Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt „Zapobieganie zakażeniom HCV” PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt „Zapobieganie zakażeniom HCV” PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI."— Zapis prezentacji:

1 Projekt „Zapobieganie zakażeniom HCV” PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ MINISTRA ZDROWIA www.hcv.pzh.gov.pl Zasadniczym celem projektu jest stworzenie podstaw do zaplanowania długofalowej strategii przeciwdziałania zakażeniom HCV i zwalczania wzw C w Polsce oraz opracowanie założeń do dokumentu „Narodowa Strategia Zapobiegania i Zwalczania Zakażeń HCV na lata 2015-2020”. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Instytut Psychiatrii I Neurologii w Warszawie Uniwersytet Medyczny w Lublinie Główny Inspektorat Sanitarny

2 www.hcv.pzh.gov.pl Instytucja realizująca: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Partnerzy: Instytut Psychiatrii I Neurologii w Warszawie Uniwersytet Medyczny w Lublinie Główny Inspektorat Sanitarny Instytucja realizująca: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Instytucja realizująca: Partnerzy: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Instytucja realizująca: Partnerzy: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Instytucja realizująca: Instytut Psychiatrii I Neurologii w Warszawie Partnerzy: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Instytucja realizująca: Instytut Psychiatrii I Neurologii w Warszawie Partnerzy: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Instytucja realizująca: Uniwersytet Medyczny w Lublinie Instytut Psychiatrii I Neurologii w Warszawie Partnerzy: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Instytucja realizująca: Uniwersytet Medyczny w Lublinie Instytut Psychiatrii I Neurologii w Warszawie Partnerzy: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Instytucja realizująca:

3 www.hcv.pzh.gov.pl Zakażenia HCV wśród problemowych użytkowników narkotyków - rozpowszechnienie i czynniki ryzyka. Wyniki badania 2014 Medicinaria Warszawa, 29.10.2015 Janusz Sierosławski Instytut Psychiatrii i Neurologii

4 www.hcv.pzh.gov.pl Wprowadzenie Ogólnopolskie badanie wśród problemowych użytkowników narkotyków Cel badania: – Ocena rozpowszechnienia przeciwciał HCV oraz identyfikacja czynników ryzyka zakażenia wśród problemowych użytkowników narkotyków – Wstępny pomiar stanowiący punkt odniesienia do ewaluacji planowanego programu profilaktyki HCV Badanie zrealizowano na wiosnę 2014 r.

5 www.hcv.pzh.gov.pl Metoda Badana populacja – osoby regularnie używające narkotyków (substancji nielegalnych) w sposób powodujący problemy Kryteria doboru: – używanie narkotyków codziennie lub prawie codziennie przynajmniej przez okres miesiąca w czasie ostatnich 3 lat – używanie kiedykolwiek w życiu narkotyków w iniekcjach Rekrutacja badanych metodą kuli śniegowej (snow-ball) Badanie testem ślinowym na obecność przeciwciał HCV oraz badanie kwestionariuszowe Badanie zrealizowało 82 ankieterów w 15 lokalizacjach w całym kraju Zrealizowano 1219 badań na założonych 1240 (98,3%)

6 www.hcv.pzh.gov.pl Przeciwciała HCV, a używanie narkotyków w iniekcjach Używanie narkotyków w iniek- cjach kiedykolwiek w życiu (liczby osób) Rozpowszechnienie przeciwciał HCV wśród iniekcyjnych i nieiniekcyjnych (odsetki) Istotne statystycznie p 0,01 Populacja generalna - około 1%

7 www.hcv.pzh.gov.pl Przeciwciała HCV wśród iniekcyjnych Używanie kiedykolwiek igieł lub strzykawek używanych przez innych wśród iniekcyjnych (odsetki) Rozpowszechnienie przeciwciał HCV ze względu na dzielenie się sprzętem do iniekcji Istotne statystycznie p 0,01 N = 853

8 www.hcv.pzh.gov.pl Ryzyko przeciwciał HCV wśród iniekcyjnych użytkowników – model regresji logistycznej Zmienne, kategorie (kategoria referencyjna) Iloraz szans CI dolna granica CI górna granica Zmienne poza modelem: Wiek 1,1301,1031,158 Płeć Bezdomność Liczba lat od pierwszej iniekcji Interakcja wieku i liczby lat od pierwszej iniekcji Dopasowanie modelu: 76,8% klasyfikacji poprawnych R 2 Nagelkerkego = 0,39 Używanie używanych igieł lub strzykawek (nie) 4,3933,1126,202 Pobyt w zakładzie penitencjarnym (nie) 1,4581,0102,104 Wykształcenie (maturalne i wyższe) 1,9371,3142,854 N = 853

9 www.hcv.pzh.gov.pl Ryzykowne miejsca iniekcji w czasie ostatnich 30 dni (odsetki) N = 424

10 www.hcv.pzh.gov.pl Bezdomność, a używanie używanych igieł i strzykawek w czasie ostatnich 30 dni Ryzykowne miejsca iniekcji, a używanie używanych igieł i strzykawek w czasie ostatnich 30 dni Istotne statystycznie p 0,01 N = 424

11 www.hcv.pzh.gov.pl Testowanie na HCV w przeszłości a używanie używanych igieł i strzykawek w czasie ostatnich 30 dni (odsetki) N = 424

12 www.hcv.pzh.gov.pl Ryzyko używania używanych igieł lub strzykawek w czasie ostatnich 30 dni – model regresji logistycznej Zmienne, kategorie (kategoria referencyjna) Iloraz szans CI dolna granica CI górna granica Zmienne poza modelem: Bezdomność (nie) 2,3591,4353,879 Płeć Wiek Wykształcenie Liczba lat od pierwszej iniekcji Pobyty w areszcie Dopasowanie modelu: 78,1% klasyfikacji poprawnych R 2 Nagelkerkego = 0,19 Ryzykowne miejsca iniekcji (nie) 1,9861,1333,483 Codzienne iniekcje (1x na tydzień i rzadziej) 3,4301,7466,737 Iniekcje 2-6x na tydzień (1x na tydzień i rzadziej) 1,6940,8523,367 Testowany HCV+ (nie testowany) 0,6560,3871,109 Testowany HCV- (nie testowany) 0,2990,1310,685 N = 424

13 www.hcv.pzh.gov.pl Posumowanie (1) Rozpowszechnienie przeciwciał HCV wśród problemowych użytkowników narkotyków, którzy nigdy nie używali ich w iniekcjach jest ponad 6 razy wyższe niż w populacji generalnej. Rozpowszechnienie przeciwciał HCV wśród iniekcyjnych użytkowników narkotyków jest blisko 10 razy wyższe niż wśród pozostałych użytkowników narkotyków Czynniki ryzyka przeciwciał HCV wśród iniekcyjnych użytkowników: wiek, używanie używanego przez innych sprzętu do iniekcji, wykształcenie oraz pobyty w placówkach penitencjarnych

14 www.hcv.pzh.gov.pl Posumowanie (2) Blisko 60% iniekcyjnych użytkowników narkotyków robi sobie zastrzyki w miejscach szczególnie ryzykownych takich jak ulica, opuszczony dom lub pustostan, toaleta publiczna Używaniu używanego przez innych sprzętu do iniekcji sprzyja: doświadczanie bezdomności, iniekcje w miejscach szczególnego ryzyka oraz codzienne iniekcje. Rzadziej takie zachowania podejmują osoby, które testowały się i mają wynik HCV-

15 www.hcv.pzh.gov.pl Wnioski Potrzeba specyficznych programów profilaktycznych dla iniekcyjnych oraz nieiniekcyjnych problemowych użytkowników narkotyków uwzględniających odmienność uwarunkowań Profilaktyka HCV adresowana do iniekcyjnych użytkowników narkotyków nie może ograniczać się do edukacji, ale powinna także tworzyć bezpieczne warunki iniekcji Pokoje bezpiecznych iniekcji (injection rooms) byłyby pożądanym rozszerzeniem oferty z zakresu redukcji szkód (harm reduction)

16 www.hcv.pzh.gov.pl PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ MINISTRA ZDROWIA Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny ul. Chocimska 24 00-791 Warszawa Tel.: +48 22 542 13 71 Fax.: +48 22 849 74 84, +48 22 849 35 13 e-mail: hcv@pzh.gov.pl www: http://www.hcv.pzh.gov.pl Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Instytut Psychiatrii I Neurologii w Warszawie Uniwersytet Medyczny w Lublinie Główny Inspektorat Sanitarny Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Projekt „Zapobieganie zakażeniom HCV” PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google