Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EWD gimnazjalne Czym jest metoda edukacyjnej wartości dodanej (EWD)? Efektywność pracy szkoły, przed kilku laty, oceniano jedynie na podstawie wyników.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EWD gimnazjalne Czym jest metoda edukacyjnej wartości dodanej (EWD)? Efektywność pracy szkoły, przed kilku laty, oceniano jedynie na podstawie wyników."— Zapis prezentacji:

1 EWD gimnazjalne Czym jest metoda edukacyjnej wartości dodanej (EWD)? Efektywność pracy szkoły, przed kilku laty, oceniano jedynie na podstawie wyników egzaminu gimnazjalnego w danym roku szkolnym. Nie była to jednak ocena obiektywna i pełna, ponieważ w każdym roku szkolnym do gimnazjum przychodzi inna grupa uczniów o różnym potencjale intelektualnym, o różnych zdolnościach. Kilka lat temu opracowano wskaźnik określany skrótem EWD ( Edukacyjna Wartość Dodana), który obecnie jest miernikiem oceny efektywności pracy szkoły. Co to jest EWD, jak obliczane jest EWD i jak należy interpretować? Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania, zbadać efektywność nauczania. EWD gimnazjalne jest wskaźnikiem, które na podstawie egzaminu gimnazjalnego i wyniku sprawdzianu po szóstej klasie, pozwala ocenić efektywność kształcenia w gimnazjum. Pozwala określić wkład danej szkoły w końcowy poziom wiedzy uczniów na danym etapie kształcenia.

2 Aby obliczyć EWD danej szkoły należy postępować według schematu:  Należy znać wynik ze sprawdzianu po klasie szóstej każdego ucznia ( tzw. wynik na wejściu)  Na podstawie wyniku ucznia na sprawdzianie szacowany jest wynik przewidywany dla każdego ucznia na egzaminie gimnazjalnym.  Obliczana jest różnica - tzw. reszta - między faktycznym wynikiem ucznia na egzaminie a jego wynikiem przewidywanym.  Ta różnica nazywana resztą stanowi wartość EWD dla danego ucznia.  Średnia reszt wszystkich uczniów stanowi wartość wskaźnika EWD szkoły. Jeśli ta różnica jest liczbą dodatnią, oznacza to EWD dodatnie, czyli przyrost wiedzy ucznia jest dodatni, a więc szkoła dobrze wykorzystała potencjał ucznia, nauczała efektywnie. Jeśli ten wynik jest ujemny, to oznacza niską efektywność pracy szkoły. Różnica równa zero oznacza szkołę neutralną. Tak obliczony wskaźnik EWD pozwala wyznaczyć pozycję szkoły, którą określa położenie elipsy w układzie współrzędnych.

3 Na tej podstawie tworzy się pięć modelowych typów gimnazjów: 1.Szkoła neutralna –EWD = 0, wynik egzaminu = 100; (równy średniej krajowej) 2. Szkoła sukcesu –EWD > 0, wynik egzaminu > 100; (wyższy od średniej krajowej) 3. Szkoła wspierająca –EWD > 0, wynik egzaminu ≤ 100; (niższy od średniej krajowej) 4. Szkoła wymagająca pomocy -EWD ≤ 0, wynik egzaminu < 100; niższy od średniej krajowej 5. Szkoła niewykorzystanych możliwości -EWD ≤ 0, wynik egzaminu > 100(wyższy od średniej krajowej)

4 Metoda EWD pozwala również określić pozycję szkoły na podstawie wskaźników trzyletnich. Każda elipsa na tym slajdzie obrazuje trzy kolejne sesje egzaminacyjne z danej części egzaminu (to wyniki części humanistycznej, w skład której wchodzi zakres języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie. Zasada powstawania kolejnych elips polega na dodawaniu wyników z kolejnego roku a odejmowanie z najstarszego. W wyniku takich działań każda elipsa obrazuje wskaźniki z trzech kolejnych lat egzaminu.

5 Na tym slajdzie przedstawione są wskaźniki EWD dla części matematyczno – przyrodniczej w skład której wchodzą: matematyka oraz przedmioty przyrodnicze (biologia, chemia, fizyka i geografia). Analizując te wykresy można zauważyć, że większość elips zajmuje pozycję powyżej osi poziomej, co oznacza, że EWD w naszej szkole osiąga wartość dodatnią. Elipsy przesunięte są w prawą stronę co oznacza wynik egzaminu wyższy niż średnia krajowa. Świadczy to o zadawalającej efektywności nauczania w naszej szkole, choć zdarzają się również takie zakresy egzaminu, w których ten wskaźnik jest mniej zadawalający.

6 Metoda EWD pozwala również bardzo szczegółowo zbadać osiągnięcia edukacyjne uczniów tylko jednego rocznika. Kolejne slajdy przestawiają wyniki uczniów, którzy pisali egzamin gimnazjalny w kwietniu 2015 roku.

7 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU - HISTORIA I WOS Punkty na wykresie obrazują wyniki poszczególnych uczniów w odniesieniu do krzywej przewidywanego wyniku ustalonej na podstawie wyników sprawdzianu po klasie szóstej. Na podstawie wykresu można zauważyć, że w każdej klasie są uczniowie, którzy osiągnęli wynik wyższy od przewidywanego oraz uczniowie, którzy osiągnęli wynik niższy od przewidywanego.

8 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU - HISTORIA I WOS Pionowa przerywana linia pokazuje średnią reszt, czyli wartość wskaźnika EWD dla poszczególnych klas: klasa A 0,99 klasa B 3,8 klasa C 6,55 Szkoła 3,79 Wartość EWD jest dodatnia w każdej klasie.

9 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU - HISTORIA I WOS Punkty zaznaczone na wykresie oznaczają wskaźniki EWD. Dodatnia wartość EWD oznacza efektywność nauczania powyżej przeciętnej.

10 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU - HISTORIA I WOS Średni wynik rzeczywisty uzyskany przez uczniów całego rocznika wynosi 104,13 w skali 100/15. A - 104,49 B - 104,01 C - 103,89

11 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU - HISTORIA I WOS

12

13

14 W każdej klasie średni wynik rzeczywisty jest wyższy od średniego wyniku przewidywanego. Na podstawie informacji zebranych z tej części egzaminu z zakresu (historia i wos) należy stwierdzić, iż EWD > 0, wynik egzaminu > 100, co oznacza, że dla tej części egzaminu gimnazjum jest szkołą sukcesu.

15 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU – JĘZYK POLSKI Punkty na wykresie obrazują wyniki poszczególnych uczniów w odniesieniu do krzywej przewidywanego wyniku ustalonej na podstawie wyników sprawdzianu po klasie szóstej. Na podstawie wykresu można zauważyć, że w każdej klasie są uczniowie, którzy osiągnęli wynik wyższy od przewidywanego oraz uczniowie, którzy osiągnęli wynik niższy od przewidywanego.

16 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU – JĘZYK POLSKI Pionowa przerywana linia pokazuje średnią reszt, czyli wartość wskaźnika EWD dla poszczególnych klas: klasa A -2,5 klasa B 2,2 klasa C 2,9 Szkoła 0,8 Wartość EWD jest dodatnia w klasie B i C a w klasie A jest ujemna.

17 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU – JĘZYK POLSKI Punkty zaznaczone na wykresie oznaczają wskaźniki EWD. Dodatnia wartość EWD oznacza efektywność nauczania powyżej przeciętnej.

18 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU – JĘZYK POLSKI Średni wynik rzeczywisty uzyskany przez uczniów całego rocznika wynosi 101,97 w skali 100/15. A - 102,88 B - 102,71 C - 100,43

19 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU – JĘZYK POLSKI

20

21

22 W klasach B i C średni wynik rzeczywisty jest wyższy od średniego wyniku przewidywanego a w klasie A niższy. Na podstawie informacji zebranych z tej części egzaminu z zakresu (język polski) należy stwierdzić, iż EWD > 0, wynik egzaminu > 100, co oznacza, że dla tej części egzaminu gimnazjum jest szkołą sukcesu.

23 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU – PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE Punkty na wykresie obrazują wyniki poszczególnych uczniów w odniesieniu do krzywej przewidywanego wyniku ustalonej na podstawie wyników sprawdzianu po klasie szóstej. Na podstawie wykresu można zauważyć, że w każdej klasie są uczniowie, którzy osiągnęli wynik wyższy od przewidywanego oraz uczniowie, którzy osiągnęli wynik niższy od przewidywanego. Większa część punktów na wykresie znajduje się poniżej krzywej przewidywanego wyniku.

24 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU – PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE Pionowa przerywana linia pokazuje średnią reszt, czyli wartość wskaźnika EWD dla poszczególnych klas: klasa A - 0,1 klasa B - 1,6 klasa C - 0,01 Szkoła - 0,51 Wartość EWD jest ujemna w każdej klasie.

25 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU – PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE Punkty zaznaczone na wykresie oznaczają wskaźniki EWD. Ujemna wartość EWD oznacza efektywność nauczania poniżej przeciętnej.

26 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU – PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE Średni wynik rzeczywisty uzyskany przez uczniów całego rocznika wynosi 99,49 w skali 100/15. A – 103,05 B – 98,31 C – 96,96

27 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU – PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

28

29

30 W każdej klasie średni wynik rzeczywisty jest niższy od średniego wyniku przewidywanego lub równy. Na podstawie informacji zebranych z tej części egzaminu z zakresu (przedmioty przyrodnicze) należy stwierdzić, iż EWD < 0, wynik egzaminu < 100, co oznacza, że dla tej części egzaminu gimnazjum jest szkołą wymagającą pomocy.

31 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU - MATEMATYKA Punkty na wykresie obrazują wyniki poszczególnych uczniów w odniesieniu do krzywej przewidywanego wyniku ustalonej na podstawie wyników sprawdzianu po klasie szóstej. Na podstawie wykresu można zauważyć, że w każdej klasie są uczniowie, którzy osiągnęli wynik wyższy od przewidywanego oraz uczniowie, którzy osiągnęli wynik niższy od przewidywanego.

32 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU - MATEMATYKA Pionowa przerywana linia pokazuje średnią reszt, czyli wartość wskaźnika EWD dla poszczególnych klas: klasa A 0,6 klasa B 2,03 klasa C 1,39 Szkoła 1,34 Wartość EWD jest dodatnia w każdej klasie

33 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU - MATEMATYKA Punkty zaznaczone na wykresie oznaczają wskaźniki EWD. Dodatnia wartość EWD oznacza efektywność nauczania powyżej przeciętnej.

34 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU - MATEMATYKA Średni wynik rzeczywisty uzyskany przez uczniów całego rocznika wynosi 101,62 w skali 100/15. A - 104,9 B - 102,1 C - 98,43

35 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU - MATEMATYKA

36

37

38 W każdej klasie średni wynik rzeczywisty jest wyższy od średniego wyniku przewidywanego. Na podstawie informacji zebranych z tej części egzaminu z zakresu (matematyka) należy stwierdzić, iż EWD > 0, wynik egzaminu > 100, co oznacza, że dla tej części egzaminu gimnazjum jest szkołą sukcesu.


Pobierz ppt "EWD gimnazjalne Czym jest metoda edukacyjnej wartości dodanej (EWD)? Efektywność pracy szkoły, przed kilku laty, oceniano jedynie na podstawie wyników."

Podobne prezentacje


Reklamy Google