Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UBEZPIECZENIA W LOGISTYCE semestr zimowy 2014/2015 mgr Maciej Szczepankiewicz Katedra Nauk Ekonomicznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UBEZPIECZENIA W LOGISTYCE semestr zimowy 2014/2015 mgr Maciej Szczepankiewicz Katedra Nauk Ekonomicznych."— Zapis prezentacji:

1 UBEZPIECZENIA W LOGISTYCE semestr zimowy 2014/2015 mgr Maciej Szczepankiewicz Katedra Nauk Ekonomicznych

2 Kontakt E: maciej@szczepankiewicz.netmaciej@szczepankiewicz.net Katedra Nauk Ekonomicznych p. III WIZ Strzelecka 11

3 Materiały dydaktyczne i literatura www.szczepankiewicz.net/studenci.htm Literatura podstawowa: Marek Szczepański, Ubezpieczenia w logistyce, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011 Literatura uzupełniająca: Ubezpieczenia podręcznik akademicki, red. J.Handschke, J.Monkiewicz, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010. Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa –Podstawy, t.1, red. B.Hadyniak, J.Monkiewicz, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010.

4

5

6

7 Klasyfikacja ubezpieczeń Podział ubezpieczeń według ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej DZIAŁ I Ubezpieczenia na życie 1.Ubezpieczenia na życie. 2.Ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenia dzieci. 3.Ubezpieczenia na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. 4.Ubezpieczenia rentowe. 5.Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, jeżeli są uzupełnieniem ubezpieczeń wymienionych w grupach 1-4

8 Dział II – pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe grupa 1 – ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej, grupa 2 – ubezpieczenia choroby, grupa 3 – ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych, grupa 4 – ubezpieczenia casco pojazdów szynowych, grupa 5 – ubezpieczenia casco statków powietrznych, grupa 6 – ubezpieczenia żeglugi morskiej i śródlądowej oraz casco statków żeglugi morskiej i śródlądowej, grupa 7 – ubezpieczenia przedmiotów w transporcie, grupa 8 – ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami, grupa 9 – ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych nie ujętych w grupach 3, 4, 5, 6 lub 7 wywołanych przez grad lub mróz oraz inne przyczyny nieujęte w grupie 8, grupa 10 – ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikające z posiadania i użytkowania pojazdów lądowych z napędem własnym łącznie z ubezpieczeniami odpowiedzialności przewoźnika, grupa 11 – ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikające z posiadania i użytkowania statków powietrznych łącznie z ubezpieczeniami odpowiedzialności przewoźnika, grupa 12 – ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za żeglugę morską śródlądową wynikającej z posiadania i użytkowania statków żeglugi śródlądowej i statków morskich, łącznie z ubezpieczeniami odpowiedzialności przewoźnika, grupa 13 – ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nieujęte w grupach 10-12, grupa 14 – ubezpieczenia kredytu, grupa 15 – gwarancje ubezpieczeniowe, grupa 16 – ubezpieczenia ryzyk finansowych, grupa 17 – ubezpieczenia ochrony prawnej, grupa 18 – ubezpieczenia świadczenia pomocy. Klasyfikacja ubezpieczeń Podział ubezpieczeń według ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej

9 12/14/2015 Zadanie - sklasyfikuj ubezpieczenie 1. samochód osobowy 2. wypadek pracownika przy pracy 3. pożar magazynu 4. wypuszczenie na rynek wadliwego produktu 5. konieczność wpłaty wadium w przetargu 6. nieterminowe płatności od kontrahentów 7. uszkodzenie ładunku w transporcie 8. zatopienie statku 9. Zalanie biura zarządu

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Budowa umowy ubezpieczeniowej Ubezpieczenie obowiązkowe: Warunki zawarte w przepisach prawa Ubezpieczenie dobrowolne: Polisa+OWU Ubezpieczenie w ramach prawa zamówień publicznych: Warunki zawarte w SIWZ, OWU oraz polisie Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU, o.w.u.) – przepisy prawne stosowane do wszystkich ubezpieczeń danego działu lub rodzaju. Zasadniczo OWU ustalają przedmiot i zakres ubezpieczenia, zakres i czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela, prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia, sposób ustalania wysokości szkody oraz zasady wypłaty odszkodowań lub świadczeń

19

20

21

22 Kształt OWU

23 12/14/2015 Zadanie - działalność podlegająca ubezpieczeniu  Rodzaj działalności  Możliwości finansowe  Posiadane mienie  Współpraca z kontrahentami  Sprawy pracownicze

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33


Pobierz ppt "UBEZPIECZENIA W LOGISTYCE semestr zimowy 2014/2015 mgr Maciej Szczepankiewicz Katedra Nauk Ekonomicznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google