Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ARTUR: Obszar 1. Wybory reprezentacji w tej ankiecie sprawdzamy, czy w naszej szkole wybory do samorządu uczniowskiego są zgodne z demokratycznymi zasadami.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ARTUR: Obszar 1. Wybory reprezentacji w tej ankiecie sprawdzamy, czy w naszej szkole wybory do samorządu uczniowskiego są zgodne z demokratycznymi zasadami."— Zapis prezentacji:

1

2 ARTUR: Obszar 1. Wybory reprezentacji w tej ankiecie sprawdzamy, czy w naszej szkole wybory do samorządu uczniowskiego są zgodne z demokratycznymi zasadami – czy są powszechne, równe, tajne, bezpośrednie), czy wszyscy uczniowie mają czynne i bierne prawa wyborcze i czy wszyscy mieli szansę poznać swoich kandydatów i ich programy.

3 BARTEK: Obszar 2. Komunikacja i media w tej ankiecie sprawdzamy, czy w naszej szkole uczniowie i uczennice mogą inicjować powstawanie i prowadzić szkolne media, czy istnieje chociaż jeden środek przekazu dla społeczności uczniowskiej. Czy władze Samorządu Uczniowskiego i dyrekcja dbają o to, żeby wszyscy mogli łatwo się z nimi komunikować.

4 MIKOŁAJ: Obszar 3. Działania uczniów w tej ankiecie sprawdzamy, czy w naszej szkole Władze SU (czyli przewodniczący i jego zastępcy) są niezależne, czy są samodzielne w planowaniu i realizacji swoich przedsięwzięć, czy przynajmniej raz w trakcie kadencji (w ciągu roku szkolnego) zbierają informacje o potrzebach i pomysłach uczniów, uwzględniają je w planowaniu swoich działań. Uczniowie mogą liczyć na pomoc władz SU i szkoły w realizacji swoich pomysłów.

5 MACIEK: Obszar 4. Uczenie się i nauczanie w tej ankiecie sprawdzamy, czy w naszej szkole kryteria oceniania są znane i rozumiane przez uczniów, czy Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania zostały poddany konsultacjom z uczniami i uczennicami. Nauczyciele i nauczycielki włączają uczniów i uczennice w proces oceniania i udzielania informacji zwrotnej.

6 ARTUR: Obszar 5. Podejmowanie decyzji w tej ankiecie sprawdzamy, czy w naszej szkole istotne decyzje dotyczące uczniów i uczennic są podejmowane w drodze konsultacji lub współdecydowania. Ważne dokumenty szkolne są konsultowane z reprezentantami uczniów i uczennic. Przedstawiciele i przedstawicielki młodzieży, kadry nauczycielskiej i rodziców spotykają się regularnie.

7 BARTEK: Obszar 6. Zasoby i kwestie formalne w tej ankiecie sprawdzamy, czy w naszej szkole władze SU mają możliwość korzystania ze środków finansowych oraz zasobów rzeczowych szkoły lub rady rodziców na jasnych i określonych zasadach, czy istnieje uchwalony przez uczniów Regulamin SU, zawierający zapisy zgodne z ustawą o systemie oświaty.

8 KUBA: Obszar 7. Otwarta szkoła w tej ankiecie sprawdzamy, czy w nasza szkoła zapewnia uczniom i uczennicom możliwość wyznawania różnorodnych wartości i poglądów oraz obrony łamanych praw, czy szkoła jest również otwarta na działania społeczności lokalnej i umożliwia korzystanie ze swoich zasobów.


Pobierz ppt "ARTUR: Obszar 1. Wybory reprezentacji w tej ankiecie sprawdzamy, czy w naszej szkole wybory do samorządu uczniowskiego są zgodne z demokratycznymi zasadami."

Podobne prezentacje


Reklamy Google