Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Międzynarodowe standardy opisu obiektów dziedzictwa kulturowego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Międzynarodowe standardy opisu obiektów dziedzictwa kulturowego"— Zapis prezentacji:

1 Międzynarodowe standardy opisu obiektów dziedzictwa kulturowego
Wanda Klenczon Biblioteka Narodowa „Cyfrowość bibliotek i archiwów” Warszawa

2 obiektów dziedzictwa kulturowego?
międzynarodowe? stanowione przez międzynarodowe ciała standaryzacyjne o zasięgu ponad lokalnym standardy? de iure (normy) de facto (schematy, zalecenia, formaty, słowniki) opisu? metadane techniczne, dotyczące praw własności, dotyczące treści obiektów dziedzictwa kulturowego? utwory intelektualne, artystyczne, obiekty kultury materialnej i ich rejestracja

3 Standardy po co? jak ? ujednolicenie struktur danych
ujednolicenie opisów lepsze wyszukiwanie informacji lepsze wykorzystanie wiedzy o zasobach, ich popularyzacja i promocja lepsze zarządzanie zbiorami możliwość wymiany danych pomiędzy instytucjami, bazami jak ? ustalenie zestawu elementów danych, które są niezbędne/wskazane do stosowania w dokumentacji obiektów (format) opracowanie zasad stosowania (katalogowania) określenie źródeł terminów (słowniki)

4 Object ID Opracowany w latach z inicjatywy J. Paul Getty Trust we współpracy muzealników, antykwariuszy, policji, służb celnych i towarzystw ubezpieczeniowych stosowany i promowany przez m.in. FBI, Scotland Yard and Interpol służy gł. do identyfikacji obiektów znajdujących się w obrocie handlowym, zmieniających trwale lub czasowo miejsce lub właściciela dokumentacji obiektów w celu ochrony przed kradzieżą lub zniszczeniem od 1999 r. zarządzany przez Council for the Prevention of Art Theft (CoPAT)

5

6 OBJECT ID CHECKLIST

7 Van Eyck Core Record opracowany na potrzeby projektu Van Eyck (Visual Arts Network for the Exchange of Cultural Knowledge) raczej kontekst historyczny niż technologiczny określenie poziomu minimalnego pól niezbędnych do pozyskiwania informacji o obrazach dzieł sztuki, na podstawie analizy struktury wielu baz danych zdjęć dzieł sztuki Eyck

8 Van Eyck – kategorie obligatoryjne

9 Visual Resources Association VRA Core 4.0 Elements

10

11

12 CDWA

13

14 CCO – Cataloguing Cultural Objects: a Guide to Describing Cultural Works and Their Images
projekt Visual Resources Association Foundation bazuje na VRA Core 4.0 i CDWA (Categories for the Desciption of Works of Art) możliwość współpracy z DC, MODS, MARC

15 CCO - zastosowanie California Digital Library Shared Image Service
ARTstor Images for Educaton and Scholarship Electronic Catalogue of Bulgarian Cultural Historical Heritage Centro de Documentacion de Bienes Patrimoniales (Chile) Staatliche Mussen zu Berlin, Institut fur Museumsforschung Projekt Andrew W. Mellon Foundation i OCLC „Museum Data Exchange”

16 CDWA Lite XML Scheme na potrzeby gromadzenia i transferu metadanych opisu dzieł sztuki i obiektów kultury materialnej bazuje na CDWA (Categories for the Description of Works of Art) i CCO (Cataloging Cultural Objects: A Guide to Describing Cultural Works and Their Images) zgodność repozytoriów ze specyfikacją protokołu OAI-PMH opracowany i rozwijany przez J. Paul Getty Trust i ARTstor

17 CDWA Lite Element Set

18  CIDOC Conceptual Reference Model (CIDOC CRM)
„metadata zoo” (M.Doerr) AMICO, Archeological CDS, CIMI DTD, CIMI Profile, Dublin Core, EAD, Getty Categories, MESL, Object ID, SPECTRUM, Reach Element Set, VRA Core Categories……. BUT where is the glue ?  CIDOC Conceptual Reference Model (CIDOC CRM)

19 CIDOC Conceptual Reference Model (CRM) ISO 2127:2006
„"semantic glue" needed to mediate between different sources of cultural heritage information, such as that published by museums, libraries and archives” opracowany przez ICOM-CIDOC (International Committee for Documentation of the International Council of Museum) obiektowy model danych dokumentacyjnych w 2006 r. ustanowiony jako norma ISO formalna ontologia (zapis zbioru pojęć i relacji między nimi) umożliwiająca integrację i wymianę danych z różnych zasobów informacji o obiektach dziedzictwa kulturowego obecnie 80 klas (E) i 130 własności/relacji (P)

20

21

22

23

24

25 Kapeć Johanna Wolfganga von Goethe (CIDOC CRM)
Deutscher Museumsbund Fachgruppe Dokumentation Arbeitsgruppe Datenaustausch Das CIDOC Conceptual Reference Model: Eine Hilfe für den Datenaustausch? 2004 Kapeć Johanna Wolfganga von Goethe (CIDOC CRM)

26 Kapeć Johanna Wolfganga von Goethe (CIDOC CRM)

27 CIDOC CRM - zastosowanie
CLAROS (Classical Art Research Online Services) informacja o zbiorach starożytnej rzeźby greckiej i rzymskiej w muzeach całego świata ponad 2,000,000 rekordów i obrazów Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa  kolekcja dostępna online STAR Project (Semantic Technologies for Archaeological Resources)  przeszukiwanie zasobów informacji o zabytkach archeologicznych (dokumentacja, „szara literatura”) Germanisches Nationalmuseum Norymberga trzy etapy dokumentacji: na etapie gromadzenia, inwentaryzacji, opracowania naukowego i sporządzenia informacji ogólnodostępnej

28

29

30

31 museumdat XML Schema opracowany przez Fachgruppe Dokumentation des Deutschen Museumbundes bazuje na CDWA Lite, kompatybilny z CIDOC CRM uwzględnia obiekty innych niż dzieła sztuki (np. obiekty historii naturalnej czy społecznej) umożliwia publikację danych o zbiorach w portalach takich jak BAM-Portal, DigiCult, Bildindex der Kunst und Architektur, docelowo również w Deutsche Digitale Bibliothek i Europeana elementy obligatoryjne i fakultatywne

32 museumdat www.museumdat.org

33 Portal BAM

34 Portal BAM

35 Muzea w Polsce? SSWIM - SIECIOWY SYSTEM WYMIANY INFORMACJI MUZEALNEJ
Sieciowy System Wymiany Informacji Muzealnej (SSWIM), powstał w latach , jako rezultat konsultacji i dyskusji przedstawicieli 20 największych i najbardziej zaawansowanych w komputeryzacji muzeów polskich. W grupie tej osiągnięto porozumienie co do zakresu wymiany bezpiecznej informacji. Program SSWIM jest z założenia programem informacyjnego minimum. W intencji autorów, program funkcjonować będzie jako narzędziowa "nakładka" na istniejące programy inwentaryzacyjne, umożliwiająca wymianę części informacji rejestrowanych w muzealnych bazach danych poprzez sieć zewnętrzną. System umożliwia : wprowadzanie podstawowych danych o zbiorach do lokalnych baz danych, tworzenie ogólnopolskiej bazy danych o zbiorach przechowywanych w muzeach, wymianę danych pomiędzy muzeami tworzącymi sieć, odczyt informacji przez polskie i zagraniczne instytucje oraz osoby zainteresowane kolekcjami polskich muzeów.

36 Kongres Kultury Polskiej 2009 Diagnoza stanu digitalizacji oraz gromadzenia, przechowywania i udostępniania obiektów cyfrowych w latach Digitalizacja poszczególnych kategorii zbiorów w latach Muzea „W 2001 roku ankietę skierowano do 683 placówek muzealnych […] i otrzymano 256 odpowiedzi. Najważniejszym celem ankiety była odpowiedź na pytanie, czy muzea w Polsce tworzą elektroniczny inwentarz zbiorów i czy możliwe jest udostępnienie tej informacji poprzez sieci typu Internet dla celów muzealnych i dla potrzeb społeczeństwa (edukacyjnych, turystycznych, promocyjnych, polityki regionalnej itd.). W badanej grupie 68% respondentów zadeklarowało rozpoczęcie wprowadzania komputeryzacji. 82 placówki w owym czasie prowadziły inwentarz elektroniczny swoich zbiorów, a ogólna liczba rekordów wynosiła niemal 2 miliony (ok. 1/6 polskich zasobów muzealnych). […] Istotnym wnioskiem płynącym z badania w 2001 r. było stwierdzenie, że nie można mówić o standaryzacji oprogramowania zbiorów muzealnych.”

37 Kongres Kultury Polskiej 2009 Diagnoza stanu digitalizacji oraz gromadzenia, przechowywania i udostępniania obiektów cyfrowych w latach Digitalizacja poszczególnych kategorii zbiorów w latach Muzea W roku 2005–2006 powtórzono ankietę, która miała tym razem służyć przede wszystkim rozpoznaniu procesu digitalizacji zbiorów […] Ankieta została wysłana do 450 muzeów, odpowiedzi na nią udzieliło 189 instytucji.[…] W tej grupie 92 (49 %) muzea zgłosiły fakt prowadzenie wizualizacji cyfrowej, 95 – udzieliło negatywnej odpowiedzi. Liczba rekordów tekstowych opracowań muzealiów w grupie 189 muzeów wyniosła – , liczba rejestracji obrazowych i multimedialnych – Mimo znacznego postępu w zastosowaniu informatyki, w zbiorach muzealnych nie podjęto w latach decyzji na szczeblu centralnym o koordynacji dostępu do baz danych w muzeach”

38 Czy warto nadal nie dostrzegać międzynarodowych standardów opisu obiektów muzealnych?
Wanda Klenczon Biblioteka Narodowa Komitet Techniczny 242 Informacja i Dokumentacja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego


Pobierz ppt "Międzynarodowe standardy opisu obiektów dziedzictwa kulturowego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google