Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UBEZPIECZENIA W LOGISTYCE semestr zimowy 2014/2015

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UBEZPIECZENIA W LOGISTYCE semestr zimowy 2014/2015"— Zapis prezentacji:

1 UBEZPIECZENIA W LOGISTYCE semestr zimowy 2014/2015
mgr Maciej Szczepankiewicz Katedra Nauk Ekonomicznych

2 Kontakt E: Katedra Nauk Ekonomicznych p. III WIZ Strzelecka 11

3 Materiały dydaktyczne i literatura
Literatura podstawowa: Marek Szczepański, Ubezpieczenia w logistyce, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011 Literatura uzupełniająca: Ubezpieczenia podręcznik akademicki, red. J.Handschke, J.Monkiewicz, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010. Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa –Podstawy, t.1, red. B.Hadyniak, J.Monkiewicz, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010.

4

5

6

7 Ubezpieczenia na życie
Klasyfikacja ubezpieczeń Podział ubezpieczeń według ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej DZIAŁ I Ubezpieczenia na życie Ubezpieczenia na życie. Ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenia dzieci. Ubezpieczenia na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Ubezpieczenia rentowe. Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, jeżeli są uzupełnieniem ubezpieczeń wymienionych w grupach 1-4

8 Klasyfikacja ubezpieczeń
Podział ubezpieczeń według ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej Dział II – pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe grupa 1 – ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej, grupa 2 – ubezpieczenia choroby, grupa 3 – ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych, grupa 4 – ubezpieczenia casco pojazdów szynowych, grupa 5 – ubezpieczenia casco statków powietrznych, grupa 6 – ubezpieczenia żeglugi morskiej i śródlądowej oraz casco statków żeglugi morskiej i śródlądowej, grupa 7 – ubezpieczenia przedmiotów w transporcie, grupa 8 – ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami, grupa 9 – ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych nie ujętych w grupach 3, 4, 5, 6 lub 7 wywołanych przez grad lub mróz oraz inne przyczyny nieujęte w grupie 8, grupa 10 – ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikające z posiadania i użytkowania pojazdów lądowych z napędem własnym łącznie z ubezpieczeniami odpowiedzialności przewoźnika, grupa 11 – ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikające z posiadania i użytkowania statków powietrznych łącznie z ubezpieczeniami odpowiedzialności przewoźnika, grupa 12 – ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za żeglugę morską śródlądową wynikającej z posiadania i użytkowania statków żeglugi śródlądowej i statków morskich, łącznie z ubezpieczeniami odpowiedzialności przewoźnika, grupa 13 – ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nieujęte w grupach 10-12, grupa 14 – ubezpieczenia kredytu, grupa 15 – gwarancje ubezpieczeniowe, grupa 16 – ubezpieczenia ryzyk finansowych, grupa 17 – ubezpieczenia ochrony prawnej, grupa 18 – ubezpieczenia świadczenia pomocy.

9 Zadanie - sklasyfikuj ubezpieczenie
samochód osobowy wypadek pracownika przy pracy pożar magazynu wypuszczenie na rynek wadliwego produktu konieczność wpłaty wadium w przetargu nieterminowe płatności od kontrahentów uszkodzenie ładunku w transporcie zatopienie statku Zalanie biura zarządu 2017/4/25

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Budowa umowy ubezpieczeniowej
Ubezpieczenie obowiązkowe: Warunki zawarte w przepisach prawa Ubezpieczenie dobrowolne: Polisa+OWU Ubezpieczenie w ramach prawa zamówień publicznych: Warunki zawarte w SIWZ, OWU oraz polisie Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU, o.w.u.) – przepisy prawne stosowane do wszystkich ubezpieczeń danego działu lub rodzaju. Zasadniczo OWU ustalają przedmiot i zakres ubezpieczenia, zakres i czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela, prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia, sposób ustalania wysokości szkody oraz zasady wypłaty odszkodowań lub świadczeń

19

20

21

22 Kształt OWU

23 Zadanie - działalność podlegająca ubezpieczeniu
Rodzaj działalności Możliwości finansowe Posiadane mienie Współpraca z kontrahentami Sprawy pracownicze 2017/4/25

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33


Pobierz ppt "UBEZPIECZENIA W LOGISTYCE semestr zimowy 2014/2015"

Podobne prezentacje


Reklamy Google