY 1.Poziom zatrudnienia reaguje na zmianę koniunktury gospodarczej, rosnąc wraz ze wzrostem gospodarczym i spadając w okresie recesji. 2.Wyniki badań dotyczących reakcji rynku pracy na zmiany koniunktury w dużych krajach UE wskazały, że dostosowania te mają charakter krótkookresowy.

4 Wydział Organizacji i Zarządzania Cel pracy „BADANIE REAKCJI ZATRUDNIENIA NA ZMIANY KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ” Gospodarki w dużej mierze „peryferyjne” w skali UE, silniej narażone są na wahania koniunktury, powinny zatem szybciej na jej zmiany reagować.

5 Wydział Organizacji i Zarządzania HIPOTEZY 1.Poziom zatrudnienia reaguje na zmiany koniunktury w okresie bardzo krótkim (tego samego kwartału), w warunkach wzrostu gospodarczego rosnąc a w okresie recesji zmniejszając się. 2.Poziom zatrudnienia w formach elastycznych silniej reaguje na koniunkturę gospodarczą niż zatrudnienie pełnowymiarowe (standardowe).

6 Wydział Organizacji i Zarządzania ZAKRES BADAŃ 1.Dane dostępne w zasobach Eurostatu pozwoliły objąć badaniem dziewięć krajów tj.: Bułgarię, Republikę Czeską, Estonię, Łotwę, Litwę, Węgry, Polskę, Słowenię + U 27 2.Analizą objęto okres od pierwszego kwartału 2002 roku do pierwszego kwartału 2014 roku.

7 Wydział Organizacji i Zarządzania KONIUNKTURA

8 Wydział Organizacji i Zarządzania Reakcja całkowitego zatrudnienia na zmianę PKB

9 Wydział Organizacji i Zarządzania Reakcja pełnowymiarowego zatrudnienia na zmianę PKB

10 Wydział Organizacji i Zarządzania Reakcja zatrudnienia w niepełnym wymiarze na zmianę PKB

11 Wydział Organizacji i Zarządzania Reakcja zatrudnienia czasowego na zmianę PKB

12 Wydział Organizacji i Zarządzania Reakcja poziomu samozatrudnienia na zmianę PKB

13 Wydział Organizacji i Zarządzania PODSUMOWANIE (Częściowe) potwierdzenie hipotezy 1 Poziom zatrudnienia reagował na zmiany koniunktury w okresie bardzo krótkim (tego samego kwartału), rosnąc w warunkach wzrostu gospodarczego i zmniejszając się a w okresie recesji (wyjątek stanowiły Łotwa i Litwa, gdzie zatrudnienie spadało także w okresach nierecesyjnych). Dla pięciu na dziewięć analizowanych gospodarek relacja ta była istotna statystycznie.

14 Wydział Organizacji i Zarządzania PODSUMOWANIE Odrzucenie (w dużej mierze) hipotezy 2 Poziom zatrudnienia w elastycznych formach zatrudnienia reaguje na koniunkturę silniej niż zatrudnienie pełnowymiarowe jedynie w trzech z analizowanych gospodarek, w czterech silniejszą reakcję zanotowano w zatrudnieniu pełnoetatowym. Brak pozytywnej weryfikacji hipotezy drugiej wynika z faktu, że jedynie w części gospodarek elastyczne formy zatrudnienia stanowią „zderzak” koniunkturalny.

15 Wydział Organizacji i Zarządzania Dziękujemy


Pobierz ppt "KRÓTKOOKRESOWE REAKCJE ZATRUDNIENIA NA ZMIANY KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ Mariusz Zieliński Maciej Wolny Politechnika."

Podobne prezentacje


Reklamy Google