Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYRIUSZ – KONFERENCJA PSZ 2011 Monika Zawadzka Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Partner Konferencji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYRIUSZ – KONFERENCJA PSZ 2011 Monika Zawadzka Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Partner Konferencji."— Zapis prezentacji:

1 SYRIUSZ – KONFERENCJA PSZ 2011 Monika Zawadzka Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Partner Konferencji

2 PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE E-LEARNINGU NA PODSTAWIE SZKOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW PSZ

3 E- LEARNING Geneza projektu „ Programy szkoleń modułowych dla kadr PSZ” (58 jednostek modułowych, 162 jednostki szkoleniowe) Zasilono bazę danych MPiPS - pełna dokumentacja 20 modułowych programów szkoleń dla kadr PSZ została umieszczona w bazie danych www.standardyiszkol enia.praca.gov.pl Przygotowanie założeń do projektu e-learningowego wykorzystującego dotychczasowy dorobek Zrealizowano badania poświęcone kształceniu ustawicznemu kadr PSZ. Przygotowano ekspertyzę zawierającą propozycje rozwiązań systemowych w zakresie kształcenia ustawicznego kadr PSZ. „Oferta szkoleń w technologii e-learning dla pracowników instytucji rynku pracy, bazująca na programach modułowych opracowanych w ramach SPO RZL” Sformułowano założenia do projektu 1.7 wykorzystującego technologię e- learning bazującego na programach modułowych opracowanych w ramach SPO RZL

4 Cel projektu Bezpośrednim celem projektu jest przygotowanie warunków dla zapewnienia powszechnego i łatwego dostępu do nowoczesnych form podnoszenia kwalifikacji Pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia oraz pozostałych instytucji rynku pracy poprzez przygotowanie narzędzi – pakietów dydaktycznych do szkoleń w technologii e-learning oraz narzędzi informatycznych i procedur organizacji szkoleń. Długofalowymi skutkami realizowanego projektu będzie podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników instytucji rynku pracy, a w konsekwencji podniesienie efektywności i jakości ich funkcjonowania. Produkt główny projektu Programy szkoleń modułowych dla 20 zakresów pracy – przystosowane, zaimplementowane i przygotowane do przeprowadzania kompleksowych szkoleń pracowników urzędów pracy i instytucji szkoleniowych. Interesariusze projektu Grupą docelową, do której dedykowana jest realizacja projektu stanowią:  pracownicy urzędów pracy,  inne instytucje rynku pracy (IRP). Założenia projektu

5 E-LEARNING Od teorii do praktyki 1.Przygotowanie pakietów dydaktycznych z materiałami szkoleniowymi do nauki w technologii e-learning:  analiza 20 modułowych programów szkoleń pod kątem adaptacji ich treści do środowiska technologii e-learning,  analizą objęte zostały szkolenia zawodowe dla kluczowych pracowników PSZ opracowane w ramach projektu "Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia" realizowanego w latach 2006-2008, w ramach SPO RZL. 2.Implementacja pakietów dydaktycznych na platformie e-learningowej oraz do bazy KSZZ. 3.Przeprowadzenie szkoleń pilotażowych. 4.Ewaluacja szkoleń pilotażowych, weryfikacja zawartości pakietów dydaktycznych oraz wydanie zaleceń do organizacji modelu procesu edukacyjnego. 5.Promocja dorobku projektu. Działania projektu:

6 E-LEARNING E-learning: definicje, zalety i wyzwania Nowoczesna forma edukacji obejmującą szeroki zakres różnych technik i metod uczenia się. Łączy ona samodzielne zdobywanie wiedzy za pomocą dostępnych elektronicznych środków technicznych z metodami tradycyjnymi, w których uczeń pozyskuje widomości od nauczyciela.  duża swoboda wyboru miejsca, tempa i czasu uczenia się,  zasoby WWW jakimi posługuje się użytkownik Internetu są ogromne i nie dają się porównać z największą biblioteką.  uboższy kontakt ucznia z nauczycielami i innymi uczniami, co może powodować trudności w jasnym przekazaniu myśli oraz wymianie poglądów,  większa odpowiedzialność po stronie podejmującego naukę za jej rezultaty,  ograniczona możliwość porównywania wyników własnej pracy. E-learning Zalety e-learningu: Wyzwania e-learningu:

7 E-LEARNING Potrzeby Wsparcie procesu podnoszenia kwalifikacji zawodowych Pracowników instytucji rynku pracy, w szczególności publicznych służb zatrudnienia.  Przeszkolenie (w perspektywie 5-6 lat) około 7 tys. Pracowników PSZ na stanowiskach: pośrednik pracy, doradca zawodowy, specjalista ds. rozwoju zawodowego, lider klubu pracy oraz specjalista ds. programów,  zmieniające się przepisy wymagające ciągłej aktualizacji wiedzy ww. Pracowników,  zapewnienie jednolitego standardu i odpowiedniej jakości usług świadczonych przez PSZ na terenie całego kraju,  ograniczenia czasowe oraz ekonomiczne,  brak systemu szkoleń kadry PSZ wykorzystującego nowoczesne technologie informatyczne,  szkolenia dostępne na rynku nie zaspokajają potrzeb w zakresie dostarczania odpowiedniego zakresu wiedzy i kształcenia umiejętności niezbędnych pracownikom kluczowym do wykonywania specyficznych zadań zawodowych. Odpowiedź e-learningu Poprawa poziomu wiedzy i umiejętności kluczowych Pracowników PSZ.  Możliwość przeszkolenia dużej liczby Pracowników PSZ przy znacznie zmniejszonych nakładach finansowych i czasowych,  łatwy i szybki dostęp do bazy szkoleń e-learningowych dostosowanych do potrzeb Pracowników PSZ,  dostęp do szkoleń jest ciągły co pozwala na przyjęcie indywidualnego sposobu i tempa nauki, nie kolidującego z obowiązkami zawodowymi pracowników PSZ,  system szkoleń dla kadry PSZ wykorzystujący m. in. nowoczesne technologie teleinformatyczne,  wypracowana metodyka prowadzenia szkoleń e-learningowych dla kadry PSZ,  przygotowana kadra trenerska do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem e- learningu.


Pobierz ppt "SYRIUSZ – KONFERENCJA PSZ 2011 Monika Zawadzka Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Partner Konferencji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google