Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tomasz Kaczmarek Obszary metropolitalne Problemy integracji zarządzania i planowania I Szczecińska Konferencja Regionalistyczna, 7.10.2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tomasz Kaczmarek Obszary metropolitalne Problemy integracji zarządzania i planowania I Szczecińska Konferencja Regionalistyczna, 7.10.2015."— Zapis prezentacji:

1 Tomasz Kaczmarek Obszary metropolitalne Problemy integracji zarządzania i planowania I Szczecińska Konferencja Regionalistyczna, 7.10.2015

2 Zagadnienia  Metropolie w zarządzaniu i planowaniu - kwestie ustrojowe  Przesłanki integracji metropolitalnej  Top down czy bottom up ?  Co dalej z OM ?

3 Podział terytorialny a model rozwoju kraju Trójstopniowy podział terytorialno-administracyjny – taki, jaki istnieje od 1998 r. - nie opiera się na, odpowiadającym rozwiązaniom przyjmowanym w krajach rozwiniętych, polaryzacyjno-dyfuzyjnym modelu rozwoju, w którym szczególną rolę rozwojową – miejsc koncentracji potencjału rozwojowego - przypisuje się obszarom miejskim, w szczególności obszarom metropolitalnym, które z istoty swojej powinny wykonywać wybrane funkcje o charakterze regionalnym. H. Izdebski (Konferencja: Polskie Metropolie, dokonania i kierunki rozwoju, Poznań 2012)

4 Ewolucja kwestii metropolitalnej  1990 - Reforma samorządowa gmin  1999 - Reforma powiatowa i wojewódzka  2003 - Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  2007-2014 – Projekty „ustaw metropolitalnych”  2010-2011 - KSRR, KPZK  2013 - Biała Księga Obszarów Metropolitalnych  2014 - Polityka miejska w programowaniu rozwoju (ZIT)

5 Biała Księga Obszarów Metropolitalnych ( Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, 2013) „Oddolna integracja zarządzania wsparta zachętami finansowymi będzie początkiem wypracowywania rozwiązań, których dynamika oraz kierunek będzie zależał od władz samorządowych znajdujących się w granicach obszarów metropolitalnych. Narzucanie rozwiązania dla całego kraju w drodze odgórnej reformy nie byłoby skutecznym rozwiązaniem, gdyż oparte byłoby na uogólnieniach, które mogłyby nie odzwierciedlać realnych potrzeb polskich miast”.

6 Rozwiązanie kwestii metropolitalnej ?  2015 Ustawa o związkach metropolitalnych Art. 4. 1. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia: 1) ustala granice poszczególnych obszarów metropolitalnych na potrzeby tworzenia związków metropolitalnych przez wskazanie gmin wchodzących w skład obszarów metropolitalnych; 2) tworzy w poszczególnych obszarach metropolitalnych związki metropolitalne, ustalając jednocześnie ich nazwy.

7 MOF wg KPZK 2030 Miejski obszar funkcjonalny jest układem osadniczym ciągłym przestrzennie, złożonym z odrębnych administracyjnie jednostek. Obejmuje zwarty obszar miejski oraz powiązaną z nim funkcjonalnie strefę zurbanizowaną.

8 Klasyfikacja miejskich obszarów funkcjonalnych wg KPZK 2030 Zalecenie Ustalenie

9 OM wg KPZK W Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 zostało wyznaczonych 10 ośrodków metropolitalnych :  Warszawa,  Aglomeracja Górnośląska,  Kraków,  Łódź,  Trójmiasto,  Poznań,  Wrocław,  duopol Bydgoszcz i Toruń,  Szczecin,  Lublin.

10 Przesłanki integracji metropolitalnej  Nieadekwatność struktur terytorialno-administracyjnych do układów miejskich powiązań funkcjonalno-przestrzennych  Sieciowy charakter problemów  Utrata dochodów w mieście centralnym (PIT i CIT)  Potrzeba koordynacji planowania przestrzennego  Efektywność świadczenia usług, przewaga kooperacyjna  Chęć uzyskania przewagi konkurencyjnej w większej skali: krajowej, międzynarodowej  Programy i fundusze UE dla metropolii (ZIT)

11 OM w Europie

12 Bariery współpracy  Fragmentacja administracyjna  Ograniczenia ustrojowe  Różnice potencjałów demograficznych i gospodarczych JST  Wykorzystywanie „free-riding”, brak analiz kosztów funkcjonowania miejskich obszarów funkcjonalnych  Lęk małych gmin przed „efektem wymywania” „backwash effect”  Obawy dużego miasta przed utratą części kompetencji „administrative shadow of hierarchy”  Różnice interesów między szczeblami samorządu  Przesadne ambicje lokalne  Antagonizmy społeczne

13 Obszar metropolitalny - kooperacja bottom up Inicjatywa współpracy Forma współpracy Strategia Wspólne projekty Zarządzanie Instrumenty wsparcia Wspólne problemy

14 Inicjatywy współpracy aglomeracyjnej/metropolitalnej

15 Obszary Metropolitalne. Wybrane przykłady współpracy. Forma współpracyNazwa Data Powstania Związek komunalny Górnośląski Związek Metropolitalny, Silesia, 2007 Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej 2007 Związek Międzygminny „Gospodarka odpadami aglomeracji poznańskiej” 2010 Spółka prawa handlowego Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej 2005 Stowarzyszenie Stowarzyszenie Metropolia Poznań 2007 Stowarzyszenie Metropolia Bydgoska 2010 Gdański Obszar Metropolitalny Stowarzyszenie Metropolia Warszawa Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 2011 2000 2005/2009 Porozumienie partnerskie Porozumienie Partnerskie Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego 2005 Porozumienie Partnerskie w sprawie Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego 2005 Porozumienie Partnerskie Białostockiego Obszaru Metropolitalnego 2005 Porozumienie w sprawie Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego 2005 Rada Rada Metropolitalna Zatoki Gdańskiej 2007 Rada Aglomeracji Poznańskiej 2007 Rada Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego 2007 Stała Rada Współpracy Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej 2008

16 Formy integracji metropolitalnej

17 Stowarzyszenie Metropolia 2011

18

19 Projekt – maj 2015 Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań

20 Obszar metropolitalny – kooperacja top down Polityka UE Polityka kraju Delimitacja Strategia Zarządzanie Forma współpracy Instrument Wsparcia (ZIT)

21 Formy integracji metropolitalnej

22 OM - szanse 1.Decentralizacja polityki miejskiej na poziom metropolitalny 2.Mobilizacja samorządów lokalnych, ograniczenie partykularyzmów 3.Szansa na zintegrowany rozwój - w polityce rozwoju i planowaniu przestrzennym 4.Rozwój myślenia w kategoriach wspólnego rozwiązywania problemów, uczenie się współpracy „myśl metropolitalnie, działaj lokalnie” 5.Możliwość pozyskania środków z nowych instrumentów wsparcia (ZIT) na projekty, które trudno realizować ze środków własnych. 6.Zadania własne OM i wsparcie finansowe ze strony rządu ?

23 OM - zagrożenia i obawy 1.Niejednoznacznie zdefiniowane OM, kolizja na linii MOF (ZIT) a OM 2.Delimitacja OM 3.Obawy o zintegrowany charakter inwestycji i działań (ZIT) 4.OM zakłócają przejrzystość funkcjonowania podziału terytorialnego kraju

24 Dziękuję za uwagę ! cbm@amu.edu.pl


Pobierz ppt "Tomasz Kaczmarek Obszary metropolitalne Problemy integracji zarządzania i planowania I Szczecińska Konferencja Regionalistyczna, 7.10.2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google