Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TESTTEST Sprawdź swoją wiedzę przed przystąpieniem do zadań praktycznych Energooszczędna renowacja historycznych budynków ROZPOCZNIJ TEST.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TESTTEST Sprawdź swoją wiedzę przed przystąpieniem do zadań praktycznych Energooszczędna renowacja historycznych budynków ROZPOCZNIJ TEST."— Zapis prezentacji:

1 TESTTEST Sprawdź swoją wiedzę przed przystąpieniem do zadań praktycznych Energooszczędna renowacja historycznych budynków ROZPOCZNIJ TEST

2 Kliknij na właściwą odpowiedź proces polegający na zachowaniu materiałów, cech i charakteru budynku, jednocześnie pozwalając na materiałów/elementów nie mających znaczenia dla wartości historycznych Odpowiedź 1 proces wymiany zniszczonych elementów struktury budynku i zastąpienie ich nowymi elementami i detalami Odpowiedź 2 proces prowadzący do zachowania podobnej funkcjonalności budynku poprzez naprawę, wymianę lub dodanie nowych elementów z jednoczesnym zachowaniem tych, które mają wartość historyczną, kulturową lub architektoniczną Odpowiedź 3 PYTANIE # 1 Termin „renowacja” oznacza:

3 TWOJA ODPOWIEDŹ JEST PRAWIDŁOWA! Przejdź do następnego pytania

4 UPS! TWOJA ODPOWIEDŹ JEST NIEPRAWIDŁOWA Spróbuj ponownie

5 Kliknij na właściwą odpowiedź zapotrzebowanie na energię cieplną netto poniżej 18 MJ/(m 3 x a), dobre środowisko wewnętrzne bez mechanicznego chłodzenia w okresie letnim Odpowiedź 1 dobrze izolowane ściany zewnętrzne z dobrą średnią wartością przenikalności cieplnej i maksymalną przenikalnością cieplną elementów budynków Odpowiedź 2 znormalizowana konsumpcja energii dla ogrzewania, chłodzenia, klimatyzacji, gorącej wody i oświetlenia. Budynki zużywają mniej niż 60 MJ/(m 3 x a) energii dla ogrzewania Odpowiedź 3 PYTANIE # 2 Nisko-energetyczne budynki charakteryzują się następującymi cechami:

6 TWOJA ODPOWIEDŹ JEST PRAWIDŁOWA! Przejdź do następnego pytania

7 UPS! TWOJA ODPOWIEDŹ JEST NIEPRAWIDŁOWA Spróbuj ponownie

8 Kliknij na właściwą odpowiedź działania w zakresie efektywności energetycznej oparte na zaawansowanej analizie budynku Odpowiedź 1 wpływ lokalnych warunków klimatycznych na efektywność energetyczną budynku Odpowiedź 2 analiza i pomiary wskaźników lokalnych warunków klimatycznych Odpowiedź 3 PYTANIE # 3 Zabezpieczanie przed warunkami klimatycznymi oznacza:

9 TWOJA ODPOWIEDŹ JEST PRAWIDŁOWA! Przejdź do następnego pytania

10 UPS! TWOJA ODPOWIEDŹ JEST NIEPRAWIDŁOWA Spróbuj ponownie

11 Kliknij na właściwą odpowiedź eliminację mostków cieplnych Odpowiedź 1 zastosowanie wypełniaczy lub innych materiałów pomocniczych do istniejących elementów budynków Odpowiedź 2 nałożenie izolacji termicznej na elementy starych budynków Response 3 PYTANIE # 4 Bezpośrednia konserwacja (konsolidacja) oznacza:

12 TWOJA ODPOWIEDŹ JEST PRAWIDŁOWA! Przejdź do następnego pytania

13 UPS! TWOJA ODPOWIEDŹ JEST NIEPRAWIDŁOWA Spróbuj ponownie

14 Kliknij na właściwą odpowiedź ogrzewanie podłogowe Odpowiedź 1 nowoczesny system klimatyzacji Odpowiedź 2 tradycyjny centralny system grzewczy z grzejnikami naściennymi Odpowiedź 3 PYTANIE # 5 W wielu przypadkach najlepszym rozwiązaniem systemu ogrzewania dla budynków historycznych jest:

15 TWOJA ODPOWIEDŹ JEST PRAWIDŁOWA! Przejdź do nastepnego pytania

16 UPS! TWOJA ODPOWIEDŹ JEST NIEPRAWIDŁOWA Spróbuj ponownie

17 Kliknij na właściwą odpowiedź zatrzymywania ciepła w chłodnych warunkach i usuwania ciepła w okresach gorących Odpowiedź 1 zapobiegania wnikania promieni słonecznych poprzez absorpcję promieniowania przez izolację ścian zewnętrznych Odpowiedź 2 obydwa z nich są ważne Odpowiedź 3 PYTANIE # 6 Izolacja ścian jest ważna dla:

18 TWOJA ODPOWIEDŹ JEST PRAWIDŁOWA! Przejdź do następnego pytania

19 UPS! Twoja odpowiedź jest nieprawidłowa Spróbuj ponownie

20 Kliknij na właściwą odpowiedź powoduje większe zmniejszenie strat ciepła i zużycia energii niż izolacja wewnętrzna Odpowiedź 1 powoduje zmniejszenie strat ciepła i zużycia energii podobne, jak w przypadku izolacji wewnętrznej Odpowiedź 2 powoduje większe straty ciepła i wzrost zużycia energii niż izolacja wenwętrzna Odpowiedź 3 PYTANIE # 7 Zastosowanie zewnętrznej izolacji:

21 TWOJA ODPOWIEDŹ JEST PRAWIDŁOWA! Przejdź do następnego pytania

22 UPS! TWOJA ODPOWIEDŹ JEST NIEPRAWIDŁOWA Spróbuj ponownie

23 Kliknij na właściwą odpowiedź eliminuje mostki cieplne i zapobiega powstawaniu nowych Odpowiedź 1 eliminuje mostki cieplne ale jednocześnie prowadzi do powstawania nowych Odpowiedź 2 nie likwiduje mostków cieplnych i nie prowadzi do powstawania nowych Odpowiedź 3 PYTANIE # 8 W większości przypadków, zastosowanie izolacji zewnętrznej:

24 TWOJA ODPOWIEDŹ JEST PRAWIDŁOWA! Przejdź do następnego pytania

25 UPS! TWOJA ODPOWIEDŹ JEST NIEPRAWIDŁOWA Spróbuj ponownie

26 Kliknij na właściwą odpowiedź wentylacji Odpowiedź 1 ruchu powietrza Odpowiedź 2 wentylacji i ruchu powietrza Odpowiedź 3 PYTANIE # 9 Współczynnik izolacji ścian szczelinowych (podwójnych) zależy od:

27 TWOJA ODPOWIEDŹ JEST PRAWIDŁOWA! Przejdź do następnego pytania

28 UPS! TWOJA ODPOWIEDŹ JEST NIEPRAWIDŁOWA Spróbuj ponownie

29 Kliknij na właściwą odpowiedź nie izolowanych termiczne Odpowiedź 1 dobrze izolowana Odpowiedź 2 całkowicie wymieniona przy zastosowaniu nowoczesnych materiałów Odpowiedź 3 PYTANIE # 10 Większość podłóg litych przeznaczonych do renowacji będzie:

30 TWOJA ODPOWIEDŹ JEST PRAWIDŁOWA! Przejdź do następnego pytania

31 UPS! TWOJA ODPOWIEDŹ JEST NIEPRAWIDŁOWA Spróbuj ponownie

32 Kliknij na właściwą odpowiedź typowa wartość U: 2,10 docelowa wartość U: 0,30 Odpowiedź 1 typowa wartość U: 2,10 docelowa wartość U: 0,16 Odpowiedź 2 typowa wartość U: 2,10 docelowa wartość U: 0,60 Odpowiedź 3 PYTANIE # 11 Zalecany standard izolacji dla ścian litych, to:

33 TWOJA ODPOWIEDŹ JEST PRAWIDŁOWA! Przejdź do następnego pytania

34 UPS! TWOJA ODPOWIEDŹ JEST NIEPRAWIDŁOWA Spróbuj ponownie

35 Kliknij na właściwą odpowiedź proste zaniechanie prac renowacyjnych Odpowiedź 1 stosowanie nowoczesnych materiałów Odpowiedź 2 pochopne, źle przemyślane działania Odpowiedź 3 PYTANIE # 12 Większość uszkodzeń w historycznych budynkach jest powodowana przez:

36 TWOJA ODPOWIEDŹ JEST PRAWIDŁOWA! Przejdź do następnego pytania

37 UPS! TWOJA ODPOWIEDŹ JEST NIEPRAWIDŁOWA Spróbuj ponownie

38 Kliknij na właściwą odpowiedź mieć znaczący niekorzystny wpływ na elementy budynku Odpowiedź 1 mieć niewielki niekorzystny wpływ na elementy budynku Odpowiedź 2 nie mieć szkodliwego wpływu na elementy budynku Odpowiedź 3 PYTANIE # 13 Każda internwencja w przemieszczanie się wilgoci i jej odparowywanie może:

39 TWOJA ODOWIEDŹ JEST PRAWIDŁOWA! Przejdź do następnego pytania

40 UPS! Twoja odpowiedź jest nieprawidłowa Spróbuj ponownie

41 Kliknij na właściwą odpowiedź znacznie niższego stopnia wentylacji niż budynki współczesne Odpowiedź 1 wyższego stopnia wentylacji niż budynki współczesne Odpowiedź 2 tego samego stopnia wentylacji jak nowoczesne budynki Odpowiedź 3 PYTANIE # 14 Wymagania dotyczące wentylacji – budynki historyczne zwykle wymagają:

42 TWOJA ODPOWIEDŹ JEST PRAWIDŁOWA! Przejdź do następnego pytania

43 UPS! TWOJA ODPOWIEDŹ JEST NIEPRAWIDŁOWA Spróbuj ponownie

44 Kliknij na właściwą odpowiedź materiałów izolacyjnych z włókien naturalnych Odpowiedź 1 syntetycznych materiałów izolacyjnych Odpowiedź 2 mineralnych materiałów izolacyjnych Odpowiedź 3 PYTANIE # 15 W przypadku budynków historycznych najkorzystniejsze jest stosowanie:

45 TWOJA ODPOWIEDŹ JEST PRAWIDŁOWA! Przejdź do następnego pytania

46 UPS! TWOJA ODPOWIEDŹ JEST NIEPRAWIDŁOWA Spróbuj ponownie

47 Kliknij na właściwą odpowiedź stopień obniżenia rocznego zużycia energii Odpowiedź 1 stosunek wzrostu wskaźnika AEU (Annual Energy Use/Roczne Zużycie Energii) do obniżenia wskaźnika AEE (Annualized Embodied Energy/ Energochłonność w ujęciu rocznym) Odpowiedź 2 stosunek obniżenia rocznego zużycia energii (oszczędności energii) do wzrostu energochłonności w ujęciu rocznym Odpowiedź 3 PYTANIE # 16 Energooszczędna renowacja może być zdefiniowana jako:

48 TWOJA ODPOWIEDŹ JEST PRAWIDŁOWA! Przejdź do następnego pytania

49 UPS! TWOJA ODPOWIEDŹ JEST NIEPRAWIDŁOWA Spróbuj ponownie

50 Kliknij na właściwą odpowiedź zaleceń dla poprawy efektywności energetycznej Odpowiedź 1 kompleksowej analizy energetycznej systemów energetycznych budynku Odpowiedź 2 bardziej rygorystycznej ekonomicznej oceny oszczędności energii Odpowiedź 3 PYTANIE # 17 Audyt przeglądowy- głównym zadaniem audytu przeglądowego jest dostarczenie:

51 TWOJA ODPOWIEDŹ JEST PRAWIDŁOWA! Przejdź do następnego pytania

52 UPS! TWOJA ODPOWIEDŹ JEST NIEPRAWIDŁOWA Spróbuj ponownie

53 Kliknij na właściwą odpowiedź przewodzenie i konwekcję Odpowiedź 1 konwekcję i promieniowanie Odpowiedź 2 konwekcję, przewodzenie i promieniowanie Odpowiedź 3 PYTANIE # 18 Ciepło skuteczne przenoszone jest przez:

54 TWOJA ODPOWIEDŹ JEST PRAWIDŁOWA! Przejdź do następnego pytania

55 UPS! TWOJA ODPOWIEDŹ JEST NIEPRAWIDŁOWA Spróbuj ponownie

56 Kliknij na właściwą odpowiedź para wodna i ciepło Odpowiedź 1 powietrze i wilgoć Odpowiedź 2 wiatr i zimno Odpowiedź 3 PYTANIE # 19 Dla fizycznej integralności budynków najważniejsze są:

57 TWOJA ODPOWIEDŹ JEST PRAWIDŁOWA! Przejdź do następnego pytania

58 UPS! TWOJA ODPOWIEDŹ JEST NIEPRAWIDŁOWA Spróbuj ponownie

59 Kliknij na właściwą odpowiedź w jakim stopniu materiał przewodzi ciepło Odpowiedź 1 jaka jest odporność materiału na przewodzenie ciepła Odpowiedź 2 o stopniu przewodzenia ciepła przez dany element budynku na danym terenie Odpowiedź 3 PYTANIE # 20 Przewodność cieplna mówi:

60 TWOJA ODPOWIEDŹ JEST PRAWIDŁOWA! Przejdź do następnego pytania

61 UPS! TWOJA ODPOWIEDŹ JEST NIEPRAWIDŁOWA Spróbuj ponownie

62 Kliknij na właściwą odpowiedź standardowe działania renowacyjne Odpowiedź 1 zaawansowane działania renowacyjne Odpowiedź 2 obecną kondycję izolacji Odpowiedź 3 PYTANIE # 21 Renowacja elementów nieprzejrzystych – Poziom 1, opisuje:

63 TWOJA ODPOWIEDŹ JEST PRAWIDŁOWA! Przejdź do następnego pytania

64 UPS! TWOJA ODPOWIEDŹ JEST NIEPRAWIDŁOWA Spróbuj ponownie

65 Kliknij na właściwą odpowiedź od 1kW do 20kW Odpowiedź 1 od 1kW do 5kW Odpowiedź 2 od 1kW do 10kW Odpowiedź 3 PYTANIE # 22 Moc małych turbin wiatrowych zawiera się w zakresie:

66 TWOJA ODPOWIEDŹ JEST PRAWIDŁOWA! Przejdź do następnego pytania

67 UPS! TWOJA ODPOWIEDŹ JEST NIEPRAWIDŁOWA Spróbuj ponownie

68 Kliknij na właściwą odpowiedź fluktuacje cen energii i prognozowanie wydajności energetycznej budynku Odpowiedź 1 prognozowanie wydajności energetycznej budynku i wielkość produkcji energii Odpowiedź 2 stała cena energii i prognozowanie wydajności energetycznej budynku Odpowiedź 3 PYTANIE # 23 Redukcja kosztów energii zależy od bardzo niepewnych wskaźników, takich jak:

69 TWOJA ODPOWIEDŹ JEST PRAWIDŁOWA! Przejdź do następnego pytania

70 UPS! TWOJA ODPOWIEDŹ JEST NIEPRAWIDŁOWA Spróbuj ponownie

71 Kliknij na właściwą odpowiedź całkiem niezła Odpowiedź 1 bardzo niska Odpowiedź 2 doskonała Odpowiedź 3 PYTANIE # 24 Budynki datowane przed1970 zwykle nie mają dużych okien, ale ich efektywność w zakresie izolacji cieplnej jest:

72 TWOJA ODPOWIEDŹ JEST PRAWIDŁOWA! Przejdź do następnego pytania

73 UPS! TWOJA ODPOWIEDŹ JEST NIEPRAWIDŁOWA Spróbuj ponownie

74 wartości estetycznej elewacji stopnia przenikania ciepła przez okna Odpowiedź 2 całkowitej efektywności energetycznej budynku Odpowiedź 3 PYTANIE # 25 W przypadku budynków zabytkowych, przed wyborem odpowiednich urządzeń przeciwsłonecznych/zacieniających najważniejsza jest ocena: Kliknij na właściwą odpowiedź Odpowiedź 1

75 TWOJA ODPOWIEDŹ JEST PRAWIDŁOWA! Przejdź do następnego pytania

76 UPS! TWOJA ODPOWIEDŹ JEST NIEPRAWIDŁOWA Spróbuj ponownie

77 Gratulacje! Test ukończony z wynikiem pozytywnym! Energooszczędna renowacja historycznych budynków


Pobierz ppt "TESTTEST Sprawdź swoją wiedzę przed przystąpieniem do zadań praktycznych Energooszczędna renowacja historycznych budynków ROZPOCZNIJ TEST."

Podobne prezentacje


Reklamy Google